Srpski

Iako vaš uređaj ne podržava ovu uslugu preuzimanja, on se može koristiti za pregled podataka o preuzimanju. Veze za preuzimanja mogu se slati e-poštom za preuzimanje na računar.

NX Studio

Izaberite operativni sistem.

 • Windows
 • Mac OS

Ovaj program ažuriranja softvera je za uređaje u vlasništvu kupca koji su navedeni iznad („proizvod koji je u pitanju“) i dostavljen je samo po prihvatanju sporazuma navedenog ispod. Birajući „Prihvatam“ i kada kliknete na „Preuzimanje“, smatra se da ste prihvatili uslove i obaveze sporazuma. Postarajte se da razumete uslove sporazuma pre nego što započnete preuzimanje.

O NX Studio softveru

Softver NX Studio nudi punopravni paket intuitivnih alata za pregled, obradu i uređivanje fotografija i video zapisa. Kombinuje funkcije za pregled fotografija i video zapisa ViewNX-i sa alatima za obradu fotografija i retuširanje u programu Capture NX-D u jednom, sveobuhvatnom toku rada. Ne samo da se može koristiti za obradu RAW slika, već se i njegovi alati za uređivanje—uključujući krive tona i podešavanje osvetljenosti i kontrasta—mogu primeniti i na JPEG/TIFF slike. Takođe nudi niz funkcija za takve zadatke kao što su uređivanje XMP/IPTC podataka, upravljanje unapred postavljenim postavkama i prenos slika na veb.

Napomene
 • • Ovaj softver se deli kao datoteka pod nazivom „S-NXSTDO-010500WF-ALLIN-ALL___.exe“. Preuzmite i pokrenite datoteku kako biste izvršili ažuriranje.
 • • Kada izvršavate ažuriranje, upišite se u nalog sa privilegijama administratora.
 • • Pre pokretanja instalacionog programa, zatvorite sve druge aplikacije koje su možda pokrenute, uključujući antivirusni softver.
 • • Pročitajte informacije ispod pre nego što nastavite.
Opis proizvoda
Ime NX Studio verzija 1.5.0
Ime datoteke S-NXSTDO-010500WF-ALLIN-ALL___.exe
Autorsko pravo Nikon korporacija
Tip arhive Samostalna ekstrakcija
Reprodukcija Nije dozvoljeno
Zahtevi sistema
Radni sistem
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
Napomena: samo unapred instalirana 64-bitna izdanja.
CPU
 • Fotografije: Intel Core i serije ili bolje (preporučuje se višejezgarni procesor)
 • Full HD film za uređivanje i reprodukciju: Intel Core i5 ili noviji
 • 4K uređivanje i reprodukciju filma: Intel Core i7 3,5 GHz ili bolji
Napomena: video segment filma se ponekad možda neće reprodukovati glatko čak i na sistemima koji ispunjavaju preporučene zahteve.
RAM
 • 4 GB ili više (preporučuje se 8 GB ili više); preporučuje se 16 GB ili više kada se uređuje 4K segment filma snimljen sa Nikon digitalnim fotoaparatima.
Prostor hard diska Minimalno 1 GB slobodnog prostora na disku je dostupno na početnom disku pri instalaciji i kada softver radi (3 GB ili više se preporučuje)
Monitor
 • Rezolucija: 1280 × 720 piksela ili više (preporučeno 1920 × 1080 piksela ili više)
 • Boje: 24-bitna boja (Prava boja) ili više
Transfer datoteke
 • Interfejs: Ugrađeni USB port je neophodan. Transfer datoteke možda neće funkcionisati kao što je planirano ako je fotoaparat povezan putem USB razdelnika.
 • Podržani digitalni fotoaparati: Nikon fotoaparati koji podržavaju MTP/PTP ili PTP i masovno skladištenje.
 • • Nikon Transfer 2 ne može da se koristi sa fotoaparatima nabrojanim ispod. Koristite čitač kartice da biste kopirali slike na računar.
  • - COOLPIX 990, COOLPIX 950, COOLPIX 910, COOLPIX 900, COOLPIX 880, COOLPIX 800, COOLPIX 700, COOLPIX 600, COOLPIX 300 ili COOLPIX 100
 • • Sledeći fotoaparati ne mogu da se povežu na računar za transfer slike koristeći Nikon Transfer 2. Koristite čitač kartice.
  • - D1, D1X, D1H
Podržani digitalni fotoaparati
 • • Z 9, Z 8, Z 7II, Z 7, Z 6II, Z 6, Z 5, Z f, Z fc, Z 50 i Z 30
 • • Svi Nikon digitalni SLR fotoaparati od D1 (objavljenog 1999. godine) do D780 (objavljenog septembra 2020. godine) i D6
 • • Svi Nikon 1 fotoaparati od V1 i J1 (objavljeni 2011. godine) do J5 (objavljeni u aprilu 2015. godine)
 • • Svi COOLPIX fotoaparati od COOLPIX E100 (objavljeni 1997. godine) do modela objavljenih u avgustu 2019. godine i COOLPIX P950
 • • KeyMission 360, KeyMission 170 i KeyMission 80
Napomena: neki od gore navedenih proizvoda možda nisu najavljeni ili objavljeni u svim zemljama ili regijama.
Formati podržanih datoteka
 • • JPEG slike (Exif 2.2–2.3 kompatibilno)
 • • NEF/NRW (RAW) i TIFF slike, MPO-format 3D slike, filmovi, zvuk, softversko uklanjanje tragova prašine na senzoru sa slike, dnevnički podaci o položaju i podaci unosa geografske širine i dubine kreirane sa Nikon digitalnim fotoaparatima
 • • NEF/NRW (RAW), TIFF (RGB) i JPEG (RGB) slike i MP4, MOV i AVI filmovi napravljeni sa Nikon softverom
Napomena: za više informacija o podržanim formatima, pogledajte pomoć na mreži.
Beleške
 • • Internet povezivanje je neophodno za pristup pomoći na mreži, uslugama na mreži, ažuriranjima i funkcijama u vezi filma.
 • • Veza sa Camera Control Pro 2 putem [Show Image Immediately After Shooting] (Pokažite sliku odmah nakon fotografisanja) ne može da se korisiti sa Camera Control 2 verzijom 2.33.1 ili starijom.
 • • Neko vreme može biti potrebno da Nikon Transfer 2 prenese velike količine datoteka ili podataka, u tom slučaju slike treba da se prenesu u malim količinama.
 • • Prikaz sličica, pregled i reprodukcija nisu dostupni sa NEV filmom.
 • • Reprodukcija ProRes 422 HQ filma nije podržana.
 • • Prikaz sličica, pregled i reprodukcija nisu dostupni sa ProRes RAW filmom.
 • • Reprodukcija H.265 filmskog snimka koristeći Nikon fotoaparate zahteva utičnicu. Sledite uputstva na ekranu kada gledate H.265 film.
 • • Uređivač filma rukuje snimkom slika uz HLG izabran za režim tona koristeći SDR. Boje u snimku NEF (RAW) slika u HLG-u neće se pravilno prikazati.

