Srpski

Iako vaš uređaj ne podržava ovu uslugu preuzimanja, on se može koristiti za pregled podataka o preuzimanju. Veze za preuzimanja mogu se slati e-poštom za preuzimanje na računar.

NX Studio

Izaberite operativni sistem.

 • Windows
 • Mac OS

Ovaj program ažuriranja softvera je za uređaje u vlasništvu kupca koji su navedeni iznad („proizvod koji je u pitanju“) i dostavljen je samo po prihvatanju sporazuma navedenog ispod. Birajući „Prihvatam“ i kada kliknete na „Preuzimanje“, smatra se da ste prihvatili uslove i obaveze sporazuma. Postarajte se da razumete uslove sporazuma pre nego što započnete preuzimanje.

O NX Studio softveru

Softver NX Studio nudi punopravni paket intuitivnih alata za pregled, obradu i uređivanje fotografija i video zapisa. Kombinuje funkcije za pregled fotografija i video zapisa ViewNX-i sa alatima za obradu fotografija i retuširanje u programu Capture NX-D u jednom, sveobuhvatnom toku rada. Ne samo da se može koristiti za obradu RAW slika, već se i njegovi alati za uređivanje—uključujući krive tona i podešavanje osvetljenosti i kontrasta—mogu primeniti i na JPEG/TIFF slike. Takođe nudi niz funkcija za takve zadatke kao što su uređivanje XMP/IPTC podataka, upravljanje unapred postavljenim postavkama, pregled mapa koje prikazuju lokacije snimanja na osnovu podataka o lokaciji ugrađenih u slike i prenos slika na veb.

VAŽNO

 • • Ova objava NX Studio verzije 1.0.1 bavi se problemom objave od 15. jula 2021. godine koja je dovela do toga da slike koje se dodaju u albume koristeći verziju 1.0.0 budu uklonjene (ali ne i obrisane) kada se izvrši ažuriranje.
 • • Ova objava se primenjuje samo na instalater a ne na samu aplikaciju.

