ภาษาไทย

แม้ว่าอุปกรณ์ของท่านจะไม่รองรับบริการดาวน์โหลดนี้ แต่สามารถใช้เพื่อดูข้อมูลการดาวน์โหลดได้ ลิงก์สำหรับการดาวน์โหลดสามารถส่งทางอีเมลเพื่อดาวน์โหลดบนคอมพิวเตอร์ได้

เฟิร์มแวร์ KeyMission 360

เลือกระบบปฏิบัติการของคุณ

 • Windows
 • Mac OS

โปรแกรมอัพเดตซอฟต์แวร์นี้มีไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ของลูกค้าที่ระบุข้างต้น ("ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผล") และจัดให้เมื่อมีการยอมรับข้อตกลงที่ระบุด้านล่างนี้เท่านั้น การเลือก "ยอมรับ" และการคลิก "ดาวน์โหลด" แสดงว่าคุณได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงแล้ว โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจข้อกำหนดของข้อตกลงดังกล่าวก่อนที่จะเริ่มต้นดาวน์โหลด

 • • บริการนี้ให้ซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้เพื่ออัพเดทเฟิร์มแวร์สำหรับกล้อง KeyMission 360 เป็นเวอร์ชัน 1.6 ก่อนการดำเนินการ ให้ตรวจสอบเวอร์ชันเฟิร์มแวร์กล้อง คุณไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดการอัพเดทนี้หากติดตั้งเฟิร์มแวร์ที่ระบุข้้างต้นแล้ว
 • • การอัพเดทนี้ครอบคลุมถึงการอัพเดทก่อนหน้านี้ทั้งหมด
 • • ใช้แอพ SnapBridge 360/170 รุ่นล่าสุด
 • • การอัพเดทเฟิร์มแวร์อาจทำให้การจับคู่ระหว่างกล้องและสมาร์ทดีไวซ์สิ้นสุดลง จับคู่อุปกรณ์อีกครั้งหากจำเป็น
 • • อ่านข้อมูลด้านล่างก่อนดำเนินการ
ความเปลี่ยนแปลงจากเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 1.5 ถึง 1.6
 • • แก้ไขปัญหาที่ทำให้ไม่สามารถทำการจับคู่ระหว่างกล้องและอุปกรณ์ที่ใช้แอพ SnapBridge 360/170 ภายใต้ iOS และ iPadOS ได้
การเปลี่ยนแปลงจากเวอร์ชั่นที่ผ่านมา
ความเปลี่ยนแปลงจากเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 1.4 ถึง 1.5
 • • เวลานี้สามารถส่งออกวิดีโอภาพมุมมองทรงกลม (equirectangular) แบบไม่บีบอัดมุมมองผ่านเลนส์สามารถผ่านทางขั้วต่อ HDMI พร้อมกับเสียงจากไมโครโฟนกล้องแล้ว ดูคู่มือออนไลน์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 • • แก้ไขปัญหาที่ก่อให้เกิดความแตกต่างของคอนทราสต์ที่มองเห็นในรูปภาพที่บันทึกโดยใช้ Active D-Lighting แล้ว
ความเปลี่ยนแปลงจากเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 1.3 ถึง 1.4
 • • ปรับปรุงการจับคู่และการเชื่อมต่อระหว่างกล้องและอุปกรณ์ Android OS ที่ใช้งานแอพ SnapBridge 360/170
ความเปลี่ยนแปลงจากเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 1.2 ถึง 1.3
 • • ได้ทำการปรับปรุงเกี่ยวกับปัญหาที่ทำให้เกิดความไม่เสถียรในการเชื่อมต่อระหว่างกล้องและแอพ SnapBridge 360/170 ที่รองรับเวอร์ชั่น iOS 10.2 แล้ว
ความเปลี่ยนแปลงจากเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 1.1 ถึง 1.2
 • • แก้ไขปัญหาที่ทำให้ส่วนต่างๆ ของภาพถ่ายถูกบันทึกเป็นสีขาวดำ ซึ่งเป็นกรณีที่เกิดขึ้นได้น้อย
