Norsk
Bruksanvisninger
Last ned produktbruksanvisninger.
Last ned produktbruksanvisninger.
Tittel Språk Størrelse  
Supplerende bruksanvisning for firmware-oppdateringer Norsk 118.37 KB Last ned
Komplett bruksanvisning Norsk 12.82 MB Last ned
Online-bruksanvisning Norsk - Vis
Bruksanvisning Norsk 6.53 MB Last ned
Nettverksguide Norsk 2.19 MB Last ned
Setting Guide (For Still Photography) English 1.66 MB Last ned
Technical Guide(N-Log Recording Edition) English 973.24 KB Last ned
Technical Guide(N-Log 3D LUT Edition) English 493.61 KB Last ned
Technical Guide (RAW Video Recording Edition) English 1.16 MB Last ned
N-Log Specification Document English 37.35 KB Last ned
Strømforbruk i ventemodus Norsk 135.26 KB Last ned
Nedlastingsavtale for bruksanvisning

Disse nedlastingsbetingelsene og -vilkårene ("Avtale") utgjør en lovlig avtale mellom deg (enten som individ eller selvstendig enhet) og Nikon Corporation eller dets tilknyttede selskap ("Nikon") med betingelser og vilkår som gjelder for nedlastingen din av bruksanvisningen for våre produkter ("Bruksanvisning").  Ved å klikke på knappen "Last ned" på denne siden for å starte nedlasting av bruksanvisningen, indikerer du din godkjennelse av denne avtalen og godtar å være bundet av avtalens vilkår.  Les denne avtalen grundig før du begynner nedlastingen.

Avtale

Denne lisensen utgjør ikke et salg av bruksanvisningen, og du blir ikke eier av bruksanvisningen gjennom ditt kjøp av et produkt, nedlasting og/eller bruk.  Nikon beholder eierskapet til bruksanvisningen og alle kopier av den og alle relaterte intellektuelle eiendomsrettigheter, og forbeholder seg alle rettigheter som ikke er ettertrykkelig gitt til deg under denne avtalen.  Denne avtalen utgjør den fullstendige og eksklusive avtalen, muntlig eller skriftlig, mellom deg og Nikon.

1. BRUKSANVISNING

Bruksanvisningen er for kunder som har kjøpt produktene våre.  Det kan hende at vi ikke kan svare på forespørsler fra personer som ikke har kjøpt produktene våre.  Merk at bruksanvisningen og kontaktinformasjonen i den kan endres uten forvarsel.

Bruksanvisningen er beskyttet av japansk lov om opphavsrett og internasjonale lover og avtaler om opphavsrett.  Du må sørge for at hver kopi merkes med Nikons merknad om opphavsrett og andre eiendomsrettigheter som var på originalen.

2. RESTRIKSJONER

Hvis ikke noe annet er oppgitt i denne avtalen, må du ikke kopiere eller distribuere kopier av bruksanvisningen til andre eller overføre bruksanvisningen elektronisk fra en datamaskin til en annen person over et nettverk.  DU MÅ IKKE ENDRE ELLER FJERNE EVENTUELLE MERKNADER OM OPPHAVSRETT, VAREMERKER ELLER ANDRE BESKYTTELSESMERKNADER SOM FØLGER MED BRUKSANVISNINGEN.  DU MÅ IKKE TILDELE ELLER PÅ ANNEN MÅTE KASTE, ENDRE, TILPASSE, OVERSETTE, LEIE, UTLEIE, LÅNE UT, VIDERESELGE, DISTRIBUERE, DELE OVER NETTVERK, ELLER OPPRETTE ELLER HA OPPRETTET AVLEDET MATERIALE BASERT PÅ BRUKSANVISNINGEN ELLER DELER DERAV.

3. BEGRENSET GARANTI OG FRASKRIVNINGSKLAUSUL

TIL DEN MAKSIMALE UTSTREKNINGEN SOM ER TILLATT UNDER ANVENDELIG LOV, GIS BRUKSANVISNINGEN PÅ EN "SOM DEN ER"-BASIS, UTEN GARANTI AV NOE SLAG, OG NIKON, DETS ANSATTE, DISTRIBUTØRER, FORHANDLERE OG AGENTER FRASKRIVER SEG SPESIFIKT EN GARANTI AV NOE SLAG, ENTEN UTTRYKT ELLER IMPLISERT, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE IMPLISERTE GARANTIENE OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER FRAVÆRENDE OVERTREDELSE.  TIL DEN MAKSIMALE UTSTREKNINGEN SOM ER TILLATT UNDER ANVENDELIG LOV, GARANTERER IKKE NIKON, DETS ANSATTE, DISTRIBUTØRER, FORHANDLERE OG AGENTER FOR YTELSEN ELLER FOR RESULTATENE DU KAN OPPNÅ FRA BRUKSANVISNINGEN, ELLER AT BRUKSANVISNINGEN VIL OPPFYLLE KRAVENE DINE ELLER AT BRUKEN AV BRUKSANVISNINGEN VIL FORBLI UAVBRUTT, FEILFRI ELLER FRI FOR VIRUS.  TIL DEN MAKSIMALE UTSTREKNINGEN SOM ER TILLATT UNDER ANVENDELIG LOV, SKAL VERKEN NIKON, DETS ANSATTE, DISTRIBUTØRER, FORHANDLERE ELLER AGENTER VÆRE ANSVARLIGE OVERFOR DEG FOR INDIREKTE, UTILSIKTEDE ELLER FØLGESKADER, TAP ELLER UTGIFTER AV NOE SLAG, VÆRE SEG TAP AV PROFITT, FORRETNINGSAVBRYTELSE ELLER ANNET SOM OPPSTÅR SOM ET RESULTAT AV BRUKSANVISNINGEN, UANSETT HVA SOM VAR ÅRSAKEN, SELV OM NIKON, DETS ANSATTE, DISTRIBUTØRER, FORHANDLERE ELLER AGENTER HAR FÅTT UNDERRETTELSE OM MULIGHETENE FOR SLIKE SKADER, TAP ELLER UTGIFTER.  DENNE FRASKRIVNINGSKLAUSULEN UTGJØR EN ESSENSIELL DEL AV DENNE AVTALEN OG BRUK AV BRUKSANVISNINGEN TILLATES KUN UNDER AKSEPT AV DENNE FRASKRIVNINGSKLAUSULEN.

