Svenska
Handböcker
Ladda ner produkthandböcker.
Ladda ner produkthandböcker.
Titel Språk Storlek  
Kompletteringshandbok för firmwareuppdatering Svenska 121.54 KB Ladda ner
Referenshandbok (kompletta instruktioner) Svenska 12.83 MB Ladda ner
Onlinehandbok Svenska - Visa
Användarhandbok Svenska 6.55 MB Ladda ner
Nätverksguide Svenska 2.22 MB Ladda ner
Setting Guide (For Still Photography) English 1.66 MB Ladda ner
Technical Guide(N-Log Recording Edition) English 973.24 KB Ladda ner
Technical Guide(N-Log 3D LUT Edition) English 493.61 KB Ladda ner
Technical Guide (RAW Video Recording Edition) English 1.16 MB Ladda ner
N-Log Specification Document English 37.35 KB Ladda ner
Energiförbrukning i standbyläge Svenska 135.26 KB Ladda ner
Avtal för nedladdning av handbok

Dessa nedladdningsvillkor (“Avtal”) utgör ett juridiskt avtal mellan dig (antingen en fysisk eller juridisk person) och Nikon Corporation eller dess associerade företag (“Nikon”) som lägger fram de villkor som styr din nedladdning av användarhandboken för våra produkter (“Handbok”).  Genom att klicka på “Ladda ner”-knappen på denna sida för att starta nedladdningen av handboken indikerar du att du accepterar detta avtal och att du är bunden av villkoren i detta avtal.  Läs detta avtal noggrant innan du startar nedladdningen.

Avtal

Denna licens är inte en försäljning av handboken och du blir inte ägare till handboken genom köp av en produkt, nedladdning och/eller användning.  Nikon behåller äganderätten till handboken och alla kopior av den, och alla relaterade immaterialrättigheter, och förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen ges till dig under detta avtal.  Detta avtal utgör det kompletta och exklusiva avtalet, muntligt eller skriftligt, mellan dig och Nikon.

1. HANDBOK

Handboken är avsedd för kunder som köpt våra produkter.  Vi kanske inte kan besvara frågor från personer som inte köpt våra produkter.  Notera att handboken och kontaktinformationen däri kan ändras utan föregående meddelande.

Handboken skyddas av japansk upphovsrättslagstiftning och internationell upphovsrättslagstiftning och avtal.  På varje kopia måste du reproducera Nikons upphovsrättsmeddelande och alla andra äganderättssymboler som fanns på originalet.

2. BEGRÄNSNINGAR

Förutom som det i övrigt anges i detta avtal får du inte göra eller distribuera kopior av handboken till andra eller överföra handboken elektroniskt från en dator till en annan över ett nätverk.  DU FÅR INTE ÄNDRA ELLER TA BORT NÅGOT MEDDELANDE OM UPPHOVSRÄTT, VARUMÄRKE ELLER ANNAT SKYDD SOM FINNS I HANDBOKEN.  DU FÅR INTE TILLDELA ELLER PÅ ANNAT SÄTT GÖRA DIG AV MED, MODIFIERA, ANPASSA, ÖVERSÄTTA, HYRA UT, LÅNA UT, VIDARESÄLJA, DISTRIBUERA, SÄNDA VIA NÄTVERK, ELLER SKAPA ELLER LÅTA SKAPA HÄRLEDDA VERK BASERADE PÅ HANDBOKEN ELLER NÅGON DEL AV DENNA.

3. BEGRÄNSAD GARANTI OCH ANSVARSFRISKRIVNING

I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM DET TILLÅTS UNDER TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING TILLHANDAHÅLLS HANDBOKEN “SOM DEN ÄR”, UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, OCH NIKON, DESS ANSTÄLLDA, DISTRIBUTÖRER, ÅTERFÖRSÄLJARE OCH AGENTER AVSÄGER SIG SPECIFIKT ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, ANTINGEN UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER ICKE-ÖVERTRÄDELSE.  I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM DET TILLÅTS UNDER TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING GARANTERAR INTE NIKON, DESS ANSTÄLLDA, DISTRIBUTÖRER, ÅTERFÖRSÄLJARE OCH AGENTER PRESTANDAN ELLER RESULTATEN SOM DU KAN ERHÅLLA FRÅN HANDBOKEN, ELLER ATT HANDBOKEN UPPFYLLER DINA KRAV ELLER ATT ANVÄNDNINGEN AV HANDBOKEN ÄR STÖRNINGSFRI, FELFRI ELLER VIRUSFRI.  I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM DET TILLÅTS UNDER TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING ÄR NIKON, DESS ANSTÄLLDA, DISTRIBUTÖRER, ÅTERFÖRSÄLJARE OCH AGENTER INTE ANSVARIGA INFÖR DIG FÖR NÅGRA INDIREKTA, OAVSIKTLIGA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR, FÖRLUSTER ELLER UTGIFTER AV NÅGOT SLAG, OAVSETT OM DET ÄR INKOMSTBORTFALL, STÖRNINGAR I AFFÄRSVERKSAMHET, ELLER PÅ ANNAT SÄTT UPPSTÅR FRÅN HANDBOKEN, OAVSETT ORSAK, ÄVEN OM NIKON, DESS ANSTÄLLDA, DISTRIBUTÖRER, ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER AGENTER HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR, FÖRLUSTER ELLER UTGIFTER.  DENNA ANSVARSFRISKRIVNING UTGÖR EN VÄSENTLIG DEL AV DETTA AVTAL OCH INGEN ANVÄNDNING AV HANDBOKEN ÄR TILLÅTEN FÖRUTOM UNDER DENNA ANSVARSFRISKRIVNING.