Ako ste već ažurirali na objavu verzije 1.0.1 od 15. jula 2021. godine

 • • Nema potrebe pokretati ponovo instalater.
 • • Žao nam je što bilo koje slike koje su uklonjene iz albuma od strane prethodne objave moraju da se ručno vrate. Izvinjavamo se zbog neugodnosti.
Napomene
 • • Ovaj softver se deli kao datoteka pod nazivom „S-NXSTDO-010001WF-ALLIN-ALL___.exe“. Preuzmite i pokrenite datoteku kako biste izvršili ažuriranje.
 • • Kada izvršavate ažuriranje, upišite se u nalog sa privilegijama administratora.
 • • Pre pokretanja instalacionog programa, zatvorite sve druge aplikacije koje su možda pokrenute, uključujući antivirusni softver.
 • • Pročitajte informacije ispod pre nego što nastavite.
Opis proizvoda
Ime NX Studio verzija 1.0.1
Ime datoteke S-NXSTDO-010001WF-ALLIN-ALL___.exe
Autorsko pravo Nikon korporacija
Tip arhive Samostalna ekstrakcija
Reprodukcija Nije dozvoljeno
Zahtevi sistema
Radni sistem
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Napomena: samo unapred instalirana 64-bitna izdanja.
CPU
 • Fotografije: Intel Core i serije ili bolje (preporučuje se višejezgarni procesor)
 • Full HD film za uređivanje i reprodukciju: Intel Core i5 ili noviji
 • 4K uređivanje i reprodukciju filma: Intel Core i7 3,5 GHz ili bolji
Napomena: video segment filma se ponekad možda neće reprodukovati glatko čak i na sistemima koji ispunjavaju preporučene zahteve.
RAM
 • 4 GB ili više (preporučuje se 8 GB ili više); preporučuje se 16 GB ili više kada se uređuje 4K segment filma snimljen sa Nikon digitalnim fotoaparatima.
Prostor hard diska Minimalno 1 GB slobodnog prostora na disku je dostupno na početnom disku pri instalaciji i kada softver radi (3 GB ili više se preporučuje)
Monitor
 • Rezolucija: 1280 × 720 piksela ili više (preporučeno 1920 × 1080 piksela ili više)
 • Boje: 24-bitna boja (Prava boja) ili više
Transfer datoteke
 • Interfejs: Ugrađeni USB port je neophodan. Transfer datoteke možda neće funkcionisati kao što je planirano ako je fotoaparat povezan putem USB razdelnika.
 • Podržani digitalni fotoaparati: Nikon fotoaparati koji podržavaju MTP/PTP ili PTP i masovno skladištenje.
 • • Nikon Transfer 2 ne može da se koristi sa fotoaparatima nabrojanim ispod. Koristite čitač kartice da biste kopirali slike na računar.
  • - COOLPIX 990, COOLPIX 950, COOLPIX 910, COOLPIX 900, COOLPIX 880, COOLPIX 800, COOLPIX 700, COOLPIX 600, COOLPIX 300 ili COOLPIX 100
 • • Sledeći fotoaparati ne mogu da se povežu na računar za transfer slike koristeći Nikon Transfer 2. Koristite čitač kartice.
  • - D1, D1X, D1H
Podržani digitalni fotoaparati
 • • Z 7II, Z 7, Z 6II, Z 6, Z 5, Z 50 i Z fc
 • • Svi Nikon digitalni SLR fotoaparati od D1 (objavljenog 1999. godine) do D780 (objavljenog septembra 2020. godine) i D6
 • • Svi Nikon 1 fotoaparati od V1 i J1 (objavljeni 2011. godine) do J5 (objavljeni u aprilu 2015. godine)
 • • Svi COOLPIX fotoaparati od COOLPIX E100 (objavljeni 1997. godine) do modela objavljenih u avgustu 2019. godine i COOLPIX P950
 • • KeyMission 360, KeyMission 170 i KeyMission 80
Napomena: neki od gore navedenih proizvoda možda nisu najavljeni ili objavljeni u svim zemljama ili regijama.
Formati podržanih datoteka
 • • JPEG slike (Exif 2.2–2.3 kompatibilno)
 • • NEF/NRW (RAW) i TIFF slike, MPO-format 3D slike, filmovi, zvuk, softversko uklanjanje tragova prašine na senzoru sa slike, dnevnički podaci o položaju i podaci unosa geografske širine i dubine kreirane sa Nikon digitalnim fotoaparatima
 • • NEF/NRW (RAW), TIFF (RGB) i JPEG (RGB) slike i MP4, MOV i AVI filmovi napravljeni sa Nikon softverom
Napomena: za više informacija o podržanim formatima, pogledajte pomoć na mreži.
Beleške
 • • Internet povezivanje je neophodno za pristup pomoći na mreži, prikazu mape, uslugama na mreži, ažuriranjima i funkcijama u vezi filma.
 • • Ovaj softver uključuje funkcije koje koriste YouTube API usluge koje nudi Google LLC. Korišćenje ovih usluga čini pristajanje na Odredbe usluge YouTube-a i Google politike privatnosti. Dozvole za nalog, uključujući one za ovaj softver, mogu da se promene bilo kada putem:
  https://security.google.com/settings/security/permissions
 • • Veza sa Camera Control Pro 2 putem Show Image Immediately After Shooting (Pokažite sliku odmah nakon fotografisanja) ne može da se korisiti sa Camera Control 2 verzijom 2.33.1 ili starijom.

Za informacije o korišćenju ovog softvera, izaberite NX Studio Help (NX Studio pomoć) u meniju NX Studio Help (Pomoć).

Promene od verzije 1.0.0 do 1.0.1
 • • Dodata podrška za Z fc.
 • • Dodata podrška za ruski jezik.
 • • NX Studio sada može da se poveže sa Wireless Transmitter Utility da prikaže slike odmah nakon fotografisanja. Treba da:
  • - izaberete NX Studio za Open images with this application after transfer (Otvorite sliku sa ovom aplikacijom nakon prenosa) u dijalogu „izaberite fasciklu destinacije i aplikaciju“ za Wireless Transmitter Utility verziju 1.9.5 ili noviju i
  • - da ste obeležili pored Show Image Immediately After Shooting (Prikažite sliku odmah nakon fotografisanja) u NX Studio File (Datoteka) meniju.

  Podrška za vezu sa Camera Control Pro 2 se očekuje sa sledećom javnom objavom Camera Control Pro 2.

