Svenska

Även om din enhet inte stöder denna nedladdningstjänst kan den användas för att visa hämtad information. Länkar till nedladdningar kan skickas via e-post för nedladdning på en dator.

ViewNX 2

Välj ditt operativsystem.

 • Windows
 • Mac OS

Detta uppdateringsprogram för programvara är avsett för den kundägda produkt som listas ovan (den “påverkade produkten”), och tillhandahålls endast om avtalet som listas nedan accepteras. Genom att välja “Jag accepterar” och klicka på “Ladda ner” har du accepterat villkoren i avtalet. Se till att du förstår villkoren i avtalet innan du startar nedladdningen.

ViewNX 2 är en komplett programvara som används för att bläddra bland och redigera både stillbilder och filmer. Nikon Transfer 2, som kan användas för att överföra bilder till en dator, och Picture Control Utility 2, som kan användas för att justera och hantera anpassade Picture Control-filer, ingår i ViewNX 2, och funktioner för att redigera filmer, inklusive en funktion för att beskära filmsekvenser, ingår också (Nikon Movie Editor). Nu har programmet dessutom ett smidigare samspel med NIKON IMAGE SPACE, Nikons tjänst för lagring och delning av bilder.

Detta är den fullständiga versionen av ViewNX 2.10.3 för Windows- och Mac-datorer. Om du använder ViewNX 2 för närvarande kommer den här hämtningen att avinstallera den befintliga versionen och sedan installera versionen 2.10.3. Denna programvara har stöd för alla Nikons D-SLR-kameror, Nikon 1 och alla COOLPIX-kameror med stöd för USB.

Se till att du har läst och förstått villkoren i licensavtalet innan du börjar hämta det här programmet via någon av länkarna längst ned på sidan.

Ändringar i version 2.10.3

Ändringar som gäller både Windows- och Mac-versionerna

 • Stöd för D5500, COOLPIX L31 (ej släppt i Japan), COOLPIX S3700, COOLPIX L32 och COOLPIX S2900 (ej släppt i Japan) har lagts till.

Ytterligare ändringar i Windows-versionen

 • När bilder konverterades till JPEG-format med funktionen Convert Files (Konvertera filer) med Quality (Kvalitet) inställd på Good Compression Ratio (Bra komprimeringsgrad) eller Highest Compression Ratio (Högsta komprimeringsgrad) gick det inte att visa JPEG-bilderna i ViewNX 2, Capture NX 2 eller Capture NX-D. Detta problem har nu åtgärdats.

