Srpski

Iako vaš uređaj ne podržava ovu uslugu preuzimanja, on se može koristiti za pregled podataka o preuzimanju. Veze za preuzimanja mogu se slati e-poštom za preuzimanje na računar.

NX Studio

Izaberite operativni sistem.

 • Windows
 • Mac OS

Ovaj program ažuriranja softvera je za uređaje u vlasništvu kupca koji su navedeni iznad („proizvod koji je u pitanju“) i dostavljen je samo po prihvatanju sporazuma navedenog ispod. Birajući „Prihvatam“ i kada kliknete na „Preuzimanje“, smatra se da ste prihvatili uslove i obaveze sporazuma. Postarajte se da razumete uslove sporazuma pre nego što započnete preuzimanje.

O NX Studio softveru

Softver NX Studio nudi punopravni paket intuitivnih alata za pregled, obradu i uređivanje fotografija i video zapisa. Kombinuje funkcije za pregled fotografija i video zapisa ViewNX-i sa alatima za obradu fotografija i retuširanje u programu Capture NX-D u jednom, sveobuhvatnom toku rada. Ne samo da se može koristiti za obradu RAW slika, već se i njegovi alati za uređivanje—uključujući krive tona i podešavanje osvetljenosti i kontrasta—mogu primeniti i na JPEG/TIFF slike. Takođe nudi niz funkcija za takve zadatke kao što su uređivanje XMP/IPTC podataka, upravljanje unapred postavljenim postavkama i prenos slika na veb.

Napomene
 • • Ovaj softver se deli kao datoteka pod nazivom „S-NXSTDO-010400WF-ALLIN-ALL___.exe“. Preuzmite i pokrenite datoteku kako biste izvršili ažuriranje.
 • • Kada izvršavate ažuriranje, upišite se u nalog sa privilegijama administratora.
 • • Pre pokretanja instalacionog programa, zatvorite sve druge aplikacije koje su možda pokrenute, uključujući antivirusni softver.
 • • Pročitajte informacije ispod pre nego što nastavite.
Opis proizvoda
Ime NX Studio verzija 1.4.0
Ime datoteke S-NXSTDO-010400WF-ALLIN-ALL___.exe
Autorsko pravo Nikon korporacija
Tip arhive Samostalna ekstrakcija
Reprodukcija Nije dozvoljeno
Zahtevi sistema
Radni sistem
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
Napomena: samo unapred instalirana 64-bitna izdanja.
CPU
 • Fotografije: Intel Core i serije ili bolje (preporučuje se višejezgarni procesor)
 • Full HD film za uređivanje i reprodukciju: Intel Core i5 ili noviji
 • 4K uređivanje i reprodukciju filma: Intel Core i7 3,5 GHz ili bolji
Napomena: video segment filma se ponekad možda neće reprodukovati glatko čak i na sistemima koji ispunjavaju preporučene zahteve.
RAM
 • 4 GB ili više (preporučuje se 8 GB ili više); preporučuje se 16 GB ili više kada se uređuje 4K segment filma snimljen sa Nikon digitalnim fotoaparatima.
Prostor hard diska Minimalno 1 GB slobodnog prostora na disku je dostupno na početnom disku pri instalaciji i kada softver radi (3 GB ili više se preporučuje)
Monitor
 • Rezolucija: 1280 × 720 piksela ili više (preporučeno 1920 × 1080 piksela ili više)
 • Boje: 24-bitna boja (Prava boja) ili više
Transfer datoteke
 • Interfejs: Ugrađeni USB port je neophodan. Transfer datoteke možda neće funkcionisati kao što je planirano ako je fotoaparat povezan putem USB razdelnika.
 • Podržani digitalni fotoaparati: Nikon fotoaparati koji podržavaju MTP/PTP ili PTP i masovno skladištenje.
 • • Nikon Transfer 2 ne može da se koristi sa fotoaparatima nabrojanim ispod. Koristite čitač kartice da biste kopirali slike na računar.
  • - COOLPIX 990, COOLPIX 950, COOLPIX 910, COOLPIX 900, COOLPIX 880, COOLPIX 800, COOLPIX 700, COOLPIX 600, COOLPIX 300 ili COOLPIX 100
 • • Sledeći fotoaparati ne mogu da se povežu na računar za transfer slike koristeći Nikon Transfer 2. Koristite čitač kartice.
  • - D1, D1X, D1H
Podržani digitalni fotoaparati
 • • Z 9, Z 8, Z 7II, Z 7, Z 6II, Z 6, Z 5, Z fc, Z 50 i Z 30
 • • Svi Nikon digitalni SLR fotoaparati od D1 (objavljenog 1999. godine) do D780 (objavljenog septembra 2020. godine) i D6
 • • Svi Nikon 1 fotoaparati od V1 i J1 (objavljeni 2011. godine) do J5 (objavljeni u aprilu 2015. godine)
 • • Svi COOLPIX fotoaparati od COOLPIX E100 (objavljeni 1997. godine) do modela objavljenih u avgustu 2019. godine i COOLPIX P950
 • • KeyMission 360, KeyMission 170 i KeyMission 80
Napomena: neki od gore navedenih proizvoda možda nisu najavljeni ili objavljeni u svim zemljama ili regijama.
Formati podržanih datoteka
 • • JPEG slike (Exif 2.2–2.3 kompatibilno)
 • • NEF/NRW (RAW) i TIFF slike, MPO-format 3D slike, filmovi, zvuk, softversko uklanjanje tragova prašine na senzoru sa slike, dnevnički podaci o položaju i podaci unosa geografske širine i dubine kreirane sa Nikon digitalnim fotoaparatima
 • • NEF/NRW (RAW), TIFF (RGB) i JPEG (RGB) slike i MP4, MOV i AVI filmovi napravljeni sa Nikon softverom
Napomena: za više informacija o podržanim formatima, pogledajte pomoć na mreži.
Beleške
 • • Internet povezivanje je neophodno za pristup pomoći na mreži, uslugama na mreži, ažuriranjima i funkcijama u vezi filma.
 • • Veza sa Camera Control Pro 2 putem [Show Image Immediately After Shooting] (Pokažite sliku odmah nakon fotografisanja) ne može da se korisiti sa Camera Control 2 verzijom 2.33.1 ili starijom.
 • • Neko vreme može biti potrebno da Nikon Transfer 2 prenese velike količine datoteka ili podataka, u tom slučaju slike treba da se prenesu u malim količinama.
 • • Prikaz sličica, pregled i reprodukcija nisu dostupni sa NEV filmom.
 • • Reprodukcija ProRes 422 HQ filma nije podržana.
 • • Prikaz sličica, pregled i reprodukcija nisu dostupni sa ProRes RAW filmom.
 • • Reprodukcija H.265 filmskog snimka koristeći Nikon fotoaparate zahteva utičnicu. Sledite uputstva na ekranu kada gledate H.265 film.
 • • Uređivač filma rukuje snimkom slika uz HLG izabran za režim tona koristeći SDR. Boje u snimku NEF (RAW) slika u HLG-u neće se pravilno prikazati.

