Tiếng Việt

Firmware Df

Chọn hệ điều hành của bạn.

 • Windows
 • Mac OS

Chương trình cập nhật phần mềm này là dành cho sản phẩm của khách hàng được liệt kê ở trên ("sản phẩm ảnh hưởng"), và chỉ được cung cấp trên cơ sở chấp nhận thỏa thuận được liệt kê dưới đây. Bằng cách chọn "Chấp nhận" và bấm vào "Tải về", bạn được coi là đã chấp nhận các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này. Hãy chắc chắn bạn hiểu rõ các điều khoản của thỏa thuận này trước khi bắt đầu tải về.

 • • Dịch vụ này cung cấp phần mềm có thể được sử dụng để cập firmware "C" cho máy ảnh Df lên phiên bản 1.03. Trước khi tiếp tục, hãy chọn P.bản vi chương trình trong MENU CÀI ĐẶT và kiểm tra phiên bản vi chương trình của máy ảnh. Bạn không cần phải tải về hay cài đặt bản cập nhật này nếu firmware được liệt kê ở trên đã được cài đặt rồi.
 • • Bản cập nhật này có tất cả các thay đổi được áp dụng trong các bản cập nhật trước.
 • • Đọc thông tin dưới đây trước khi tiến hành.
Thay đổi của phiên bản vi chương trình "C" 1.02 lên 1.03
 • • Màn hình MENU CÀI ĐẶT > Múi giờ và ngày > Múi giờ lúc này chỉ hiển thị tên của các thành phố lớn trong vùng hiện được chọn.
Thay đổi từ các phiên bản trước
Thay đổi của phiên bản vi chương trình "C" 1.01 lên 1.02
 • • Bổ sung các hỗ trợ sau cho ống kính AF-P:
  • - Nếu hẹn giờ chờ hết hạn sau khi lấy nét, vị trí lấy nét sẽ không thay đổi nữa khi hẹn giờ được kích hoạt lại.
  • - Khi lấy nét được điều chỉnh bằng cách xoay vòng lấy nét ống kính, chỉ báo lấy nét trong kính ngắm điện tử (và trong xem trực tiếp, điểm lấy nét trong màn hình) bây giờ sẽ nháy để báo cho biết khi nào đạt được khoảng cách lấy nét tối thiểu hoặc vô cực.
 • • Đã sửa các vấn đề sau đây:
  • - Khi ảnh được chụp bằng cách sử dụng Camera Control Pro 2 sau khi Cài Đặt Tùy Chọn d10 (Exposure delay mode (Chế độ trễ phơi sáng)) được bật trong CUSTOM SETTING MENU (MENU CÀI ĐẶT TÙY CHỌN), đôi khi phần mềm sẽ hiển thị sai thông báo không có ảnh nào được chụp.
  • - Đôi khi không lấy được phơi sáng tối ưu cho ảnh chụp trong xem trực tiếp bằng cách sử dụng các thấu kính điều khiển khẩu độ bằng điện tử (thấu kính loại E).
Thay đổi của phiên bản vi chương trình "C" 1.00 lên 1.01
 • • Sửa lỗi khiến cho không có preview (xem trước) được hiển thị trong màn hình và không có nháy tạo mô hình được bật khi nhấn nút Fn, Pv, hoặc AE-L/AF-L của máy ảnh với Preview (Xem trước) được chọn làm tùy chọn Press (Nhấn) cho Cài Đặt Tùy Chọn f4 (Assign Fn button (Chỉ định nút Fn)), f5 (Assign preview button (Chỉ định nút xem trước)), hoặc f6 (Assign AE-L/AF-L button (Chỉ định nút AE-L/AF-L)) trong CUSTOM SETTING MENU (MENU CÀI ĐẶT TÙY CHỌN) khi bộ đèn nháy SB-800 được sử dụng.
 • • Sửa lỗi khiến cho tốc độ cửa trập bị giới hạn ở 1/200 giây hoặc chậm hơn nếu bộ đèn nháy không hỗ trợ đồng bộ tốc độ cao FP được sử dụng với 1/250 s (Auto FP) (1/250 giây (FP Tự động)) được chọn cho Cài Đặt Tùy Chọn e1 (Flash sync speed (Tốc độ đồng bộ đèn nháy)) trong CUSTOM SETTING MENU (MENU CÀI ĐẶT TÙY CHỌN).
 • • Sửa lỗi khiến cho ViewNX 2 hoặc Capture NX 2 hiển thị Auto (ISO x) ((ISO x) Tự động) (với “x” là giá trị độ nhạy ISO) trong trường Metadata (Siêu dữ liệu) > ISO Sensitivity (Độ nhạy ISO) cho ảnh được chụp có Off (Tắt) được chọn cho Auto ISO sensitivity control (Điều khiển độ nhạy ISO tự động) trong SHOOTING MENU (MENU CHỤP).
Xem Phiên Bản Firmware Máy Ảnh
 1. Bật máy ảnh.
 2. Nhấn nút MENU và chọn P.bản vi chương trình trong MENU CÀI ĐẶT để hiển thị phiên bản vi chương trình.
 3. Kiểm tra phiên bản firmware máy ảnh.
 4. Tắt máy ảnh.
Mô tả sản phẩm
Tên Firmware “C” Phiên Bản 1.03 Df
Máy ảnh được hỗ trợ Df
Các phiên bản firmware máy ảnh được hỗ trợ Firmware “C” phiên bản 1.00–1.02
Tên tập tin F-DF-V103W.exe
Yêu cầu hệ thống
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Home Basic
 • Microsoft Windows 7 Home Premium
 • Microsoft Windows 7 Professional
 • Microsoft Windows 7 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Ultimate
Chú ý: Cần có bộ đọc thẻ hoặc máy tính có khe thẻ nhớ gắn sẵn.
Bản quyền Nikon Corporation
Loại lưu trữ Tự giải nén
Tái tạo Không được phép
Cập Nhật Firmware Máy Ảnh
 1. Tạo một thư mục trên ổ cứng của máy tính và đặt tên tùy ý.
 2. Tải xuống F-DF-V103W.exe vào thư mục đã tạo ở Bước 1.
 3. Chạy F-DF-V103W.exe để giải nén tập tin sau vào thư mục có tên là “DFUpdate”:
  • DF__0103.bin (firmware máy ảnh)
 4. Sử dụng khe thẻ hoặc bộ đọc thẻ, sao chép “DF__0103.bin” sang thẻ nhớ đã được định dạng trong máy ảnh.
  Lưu ý: Phải sao chép thư mục “vi chương trình” vào danh mục gốc (trên cùng) của thẻ nhớ. Máy ảnh sẽ không nhận ra vi chương trình mới nếu nó được đặt trong một thư mục dưới danh mục gốc.
 5. Chèn thẻ nhớ vào khe thẻ nhớ máy ảnh và bật máy ảnh.
 6. Chọn P.bản vi chương trình trong MENU CÀI ĐẶT và làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành cập nhật vi chương trình.
 7. Sau khi cập nhật xong, tắt máy ảnh và tháo thẻ nhớ.
 8. Hãy đảm bảo là firmware đã được cập nhật phiên bản mới nhất.