Za informacije o korišćenju ovog softvera, izaberite [NX Studio Help] (NX Studio pomoć) u meniju NX Studio [Help] (Pomoć).

Promene od verzije 1.4.1 do 1.5.0
 • • Dodata je podrška za fotografije i filmove snimljene sa Z f.
 • • Serije slika snimljene koristeći fotografisanje putem pomeranja piksela na Z f sada mogu da se spoje na NX Studio.
  Napomena: spojene datoteke pomeranja piksela biće ekstenzija „*.NEFX“ kada se sačuvaju.
 • • Dodate su [Rich Tone Portrait] (Portret bogatog tona), [Deep Tone Monochrome] (Portret dubokog tona) i [Flat Monochrome] (Ravan monohrom) kontrole slike.
 • • Korisnički Picture Controls sada mogu da se kreiraju, uvezu i izvezu, primenjujući funkciju Picture Control Utility 2.
 • • Popravljeni su sledeći problemi:
  • - Efekat D-Lighting HS će se smanjiti sa slikama izvezenim nakon što se prilagođavanje načini sa [D-Lighting HS].
  • - Ako se RAW slika sačuva nakon XMP/IPTC zapamćenih postavki uključujući oznake i ocene koje su dodate a automatsko prilagođavanje balansa bele je načinjeno, prilagođavanje koje je načinjeno nije primenjeno.
  • - Kada se prenose serije slika snimljene koristeći rafalno fotografisanje koristeći Nikon Transfer 2 putem čitača kartice, neće se sve slike preneti.
  • - Audio na video izlazu koji koristi funkciju Uređivanja filma će se zaustaviti u toku reprodukcije.
  • - Ako su tekstovi dodati na fotografije i snimke filma da bi se načinio film koristeći funkciju Uređivača filma, pregled na dijalogu [Text Settings] (Podešavanja teksta) biće spor usled preopterećenja.
  • - Ako je tačka fokusa na donjoj traci izabrana, slika se neće pravilno prikazati u prikazu slike uz stanje „Processing“ (Obrađivanje).
Instalacija
 1. Kreirajte fasciklu na hard disku i imenujte je po želji.
 2. Preuzmite S-NXSTDO-010500WF-ALLIN-ALL___.exe u fasciklu kreiranu u Koraku 1.
 3. Pokrenite S-NXSTDO-010500WF-ALLIN-ALL___.exe da biste pokrenuli instalater.
 4. Sledite instrukcije na ekranu da biste završili instalaciju.
Napomene
 • • Ovaj softver se deli kao datoteka pod nazivom „S-NXSTDO-010500MF-ALLIN-ALL___.dmg“. Preuzmite i pokrenite datoteku kako biste izvršili ažuriranje.
 • • Kada izvršavate ažuriranje, od vas će se tražiti lozinka administratora.
 • • Pre pokretanja instalacionog programa, zatvorite sve druge aplikacije koje su možda pokrenute, uključujući antivirusni softver.
 • • Pročitajte informacije ispod pre nego što nastavite.
Opis proizvoda
Ime NX Studio verzija 1.5.0
Ime datoteke S-NXSTDO-010500MF-ALLIN-ALL___.dmg
Autorsko pravo Nikon korporacija
Tip arhive Samostalna ekstrakcija
Reprodukcija Nije dozvoljeno
Zahtevi sistema
Radni sistem
 • macOS Ventura verzija 13
 • macOS Monterey verzija 12
 • macOS Big Sur verzija 11
CPU
 • Intel Core 2 Duo ili bolji (preporučuje se Core i5 ili bolji) ili Intel Xeon
Napomena: NX Studio funkcioniše kao Apple Silicon prirodna aplikacija na Apple Silicon računarima.
RAM
 • 4 GB ili više (preporučuje se 8 GB ili više); preporučuje se 16 GB ili više kada se uređuje 4K segment filma snimljen sa Nikon digitalnim fotoaparatima.
