ภาษาไทย

แม้ว่าอุปกรณ์ของท่านจะไม่รองรับบริการดาวน์โหลดนี้ แต่สามารถใช้เพื่อดูข้อมูลการดาวน์โหลดได้ ลิงก์สำหรับการดาวน์โหลดสามารถส่งทางอีเมลเพื่อดาวน์โหลดบนคอมพิวเตอร์ได้

เฟิร์มแวร์ COOLPIX A1000

เลือกระบบปฏิบัติการของคุณ

 • Windows
 • Mac OS

โปรแกรมอัพเดตซอฟต์แวร์นี้มีไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ของลูกค้าที่ระบุข้างต้น ("ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผล") และจัดให้เมื่อมีการยอมรับข้อตกลงที่ระบุด้านล่างนี้เท่านั้น การเลือก "ยอมรับ" และการคลิก "ดาวน์โหลด" แสดงว่าคุณได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงแล้ว โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจข้อกำหนดของข้อตกลงดังกล่าวก่อนที่จะเริ่มต้นดาวน์โหลด

 • • บริการนี้มีซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้เพื่ออัพเดทเฟิร์มแวร์กล้อง COOLPIX A1000 ไปเป็นเวอร์ชั่น 1.3 ได้ ก่อนดำเนินการ ให้เลือก รุ่นเฟิร์มแวร์ ในเมนู การตั้งค่า ของกล้อง แล้วตรวจสอบเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ของกล้อง คุณไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดหรือติดตั้งอัพเดทนี้หากติดตั้งเฟิร์มแวร์ที่ระบุในรายการข้างต้นแล้ว
 • • การอัพเดทนี้ครอบคลุมถึงการอัพเดทก่อนหน้านี้ทั้งหมด
 • • อ่านข้อมูลด้านล่างก่อนดำเนินการ

ข้อสำคัญ

ภาพที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำภายในของกล้องจะถูกลบออกเมื่ออัพเดทเฟิร์มแวร์ คุณจะต้องทำการสำรองภาพในหน่วยความจำภายในของกล้องก่อนทำการอัพเดทเฟิร์มแวร์ ดูคู่มือการใช้งานกล้องสำหรับคำแนะนำการคัดลอกภาพจากหน่วยความจำภายในไปยังการ์ดหน่วยความจำ