 • • Isecanje prethodno isečene slike se neće više resetovati prethodno isecanje.
 • • Ključne tačke sada mogu da se izbrišu sa tonskih kriva koristeći dugme brisanje.
 • • „Omiljeni“ sada može da se navede za 300 stavki.
 • • Albumi sada mogu da sadrže do 100 stavki.
 • • Rotacije više nisu uključene kada se prilagođavanja kopiraju ili čuvaju koristeći Copy All Adjustments (Kopirajte sva prilagođavanja), Save All Adjustments (Sačuvajte sva prilagođavanja) ili Record All Adjustments (Snimite sva prilagođavanja).
 • • Onemogućavanje Crop Tool (Alata za isecanje) sada takođe onemogućuje:
  • - izbor isecanja sa menija povlačenja na dole,
  • - dugme „rotiranje isecanja“,
  • - kutije za unos teksta sa dimenzijama isecanja i
  • Show Cropping Grid (Prikažite mrežu za isecanje) kutije za obeleživanje.
 • • Popravljen je problem koji je sprečavao izvoz velikih brojeva slika koristeći Export (Izvoz).
 • • Popravljeni su sledeći problemi:
  • - Tačke kontrolne boje dodate nakon što se slika isekla ponekad ne bi bile u očekivanom položaju.
  • - Tonske krive sa nagibom od –45° ponekad ne bi bile primenjene na slike.
  • - Promene na rotiranim slikama koristeći četku retuširanja se ne bi pojavile tamo gde se očekuje.
  • - Čuvanje slika nakon prilagođavanja oznaka i/ili izvršavanja drugih prilagođavanja bi ponekad izazvalo da oznake nestanu.
  • - Čuvanje slika bi ponovo podesilo prilagođavanja načinjena od strane korisnika nakon:
   • ▹ korišćenja Paste Adjustments (Nalepite prilagođavanja) da primenite prilagođavanja kopirana koristeći Copy All Adjustments (Kopirajte sva prilagođavanja),
   • ▹ koristeći Load Adjustments (Učitajte prilagođavanja) da primenite prilagođavanja sačuvana koristeći Save All Adjustments (Sačuvajte sva prilagođavanja), ili
   • ▹ primenjujući prilagođavanja koristeći Record All Adjustments (Snimite sva prilagođavanja).
  • - Praćenje istorije kreirane koristeći D6 ne može da se pročita.
 • • Prilagođeno smanjenje monitora kada je Auto (Automatski) izabrano za Options (Opcije) > View (Pregled) > Size of Text and Icon (Veličina teksta i ikona).
 • • Popravljeni su sledeći problemi:
  • - Plavi ekran bi se u retkim slučajevima prikazao kada se slike otvore.
  • Paste Adjustments (Zalepite prilagođavanja) se ne bi primenila kada su izabrana u meniju konteksta prikazanog od strane sličica sa desnim klikom.
  • - Dijalog izvoza bi se ponekad pojavio na donjem levom uglu prikaza.
  • - Kursor bi se vratio na levi kraj imena datoteke na japanskom jeziku unešenom u Save All Adjustments (Sačuvajte sva prilagođavanja) dijalogu „Sačuvaj kao“ kada je unos završen.
Instalacija
 1. Kreirajte fasciklu na hard disku i imenujte je po želji.
 2. Preuzmite S-NXSTDO-010001WF-ALLIN-ALL___.exe u fasciklu kreiranu u Koraku 1.
 3. Pokrenite S-NXSTDO-010001WF-ALLIN-ALL___.exe da biste pokrenuli instalater.
 4. Sledite instrukcije na ekranu da biste završili instalaciju.
Napomene
 • • Ovaj softver se deli kao datoteka pod nazivom „S-NXSTDO-010001MF-ALLIN-ALL___.dmg“. Preuzmite i pokrenite datoteku kako biste izvršili ažuriranje.
 • • Kada izvršavate ažuriranje, od vas će se tražiti lozinka administratora.
 • • Pre pokretanja instalacionog programa, zatvorite sve druge aplikacije koje su možda pokrenute, uključujući antivirusni softver.
 • • Pročitajte informacije ispod pre nego što nastavite.
Opis proizvoda
Ime NX Studio verzija 1.0.1
Ime datoteke S-NXSTDO-010001MF-ALLIN-ALL___.dmg
Autorsko pravo Nikon korporacija
Tip arhive Samostalna ekstrakcija
Reprodukcija Nije dozvoljeno
Zahtevi sistema
Radni sistem
 • macOS Big Sur verzija 11
 • macOS Catalina verzija 10.15
 • macOS Mojave verzija 10.14
CPU
 • Fotografije: Intel Core i serije ili bolje (preporučuje se višejezgarni procesor) ili Apple Silicon
