Tiếng Việt

Firmware SB-5000

Chọn hệ điều hành của bạn.

 • Windows
 • Mac OS

Chương trình cập nhật phần mềm này là dành cho sản phẩm của khách hàng được liệt kê ở trên ("sản phẩm ảnh hưởng"), và chỉ được cung cấp trên cơ sở chấp nhận thỏa thuận được liệt kê dưới đây. Bằng cách chọn "Chấp nhận" và bấm vào "Tải về", bạn được coi là đã chấp nhận các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này. Hãy chắc chắn bạn hiểu rõ các điều khoản của thỏa thuận này trước khi bắt đầu tải về.

 • • Dịch vụ này cung cấp phần mềm có thể được sử dụng để cập nhật vi chương trình cho các bộ đèn nháy SB-5000 lên phiên bản 14.003. Bạn không cần phải tải về hay cài đặt bản cập nhật này nếu vi chương trình được liệt kê ở trên đã được cài đặt rồi.
 • • Cập nhật vi chương trình này được thực hiện với SB-5000 được gắn vào máy ảnh. Xem “Các máy ảnh tương thích” để xem danh sách các máy ảnh tương thích.
 • • Đọc thông tin dưới đây trước khi tiến hành.
Các máy ảnh tương thích

Có thể sử dụng các máy ảnh sau để cập nhật vi chương trình SB-5000:

 • • Z 7 và Z 6
 • • D5, D4S, Df, D850, D810, D810A và D750
 • • D500, D7500, D7200, D5600, D5500, D5300, D3500, D3400 và D3300

Đảm bảo phải cập nhật vi chương trình máy ảnh cho các máy ảnh sau lên phiên bản mới nhất trước khi cập nhật vi chương trình cho SB-5000.

 • • D4, D800, D800E, D610 và D600
 • • D7100, D5200 và D3200

Chú ý: Các máy ảnh khác không sử dụng được.

Chú ý: Đại diện dịch vụ Nikon ủy quyền có thể tiến hành việc cập nhật cho bạn.

Thay đổi của Phiên Bản Firmware 14.002 lên 14.003
 • • Bổ sung hỗ trợ cho Z 7, Z 6 và D3500.
Thay đổi từ các phiên bản trước
Thay đổi của Phiên Bản Firmware 14.001 lên 14.002
 • • Đã sửa các vấn đề sau đây:
  • - Độ thu phóng (góc chiếu sáng) không hoạt động như mong đợi ở nhiệt độ thấp.
  • - Khi AF ONLY (chiếu sáng hỗ trợ AF được kích hoạt, chức năng đèn flash bị hủy) được chọn cho Custum (menu Tùy chỉnh)> AF (chiếu sáng hỗ trợ AF/hủy chức năng đèn flash), nhấn nút chụp nửa chừng sau khi khởi động lại hẹn giờ chờ hoặc sau khi bật máy ảnh sẽ không kích hoạt đèn chiếu hỗ trợ AF.
Xem Phiên Bản Vi Chương Trình Bộ Đèn Nháy

Trên máy ảnh

 1. Lắp SB-5000 vào máy ảnh và bật cả máy ảnh và bộ đèn nháy.
 2. Nhấn nút MENU máy ảnh và chọn Phiên bản vi chương trình trong MENU CÀI ĐẶT để hiển thị phiên bản vi chương trình SB-5000.
 3. Kiểm tra phiên bản vi chương trình SB-5000.
 4. Tắt máy ảnh và bộ đèn nháy.

Trên SB-5000

 1. Bật SB-5000.
 2. Nhấn nút MENU sau đó dùng đa bộ chọn để chọn SET_UP (Menu Cài đặt) > Ver..
 3. Kiểm tra phiên bản vi chương trình SB-5000.
 4. Tắt bộ đèn nháy.
Mô tả sản phẩm
Tên Firmware Phiên Bản 14.003 SB-5000
Các bộ đèn nháy được hỗ trợ SB-5000
Các phiên bản vi chương trình bộ đèn nháy được hỗ trợ Phiên bản 14.001–14.002
Tên tập tin F-SB5000-V14003W.exe
Yêu cầu hệ thống
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Home Basic
 • Microsoft Windows 7 Home Premium
 • Microsoft Windows 7 Professional
 • Microsoft Windows 7 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Ultimate
Chú ý: Cần có bộ đọc thẻ hoặc máy tính có khe thẻ nhớ gắn sẵn.
Bản quyền Nikon Corporation
Loại lưu trữ Tự giải nén
Tái tạo Không được phép
Cập nhật Vi Chương Trình Bộ Đèn Nháy
 1. Tạo một thư mục trên ổ cứng của máy tính và đặt tên tùy ý.
 2. Tải xuống F-SB5000-V14003W.exe vào thư mục đã tạo ở Bước 1.
 3. Chạy F-SB5000-V14003W.exe để giải nén tập tin sau vào thư mục có tên là “SB5000Update”:
  • SB500014003.bin (vi chương trình bộ đèn nháy)
 4. Sử dụng khe thẻ hoặc bộ đọc thẻ, sao chép “SB500014003.bin” sang thẻ nhớ đã được định dạng trong máy ảnh.
 5. Lắp thẻ nhớ vào máy ảnh. Nếu máy ảnh cho phép bạn chọn một khe làm khe chính và khe khác là khe phụ, lắp thẻ vào khe hiện đang được chọn là khe chính. Nếu không lắp thẻ vào Khe 1.
 6. Lắp SB-5000 vào máy ảnh và bật máy ảnh và bộ đèn nháy.
 7. Nhấn nút MENU, chọn  Phiên bản vi chương trình > Cập nhật trong MENU CÀI ĐẶT, và làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành cập nhật vi chương trình.
 8. Sau khi cập nhật xong, tắt máy ảnh và bộ đèn nháy rồi tháo thẻ nhớ.
 9. Bật máy ảnh và bộ đèn nháy và xác nhận rằng phiên bản vi chương trình đã được cập nhật lên phiên bản mới nhất.