Za informacije o korišćenju ovog softvera, izaberite [NX Studio Help] (NX Studio pomoć) u meniju NX Studio [Help] (Pomoć).

Promene od verzije 1.3.2 do 1.4.0
 • • Dodata podrška za Z 8.
 • • Dodata je podrška za Z 9 firmver verziju 4.00.
 • • Dodata podrška za NEF (HLG) i HEIF fotografije kreirane na fotoaparatu.
 • • Dodati alati [Skin softening] (Umekšavanje kože) i [Portrait impression balance] (Balans impresije portreta) pod [Portrait Enhancements] (Povećanja portreta) na [Adjustments] (Prilagođavanja) kartici; pored toga, vrednosti za ova podešavanja sada mogu da se pregledaju pod [File & Camera Information] (Informacije o datoteci i fotoaparatu) na [Info] (Informacije) kartici.
 • • Dodate opcije [HEIF (HLG)] i [HEIF (PQ)] za [Export as] (Izvezi kao).
 • • Unosi za [Categories] (Kategorije) na kartici [XMP/IPTC] sada mogu da budu dugi do 256 karaktera.
 • • Načinjene ikone za usmeravanje za [Color Control Point] (Tačka kontrole boje) su lakše za korišćenje.
 • • Popravljeni su sledeći problemi:
  • - Greške bi se ponekad pojavile kada su slike štampane sa [Outside Bottom Right] (Desno dno napolju) izabranim za [User Comment] (Korisnički komentar) > [Position] (Pozicija).
  • - NEF (RAW) slike izvezene sa ViewNX 2 nakon uređivanja bi se ponekad distorzirale.
  • - Profili za slike izvezene u NEF (RAW) formatu ne bi ponekad sadržavale očekivane informacije.
  • - Korišćenje kontrola tastature za obeležavanje slika nakon zumiranja bi sprečilo dugmad sa strelicama da se koriste za biranje slika.
  • - Biranje [Delete original files after transfer] (Obriši originalne datoteke nakon prenosa) u Nikon Transfer 2 bi ponekad dovelo do toga da se prenos prekine.

Poslednji put ažurirano 16. juna 2023. godine.

