Svenska

Även om din enhet inte stöder denna nedladdningstjänst kan den användas för att visa hämtad information. Länkar till nedladdningar kan skickas via e-post för nedladdning på en dator.

D7500 Firmware

Välj ditt operativsystem.

 • Windows
 • Mac OS

Detta uppdateringsprogram för programvara är avsett för den kundägda produkt som listas ovan (den “påverkade produkten”), och tillhandahålls endast om avtalet som listas nedan accepteras. Genom att välja “Jag accepterar” och klicka på “Ladda ner” har du accepterat villkoren i avtalet. Se till att du förstår villkoren i avtalet innan du startar nedladdningen.

 • • Denna tjänst tillhandahåller programvara som kan användas för att uppdatera D7500-kamerans firmware “C” till version 1.12. Innan du fortsätter, välj [Firmwareversion] i kamerans [INSTÄLLNINGSMENY] och kontrollera kamerans firmwareversion. Du behöver inte ladda ner eller installera denna uppdatering om det firmware som listas ovan redan är installerat.
 • • Denna uppdatering innehåller alla ändringar från tidigare uppdateringar.
 • • En kortläsare och dator krävs för firmwareuppdateringen.
 • • Läs informationen nedan innan du fortsätter.
Ändringar från “C” firmwareversion 1.11 till 1.12
 • • Ändrade standardlösenordet som visas på anslutningsmenyn efter att alla kamerainställningar har återställts.
 • • Åtgärdade ett fenomen där L- och R-ljudnivåindikatorerna på både kameramonitorn och den externa HDMI-inspelaren var ombytta medan bilder överfördes till HDMI-inspelaren under filmlivevisning.
Ändringar från tidigare versioner
Ändringar från “C” firmwareversion 1.10 till 1.11
 • • Åtgärdade ett problem vid livefotografering med bruk av både optiskt styrda och radiostyrda blixtenheter som ibland kunde leda till att de optiskt styrda enheterna inte avfyrades.
 • • Åtgärdade ett problem som uppstod när en blixtenhet var monterad på kameran och som ibland orsakade att kameran ignorerade det värde som valts för [Inställningar för ISO-känslighet] > [Högsta känslighet med command dial] i [FOTOGRAFERINGSMENY] efter att inställningarna hade laddats med [Spara/ladda inställningar] > [Ladda inställningar] i [INSTÄLLNINGSMENY].
 • Notera
 • Om du utför en firmwareuppdatering medan kameran påverkas av det andra av de två problemen ovan kommer detta inte att korrigera problemet. När du har utfört uppdateringen måste du antingen:
  • • återställa alla inställningar med [Återställ alla inställningar] > [Återställ] i [INSTÄLLNINGSMENY] eller
  • • ladda tidigare sparade inställningar (om tillgängliga) från minneskortet med [Spara/ladda inställningar] > [Ladda inställningar] i [INSTÄLLNINGSMENY].
Ändringar från “C” firmwareversion 1.01 till 1.10
 • • Kameran kan nu anslutas via Wi-Fi till enheter som kör SnapBridge. För mer information, se “Ett tillägg till användarhandbok” där denna funktion beskrivs. Innan du använder denna funktion, uppgradera till följande version av appen:
  • - SnapBridge version 2.5.4 eller senare
 • • Åtgärdade följande problem:
  • - Om funktionsratten vreds från P till U1 och sedan tillbaka till P ställdes ISO-känsligheten in på värdet som valts för U1.
  • - Om zooma in- och zooma ut-knappen trycktes in flera gånger under filmlivevisning orsakade det ett oväntat beteende när [3 840 × 2 160: 30p] var valt för [Bildstorlek/bildfrekvens] i [FILMINSPELNINGSMENYN].
Ändringar från “C” firmwareversion 1.00 till 1.01
 • • [INSTÄLLNINGSMENY] > [Tidszon och datum] > [Tidszon] visar nu endast namnen på större städer i den för tillfället valda zonen.
Visa kamerans firmwareversion
 1. Slå på kameran.
 2. Tryck på kamerans MENU-knapp och välj [Firmwareversion] i [INSTÄLLNINGSMENY] för att visa kamerans firmwareversion.
 3. Kontrollera kamerans firmwareversion.
 4. Stäng av kameran.
Produktbeskrivning
Namn D7500 “C” Firmwareversion 1.12
Kameror som stöds D7500
Firmwareversioner för kameror som stöds “C” firmwareversion 1.00–1.11
Filnamn D7500_0112.bin
Upphovsrättsinnehavare Nikon Corporation
Återgivning Ej tillåten
Uppdatera kamerans firmware
 1. Ladda ner följande firmware-fil till din dator.
  Se till att du har laddat ner firmware-filen på din dator.
  • D7500_0112.bin (kamerans firmware)
 2. Använd ett kortfack eller kortläsare och kopiera “D7500_0112.bin” till ett minneskort som har formaterats i kameran.
  Notera: Se till att kopiera firmware till rotkatalogen (den översta) på minneskortet. Kameran hittar inte det nya firmware om det placeras i en mapp under rotkatalogen.
 3. Sätt i minneskortet i kameran och slå på kameran.
 4. Välj [Firmwareversion] i [INSTÄLLNINGSMENY] och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra firmwareuppdateringen.
 5. När uppdateringen är slutförd, stäng av kameran och ta ur minneskortet.
 6. Kontrollera att firmware har uppdaterats till den nya versionen.

Notera: Uppdateringar kan utföras av Nikon-auktoriserade servicerepresentanter.

End User License Agreement

PDF-filer kan visas med gratisprogramvaran Adobe® Reader®.
Ladda ner Adobe® Reader®.