Svenska

Även om din enhet inte stöder denna nedladdningstjänst kan den användas för att visa hämtad information. Länkar till nedladdningar kan skickas via e-post för nedladdning på en dator.

Webcam Utility (Windows)

Välj ditt operativsystem.

 • Windows
 • Mac OS

Detta uppdateringsprogram för programvara är avsett för den kundägda produkt som listas ovan (den “påverkade produkten”), och tillhandahålls endast om avtalet som listas nedan accepteras. Genom att välja “Jag accepterar” och klicka på “Ladda ner” har du accepterat villkoren i avtalet. Se till att du förstår villkoren i avtalet innan du startar nedladdningen.

Om Webcam Utility

Webcam Utility är en modul som gör det möjligt att använda en Nikon-kamera som en webbkamera när den är ansluten till en dator via en USB-kabel.
Kameran fungerar som en webbkamera när “Nikon Webcam Utility” väljs som en extern kamera i en webbkonferensapp.

Notiser
 • • Denna programvara distribueras som en fil som heter “S-NWU___-010101WF-ALLIN-ALL___.exe”. Utför uppdateringen genom att ladda ner och köra filen.
 • • När du utför uppdateringen, logga in på ett konto med administratörsrättigheter.
 • • Innan du startar installationsprogrammet måste du avsluta alla andra program som körs, inklusive antivirusprogram.
 • • Läs informationen nedan innan du fortsätter.
Produktbeskrivning
Namn Webcam Utility version 1.1.1
Filnamn S-NWU___-010101WF-ALLIN-ALL___.exe
Upphovsrättsinnehavare Nikon Corporation
Arkivtyp Självuppackande
Återgivning Ej tillåten
Systemkrav
Operativsystem
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
Obs: Endast förinstallerade 64-bitarsversioner.
CPU Intel Celeron-, Pentium 4- eller Core-serien, 1 GHz eller bättre
RAM 4 GB eller mer
Digitalkameror som stöds
 • • Z 9, Z 8, Z 7II, Z 7, Z 6II, Z 6, Z 5, Z f, Z fc, Z 50 och Z 30
 • • D6, D5, D850, D810, D780, D750, D500, D7500, D7200, D5600, D5500, D5300 och D3500
Notera: Vissa av de ovanstående produkterna kanske inte har tillkännagivits eller lanserats i alla länder eller regioner.
Senast uppdaterad 31 augusti 2023.
Testade webbkonferensappar
 • • Microsoft Teams, Skype, Zoom, Facebook Messenger, Google Meet
Anmärkningar
 • • Välj läge P, S, A eller M när D750, D7500, D7200, D5600, D5500, D5300 eller D3500 används.
 • • Kameramikrofoner stöds inte. Använd en extern mikrofon eller mikrofonen som medföljer datorn.
 • • Om livevisning avslutas för tidigt, väljer du högre värden för [Fördröjning av monitoravst.] > [Livevisning] i kameramenyerna.
 • • Storleken på livevisningsdisplayen är fast inställd på XGA. D810, D750, D7200, D5600, D5500, D5300 och D3500 använder endast VGA-delen av XGA-displayen, vilket innebär att livevisningen för dessa kameror visas med en mindre storlek.
 • • Den maximala bildfrekvensen är ungefär 10 till 15 bps.
 • • Kamerans temperatur kan stiga och livevisning kan avslutas efter längre tids användning. Vänta tills kameran har svalnat.
 • • Urladdningen av batteriet ökar när livevisning används.
 • • Avsluta NX Tether, Nikon Transfer 2 och Camera Control Pro 2 innan du upprättar en anslutning till kameran.
 • • Avsluta anslutningen till “Webcam Utility” i webbkonferensappen när NX Tether, Nikon Transfer 2 eller Camera Control Pro 2 används.
 • • Du kanske inte kan justera kamerainställningarna medan kameran är ansluten till en dator. Innan du justerar inställningarna, stäng av kameran och koppla bort USB-kabeln.
 • • Bildstorleken är 1 024 x 768 pixlar (XGA). Vissa webbkonferensappar kan använda olika bildförhållanden.
 • • När en anslutning har upprättats mellan kameran och datorn, var försiktig så att du inte tar bort minneskortet medan åtkomstlampan för minneskort lyser.
 • • Livevisning kanske inte avslutas automatiskt när timern för automatisk avstängning av livevisning löper ut.
 • • Livevisning kanske inte avslutas när kameran stängs av och sedan slås på igen. I detta fall kan den avslutas genom att slå på och stänga av kameran en gång till.
 • • Kameran kanske inte avslutar [Datorläge] när webbkonferensappen stängs. [Datorläge] kan avslutas genom att koppla loss USB-kabeln.
 • • Dra ut indragbara objektiv före användning.
 • • Välj läge M när icke-CPU-objektiv används med D750, D7500, D7200, D5600, D5500, D5300 eller D3500.
 • • När D5, D810, D750, D500, D7500, D7200, D5600, D5500, D5300 eller D3500 används utan något minneskort isatt, ska du välja [Slutaren aktiverad] för [Funktion utan minneskort].
 • • Det kan ta längre tid att starta livevisning om minneskortet innehåller ett stort antal bilder.
 • • Om Nikon Webcam Utility har valts som videoingångskälla medan NX Tether, Camera Control Pro 2 eller Nikon Transfer 2 körs, upprättas ingen anslutning till kameran och vyn genom kamerans objektiv visas inte.
 • • När Webcam Utility öppnas från flera webbkonferensappar samtidigt är livevisning endast tillgängligt för en app.

• Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.
• Alla andra varunamn som nämns är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare.

Ändringar från version 1.1.0 till 1.1.1
 • • Lade till stöd för Windows 11.
 • • Lade till stöd för Z 9-firmware version 2.00.
 • • Lade till stöd för Z 30.
 • • Lade till stöd för Z 8.
 • • Lade till stöd för Z f.

Senast uppdaterad 31 augusti 2023.

Installation
 1. Skapa en mapp på hårddisken och namnge den enligt dina önskemål.
 2. Ladda ner S-NWU___-010101WF-ALLIN-ALL___.exe till mappen som skapades i steg 1.
 3. Kör S-NWU___-010101WF-ALLIN-ALL___.exe för att starta installationsprogrammet.
 4. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.
 • Anmärkningar:
  • • Du behöver inte starta programvaran när installationen är slutförd. Ingen genväg läggs till menyerna eller skrivbordet.
  • • Du kanske behöver starta om datorn.
Kontrollera att programvaran är installerad
 1. Anslut kameran och datorn med en USB-kabel.
 2. Slå på kameran.
 3. Starta webbkonferensappen och välj “Nikon Webcam Utility” som extern kamera.
 4. Kontrollera att bilden från kameran visas i webbkonferensappen.
Avinstallera
 1. Välj Inställningar > System.
 2. Välj Appar och funktioner.
 3. Välj “Webcam Utility” i listan och välj Avinstallera för att starta avinstallationsprogrammet.
 4. Följ instruktionerna på skärmen.

Avtal

 • Ladda ner
 • Ladda ner

PDF-filer kan visas med gratisprogramvaran Adobe® Reader®.
Ladda ner Adobe® Reader®.