ความเปลี่ยนแปลงจากเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 1.0 ถึง 1.1
 • • เพิ่มการรองรับสำหรับ iOS 10 ผู้ใช้ iOS 10 จำเป็นจะต้องอัพเกรดแอพ SnapBridge 360/170 เป็นรุ่นล่าสุดเช่นกัน ซึ่งเป็นรุ่นที่รองรับ iOS 10
 • • ปรับปรุงการเชื่อมต่อเมื่อจับคู่ด้วยแอพ SnapBridge 360/170
 • • แก้ไขปัญหาที่ส่งผลให้ภาพทรงกลม 360° ไม่แสดงเป็นรูปภาพทรงกลม 360° เมื่ออัพโหลดไปยัง Facebook แล้ว
 • • ปัจจุบันไฟล์ที่บันทึกโดยใช้ Loop recording (การบันทึกแบบวนทับ) ได้ถูกแยกออกสูงสุดเป็น 6 ส่วน แทน 5 ส่วน
การดูเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ของกล้องถ่ายรูป
คอมพิวเตอร์
 1. เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ไปยัง KeyMission 360 และเปิดใช้งาน KeyMission 360/170 Utility
 2. คลิกแท็บ Set (ตั้งค่า)
 3. ใช้ Firmware version (รุ่นเฟิร์มแวร์) เพื่อตรวจสอบรุ่นเฟิร์มแวร์ของกล้อง
สมาร์ทดีไวซ์
 1. เปิดใช้งานแอพ SnapBridge 360/170 และจับคู่สมาร์ทดีไวซ์กับกล้องของคุณ (หากจับคู่อุปกรณ์ไว้อยู่แล้ว แอพ SnapBridge 360/170 จะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดใช้งาน)
 2. แตะ Camera settings (ตั้งค่ากล้อง) ในแท็บ Camera (กล้อง)
 3. ใช้ Firmware version (รุ่นเฟิร์มแวร์) เพื่อตรวจสอบรุ่นเฟิร์มแวร์ของกล้อง
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ชื่อ KeyMission 360 เฟิร์มแวร์ เวอร์ชั่น 1.6
กล้องถ่ายรูปที่รองรับ KeyMission 360
เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ที่รองรับ รุ่น 1.0–1.5
ชื่อไฟล์ F-KM360-V16W.exe
ระบบปฏิบัติการ
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
หมายเหตุ: จำเป็นต้องมีตัวอ่านการ์ดหรือคอมพิวเตอร์ที่มีช่องการ์ดหน่วยความจำในตัว
ลิขสิทธิ์ Nikon Corporation
ชนิดหน่วยจัดเก็บ แตกไฟล์เอง
ไม่อนุญาต การสร้างใหม่
การอัพเดทเฟิร์มแวร์ของกล้อง
 1. สร้างโฟลเดอร์บนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์แล้วตั้งชื่อตามที่ต้องการ
 2. ดาวน์โหลด F-KM360-V16W.exe ไปยังโฟลเดอร์ที่สร้างในขั้นตอนที่ 1
 3. ดำเนินงาน F-KM360-V16W.exe เพื่อดึงเฟิร์มแวร์มาลงไว้ที่โฟลเดอร์ย่อยอันใหม่ ผลไฟล์ที่ได้และลำดับชั้นไฟล์จะถูกแสดงไว้ตามด้านล่าง:
  • KM360Update (โฟลเดอร์ย่อยที่มีเฟิร์มแวร์)
  • update.bin (เฟิร์มแวร์กล้อง อยู่ในโฟลเดอร์ “KM360Update”)
 4. ในการใช้ช่องใส่การ์ดหรือตัวอ่านการ์ด ให้คัดลอกไฟล์ “update.bin” ไปยังการ์ดหน่วยความจำที่ฟอร์แมตในกล้องโดยใช้แอพ KeyMission 360/170 Utility หรือ SnapBridge 360/170
 5. ใส่การ์ดหน่วยความจำลงในกล้อง
 6. กดปุ่มภาพถ่ายและภาพยนตร์ของกล้องค้างไว้พร้อมกัน เพื่อเริ่มต้นอัพเดทเฟิร์มแวร์ LED แสดงสถานะจะปิดเมื่ออัพเดทเสร็จสมบูรณ์แล้ว
 7. ใช้แอพ KeyMission 360/170 Utility หรือ SnapBridge 360/170 เพื่อยืนยันว่าได้อัพเดทเฟิร์มแวร์เป็นรุ่นใหม่แล้ว