 • Full HD film za uređivanje i reprodukciju: Intel Core i5 ili noviji
 • 4K uređivanje i reprodukciju filma: Intel Core i7 3,5 GHz ili bolji
Napomena: video segment filma se ponekad možda neće reprodukovati glatko čak i na sistemima koji ispunjavaju preporučene zahteve.
Napomena: u slučaju računara sa Apple Silicon CPU-om, softver radi pod Rosetta 2.
RAM
 • 4 GB ili više (preporučuje se 8 GB ili više); preporučuje se 16 GB ili više kada se uređuje 4K segment filma snimljen sa Nikon digitalnim fotoaparatima.
Prostor hard diska Minimalno 1 GB slobodnog prostora na disku je dostupno na početnom disku pri instalaciji i kada softver radi (3 GB ili više se preporučuje)
Monitor
 • Rezolucija: 1280 × 720 piksela ili više (preporučeno 1920 × 1080 piksela ili više)
 • Boje: 24-bitna boja (milioni boja) ili više
Transfer datoteke
 • Interfejs: Ugrađeni USB port je neophodan. Transfer datoteke možda neće funkcionisati kao što je planirano ako je fotoaparat povezan putem USB razdelnika.
 • Podržani digitalni fotoaparati: Nikon fotoaparati koji podržavaju MTP/PTP ili PTP i masovno skladištenje.
 • • Nikon Transfer 2 ne može da se koristi sa fotoaparatima nabrojanim ispod. Koristite čitač kartice da biste kopirali slike na računar.
  • - COOLPIX 990, COOLPIX 950, COOLPIX 910, COOLPIX 900, COOLPIX 880, COOLPIX 800, COOLPIX 700, COOLPIX 600, COOLPIX 300 ili COOLPIX 100
 • • Sledeći fotoaparati ne mogu da se povežu na računar za transfer slike koristeći Nikon Transfer 2. Koristite čitač kartice.
  • - D1, D1X, D1H
Podržani digitalni fotoaparati
 • • Z 7II, Z 7, Z 6II, Z 6, Z 5, Z 50 i Z fc
 • • Svi Nikon digitalni SLR fotoaparati od D1 (objavljenog 1999. godine) do D780 (objavljenog septembra 2020. godine) i D6
 • • Svi Nikon 1 fotoaparati od V1 i J1 (objavljeni 2011. godine) do J5 (objavljeni u aprilu 2015. godine)
 • • Svi COOLPIX fotoaparati od COOLPIX E100 (objavljeni 1997. godine) do modela objavljenih u avgustu 2019. godine i COOLPIX P950
 • • KeyMission 360, KeyMission 170 i KeyMission 80
Napomena: neki od gore navedenih proizvoda možda nisu najavljeni ili objavljeni u svim zemljama ili regijama.
Formati podržanih datoteka
 • • JPEG slike (Exif 2.2–2.3 kompatibilno)
 • • NEF/NRW (RAW) i TIFF slike, MPO-format 3D slike, filmovi, zvuk, softversko uklanjanje tragova prašine na senzoru sa slike, dnevnički podaci o položaju i podaci unosa geografske širine i dubine kreirane sa Nikon digitalnim fotoaparatima
 • • NEF/NRW (RAW), TIFF (RGB) i JPEG (RGB) slike i MP4, MOV i AVI filmovi napravljeni sa Nikon softverom
Napomena: za više informacija o podržanim formatima, pogledajte pomoć na mreži.
Beleške
 • • Internet povezivanje je neophodno za pristup pomoći na mreži, prikazu mape, uslugama na mreži, ažuriranjima i funkcijama u vezi filma.
 • • Ovaj softver uključuje funkcije koje koriste YouTube API usluge koje nudi Google LLC. Korišćenje ovih usluga čini pristajanje na Odredbe usluge YouTube-a i Google politike privatnosti. Dozvole za nalog, uključujući one za ovaj softver, mogu da se promene bilo kada putem:
  https://security.google.com/settings/security/permissions
 • • Veza sa Camera Control Pro 2 putem Show Image Immediately After Shooting (Pokažite sliku odmah nakon fotografisanja) ne može da se korisiti sa Camera Control 2 verzijom 2.33.1 ili starijom.
 • • Odbijanje pristupa u slučaju da macOS prikaže dijalog dozvole može izazvati neočekivane rezultate. Da biste povratili normalno rukovanje, idite na System Preferences (Sistemske preference) > Security & Privacy (Bezbednost i privatnost) > Privacy (Privatnost) i omogućite NX Studio polja za potvrdu u Photos (Fotografije) i Automation (Automatizacija).