ความเปลี่ยนแปลงจากเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 1.2 ถึง 1.3
 • • แก้ไขปัญหาต่อไปนี้:
  • - บางครั้งภาพไม่ถูกบันทึกลงในการ์ดหน่วยความจำ SD บางรุ่น
  • - หากเลือก Date Shot (วันที่ถ่ายภาพ) ไว้สำหรับ Folder Naming (การตั้งชื่อโฟลเดอร์) ในแท็บ Primary Destination (ปลายทางหลัก) ของ Nikon Transfer 2 เมื่อภาพถูกคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับกล้องผ่าน USB ภาพ RAW จะถูกโอนย้ายโดยไม่ใช้ “Date Shot (วันที่ถ่ายภาพ)” แต่จะใช้เป็น “Date Transferred (วันที่โอนย้ายภาพ)” แทน
การเปลี่ยนแปลงจากเวอร์ชั่นที่ผ่านมา
ความเปลี่ยนแปลงจากเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 1.1 ถึง 1.2
 • • แก้ไขปัญหาต่อไปนี้แล้ว:
  • - เมื่อผู้ใช้พยายามจับคู่กล้องกับสมาร์ทดีไวซ์โดยใช้แอพ SnapBridge ภายใต้ iOS 13 จะไม่สามารถทำการจับคู่ได้และจะแสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาด
  • - ตามค่าที่ตั้งจากโรงงานโดยใส่แบตเตอรี่อยู่และกล้องเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ AC สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ EH-73P ผ่านสาย USB UC-E21 ไฟแสดงสถานะ (ชาร์จ) การทำงานจะไม่กะพริบและแบตเตอรี่จะไม่ชาร์จเมื่อเสียบปลั๊กอะแดปเตอร์
  • - ในบางพื้นที่ จะไม่ได้รับข้อมูลบอกตำแหน่งหรือไม่ได้บันทึกไปกับภาพแม้ว่าจะเลือก ใช่ ไว้สำหรับ ข้อมูลบอกตำแหน่ง > ดึงจากอุปกรณ์สมาร์ท ในเมนู การตั้งค่า
ความเปลี่ยนแปลงจากเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 1.0 ถึง 1.1
 • • แก้ไขปัญหาต่อไปนี้แล้ว:
  • - การแตะพื้นที่บางส่วนของหน้าจอเมื่อพยายามเลือกบางรายการในเมนู Fn อาจทำให้กล้องหยุดตอบสนอง
  • - การแตะที่ด้านขวาของ 6400 เมื่อพยายามเลือกค่าความไวแสง (ISO) ในเมนู Fn จะส่งผลให้กล้องออกจากเมนูไประดับที่สูงขึ้นหนึ่งระดับ
  • - ภาพที่ถ่ายภายใต้แสงไฟบางชนิดโดยเลือก อัตโนมัติ (ปกติ) หรือ อัตโนมัติ (แสงโทนสีอบอุ่น) ไว้สำหรับ ไวต์บาลานซ์ จะมีสีไปทางโทนน้ำเงิน
  • - ในโหมดลั่นชัตเตอร์ ถ่ายภาพต่อเนื่อง H, ถ่ายภาพต่อเนื่อง M และ ถ่ายภาพต่อเนื่อง L ความเร็วในการถ่ายภาพจะช้าลงเมื่อความไวชัตเตอร์เร็วขึ้น
  • - บางครั้งกล้องจะหยุดตอบสนองระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่องเป็นชุดเมื่อเลือก RAW ไว้สำหรับ ระดับคุณภาพ
  • - บางครั้งกล้องจะหยุดตอบสนองระหว่างการแสดงภาพที่ถ่ายระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่องเป็นชุดเมื่อเลือก RAW ไว้สำหรับ ระดับคุณภาพ
  • - เสียงสำหรับภาพยนตร์ที่ถ่ายในบางสภาพบางครั้งอาจแตกได้
  • - บางครั้งข้อมูลบอกตำแหน่งที่ดาวน์โหลดผ่าน SnapBridge จะไม่ถูกบันทึกไปกับรูปภาพ
การดูเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ของกล้องถ่ายรูป
 1. เปิดกล้อง
 2. กดปุ่ม MENU กล้องเพื่อแสดงเมนู
 3. ให้กดตัวเลือกคำสั่งด้านซ้ายเพื่อแสดงสัญลักษณ์เมนู แล้วไฮไลท์ การตั้งค่า และกด OK
 4. ไฮไลท์ รุ่นเฟิร์มแวร์ ในเมนู การตั้งค่า และกด OK เพื่อแสดงเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ของกล้อง
 5. ตรวจสอบเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ของกล้อง
 6. ปิดกล้อง
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ชื่อ COOLPIX A1000 เฟิร์มแวร์ เวอร์ชั่น 1.3
กล้องถ่ายรูปที่รองรับ COOLPIX A1000
เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ที่รองรับ รุ่น 1.0–1.2
ชื่อไฟล์ F-A1000-V13W.exe
ระบบปฏิบัติการ
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
หมายเหตุ: ต้องใช้คอมพิวเตอร์และตัวอ่านการ์ด
ลิขสิทธิ์ Nikon Corporation
ชนิดหน่วยจัดเก็บ แตกไฟล์เอง
ไม่อนุญาต การสร้างใหม่
การอัพเดทเฟิร์มแวร์ของกล้อง
 1. สร้างโฟลเดอร์บนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์แล้วตั้งชื่อตามที่ต้องการ
 2. ดาวน์โหลด F-A1000-V13W.exe ไปยังโฟลเดอร์ที่สร้างในขั้นตอนที่ 1
 3. ดำเนินงาน F-A1000-V13W.exe เพื่อดึงเฟิร์มแวร์มาลงไว้ที่โฟลเดอร์ย่อยอันใหม่ ผลไฟล์ที่ได้และลำดับชั้นไฟล์จะถูกแสดงไว้ตามด้านล่าง:
  • firmware (โฟลเดอร์ย่อยที่มีเฟิร์มแวร์)
  • firmware.bin (เฟิร์มแวร์กล้อง อยู่ในโฟลเดอร์ “firmware”)
 4. การใช้ช่องใส่การ์ดหรือตัวอ่านการ์ด ให้คัดลอกโฟลเดอร์ “firmware” ไปยังการ์ดหน่วยความจำที่ฟอร์แมตแล้วในกล้องถ่ายรูป
  หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคัดลอกโฟลเดอร์ “firmware” ไปยังไดเรคทอรี่ราก (ส่วนบนสุด) ของการ์ดหน่วยความจำ เพราะกล้องจะแจ้งว่าไม่รู้จักเฟิร์มแวร์ใหม่หากเก็บไว้ในโฟลเดอร์ใต้ไดเรคทอรี่ราก
 5. ใส่การ์ดหน่วยความจำลงในกล้องแล้วเปิดกล้อง
 6. เลือก รุ่นเฟิร์มแวร์ ในเมนู การตั้งค่า แล้วทำตามคำชี้แจงบนหน้าจอเพื่อดำเนินการอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้เสร็จสิ้น
 7. เมื่ออัพเดทเสร็จสิ้นแล้ว ปิดการทำงานของกล้องแล้วถอดการ์ดหน่วยความจำออก
 8. ยืนยันว่าอัพเดทเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้ว

