ภาษาไทย

แม้ว่าอุปกรณ์ของท่านจะไม่รองรับบริการดาวน์โหลดนี้ แต่สามารถใช้เพื่อดูข้อมูลการดาวน์โหลดได้ ลิงก์สำหรับการดาวน์โหลดสามารถส่งทางอีเมลเพื่อดาวน์โหลดบนคอมพิวเตอร์ได้

Z 8 Firmware

เลือกระบบปฏิบัติการของคุณ

 • Windows
 • Mac OS

โปรแกรมอัพเดตซอฟต์แวร์นี้มีไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ของลูกค้าที่ระบุข้างต้น ("ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผล") และจัดให้เมื่อมีการยอมรับข้อตกลงที่ระบุด้านล่างนี้เท่านั้น การเลือก "ยอมรับ" และการคลิก "ดาวน์โหลด" แสดงว่าคุณได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงแล้ว โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจข้อกำหนดของข้อตกลงดังกล่าวก่อนที่จะเริ่มต้นดาวน์โหลด

 • • This service supplies software that can be used to update the Z 8 camera “C” firmware to version 1.01. Use [Firmware version] in the [SETUP MENU] to check the camera firmware version before proceeding. You will not need to download this update if the firmware listed above is already installed.
 • • Read the information below before proceeding.
Changes from “C” Firmware Version 1.00 to 1.01
 • • Changed the timing of the high-temperature warnings appearing when the camera’s internal temperature increases mainly during video recording.
 • • Changed the position where the memory card high-temperature warning is displayed in video mode.
 • • Fixed the following issues:
  • - The battery would draw down more quickly while the camera was off if [ON] was selected for [Connect to smart device] > [Wi-Fi connection] in the [NETWORK MENU] even if [OFF] was selected for both [Bluetooth connection] and [Upload while off].
  • - Focus could still be adjusted using the focus ring when [Disable] was selected for a15 [Manual focus ring in AF mode] in the [CUSTOM SETTINGS MENU] if an option other than [Non-linear] was chosen for f9 [Focus ring rotation range] in the [CUSTOM SETTINGS MENU].
  • - SB-800 flash units would sometimes stop responding after pictures were taken with the flash disabled.
Viewing the Camera Firmware Version
 1. Turn the camera on.
 2. Press the camera MENU button and select [Firmware version] in the [SETUP MENU] to display the camera firmware version.
 3. Check the camera firmware version.
 4. Turn the camera off.
Product Description
Name Z 8 “C” Firmware Version 1.01
Supported cameras Z 8
Supported camera firmware versions “C” firmware version 1.00
File name F-Z8-V101W.exe
System requirements
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8.1
Note: Card reader and computer required.
Copyright Nikon Corporation
Archive type Self-extracting
Reproduction Not permitted
Updating the Camera Firmware
 1. Create a folder on the computer hard disk and name it as desired.
 2. Download F-Z8-V101W.exe to the folder created in Step 1.
 3. Run F-Z8-V101W.exe to extract the following file to a folder named “Z8Update”:
  • Z_8_0101.bin (the camera firmware)
 4. Using a card reader, copy “Z_8_0101.bin” to a memory card that has been formatted in the camera.
  Note: Be sure to copy the firmware to the root (top-most) directory of the memory card. The camera will not recognize the new firmware if it is placed in a folder under the root directory.
 5. Insert the memory card into Slot 1 on the camera and turn the camera on.
 6. Select [Firmware version] in the [SETUP MENU] and follow the on-screen instructions to complete the firmware update.
 7. Once the update is complete, turn the camera off and remove the memory card.
 8. Confirm that the firmware has been updated to the new version.

Note: For detailed instructions or information on the equipment needed to complete the update, download the following pdf file:
Z-series_FirmUp_Win_En.pdf (PDF) (0.30 MB)

Note: Updates can be performed for you by a Nikon-authorized service representative.

Note: The license for the open-source software included in the camera’s NVM Express driver can be found under “BSD License (NVM Express Driver)”.

Product Description
Name Z 8 “C” Firmware Version 1.01
Supported cameras Z 8
Supported camera firmware versions “C” firmware version 1.00
File name Z_8_0101.bin
Copyright Nikon Corporation
Reproduction Not permitted
Updating the Camera Firmware
 1. Download the following firmware file to your computer.
  Please make sure you have the downloaded firmware file on your computer.
  • Z_8_0101.bin (the camera firmware)
 2. Using a card reader, copy “Z_8_0101.bin” to a memory card that has been formatted in the camera.
  Note: Be sure to copy the firmware to the root (top-most) directory of the memory card. The camera will not recognize the new firmware if it is placed in a folder under the root directory.
 3. Insert the memory card into Slot 1 on the camera and turn the camera on.
 4. Select [Firmware version] in the [SETUP MENU] and follow the on-screen instructions to complete the firmware update.
 5. Once the update is complete, turn the camera off and remove the memory card.
 6. Confirm that the firmware has been updated to the new version.

Note: Updates can be performed for you by a Nikon-authorized service representative.

Note: The license for the open-source software included in the camera’s NVM Express driver can be found under “BSD License (NVM Express Driver)”.

ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของผู้ใช้ปลายทาง

สามารถดูไฟล์ PDF ได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ฟรี Adobe® Reader®
ดาวน์โหลด Adobe® Reader®