ภาษาไทย

แม้ว่าอุปกรณ์ของท่านจะไม่รองรับบริการดาวน์โหลดนี้ แต่สามารถใช้เพื่อดูข้อมูลการดาวน์โหลดได้ ลิงก์สำหรับการดาวน์โหลดสามารถส่งทางอีเมลเพื่อดาวน์โหลดบนอุปกรณ์อื่นได้

เฟิร์มแวร์ WT-7

เลือกระบบปฏิบัติการของคุณ

 • Windows
 • Mac OS

โปรแกรมอัพเดตซอฟต์แวร์นี้มีไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ของลูกค้าที่ระบุข้างต้น ("ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผล") และจัดให้เมื่อมีการยอมรับข้อตกลงที่ระบุด้านล่างนี้เท่านั้น การเลือก "ยอมรับ" และการคลิก "ดาวน์โหลด" แสดงว่าคุณได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงแล้ว โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจข้อกำหนดของข้อตกลงดังกล่าวก่อนที่จะเริ่มต้นดาวน์โหลด

 • • บริการนี้มีซอฟต์แวร์ที่ใช้เพื่ออัพเดทเฟิร์มแวร์สำหรับ WT-7 เป็นรุ่น 1.3 ได้ คุณไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดหรือติดตั้งรุ่นอัพเดทนี้อีกหากคุณได้ติดตั้งเฟิร์มแวร์ที่ระบุข้างต้นไว้แล้ว
 • • ทำการอัพเดทเฟิร์มแวร์นี้เมื่อติดตั้ง WT-7 เข้ากับกล้อง ดูรายการกล้องที่สามารถใช้ได้ที่หัวข้อ “กล้องที่สามารถใช้ได้”
 • • หลังจากอัพเดท ให้ใช้ WT-7 กับ Wireless Transmitter Utility รุ่น 1.9.1 ขึ้นไป
 • • การอัพเดทนี้ครอบคลุมถึงการอัพเดทก่อนหน้านี้ทั้งหมด
 • • อ่านข้อมูลด้านล่างก่อนดำเนินการ
กล้องที่สามารถใช้ได้

กล้องรุ่นต่างๆ ดังต่อไปนี้สามารถใช้เพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ WT-7 ได้:

 • • Z 7 (กล้องที่มีรุ่นเฟิร์มแวร์ C 1.00)
 • • Z 6 (กล้องที่มีรุ่นเฟิร์มแวร์ C 1.00)
 • • D850 (กล้องที่มีรุ่นเฟิร์มแวร์ C 1.00 ขึ้นไป)
 • • D810 (กล้องที่มีรุ่นเฟิร์มแวร์ C 1.12 ขึ้นไป)
 • • D810A (กล้องที่มีรุ่นเฟิร์มแวร์ C 1.02 ขึ้นไป)
 • • D780 (กล้องที่มีรุ่นเฟิร์มแวร์ C 1.00)
 • • D750 (กล้องที่มีรุ่นเฟิร์มแวร์ C 1.11 ขึ้นไป)
 • • D500 (กล้องที่มีรุ่นเฟิร์มแวร์ C 1.00 ขึ้นไป)
 • • D7200 (กล้องที่มีรุ่นเฟิร์มแวร์ C 1.02 ขึ้นไป)

กล้องรุ่นอื่นๆ ไม่สามารถใช้ได้

หมายเหตุ: หากจำเป็นต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์ของกล้อง จะต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์ของกล้องก่อนทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับ WT-7

หมายเหตุ: : สามารถขอให้ตัวแทนบริการ Nikon ที่ได้รับอนุญาตดำเนินการอัพเดทให้คุณได้