หมายเหตุ: เราขอแนะนำให้คุณทำการสำรองภาพในหน่วยความจำภายในของกล้องก่อนทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ ดูคู่มือการใช้งานกล้องสำหรับข้อมูลการคัดลอกภาพจากหน่วยความจำภายในไปยังการ์ดหน่วยความจำ

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำชี้แจงหรือข้อมูลอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อดำเนินการอัพเดท ให้ดาวน์โหลดได้จากไฟล์ pdf ต่อไปนี้:
CPX_MS_FirmUp_Win_Th.pdf (PDF) (0.22 MB)

หมายเหตุ: สามารถขอให้ตัวแทนบริการ Nikon ที่ได้รับอนุญาตดำเนินการอัพเดทให้คุณได้

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ชื่อ COOLPIX A1000 เฟิร์มแวร์ เวอร์ชั่น 1.3
กล้องถ่ายรูปที่รองรับ COOLPIX A1000
เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ที่รองรับ รุ่น 1.0–1.2
ชื่อไฟล์ F-A1000-V13M.dmg
ระบบปฏิบัติการ
 • macOS Big Sur เวอร์ชั่น 11
 • macOS Catalina เวอร์ชั่น 10.15
 • macOS Mojave เวอร์ชั่น 10.14
 • macOS High Sierra เวอร์ชัน 10.13
 • macOS Sierra เวอร์ชั่น 10.12
หมายเหตุ: ต้องใช้คอมพิวเตอร์และตัวอ่านการ์ด
ลิขสิทธิ์ Nikon Corporation
ชนิดหน่วยจัดเก็บ แตกไฟล์เอง
ไม่อนุญาต การสร้างใหม่
การอัพเดทเฟิร์มแวร์ของกล้อง
 1. ดาวน์โหลด F-A1000-V13M.dmg
 2. คลิกไอคอน F-A1000-V13M.dmg สองครั้งเพื่อติดตั้งรูปภาพดิสก์ที่บรรจุโฟลเดอร์และไฟล์ด้านล่าง:
  • firmware (โฟลเดอร์ย่อยที่มีเฟิร์มแวร์)
  • firmware.bin (เฟิร์มแวร์กล้อง อยู่ในโฟลเดอร์ “firmware”)
 3. การใช้ช่องใส่การ์ดหรือตัวอ่านการ์ด ให้คัดลอกโฟลเดอร์ “firmware” ไปยังการ์ดหน่วยความจำที่ฟอร์แมตแล้วในกล้องถ่ายรูป
  หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคัดลอกโฟลเดอร์ “firmware” ไปยังไดเรคทอรี่ราก (ส่วนบนสุด) ของการ์ดหน่วยความจำ เพราะกล้องจะแจ้งว่าไม่รู้จักเฟิร์มแวร์ใหม่หากเก็บไว้ในโฟลเดอร์ใต้ไดเรคทอรี่ราก
 4. ใส่การ์ดหน่วยความจำลงในกล้องแล้วเปิดกล้อง
 5. เลือก รุ่นเฟิร์มแวร์ ในเมนู การตั้งค่า แล้วทำตามคำชี้แจงบนหน้าจอเพื่อดำเนินการอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้เสร็จสิ้น
 6. เมื่ออัพเดทเสร็จสิ้นแล้ว ปิดการทำงานของกล้องแล้วถอดการ์ดหน่วยความจำออก
 7. ยืนยันว่าอัพเดทเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้ว

หมายเหตุ: เราขอแนะนำให้คุณทำการสำรองภาพในหน่วยความจำภายในของกล้องก่อนทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ ดูคู่มือการใช้งานกล้องสำหรับข้อมูลการคัดลอกภาพจากหน่วยความจำภายในไปยังการ์ดหน่วยความจำ

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำชี้แจงหรือข้อมูลอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อดำเนินการอัพเดท ให้ดาวน์โหลดได้จากไฟล์ pdf ต่อไปนี้:
CPX_MS_FirmUp_Mac_Th.pdf (PDF) (0.18 MB)

หมายเหตุ: สามารถขอให้ตัวแทนบริการ Nikon ที่ได้รับอนุญาตดำเนินการอัพเดทให้คุณได้

ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของผู้ใช้ปลายทาง

สามารถดูไฟล์ PDF ได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ฟรี Adobe® Reader®
ดาวน์โหลด Adobe® Reader®