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำชี้แจงหรือข้อมูลอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อดำเนินการอัพเดท ให้ดาวน์โหลดได้จากไฟล์ pdf ต่อไปนี้:
KM360_FirmUp_Win_En.pdf (PDF) (0.39 MB)

หมายเหตุ: สามารถขอให้ตัวแทนบริการ Nikon ที่ได้รับอนุญาตดำเนินการอัพเดทให้คุณได้

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ชื่อ KeyMission 360 เฟิร์มแวร์ เวอร์ชั่น 1.6
กล้องถ่ายรูปที่รองรับ KeyMission 360
เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ที่รองรับ รุ่น 1.0–1.5
ชื่อไฟล์ F-KM360-V16M.dmg
ระบบปฏิบัติการ
 • macOS Big Sur เวอร์ชั่น 11
 • macOS Catalina เวอร์ชั่น 10.15
 • macOS Mojave เวอร์ชั่น 10.14
 • macOS High Sierra เวอร์ชัน 10.13
 • macOS Sierra เวอร์ชั่น 10.12
หมายเหตุ: จำเป็นต้องมีตัวอ่านการ์ดหรือคอมพิวเตอร์ที่มีช่องการ์ดหน่วยความจำในตัว
ลิขสิทธิ์ Nikon Corporation
ชนิดหน่วยจัดเก็บ แตกไฟล์เอง
ไม่อนุญาต การสร้างใหม่
การอัพเดทเฟิร์มแวร์ของกล้อง
 1. ดาวน์โหลด F-KM360-V16M.dmg
 2. คลิกไอคอน F-KM360-V16M.dmg สองครั้งเพื่อติดตั้งรูปภาพดิสก์ที่บรรจุโฟลเดอร์และไฟล์ด้านล่าง:
  • KM360Update (โฟลเดอร์ย่อยที่มีเฟิร์มแวร์)
  • update.bin (เฟิร์มแวร์กล้อง อยู่ในโฟลเดอร์ “KM360Update”)
 3. ในการใช้ช่องใส่การ์ดหรือตัวอ่านการ์ด ให้คัดลอกไฟล์ “update.bin” ไปยังการ์ดหน่วยความจำที่ฟอร์แมตในกล้องโดยใช้แอพ KeyMission 360/170 Utility หรือ SnapBridge 360/170
 4. ใส่การ์ดหน่วยความจำลงในกล้อง
 5. กดปุ่มภาพถ่ายและภาพยนตร์ของกล้องค้างไว้พร้อมกัน เพื่อเริ่มต้นอัพเดทเฟิร์มแวร์ LED แสดงสถานะจะปิดเมื่ออัพเดทเสร็จสมบูรณ์แล้ว
 6. ใช้แอพ KeyMission 360/170 Utility หรือ SnapBridge 360/170 เพื่อยืนยันว่าได้อัพเดทเฟิร์มแวร์เป็นรุ่นใหม่แล้ว

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำชี้แจงหรือข้อมูลอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อดำเนินการอัพเดท ให้ดาวน์โหลดได้จากไฟล์ pdf ต่อไปนี้:
KM360_FirmUp_Mac_En.pdf (PDF) (0.42 MB)

หมายเหตุ: สามารถขอให้ตัวแทนบริการ Nikon ที่ได้รับอนุญาตดำเนินการอัพเดทให้คุณได้

ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของผู้ใช้ปลายทาง

สามารถดูไฟล์ PDF ได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ฟรี Adobe® Reader®
ดาวน์โหลด Adobe® Reader®