Ytterligare ändringar i Mac-versionen

 • Stöd för OS X version 10.10.1 har lagts till.
 • OS X version 10.7.5 stöds inte längre.
Anmärkningar
 • Överföring av filer med hjälp av Nikon Transfer 2:
  – Det går inte att använda Nikon Transfer 2 för att överföra bildfiler med följande kameror. Använd en kortläsare för att överföra bilder till en dator för lagring.
  COOLPIX 910, 900, 600, 300, 100
  - Nikon Transfer 2 kan inte användas för överföring av bilder från de kameramodeller som anges nedan när kameran är ansluten till datorn. Använd en kortläsare för att överföra bilderna till datorn.
  - D1, D1X, D1H
  - COOLPIX 990, 950, 880, 800, 700
  -När en D4S med både ett XQD-kort och ett CompactFlash-kort i minneskortsfacken är ansluten till en Mac-dator och när kameran är avstängd kan det hända att datorn inte känner av XQD-kortet när kameran sätts på. Om detta inträffar kopplar du bort kameran från datorn, sätter på kameran och ansluter den sedan till datorn igen.
 • Begränsningar för Nikon Movie Editor
  1. Filmer som är upp till 60 minuter långa kan redigeras med Windows-versionen, filmer som är upp till 30 minuter långa kan redigeras med Mac-versionen.  
  2. Följande begränsningar finns för hur många filmer och stillbilder som kan läggas till på programvarans storyboard.
  Windows
  - Ett projekt som innehåller upp till 10 filmer, eller totalt 30 filmer och stillbilder, kan förhandsgranskas och exporteras. 
  - Om en film som är några sekunder lång och har övergångseffekter läggs till på programvarans storyboard kan det hända att filen inte exporteras korrekt, även om den inte överskrider begränsningarna gällande antalet filmer och stillbilder.
  Mac
  - Ett projekt som innehåller 4 H.264-filmer (1 920 × 1 080) och 2 stillbilder kan förhandsgranskas och exporteras. När H.264-filmer som spelats in vid 720p och lägre används ökar dock antalet filmfiler och stillbilder som kan användas i ett projekt.
  - När endast Motion JPEG-filmer (1080p) används kan dessutom ett projekt som innehåller upp till 30 filmer förhandsgranskas och exporteras.
  3. Filmer som har spelats in med inställningen 1080/60i hanteras som 1080/30p-filmer.
 • NRW-bilder (RAW)
  När bilder som har tagits med vitbalansinställningen Auto och bildkvaliteten NRW (RAW) förbättras i ViewNX 2 kan resultaten skilja sig från dem som uppnås vid bearbetning av NRW-bilder (RAW) direkt i kameran.
 • Bildvisning i D4S, D810, D3300 och D5300
  När bilder som har tagits med D4S, D810, D3300 eller D5300 visas med en förstoring på mindre än 25 % kan ljusstyrkan i förhandsvisningen av RAW-bilder och bildresultatet i TIFF-format variera.
 • Klassificering som läggs till med en COOLPIX-kamera
  Klassificering som läggs till med en COOLPIX-kamera i visningsläge visas inte i ViewNX 2 eller andra program som har stöd för klassificeringar.
 • H.264-filmuppspelning i Mac
  Färgerna ser ljusare ut i filmer som spelas upp på en Mac-dator.
 • Visning av bilder med MPO-format som tagits i 3D
  Bilder med MPO-format som tagits i 3D kan endast visas i ett visningsprogram som har stöd för 3D-bilder.
 • Läget Leende i COOLPIX L19, L20, S550, och S560
  Information om Motivtyp visas inte korrekt på paletten Metadata för bilder som tagits i läget Leende. Alla andra funktioner fungerar dock korrekt.
 • Bilder med sidofilformat
  ViewNX 2 behandlar bilder utan att använda sidofilformat. Detta innebär att resultaten skiljer sig från dem som uppnås i Capture NX-D.
 • Capture NX och Capture NX 2
  - Picture Control Utility 2 installeras samtidigt som den här programvaran. Picture Control Utility 2 kan däremot inte startas från Capture NX eller Capture NX 2.
  – RAW-bilder som sparas med Thumbnail only (Endast miniatyrbild) markerat för Embed Preview When Saving NEF/NRW (Bädda in förhandsgranskning när NEF/NRW sparas) i Capture NX 2 (version 2.3.0 eller senare) under Preferences (Inställningar) ser korniga ut när de visas i och skrivs ut från ViewNX 2.
 • Mac-versionens Synchronize camera date and time to computer when camera is connected (supported cameras only) (Synkronisera kamerans datum och tid med datorn när kameran är ansluten (endast kameror som stöds))
  Kamerans datum och tid synkroniseras inte med datorns, inte ens när Synchronize camera date and time to computer when camera is connected (supported cameras only) (Synkronisera kamerans datum och tid med datorn när kameran är ansluten (endast kameror som stöds)) har markerats i inställningarna för Nikon Transfer 2, om Calendar (Kalender) har ställts in på något annat alternativ än Gregorian (Gregoriansk) på panelen Language & Text (Språk och text) > Formats (Format) i datorns Systeminställningar.
 • Installation under OS X version 10.10 "Yosemite"
  Programmen ViewNX 2 och Picture Control Utility 2 (ikoner) kanske inte läggs till i dockan när dessa program installeras på en Mac med OS X version 10.10 "Yosemite". Om detta inträffar lägger du själv till programmen till dockan vid behov.
   

Systemkrav

Windows


Microsoft Windows 8.1
Microsoft Windows 7 (SP1)
Microsoft Windows Vista (SP2)

- Endast förinstallerade versioner.

- Både 32- och 64-bitarsversionerna av Windows 8.1, Windows 7 och Vista stöds. På en dator med ett 64-bitarsoperativsystem fungerar dock endast själva ViewNX 2 och Picture Control Utility 2 som ursprungliga 64-bitarsprogram.

Mac OS X

Mac OS X version 10.10.1
Mac OS X version 10.9.5
Mac OS X version 10.8.5

Processor
Stillbilder:
1,6 GHz Celeron/Pentium 4/Core-serien eller bättre.

Filmer:
Uppspelning: 3,0 GHz Pentium D eller bättre.
Redigering: Intel Core i5 eller bättre.

Uppspelning av en film med 30 bps eller snabbare och 1 280 × 720 pixlar eller större, eller en film med 1 920 × 1 080 pixlar eller större:    
Intel Core i5 eller bättre rekommenderas.

Processor

Stillbilder:
Intel Core-/Xeon-serien.

Filmer:
Uppspelning: 2 GHz Intel Core Duo eller bättre.
Redigering: Intel Core  i5 eller bättre.

Uppspelning av en film med 30 bps eller snabbare och 1 280 × 720 pixlar eller större, eller en film med 1 920 × 1 080 pixlar eller större:    
Intel Core i5 eller bättre rekommenderas.

Minne (RAM)

64-bitars Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista:  2 GB eller mer (4 GB eller mer rekommenderas)

32-bitars Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista:  1 GB eller mer (2 GB eller mer rekommenderas)

Minne (RAM)

2 GB eller mer (4 GB eller mer rekommenderas)

Hårddiskutrymme

Minst 1 GB (3 GB eller mer rekommenderas) tillgängligt diskutrymme vid start för både installation och körning.