Prostor hard diska Minimalno 1 GB slobodnog prostora na disku je dostupno na početnom disku pri instalaciji i kada softver radi (3 GB ili više se preporučuje)
Monitor
 • Rezolucija: 1280 × 720 piksela ili više (preporučeno 1920 × 1080 piksela ili više)
 • Boje: 24-bitna boja (milioni boja) ili više
Transfer datoteke
 • Interfejs: Ugrađeni USB port je neophodan. Transfer datoteke možda neće funkcionisati kao što je planirano ako je fotoaparat povezan putem USB razdelnika.
 • Podržani digitalni fotoaparati: Nikon fotoaparati koji podržavaju MTP/PTP ili PTP i masovno skladištenje.
 • • Nikon Transfer 2 ne može da se koristi sa fotoaparatima nabrojanim ispod. Koristite čitač kartice da biste kopirali slike na računar.
  • - COOLPIX 990, COOLPIX 950, COOLPIX 910, COOLPIX 900, COOLPIX 880, COOLPIX 800, COOLPIX 700, COOLPIX 600, COOLPIX 300 ili COOLPIX 100
 • • Sledeći fotoaparati ne mogu da se povežu na računar za transfer slike koristeći Nikon Transfer 2. Koristite čitač kartice.
  • - D1, D1X, D1H
Podržani digitalni fotoaparati
 • • Z 9, Z 8, Z 7II, Z 7, Z 6II, Z 6, Z 5, Z f, Z fc, Z 50 i Z 30
 • • Svi Nikon digitalni SLR fotoaparati od D1 (objavljenog 1999. godine) do D780 (objavljenog septembra 2020. godine) i D6
 • • Svi Nikon 1 fotoaparati od V1 i J1 (objavljeni 2011. godine) do J5 (objavljeni u aprilu 2015. godine)
 • • Svi COOLPIX fotoaparati od COOLPIX E100 (objavljeni 1997. godine) do modela objavljenih u avgustu 2019. godine i COOLPIX P950
 • • KeyMission 360, KeyMission 170 i KeyMission 80
Napomena: neki od gore navedenih proizvoda možda nisu najavljeni ili objavljeni u svim zemljama ili regijama.
Formati podržanih datoteka
 • • JPEG slike (Exif 2.2–2.3 kompatibilno)
 • • NEF/NRW (RAW) i TIFF slike, MPO-format 3D slike, filmovi, zvuk, softversko uklanjanje tragova prašine na senzoru sa slike, dnevnički podaci o položaju i podaci unosa geografske širine i dubine kreirane sa Nikon digitalnim fotoaparatima
 • • NEF/NRW (RAW), TIFF (RGB) i JPEG (RGB) slike i MP4, MOV i AVI filmovi napravljeni sa Nikon softverom
Napomena: za više informacija o podržanim formatima, pogledajte pomoć na mreži.
Beleške
 • • Internet povezivanje je neophodno za pristup pomoći na mreži, uslugama na mreži, ažuriranjima i funkcijama u vezi filma.
 • • Veza sa Camera Control Pro 2 putem [Show Image Immediately After Shooting] (Pokažite sliku odmah nakon fotografisanja) ne može da se korisiti sa Camera Control 2 verzijom 2.33.1 ili starijom.
 • • Neko vreme može biti potrebno da Nikon Transfer 2 prenese velike količine datoteka ili podataka, u tom slučaju slike treba da se prenesu u malim količinama.
 • • Prikaz sličica, pregled i reprodukcija nisu dostupni sa NEV filmom.
 • • Odbijanje pristupa u slučaju da macOS prikaže dijalog dozvole može izazvati neočekivane rezultate. Da biste povratili normalno rukovanje, idite na System Preferences (Sistemske preference) > Security & Privacy (Bezbednost i privatnost) > Privacy (Privatnost) i omogućite NX Studio polja za potvrdu u Photos (Fotografije) i Automation (Automatizacija).
 • • Uređivač filma rukuje snimkom slika uz HLG izabran za režim tona koristeći SDR. Boje u snimku NEF (RAW) slika u HLG-u neće se pravilno prikazati.