4. GENERELT

Denne avtalen styres av og skal fortolkes i samsvar Japans lovgivning uten hensyn til dens konflikter med lovprinsipper.  Hvis en disputt oppstår ved eller i forbindelse med denne avtalen, aksepterer du personlig jurisdiksjon i Japan og gir avkall på alle innvendinger om at et slikt forum er ubeleilig.  Du aksepterer videre behandling av prosessen for enhver handling som skyldes denne avtalen via vanlig post eller andre kommersielt rimelige midler for kvitterte leveringer.  Hvis noen vilkår i avtalen fastslås som ugyldige av en eller annen grunn, skal de gjenværende vilkårene ikke gjøres ugyldige og fortsette å være i full kraft og effekt.  Denne avtalen utgjør hele avtalen og forståelsen mellom deg og Nikon, og erstatter og avløser alle andre avtaler omkring temaet i denne avtalen.  Hvis en part mislykkes i å insistere på streng utførelse av betingelsene eller vilkårene i denne avtalen, eller utøvelsen av et alternativ, en rettighet eller et middel som følger heri, skal dette ikke fortolkes som avkall, og fremtidig applikasjon av en slik betingelse, vilkår, alternativ, rettighet eller middel skal fortsette og være i full kraft og effekt.  Titlene i denne avtalens deler brukes kun av bekvemmelighetshensyn og skal ikke utgjøre en del derav eller påvirke betydningen eller tolkningen av denne avtalen på noen som helst måte.  Bortsett fra når dette er ettertrykkelig uttrykt heri, gjelder vilkårene i del 3 og del 4 sammen med andre vilkår ved sine uttrykte betingelser til tid etter avslutningen av denne avtalen og skal overleve opphevelsen av denne avtalen av en eller annen grunn.

Bruksanvisninger for Nikon-produkter/ 2018/02/15/ Ver.2.0.0

Firmware

    Last ned firmware for Nikons digitale produkter (firmware er den innebygde programvaren som styrer kameraer og andre enheter). Klikk på "Vis nedlastingsside" for å vise beskrivelser, forholdsregler samt instruksjoner for nedlasting og installasjon.Merk at en kortleser eller annet utstyr kan være påkrevd for noen firmware-oppdateringer. Instruksjoner finnes på nedlastingssiden.

Selv om enheten din ikke støtter denne nedlastingstjenesten, kan den brukes til å vise nedlastingsinformasjon.
Tittel Versjon Sluppet  
Z 6 firmware C:Ver.3.60 2023/07/12 Vis nedlastingsside Detaljer
Programvare
Last ned programvare for Nikon-produkter. Klikk på "Vis nedlastingsside" for å vise beskrivelser, forholdsregler samt instruksjoner for nedlasting og installasjon.
Selv om enheten din ikke støtter denne nedlastingstjenesten, kan den brukes til å vise nedlastingsinformasjon.
Tittel Versjon Sluppet  
NX Studio Full
Ver. 1.7.0
2024/06/18 Vis nedlastingsside Detaljer
N-Log 3D LUT Full
Ver. 1.07
2024/06/18 Vis nedlastingsside Detaljer
Camera Control Pro 2 Full
Ver. 2.37.1
2024/05/08 Vis nedlastingsside Detaljer
NX Studio Full
Ver. 1.6.1
2024/03/13 Vis nedlastingsside Detaljer
NX Tether Full
Ver. 2.0.0
2024/02/07 Vis nedlastingsside Detaljer
N-Log 3D LUT Full
Ver. 1.06
2023/10/12 Vis nedlastingsside Detaljer
Wireless Transmitter Utility Full
Ver. 1.11.0
2023/10/03 Vis nedlastingsside Detaljer
Picture Control Utility 2 Full
Ver. 2.4.15
2023/05/23 Vis nedlastingsside Detaljer
Webcam Utility (Windows) Full
Ver. 1.1.1
2022/04/20 Vis nedlastingsside Detaljer
Pairing Tool for NX Field Full
Ver. 1.0.1
2022/03/30 Vis nedlastingsside Detaljer
Webcam Utility (Mac) Full
Ver. 1.1.0
2021/11/09 Vis nedlastingsside Detaljer
NEF Codec Full
Ver. 1.31.2
2021/11/09 Vis nedlastingsside Detaljer

PDF-filer kan vises ved bruk av den gratis programvaren Adobe® Reader®.
Last ned Adobe® Reader®.