Norsk

Selv om enheten din ikke støtter denne nedlastingstjenesten, kan den brukes til å vise nedlastingsinformasjon. Du kan sende koblinger til nedlastinger via e-post for nedlasting på en datamaskin.

Webcam Utility (Windows)

Velg ditt operativsystem.

 • Windows
 • Mac OS

Dette programvareoppdateringsprogrammet er for det kundeeide produktet oppgitt ovenfor (det "berørte produktet") og er kun tilgjengelig etter godkjennelse av avtalen nedenfor. Ved å velge "Aksepter" og klikke på "Last ned" aksepterer du avtalens vilkår og betingelser. Sørg for at du forstår avtalens betingelser før du begynner nedlastingen.

Om Webcam Utility

Webcam Utility er en modul som gjør at et Nikon-kamera kan brukes som et webkamera når det er koblet til en datamaskin via en USB-kabel.
Kameraet vil fungere som et webkamera når "Nikon Webcam Utility" er valgt som et eksternt kamera i en nettkonferanseapp.

Merknader
 • • Denne programvaren distribueres som en fil med navnet "S-NWU___-010101WF-ALLIN-ALL___.exe". Last ned og kjør filen for å utføre oppdateringen.
 • • Logg inn på en konto med administratorrettigheter når du skal oppdatere.
 • • Før du starter installasjonsprogrammet, må du avslutte eventuelle andre applikasjoner som kjører, inkludert antivirusprogramvare.
 • • Les informasjonen nedenfor før du går videre.
Produktbeskrivelse
Navn Webcam Utility versjon 1.1.1
Filnavn S-NWU___-010101WF-ALLIN-ALL___.exe
Opphavsrett Nikon Corporation
Arkivtype Selvutpakkende
Kopiering Ikke tillatt
Systemkrav
Operativsystem
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
Merk: Kun forhåndsinstallerte 64-bits-versjoner.
CPU Intel Celeron-, Pentium 4- eller Core-serien, 1 GHz eller bedre
RAM 4 GB eller mer
Digitalkameraer som støttes
 • • Z 9, Z 7II, Z 7, Z 6II, Z 6, Z 5, Z 50, Z fc og Z 30
 • • D6, D5, D850, D810, D780, D750, D500, D7500, D7200, D5600, D5500, D5300 og D3500
Merk: Noen av de ovennevnte produkter har kanskje ikke blitt kunngjort eller lansert i alle land eller regioner.
Testede nettkonferanseapper
 • • Microsoft Teams, Skype, Zoom, Facebook Messenger, Google Meet
Merknader
 • • Velg eksponeringskontroll P, S, A eller M når du bruker et D750, D7500, D7200, D5600, D5500, D5300 eller D3500.
 • • Kameramikrofoner støttes ikke. Bruk en ekstern mikrofon eller mikrofonen som fulgte med datamaskinen din.
 • • Hvis Live view avsluttes for tidlig, velger du høyere verdier for Forsinkelse for skjerm av > Live view i kameramenyene.
 • • Størrelsen på live view-bildet er fast på XGA. D810, D750, D7200, D5600, D5500, D5300 og D3500 bruker kun VGA-delen av XGA-bildet, og live view for disse kameraene vises i mindre størrelse som følge av dette.
 • • Maksimal bildefrekvens er omtrent 10 til 15 b/s.
 • • Kameraets temperatur kan stige og Live view kan avsluttes etter lengre tids bruk. Vent til kameraet er avkjølt.
 • • Bruk av Live view øker tappingen av batteriet.
 • • Avslutt NX Tether, Nikon Transfer 2 og Camera Control Pro 2 før du oppretter en tilkobling til kameraet.
 • • Når du bruker NX Tether, Nikon Transfer 2 eller Camera Control Pro 2, må du avslutte tilkoblingen til "Webcam Utility" i nettkonferanseappen.
 • • Det kan hende at du ikke kan justere kamerainnstillingene når kameraet er koblet til en datamaskin. Før du justerer innstillingene, må du slå av kameraet og koble fra USB-kabelen.
 • • Bildestørrelsen er 1024 x 768 piksler (XGA). Noen webkonferanseapper kan bruke forskjellige sideforhold.
 • • Når en tilkobling er opprettet mellom kameraet og datamaskinen, må du passe på å ikke ta ut minnekortet mens lampen for minnekortaktivitet lyser.
 • • Live view avsluttes kanskje ikke automatisk når tidsbryteren for automatisk avstengning av live view løper ut.
 • • Det kan hende at live view ikke avsluttes når kameraet slås av og på igjen. I så fall kan det avsluttes ved å slå kameraet på og av en gang til.
 • • Kameraet avslutter kanskje ikke PC-modus når webkonferanseappen lukkes. PC-modus kan avsluttes ved å koble fra USB-kabelen.
 • • Trekk ut inntrekkbare objektiver før bruk.
 • • Velg eksponeringskontroll M når du bruker objektiver uten CPU med D750, D7500, D7200, D5600, D5500, D5300 eller D3500.
 • • Når du bruker D5, D810, D750, D500, D7500, D7200, D5600, D5500, D5300 eller D3500 uten minnekort satt inn, må du velge Aktiver utløser for Utløserlås ved tomt spor.
 • • Live view kan bruke mer tid på å starte hvis minnekortet inneholder et stort antall bilder.
 • • Hvis Nikon Webcam Utility er valgt som videoinngangskilde mens NX Tether, Camera Control Pro 2 eller Nikon Transfer 2 kjører, vil det ikke bli opprettet en tilkobling til kameraet og visningen gjennom kameraobjektivet vil ikke vises.
 • • Når Webcam Utility åpnes fra flere nettkonferanseapper samtidig, vil Live view kun være tilgjengelig for én app.

• Windows er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation i USA og andre land.
• Alle andre varenavn som nevnes, er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere.

Endringer fra versjon 1.1.0 til 1.1.1
 • • Lagt til støtte for Windows 11.
 • • Lagt til støtte for Z 9 firmware-versjon 2.00.
 • • Lagt til støtte for Z 30.
Installasjon
 1. Opprett en mappe på harddisken og gi den navn etter eget ønske.
 2. Last ned S-NWU___-010101WF-ALLIN-ALL___.exe i mappen du har opprettet i trinn 1.
 3. Kjør S-NWU___-010101WF-ALLIN-ALL___.exe for å starte installasjonsprogrammet.
 4. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen.
 • Merknader:
  • • Du trenger ikke å starte programvaren når installasjonen er fullført. Ingen snarvei legges til menyene eller skrivebordet.
  • • Det kan hende at du må starte datamaskinen på nytt.
Kontrollere at programvaren er installert
 1. Koble kameraet til datamaskinen med en USB-kabel.
 2. Slå kameraet på.
 3. Start nettkonferanseappen og velg "Nikon Webcam Utility" som eksternt kamera.
 4. Bekreft at bildet fra kameraet vises i nettkonferanseappen.
Avinstallering
 1. Velg Innstillinger > System.
 2. Velg Apper og funksjoner.
 3. Velg "Webcam Utility" i listen og velg Avinstaller for å starte avinstallasjonsveiviseren.
 4. Følg anvisningene på skjermen.

Avtale

 • Last ned
 • Last ned

PDF-filer kan vises ved bruk av den gratis programvaren Adobe® Reader®.
Last ned Adobe® Reader®.