Za informacije o korišćenju ovog softvera, izaberite [NX Studio Help] (NX Studio pomoć) u meniju NX Studio [Help] (Pomoć).

Promene od verzije 1.4.1 do 1.5.0
 • • Dodata je podrška za fotografije i filmove snimljene sa Z f.
 • • Serije slika snimljene koristeći fotografisanje putem pomeranja piksela na Z f sada mogu da se spoje na NX Studio.
  Napomena: spojene datoteke pomeranja piksela biće ekstenzija „*.NEFX“ kada se sačuvaju.
 • • Dodate su [Rich Tone Portrait] (Portret bogatog tona), [Deep Tone Monochrome] (Portret dubokog tona) i [Flat Monochrome] (Ravan monohrom) kontrole slike.
 • • Korisnički Picture Controls sada mogu da se kreiraju, uvezu i izvezu, primenjujući funkciju Picture Control Utility 2.
 • • Popravljeni su sledeći problemi:
  • - Efekat D-Lighting HS će se smanjiti sa slikama izvezenim nakon što se prilagođavanje načini sa [D-Lighting HS].
  • - Ako se RAW slika sačuva nakon XMP/IPTC zapamćenih postavki uključujući oznake i ocene koje su dodate a automatsko prilagođavanje balansa bele je načinjeno, prilagođavanje koje je načinjeno nije primenjeno.
  • - Kada se prenose serije slika snimljene koristeći rafalno fotografisanje koristeći Nikon Transfer 2 putem čitača kartice, neće se sve slike preneti.
Instalacija
 1. Preuzmite S-NXSTDO-010500MF-ALLIN-ALL___.dmg.
 2. Dva puta kliknite na preuzetu datoteku kako biste montirali S-NXSTDO-010500MF-ALLIN-ALL___ sliku diska koja sadrži „Welcome“ datoteku.
 3. Dva puta kliknite na „Welcome“ datoteku da biste pokrenuli instalater.
 4. Sledite instrukcije na ekranu da biste završili instalaciju.
Povezani softver

Sporazum

 • Preuzmite
 • Preuzmite
 • Preuzmite

  S-NXSTDO-010500MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Oko 252.19 MB)

 • Preuzmite

  S-NXSTDO-010500MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Oko 252.19 MB)

 • Preuzmite

  S-NXSTDO-010500MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Oko 252.19 MB)

 • Preuzmite

  S-NXSTDO-010500MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Oko 252.19 MB)

 • Preuzmite

  S-NXSTDO-010500MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Oko 252.19 MB)

PDF datoteke mogu da se pregledaju koristeći besplatan softver Adobe® Reader®.
Preuzmite Adobe® Reader®.