Gränssnitt

En inbyggd USB-port krävs.
Anslut kameran direkt till en USB-port på datorn. Kameran kanske inte fungerar som den ska om den ansluts via en hubb eller en annan enhet.

Filformat som stöds

Bilder i JPEG-format (kompatibelt med Exif 2.2–2.3).

RAW- (NEF, NRW), MPO- (3D) och TIFF-format (RGB) för bilder, filmer, ljudfiler, referensbilder för borttagning av damm i bilden, platsloggdata, altitudloggdata och vattendjupsloggdata som registrerats med en Nikon-digitalkamera.

Bilder i RAW- (NEF, NRW), TIFF- (RGB) och JPEG-format (RGB) och filmer i .MOV-, .AVI-, MPEG1- och WMV-format som sparats med Nikon-programvara.

Kameror som stöds

Nikons digitala systemkameror med början från D1 (släppt 1999) till D750 (släppt i september 2014) samt D5500.

Nikon 1-kameror med början från V1 och J1 (släppta 2011) till V3 och J4 (släppta i maj 2014) samt S2.

Alla kameror i COOLPIX-serien som släpptes mellan 1997 och oktober 2014 med början från COOLPIX E100 samt COOLPIX L31 (ej släppt i Japan), COOLPIX S3700, COOLPIX L32 och COOLPIX S2900 (ej släppt i Japan).

64-bitars filstorlek - 107.55 MB (64 bitar)

(S-VNX2__-021003WF-EURSE-64BIT_.exe)

32-bitars filstorlek - 106.65 MB (32 bitar)

(S-VNX2__-021003WF-EURSE-32BIT_.exe)

Filstorlek - 141.13 MB

(S-VNX2__-021003MF-EURSE-ALL___.dmg)

 

Installation

 • Du måste ha administratörsbehörighet för att installera det här programmet.
 • Stäng av all antivirusprogramvara, avsluta ViewNX 2 och alla andra program som är igång innan du fortsätter med installationen. 
 • Både 32-bitars- och 64-bitarsversioner av den här programvaran finns tillgängliga för Windows. 64-bitarsversionen (S-VNX2__-021003WF-EUREN-64BIT_.exe) körs på ett 64-bitars operativsystem och 32-bitarsversionen (S-VNX2__-021003WF-EUREN-32BIT_.exe) körs på ett 32-bitars operativsystem. Hämta lämplig fil för datorns operativsystem och kör filen. För Mac-versionen ska du använda filen med namnet S-VNX2__-021003MF-EUREN-ALL___.dmg. Hämta lämplig fil för datorns operativsystem och kör filen.
 • Om du installerar Mac-versionen av ViewNX 2 och en föregående version av denna programvara finns laddad i CD-enheten eller om skivavbildningen från en tidigare version av denna programvara finns på datorn matar du ut CD-skivan eller den laddade skivavbildningen innan du installerar den senaste versionen av programvaran. 

  Windows

 1. Skapa en ny mapp på hårddisken och ge den ett lämpligt namn.
 2. Hämta rätt Windows-version av den här programvaran och spara den i mappen du skapade i steg 1.
 3. Kör den hämtade .EXE-filen från Utforskaren i Windows för att starta installationsprogrammet.
 4. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.
Mac OS X
 1. Skapa en ny mapp på hårddisken och ge den ett lämpligt namn.
 2. Hämta Mac-versionen av programmet och spara den i mappen du skapade i steg 1.
 3. Dubbelklicka på .DMG-filen för att ladda skivavbildningen. En fil skapas i skivavbildningen.
 4. Kör filen för att starta installationsprogrammet.
 5. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.
 • Om en dialogruta som uppmanar dig att starta om datorn visas följer du instruktionerna på skärmen.
 • När den här programvaran är installerad på en dator där ViewNX version 1.x och/eller Nikon Transfer version 1.x redan är installerade avinstalleras ViewNX version 1.x och Nikon Transfer version 1.x.

Avtal

 • Ladda ner
 • Ladda ner
 • Ladda ner

  S-VNX2__-021003MF-INTEN-ALL___.dmg
  (Ung. 142.30 MB)

 • Ladda ner

  S-VNX2__-021003MF-NSAEN-ALL___.dmg
  (Ung. 142.57 MB)

 • Ladda ner

  S-VNX2__-021003MF-EURSE-ALL___.dmg
  (Ung. 141.13 MB)

 • Ladda ner

  S-VNX2__-021003MF-CNDEN-ALL___.dmg
  (Ung. 142.39 MB)

 • Ladda ner

  S-VNX2__-021003MF-INTEN-ALL___.dmg
  (Ung. 142.30 MB)

PDF-filer kan visas med gratisprogramvaran Adobe® Reader®.
Ladda ner Adobe® Reader®.