Chú ý: Để được hướng dẫn chi tiết hơn hoặc để có thông tin về thiết bị cần thiết để hoàn thành việc cập nhật, tải về tập tin pdf sau đây:
SB_FirmUp_Win_En.pdf (PDF) (0.33 MB)

Chú ý: Đại diện dịch vụ Nikon ủy quyền có thể tiến hành việc cập nhật cho bạn.

Mô tả sản phẩm
Tên Firmware Phiên Bản 14.003 SB-5000
Các bộ đèn nháy được hỗ trợ SB-5000
Các phiên bản vi chương trình bộ đèn nháy được hỗ trợ Phiên bản 14.001–14.002
Tên tập tin F-SB5000-V14003M.dmg
Yêu cầu hệ thống
 • macOS High Sierra phiên bản 10.13
 • macOS Sierra phiên bản 10.12
 • OS X 10.11.6
 • OS X 10.10.5
 • OS X 10.9.5
 • OS X 10.8.5
 • OS X 10.7.5
 • Mac OS X 10.6.8
Chú ý: Cần có bộ đọc thẻ hoặc máy tính có khe thẻ nhớ gắn sẵn.
Bản quyền Nikon Corporation
Loại lưu trữ Tự giải nén
Tái tạo Không được phép
Cập nhật Vi Chương Trình Bộ Đèn Nháy
 1. Tải xuống F-SB5000-V14003M.dmg.
 2. Nhấp đúp vào biểu tượng F-SB5000-V14003M.dmg để gắn ảnh đĩa có chứa thư mục có tên là “SB5000Update”, nó có chứa tập tin sau:
  • SB500014003.bin (vi chương trình bộ đèn nháy)
 3. Sử dụng khe thẻ hoặc bộ đọc thẻ, sao chép “SB500014003.bin” sang thẻ nhớ đã được định dạng trong máy ảnh.
 4. Lắp thẻ nhớ vào máy ảnh. Nếu máy ảnh cho phép bạn chọn một khe làm khe chính và khe khác là khe phụ, lắp thẻ vào khe hiện đang được chọn là khe chính. Nếu không lắp thẻ vào Khe 1.
 5. Lắp SB-5000 vào máy ảnh và bật máy ảnh và bộ đèn nháy.
 6. Nhấn nút MENU, chọn  Phiên bản vi chương trình > Cập nhật trong MENU CÀI ĐẶT, và làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành cập nhật vi chương trình.
 7. Sau khi cập nhật xong, tắt máy ảnh và bộ đèn nháy rồi tháo thẻ nhớ.
 8. Bật máy ảnh và bộ đèn nháy và xác nhận rằng phiên bản vi chương trình đã được cập nhật lên phiên bản mới nhất.

Chú ý: Để được hướng dẫn chi tiết hơn hoặc để có thông tin về thiết bị cần thiết để hoàn thành việc cập nhật, tải về tập tin pdf sau đây:
SB_FirmUp_Mac_En.pdf (PDF) (0.27 MB)

Chú ý: Đại diện dịch vụ Nikon ủy quyền có thể tiến hành việc cập nhật cho bạn.

Thỏa Thuận Cấp Phép Người Dùng Cuối

 • Tải về

  F-SB5000-V14003W.exe
  (Xấp xỉ 508.05 KB)

 • Tải về

  F-SB5000-V14003M.dmg
  (Xấp xỉ 453.48 KB)

Dịch vụ tải về này không có sẵn trên thiết bị của bạn.

Bạn có thể gửi cho chính bạn một email có liên kết tới bản tải về này để sử dụng trên một thiết bị khác.

Có thể xem các tệp PDF bằng cách sử dụng phần mềm miễn phí Adobe® Reader®.
Tải Adobe® Reader®.

Trung tâm tải về