Za informacije o korišćenju ovog softvera, izaberite NX Studio Help (NX Studio pomoć) u meniju NX Studio Help (Pomoć).

Promene od verzije 1.0.0 do 1.0.1
 • • Dodata podrška za Z fc.
 • • Dodata podrška za ruski jezik.
 • • NX Studio sada može da se poveže sa Wireless Transmitter Utility da prikaže slike odmah nakon fotografisanja. Treba da:
  • - izaberete NX Studio za Open images with this application after transfer (Otvorite sliku sa ovom aplikacijom nakon prenosa) u dijalogu „izaberite fasciklu destinacije i aplikaciju“ za Wireless Transmitter Utility verziju 1.9.5 ili noviju i
  • - da ste obeležili pored Show Image Immediately After Shooting (Prikažite sliku odmah nakon fotografisanja) u NX Studio File (Datoteka) meniju.

  Podrška za vezu sa Camera Control Pro 2 se očekuje sa sledećom javnom objavom Camera Control Pro 2.

 • • Isecanje prethodno isečene slike se neće više resetovati prethodno isecanje.
 • • Ključne tačke sada mogu da se izbrišu sa tonskih kriva koristeći dugme brisanje.
 • • „Omiljeni“ sada može da se navede za 300 stavki.
 • • Albumi sada mogu da sadrže do 100 stavki.
 • • Rotacije više nisu uključene kada se prilagođavanja kopiraju ili čuvaju koristeći Copy All Adjustments (Kopirajte sva prilagođavanja), Save All Adjustments (Sačuvajte sva prilagođavanja) ili Record All Adjustments (Snimite sva prilagođavanja).
 • • Onemogućavanje Crop Tool (Alata za isecanje) sada takođe onemogućuje:
  • - izbor isecanja sa menija povlačenja na dole,
  • - dugme „rotiranje isecanja“,
  • - kutije za unos teksta sa dimenzijama isecanja i
  • Show Cropping Grid (Prikažite mrežu za isecanje) kutije za obeleživanje.
 • • Popravljen je problem koji je sprečavao izvoz velikih brojeva slika koristeći Export (Izvoz).
 • • Popravljeni su sledeći problemi:
  • - Tačke kontrolne boje dodate nakon što se slika isekla ponekad ne bi bile u očekivanom položaju.
  • - Tonske krive sa nagibom od –45° ponekad ne bi bile primenjene na slike.
  • - Promene na rotiranim slikama koristeći četku retuširanja se ne bi pojavile tamo gde se očekuje.
  • - Čuvanje slika nakon prilagođavanja oznaka i/ili izvršavanja drugih prilagođavanja bi ponekad izazvalo da oznake nestanu.
  • - Čuvanje slika bi ponovo podesilo prilagođavanja načinjena od strane korisnika nakon:
   • ▹ korišćenja Paste Adjustments (Nalepite prilagođavanja) da primenite prilagođavanja kopirana koristeći Copy All Adjustments (Kopirajte sva prilagođavanja),
   • ▹ koristeći Load Adjustments (Učitajte prilagođavanja) da primenite prilagođavanja sačuvana koristeći Save All Adjustments (Sačuvajte sva prilagođavanja), ili
   • ▹ primenjujući prilagođavanja koristeći Record All Adjustments (Snimite sva prilagođavanja).
  • - Praćenje istorije kreirane koristeći D6 ne može da se pročita.
 • • Veličina ikone prikazane u doku se promenila.
 • • Popravljeni su sledeći problemi:
  • - Slike bi ponekad potamnele dok se klizači prilagođavanja slike ne prilagode.
Instalacija
 1. Preuzmite S-NXSTDO-010001MF-ALLIN-ALL___.dmg.
 2. Dva puta kliknite na preuzetu datoteku kako biste montirali S-NXSTDO-010001MF-ALLIN-ALL___ sliku diska koja sadrži „Welcome“ datoteku.
 3. Dva puta kliknite na „Welcome“ datoteku da biste pokrenuli instalater.
 4. Sledite instrukcije na ekranu da biste završili instalaciju.
Povezani softver

Sporazum

 • Preuzmite
 • Preuzmite
 • Preuzmite

  S-NXSTDO-010001MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Oko 125.04 MB)

 • Preuzmite

  S-NXSTDO-010001MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Oko 125.04 MB)

 • Preuzmite

  S-NXSTDO-010001MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Oko 125.04 MB)

 • Preuzmite

  S-NXSTDO-010001MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Oko 125.04 MB)

 • Preuzmite

  S-NXSTDO-010001MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Oko 125.04 MB)

PDF datoteke mogu da se pregledaju koristeći besplatan softver Adobe® Reader®.
Preuzmite Adobe® Reader®.