Svenska

Även om din enhet inte stöder denna nedladdningstjänst kan den användas för att visa hämtad information. Länkar till nedladdningar kan skickas via e-post för nedladdning på en dator.

D850 Firmware

Välj ditt operativsystem.

 • Windows
 • Mac OS

Detta uppdateringsprogram för programvara är avsett för den kundägda produkt som listas ovan (den “påverkade produkten”), och tillhandahålls endast om avtalet som listas nedan accepteras. Genom att välja “Jag accepterar” och klicka på “Ladda ner” har du accepterat villkoren i avtalet. Se till att du förstår villkoren i avtalet innan du startar nedladdningen.

 • • Denna tjänst tillhandahåller programvara som kan användas för att uppdatera D850-kamerans firmware “C” till version 1.31. Innan du fortsätter, välj [Firmwareversion] i kamerans [INSTÄLLNINGSMENY] och kontrollera kamerans firmwareversion. Du behöver inte ladda ner eller installera denna uppdatering om det firmware som listas ovan redan är installerat.
 • • Denna uppdatering innehåller alla ändringar från tidigare uppdateringar.
 • • Användare av NX Studio och Picture Control Utility 2 måste uppdatera till NX Studio version 1.3.1 eller senare och Picture Control Utility 2 version 2.4.14 eller senare.
 • • En kortläsare och dator krävs för firmwareuppdateringen.
 • • Läs informationen nedan innan du fortsätter.
Ändringar från “C” firmwareversion 1.30 till 1.31
 • • Ändrade standardlösenordet som visas på anslutningsmenyn efter att alla kamerainställningar har återställts.
Ändringar från tidigare versioner
Ändringar från “C” firmwareversion 1.21 till 1.30
 • • Lade till [Intrycksbalans för porträtt] i fotograferings- och filminspelningsmenyerna. För mer information, se Supplementary Firmware Update Manual (Kompletteringshandbok för firmwareuppdatering). För att visa NEF-bilder (RAW) tagna med firmwareversion 1.30 eller senare på en dator måste du uppdatera NX Studio till version 1.3.1 eller senare och Picture Control Utility 2 till version 2.4.14 eller senare.
 • • Åtgärdade ett problem som resulterade i försök att starta [Fälla upp spegeln för rengör.] i [INSTÄLLNINGSMENY] vilket fick kameran att visa meddelandet “Inaktivera [Nätverksanslutning] i Bluetooth-menyn” och låsa spegeln i det nedre läget. Detta förhindrade att spegeln fälldes upp för rengöring, när [Aktivera] valdes för något av följande [INSTÄLLNINGSMENY]-alternativ:
  • - [Bluetooth] > [Nätverksanslutning]
  • - [Flygplansläge]
Ändringar från “C” firmwareversion 1.20 till 1.21
 • • Åtgärdade ett problem som i sällsynta fall orsakade att den virtuella horisonten inte fungerade efter att firmware uppgraderades till version 1.20.
Ändringar från “C” firmwareversion 1.11 till 1.20
 • • Lagt till stöd för CFexpress-kort (typ B). För mer information, se Nikons supportwebbplats för ditt land eller din region.
 • • Ändrade standardinställningen för Anpassad inställning b6 [Centrumvägt område] från ⌀8 mm till ⌀12 mm.
 • • Åtgärdade följande problem:
  • - Vid fotografering med objektivets bländarring vriden till maximal bländare på ett icke-CPU-objektiv, för vilket objektivdata hade angetts via [Data för icke-CPU-objektiv] i [INSTÄLLNINGSMENY], kunde kameran ibland inte visa rätt bländarvärde i monitorn eller spara det i fältet Exif för fotografier tagna med [På (2-läge)] valt för [Fotografering med tyst livevisning] i [FOTOGRAFERINGSMENY].
  • - När filmlivevisning skickades till en extern inspelare via HDMI visade volymindikatorerna R och L på kameramonitorn omvända värden för HDMI-enheten.
  • - En del av displayen försvann under ljudlös fotografering om alla följande villkor uppfylldes:
   • ▹ [På (1-läge)] valt för [Fotografering med tyst livevisning] i [FOTOGRAFERINGSMENY]
   • ▹ Långsam serietagning (CL) valt som utlösarläge