Instalacija
 1. Kreirajte fasciklu na hard disku i imenujte je po želji.
 2. Preuzmite S-NXSTDO-010400WF-ALLIN-ALL___.exe u fasciklu kreiranu u Koraku 1.
 3. Pokrenite S-NXSTDO-010400WF-ALLIN-ALL___.exe da biste pokrenuli instalater.
 4. Sledite instrukcije na ekranu da biste završili instalaciju.
Napomene
 • • Ovaj softver se deli kao datoteka pod nazivom „S-NXSTDO-010400MF-ALLIN-ALL___.dmg“. Preuzmite i pokrenite datoteku kako biste izvršili ažuriranje.
 • • Kada izvršavate ažuriranje, od vas će se tražiti lozinka administratora.
 • • Pre pokretanja instalacionog programa, zatvorite sve druge aplikacije koje su možda pokrenute, uključujući antivirusni softver.
 • • Pročitajte informacije ispod pre nego što nastavite.
Opis proizvoda
Ime NX Studio verzija 1.4.0
Ime datoteke S-NXSTDO-010400MF-ALLIN-ALL___.dmg
Autorsko pravo Nikon korporacija
Tip arhive Samostalna ekstrakcija
Reprodukcija Nije dozvoljeno
Zahtevi sistema
Radni sistem
 • macOS Ventura verzija 13
 • macOS Monterey verzija 12
 • macOS Big Sur verzija 11
CPU
 • Intel Core 2 Duo ili bolji (preporučuje se Core i5 ili bolji) ili Intel Xeon
Napomena: NX Studio funkcioniše kao Apple Silicon prirodna aplikacija na Apple Silicon računarima.
RAM
 • 4 GB ili više (preporučuje se 8 GB ili više); preporučuje se 16 GB ili više kada se uređuje 4K segment filma snimljen sa Nikon digitalnim fotoaparatima.
Prostor hard diska Minimalno 1 GB slobodnog prostora na disku je dostupno na početnom disku pri instalaciji i kada softver radi (3 GB ili više se preporučuje)
Monitor
 • Rezolucija: 1280 × 720 piksela ili više (preporučeno 1920 × 1080 piksela ili više)
 • Boje: 24-bitna boja (milioni boja) ili više
Transfer datoteke
 • Interfejs: Ugrađeni USB port je neophodan. Transfer datoteke možda neće funkcionisati kao što je planirano ako je fotoaparat povezan putem USB razdelnika.
 • Podržani digitalni fotoaparati: Nikon fotoaparati koji podržavaju MTP/PTP ili PTP i masovno skladištenje.
 • • Nikon Transfer 2 ne može da se koristi sa fotoaparatima nabrojanim ispod. Koristite čitač kartice da biste kopirali slike na računar.
  • - COOLPIX 990, COOLPIX 950, COOLPIX 910, COOLPIX 900, COOLPIX 880, COOLPIX 800, COOLPIX 700, COOLPIX 600, COOLPIX 300 ili COOLPIX 100
 • • Sledeći fotoaparati ne mogu da se povežu na računar za transfer slike koristeći Nikon Transfer 2. Koristite čitač kartice.
  • - D1, D1X, D1H
Podržani digitalni fotoaparati
 • • Z 9, Z 8, Z 7II, Z 7, Z 6II, Z 6, Z 5, Z fc, Z 50 i Z 30
 • • Svi Nikon digitalni SLR fotoaparati od D1 (objavljenog 1999. godine) do D780 (objavljenog septembra 2020. godine) i D6
 • • Svi Nikon 1 fotoaparati od V1 i J1 (objavljeni 2011. godine) do J5 (objavljeni u aprilu 2015. godine)
 • • Svi COOLPIX fotoaparati od COOLPIX E100 (objavljeni 1997. godine) do modela objavljenih u avgustu 2019. godine i COOLPIX P950
 • • KeyMission 360, KeyMission 170 i KeyMission 80
Napomena: neki od gore navedenih proizvoda možda nisu najavljeni ili objavljeni u svim zemljama ili regijama.
Formati podržanih datoteka
 • • JPEG slike (Exif 2.2–2.3 kompatibilno)
 • • NEF/NRW (RAW) i TIFF slike, MPO-format 3D slike, filmovi, zvuk, softversko uklanjanje tragova prašine na senzoru sa slike, dnevnički podaci o položaju i podaci unosa geografske širine i dubine kreirane sa Nikon digitalnim fotoaparatima
 • • NEF/NRW (RAW), TIFF (RGB) i JPEG (RGB) slike i MP4, MOV i AVI filmovi napravljeni sa Nikon softverom
Napomena: za više informacija o podržanim formatima, pogledajte pomoć na mreži.
Beleške
 • • Internet povezivanje je neophodno za pristup pomoći na mreži, uslugama na mreži, ažuriranjima i funkcijama u vezi filma.
 • • Veza sa Camera Control Pro 2 putem [Show Image Immediately After Shooting] (Pokažite sliku odmah nakon fotografisanja) ne može da se korisiti sa Camera Control 2 verzijom 2.33.1 ili starijom.
 • • Neko vreme može biti potrebno da Nikon Transfer 2 prenese velike količine datoteka ili podataka, u tom slučaju slike treba da se prenesu u malim količinama.
 • • Prikaz sličica, pregled i reprodukcija nisu dostupni sa NEV filmom.
 • • Odbijanje pristupa u slučaju da macOS prikaže dijalog dozvole može izazvati neočekivane rezultate. Da biste povratili normalno rukovanje, idite na System Preferences (Sistemske preference) > Security & Privacy (Bezbednost i privatnost) > Privacy (Privatnost) i omogućite NX Studio polja za potvrdu u Photos (Fotografije) i Automation (Automatizacija).
 • • Uređivač filma rukuje snimkom slika uz HLG izabran za režim tona koristeći SDR. Boje u snimku NEF (RAW) slika u HLG-u neće se pravilno prikazati.