ความเปลี่ยนแปลงจากรุ่นเฟิร์มแวร์ 1.3 ถึง 1.4
 • • เพิ่มการรองรับสำหรับกล้องรุ่น D780
การเปลี่ยนแปลงจากเวอร์ชั่นที่ผ่านมา
ความเปลี่ยนแปลงจากรุ่นเฟิร์มแวร์ 1.2 ถึง 1.3
 • • เพิ่มการรองรับสำหรับ Z 7 และ Z 6
ความเปลี่ยนแปลงจากรุ่นเฟิร์มแวร์ 1.1 ถึง 1.2
 • • เพิ่มการรองรับสำหรับกล้องรุ่น D850
ความเปลี่ยนแปลงจากรุ่นเฟิร์มแวร์ 1.0 ถึง 1.1
 • • ปัจจุบันรองรับกล้องรุ่น D810, D810A, D750 และ D7200
 • • โหมดเซิร์ฟเวอร์ HTTP ปัจจุบันรองรับภาษาตุรกี
 • • แก้ไขปัญหาที่ทำให้โหมด PASV ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ ftp บางเซิร์ฟเวอร์ได้
การใช้ WT-7 ร่วมกับกล้องรุ่น D810, D810A, D750 และ D7200
 • โปรดดู “คู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ใช้ WT-7 ร่วมกับกล้องรุ่น D810, D810A, D750 หรือ D7200”
การใช้ WT-7 ร่วมกับ D850 และ D500
 • โปรดดู “คู่มือการใช้งาน WT-7”
ใช้ WT-7 กับ Z 7 และ Z 6
 • โปรดดู “คู่มือการใช้เครือข่าย Z 7/Z 6”
การใช้ D780
 • โปรดดู “การเชื่อมต่อเครือข่ายโดยใช้ WT-7” ใน “คู่มืออ้างอิงการใช้งาน D780”
การดูรุ่นเฟิร์มแวร์ของตัวส่งข้อมูลแบบไร้สาย
 1. เชื่อมต่อกล้องกับ WT-7 โดยใช้สาย USB แล้วเปิดทั้งสองอุปกรณ์
 2. กดปุ่ม MENU ของกล้อง แล้วเลือก เครือข่าย > ตัวเลือก > รุ่นเฟิร์มแวร์ ใน เมนูตั้งค่า เพื่อแสดงรุ่นเฟิร์มแวร์ของ WT-7
  หมายเหตุ: บน Z 7 หรือ Z 6 ให้เลือก เมนูตั้งค่า > Wireless Transmitter (WT-7) > ตัวเลือก > รุ่นเฟิร์มแวร์
 3. ตรวจสอบรุ่นเฟิร์มแวร์ของ WT-7
 4. ปิดกล้องและ WT-7
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ชื่อ WT-7 เฟิร์มแวร์ เวอร์ชั่น 1.4
ตัวส่งข้อมูลแบบไร้สายที่รองรับ WT-7
รุ่นเฟิร์มแวร์ของตัวส่งข้อมูลแบบไร้สายที่สนับสนุน รุ่นเฟิร์มแวร์ 1.0-1.3
ชื่อไฟล์ F-WT7-V14_W.exe
ข้อกำหนดของระบบ
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
หมายเหตุ: จำเป็นต้องมีตัวอ่านการ์ดหรือคอมพิวเตอร์ที่มีช่องการ์ดหน่วยความจำในตัว
ลิขสิทธิ์ Nikon Corporation
ชนิดหน่วยจัดเก็บ แตกไฟล์เอง
ไม่อนุญาต การสร้างใหม่
การอัพเดทรุ่นเฟิร์มแวร์ของตัวส่งข้อมูลแบบไร้สาย
 1. สร้างโฟลเดอร์บนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์แล้วตั้งชื่อตามที่ต้องการ
 2. ดาวน์โหลด F-WT7-V14_W.exe ไปยังโฟลเดอร์ที่สร้างในขั้นตอนที่ 1
 3. รัน F-WT7-V14_W.exe เพื่อแตกไฟล์ต่อไปนี้ไปยังโฟลเดอร์ที่ชื่อ “WT7Update”:
  • _WT7_14_.bin (รุ่นเฟิร์มแวร์ของตัวส่งข้อมูลแบบไร้สาย)
 4. การใช้ช่องใส่การ์ดหรือตัวอ่านการ์ด ให้คัดลอก “_WT7_14_.bin” ไปยังการ์ดหน่วยความจำที่ฟอร์แมตแล้วในกล้องถ่ายรูป
 5. ใส่การ์ดหน่วยความจำลงในกล้อง หากกล้องให้ท่านเลือกช่องเสียบการ์ดเป็นช่องบรรจุการ์ดหลักและอีกช่องเป็นช่องบรรจุการ์ดรอง ให้ใส่การ์ดลงในช่องเสียบการ์ดที่เลือกเป็นช่องบรรจุการ์ดหลักในปัจจุบัน มิฉะนั้นแล้วให้เสียบการ์ดลงในช่องที่ 1
 6. เชื่อมต่อกล้องกับ WT-7 โดยใช้สาย USB แล้วเปิดทั้งสองอุปกรณ์
 7. กดปุ่ม MENU ของกล้อง แล้วเลือก เครือข่าย > ตัวเลือก > รุ่นเฟิร์มแวร์ > อัปเดต ใน เมนูตั้งค่า แล้วทำตามคำชี้แจงบนหน้าจอเพื่อดำเนินการอัพเดทเฟิร์มแวร์
  หมายเหตุ: บน Z 7 หรือ Z 6 ให้เลือก เมนูตั้งค่า > Wireless Transmitter (WT-7) > Wireless Transmitter > ใช้ จากนั้นเลือก เมนูตั้งค่า > Wireless Transmitter (WT-7) > ตัวเลือก > รุ่นเฟิร์มแวร์ แล้วเลือก อัปเดต ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการอัปเดตเฟิร์มแวร์
 8. เมื่ออัพเดทเสร็จสิ้นแล้ว ปิดการทำงานของกล้องและ WT-7 แล้วถอดการ์ดหน่วยความจำออก
 9. เปิดกล้องและ WT-7 แล้วยืนยันว่าได้อัพเดทเฟิร์มแวร์เป็นรุ่นใหม่แล้ว