4. ALLMÄNT

Detta avtal styrs av och ska uttolkas i enlighet med japansk lagstiftning utan avseende på dess lagkonfliktsprinciper.  Om en tvist uppstår under eller i anslutning till detta avtal accepterar du härmed personlig jurisdiktion för Japan och avstår alla klagomål om att ett sådant forum är olämpligt.  Dessutom accepterar du att meddelande om processer i eventuella förfaranden som uppstår från detta avtal skickas med vanlig post eller annan rimlig kommersiell metod för utlämning mot kvittens.  Om någon del av avtalet ogiltigförklaras av någon anledning ska de återstående villkoren inte påverkas och ska fortsatt vara fullt giltiga.  Detta avtal lägger fram hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och Nikon, och efterträder och ersätter alla andra avtal gällande ämnet för detta avtal.  Att någon part inte insisterar på strikt uppfyllande av någon del av villkoren eller bestämmelserna i detta avtal, eller användningen av ett alternativ, rättighet eller gottgörelse som finns häri, ska inte tolkas som ett frånsägande av någon framtida användning av ett sådant villkor, bestämmelse, alternativ, rättighet eller gottgörelse, och sådana villkor, bestämmelser, alternativ, rättigheter eller gottgörelser ska fortsatt vara fullt giltiga.  Rubrikerna för avsnitten i detta avtal är endast avsedda för att underlätta, och ska inte utgöra en del därav eller på något sätt påverka betydelsen eller tolkningen av detta avtal.  Förutom som det i övrigt uttryckligen anges häri ska villkoren i avsnitt 3 och avsnitt 4, tillsammans med alla villkor som uttryckligen gäller för perioder efter att detta avtal sagts upp, fortsätta att gälla efter att detta avtal sagts upp, oavsett anledning.

Handböcker för Nikon-produkter/ 2018/02/15/   Ver.2.0.0

Firmware

    Ladda ner firmware för Nikons digitala produkter (firmware är den inbyggda programvaran som styr kameror och andra enheter). För att visa beskrivningar, försiktighetsåtgärder och instruktioner för nedladdning och installation, klicka på “Visa nedladdningssidan”.Notera att en kortläsare eller annan utrustning kan krävas för vissa firmwareuppdateringar. Instruktioner finns på nedladdningssidan.

Även om din enhet inte stöder denna nedladdningstjänst kan den användas för att visa hämtad information.
Titel Version Utgiven  
Z 6 Firmware C:Ver.3.60 2023/07/12 Visa nedladdningssidan Detaljerad information
Programvara
Ladda ner programvara för Nikon-produkter. För att visa beskrivningar, försiktighetsåtgärder och instruktioner för nedladdning och installation, klicka på “Visa nedladdningssidan”.
Även om din enhet inte stöder denna nedladdningstjänst kan den användas för att visa hämtad information.
Titel Version Utgiven  
Camera Control Pro 2 Full
Ver. 2.37.1
2024/05/08 Visa nedladdningssidan Detaljerad information
NX Studio Full
Ver. 1.6.1
2024/03/13 Visa nedladdningssidan Detaljerad information
NX Tether Full
Ver. 2.0.0
2024/02/07 Visa nedladdningssidan Detaljerad information
N-Log 3D LUT Full
Ver. 1.06
2023/10/12 Visa nedladdningssidan Detaljerad information
Wireless Transmitter Utility Full
Ver. 1.11.0
2023/10/03 Visa nedladdningssidan Detaljerad information
Picture Control Utility 2 Full
Ver. 2.4.15
2023/05/23 Visa nedladdningssidan Detaljerad information
Webcam Utility (Windows) Full
Ver. 1.1.1
2022/04/20 Visa nedladdningssidan Detaljerad information
Pairing Tool for NX Field Full
Ver. 1.0.1
2022/03/30 Visa nedladdningssidan Detaljerad information
Webcam Utility (Mac) Full
Ver. 1.1.0
2021/11/09 Visa nedladdningssidan Detaljerad information
NEF Codec Full
Ver. 1.31.2
2021/11/09 Visa nedladdningssidan Detaljerad information

PDF-filer kan visas med gratisprogramvaran Adobe® Reader®.
Ladda ner Adobe® Reader®.