Chú ý: Để được hướng dẫn chi tiết hơn hoặc để có thông tin về thiết bị cần thiết để hoàn thành việc cập nhật, tải về tập tin pdf sau đây:
DSLR_Firmup_Win_En.pdf (PDF) (0.21 MB)

Chú ý: Đại diện dịch vụ Nikon ủy quyền có thể tiến hành việc cập nhật cho bạn.

Mô tả sản phẩm
Tên Firmware “C” Phiên Bản 1.03 Df
Máy ảnh được hỗ trợ Df
Các phiên bản firmware máy ảnh được hỗ trợ Firmware “C” phiên bản 1.00–1.02
Tên tập tin F-DF-V103M.dmg
Yêu cầu hệ thống
 • macOS High Sierra phiên bản 10.13
 • macOS Sierra phiên bản 10.12
 • OS X 10.11.6
 • OS X 10.10.5
 • OS X 10.9.5
 • OS X 10.8.5
 • OS X 10.7.5
 • Mac OS X 10.6.8
Chú ý: Cần có bộ đọc thẻ hoặc máy tính có khe thẻ nhớ gắn sẵn.
Bản quyền Nikon Corporation
Loại lưu trữ Tự giải nén
Tái tạo Không được phép
Cập Nhật Firmware Máy Ảnh
 1. Tải xuống F-DF-V103M.dmg.
 2. Nhấp đúp vào biểu tượng F-DF-V103M.dmg để gắn ảnh đĩa có chứa thư mục có tên là “DFUpdate”, nó có chứa tập tin sau:
  • DF__0103.bin (firmware máy ảnh)
 3. Sử dụng khe thẻ hoặc bộ đọc thẻ, sao chép “DF__0103.bin” sang thẻ nhớ đã được định dạng trong máy ảnh.
  Lưu ý: Phải sao chép thư mục “vi chương trình” vào danh mục gốc (trên cùng) của thẻ nhớ. Máy ảnh sẽ không nhận ra vi chương trình mới nếu nó được đặt trong một thư mục dưới danh mục gốc.
 4. Chèn thẻ nhớ vào khe thẻ nhớ máy ảnh và bật máy ảnh.
 5. Chọn P.bản vi chương trình trong MENU CÀI ĐẶT và làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành cập nhật vi chương trình.
 6. Sau khi cập nhật xong, tắt máy ảnh và tháo thẻ nhớ.
 7. Hãy đảm bảo là firmware đã được cập nhật phiên bản mới nhất.

Chú ý: Để được hướng dẫn chi tiết hơn hoặc để có thông tin về thiết bị cần thiết để hoàn thành việc cập nhật, tải về tập tin pdf sau đây:
DSLR_Firmup_Mac_En.pdf (PDF) (0.17 MB)

Chú ý: Đại diện dịch vụ Nikon ủy quyền có thể tiến hành việc cập nhật cho bạn.

Thỏa Thuận Cấp Phép Người Dùng Cuối

Dịch vụ tải về này không có sẵn trên thiết bị của bạn.

Bạn có thể gửi cho chính bạn một email có liên kết tới bản tải về này để sử dụng trên một thiết bị khác.

Có thể xem các tệp PDF bằng cách sử dụng phần mềm miễn phí Adobe® Reader®.
Tải Adobe® Reader®.

Trung tâm tải về