   • ▹ [2 bilder per sekund] valt för Anpassad inställning d1 [Bildhastighet för CL-läget] i [ANPASSNINGSMENY].
  • - När ett VR-objektiv monterades slutade kameran svara om alla följande villkor uppfylldes:
   • ▹ Fotolivevisning aktiverat
   • ▹ Slutartiden inställd till 1,3 sek. eller längre
   • ▹ [] valt för [Brusreducering för lång exp.] i [FOTOGRAFERINGSMENY]
   • ▹ [På (serie)] eller [På (enstaka bild)] valt för [HDR (stort dynamiskt omfång)] > [HDR-läge] i [FOTOGRAFERINGSMENY]
   • ▹ ON valt med objektivets VR-omkopplare
Ändringar från “C” firmwareversion 1.10 till 1.11
 • • Åtgärdade ett problem som inaktiverade firmwareuppdateringar för vissa objektiv och tillbehör.
Ändringar från “C” firmwareversion 1.03 till 1.10
 • • Kameran stödjer nu också direkta Wi-Fi-anslutningar till enheter som kör SnapBridge. För mer information, se “Ett tillägg till användarhandbok” där denna funktion beskrivs. Innan du använder denna funktion, uppgradera till följande version av appen:
  • - SnapBridge version 2.5.4 eller senare
 • • Åtgärdade följande problem:
  • - Kameran hade ibland problem med att fokusera på motiv i fokuspunkter vid kanterna av bilden.
Ändringar från “C” firmwareversion 1.02 till 1.03
 • • Åtgärdade ett problem som i sällsynta fall fördröjde utlösning av slutaren eller början av automatisk fokusering.
Ändringar från “C” firmwareversion 1.01 till 1.02
 • • [INSTÄLLNINGSMENY] > [Tidszon och datum] > [Tidszon] visar nu endast namnen på större städer i den för tillfället valda zonen.
Ändringar från “C” firmwareversion 1.00 till 1.01
 • • Löste följande problem:
  • - Användare som lämnade [Rengöra bildsensorn] efter att ha lagt till det till och gått in via [MIN MENY] skickades inte tillbaka till [MIN MENY] utan till [INSTÄLLNINGSMENYN].
  • - Bilder tagna med [] valt för [Brusreducering för lång exp.] hade ibland ökat brus eller skuggor med en grönaktig ton.
  • - En kort fördröjning av bländaråterställningen kunde ibland inträffa efter fotografering med slutartider längre än 1/10 sek. (förutom med typ E- och PC-E-objektiv).
Visa kamerans firmwareversion
 1. Slå på kameran.
 2. Tryck på kamerans MENU-knapp och välj [Firmwareversion] i [INSTÄLLNINGSMENY] för att visa kamerans firmwareversion.
 3. Kontrollera kamerans firmwareversion.
 4. Stäng av kameran.
Produktbeskrivning
Namn D850 “C” Firmwareversion 1.31
Kameror som stöds D850
Firmwareversioner för kameror som stöds “C” firmwareversion 1.00–1.30
Filnamn D850_0131.bin
Upphovsrättsinnehavare Nikon Corporation
Återgivning Ej tillåten
Uppdatera kamerans firmware
 1. Ladda ner följande firmware-fil till din dator.
  Se till att du har laddat ner firmware-filen på din dator.
  • D850_0131.bin (kamerans firmware)
 2. Använd ett kortfack eller kortläsare och kopiera “D850_0131.bin” till ett minneskort som har formaterats i kameran.
  Notera: Se till att kopiera firmware till rotkatalogen (den översta) på minneskortet. Kameran hittar inte det nya firmware om det placeras i en mapp under rotkatalogen.
 3. Sätt i minneskortet i det kamerafack som för närvarande valts som primärfack och slå på kameran.
 4. Välj [Firmwareversion] i [INSTÄLLNINGSMENY] och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra firmwareuppdateringen.
 5. När uppdateringen är slutförd, stäng av kameran och ta ur minneskortet.
 6. Kontrollera att firmware har uppdaterats till den nya versionen.

Notera: Uppdateringar kan utföras av Nikon-auktoriserade servicerepresentanter.

Notera: Licensen för programvara med öppen källkod som ingår i kamerans drivrutin NVM Express finns under “BSD License (NVM Express Driver)”.

End User License Agreement

PDF-filer kan visas med gratisprogramvaran Adobe® Reader®.
Ladda ner Adobe® Reader®.