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำชี้แจงหรือข้อมูลอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อดำเนินการอัพเดท ให้ดาวน์โหลดได้จากไฟล์ pdf ต่อไปนี้:
WT-7_FirmUp_Win_En.pdf (PDF) (0.27 MB)

หมายเหตุ: สามารถขอให้ตัวแทนบริการ Nikon ที่ได้รับอนุญาตดำเนินการอัพเดทให้คุณได้

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ชื่อ WT-7 เฟิร์มแวร์ เวอร์ชั่น 1.4
ตัวส่งข้อมูลแบบไร้สายที่รองรับ WT-7
รุ่นเฟิร์มแวร์ของตัวส่งข้อมูลแบบไร้สายที่สนับสนุน รุ่นเฟิร์มแวร์ 1.0-1.3
ชื่อไฟล์ F-WT7-V14_M.dmg
ข้อกำหนดของระบบ
 • macOS Catalina เวอร์ชั่น 10.15
 • macOS Mojave เวอร์ชั่น 10.14
 • macOS High Sierra เวอร์ชัน 10.13
 • macOS Sierra เวอร์ชั่น 10.12
 • OS X 10.11.6
 • OS X 10.10.5
 • OS X 10.9.5
 • OS X 10.8.5
 • OS X 10.7.5
 • Mac OS X 10.6.8
หมายเหตุ: จำเป็นต้องมีตัวอ่านการ์ดหรือคอมพิวเตอร์ที่มีช่องการ์ดหน่วยความจำในตัว
ลิขสิทธิ์ Nikon Corporation
ชนิดหน่วยจัดเก็บ แตกไฟล์เอง
ไม่อนุญาต การสร้างใหม่
การอัพเดทรุ่นเฟิร์มแวร์ของตัวส่งข้อมูลแบบไร้สาย
 1. ดาวน์โหลด F-WT7-V14_M.dmg
 2. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน F-WT7-V14_M.dmg เพื่อแสดงภาพดิสก์ที่มีโฟลเดอร์ชื่อ “WT7Update” ซึ่งประกอบด้วยไฟล์ต่อไปนี้:
  • _WT7_14_.bin (รุ่นเฟิร์มแวร์ของตัวส่งข้อมูลแบบไร้สาย)
 3. การใช้ช่องใส่การ์ดหรือตัวอ่านการ์ด ให้คัดลอก “_WT7_14_.bin” ไปยังการ์ดหน่วยความจำที่ฟอร์แมตแล้วในกล้องถ่ายรูป
 4. ใส่การ์ดหน่วยความจำลงในกล้อง หากกล้องให้ท่านเลือกช่องเสียบการ์ดเป็นช่องบรรจุการ์ดหลักและอีกช่องเป็นช่องบรรจุการ์ดรอง ให้ใส่การ์ดลงในช่องเสียบการ์ดที่เลือกเป็นช่องบรรจุการ์ดหลักในปัจจุบัน มิฉะนั้นแล้วให้เสียบการ์ดลงในช่องที่ 1
 5. เชื่อมต่อกล้องกับ WT-7 โดยใช้สาย USB แล้วเปิดทั้งสองอุปกรณ์
 6. กดปุ่ม MENU ของกล้อง แล้วเลือก เครือข่าย > ตัวเลือก > รุ่นเฟิร์มแวร์ > อัปเดต ใน เมนูตั้งค่า แล้วทำตามคำชี้แจงบนหน้าจอเพื่อดำเนินการอัพเดทเฟิร์มแวร์
  หมายเหตุ: บน Z 7 หรือ Z 6 ให้เลือก เมนูตั้งค่า > Wireless Transmitter (WT-7) > Wireless Transmitter > ใช้ จากนั้นเลือก เมนูตั้งค่า > Wireless Transmitter (WT-7) > ตัวเลือก > รุ่นเฟิร์มแวร์ แล้วเลือก อัปเดต ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการอัปเดตเฟิร์มแวร์
 7. เมื่ออัพเดทเสร็จสิ้นแล้ว ปิดการทำงานของกล้องและ WT-7 แล้วถอดการ์ดหน่วยความจำออก
 8. เปิดกล้องและ WT-7 แล้วยืนยันว่าได้อัพเดทเฟิร์มแวร์เป็นรุ่นใหม่แล้ว

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำชี้แจงหรือข้อมูลอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อดำเนินการอัพเดท ให้ดาวน์โหลดได้จากไฟล์ pdf ต่อไปนี้:
WT-7_FirmUp_Mac_En.pdf (PDF) (0.21 MB)

หมายเหตุ: สามารถขอให้ตัวแทนบริการ Nikon ที่ได้รับอนุญาตดำเนินการอัพเดทให้คุณได้

ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของผู้ใช้ปลายทาง

สามารถดูไฟล์ PDF ได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ฟรี Adobe® Reader®
ดาวน์โหลด Adobe® Reader®