Za informacije o korišćenju ovog softvera, izaberite [NX Studio Help] (NX Studio pomoć) u meniju NX Studio [Help] (Pomoć).

Promene od verzije 1.3.2 do 1.4.0
 • • Dodata podrška za Z 8.
 • • Dodata je podrška za Z 9 firmver verziju 4.00.
 • • Dodata podrška za NEF (HLG) i HEIF fotografije kreirane na fotoaparatu.
 • • Dodati alati [Skin softening] (Umekšavanje kože) i [Portrait impression balance] (Balans impresije portreta) pod [Portrait Enhancements] (Povećanja portreta) na [Adjustments] (Prilagođavanja) kartici; pored toga, vrednosti za ova podešavanja sada mogu da se pregledaju pod [File & Camera Information] (Informacije o datoteci i fotoaparatu) na [Info] (Informacije) kartici.
 • • Dodate opcije [HEIF (HLG)] i [HEIF (PQ)] za [Export as] (Izvezi kao).
 • • Unosi za [Categories] (Kategorije) na kartici [XMP/IPTC] sada mogu da budu dugi do 256 karaktera.
 • • Pomeranje putem stiskanja i širenja sada mogu da se koriste za zumiranje.
 • • Načinjene ikone za usmeravanje za [Color Control Point] (Tačka kontrole boje) su lakše za korišćenje.
 • • Popravljeni su sledeći problemi:
  • - Greške bi se ponekad pojavile kada su slike štampane sa [Outside Bottom Right] (Desno dno napolju) izabranim za [User Comment] (Korisnički komentar) > [Position] (Pozicija).
  • - NEF (RAW) slike izvezene sa ViewNX 2 nakon uređivanja bi se ponekad distorzirale.
  • - Profili za slike izvezene u NEF (RAW) formatu ne bi ponekad sadržavale očekivane informacije.
  • - Prilagođena podešavanja kreirana koristeći [Custom Settings for Adjustments Palette] (Prilagođena podešavanja paletu prilagođavanja) ne mogu da se preimenuju.
  • - Biranje prikaza boje profila koja nije sRGB bi ponekad dovelo do toga da se boje prikazane u NX Studio razlikuju od onih prikazanih u drugim aplikacijama.
  • - Slike snimljene uz eksterni uređaj za čuvanje izabranim kao destinacija u Camera Control Pro 2 ili NX Tether se ponekad ne bi odmah prikazivale nakon snimanja.
  • - Printer profiles (Profili štampača) nisu mogli da se izaberu koristeći [Specify Color Profile] (Navedite boju profila) > [Printer Profile] (Profil štampača) u dijalogu štampača za NX Studio.

Poslednji put ažurirano 16. juna 2023. godine.

Instalacija
 1. Preuzmite S-NXSTDO-010400MF-ALLIN-ALL___.dmg.
 2. Dva puta kliknite na preuzetu datoteku kako biste montirali S-NXSTDO-010400MF-ALLIN-ALL___ sliku diska koja sadrži „Welcome“ datoteku.
 3. Dva puta kliknite na „Welcome“ datoteku da biste pokrenuli instalater.
 4. Sledite instrukcije na ekranu da biste završili instalaciju.
Povezani softver

Sporazum

 • Preuzmite
 • Preuzmite
 • Preuzmite

  S-NXSTDO-010400MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Oko 188.30 MB)

 • Preuzmite

  S-NXSTDO-010400MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Oko 188.30 MB)

 • Preuzmite

  S-NXSTDO-010400MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Oko 188.30 MB)

 • Preuzmite

  S-NXSTDO-010400MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Oko 188.30 MB)

 • Preuzmite

  S-NXSTDO-010400MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Oko 188.30 MB)

PDF datoteke mogu da se pregledaju koristeći besplatan softver Adobe® Reader®.
Preuzmite Adobe® Reader®.