Svenska

Även om din enhet inte stöder denna nedladdningstjänst kan den användas för att visa hämtad information. Länkar till nedladdningar kan skickas via e-post för nedladdning på en dator.

Z 8 Firmware

Välj ditt operativsystem.

 • Windows
 • Mac OS

Detta uppdateringsprogram för programvara är avsett för den kundägda produkt som listas ovan (den “påverkade produkten”), och tillhandahålls endast om avtalet som listas nedan accepteras. Genom att välja “Jag accepterar” och klicka på “Ladda ner” har du accepterat villkoren i avtalet. Se till att du förstår villkoren i avtalet innan du startar nedladdningen.

 • • Denna tjänst tillhandahåller programvara som kan användas för att uppdatera Z 8-kamerans firmware “C” till version 2.01. Använd [Firmwareversion] i [INSTÄLLNINGSMENY] för att kontrollera kamerans firmwareversion innan du fortsätter. Du behöver inte ladda ner denna uppdatering om det firmware som listas ovan redan är installerat.
 • • Denna uppdatering innehåller alla ändringar från tidigare uppdateringar.
 • • En kortläsare och dator krävs för firmwareuppdateringen.
 • • Läs informationen nedan innan du fortsätter.

IPTC-förinställningar

Om du utför denna uppdatering från “C”-firmwareversion 1.01 eller tidigare raderas IPTC-förinställningarna i kameran. Detta är en avsiktlig konsekvens av de förbättrade IPTC-förinställningarna. Användare som vill fortsätta använda existerande förinställningar måste kopiera dem till ett minneskort med [IPTC] > [Ladda/spara] > [Primärfack]/[Sekundärfack] > [Kopiera till kort] i [INSTÄLLNINGSMENY] innan uppdateringen utförs. De sparade förinställningarna kan laddas in från minneskortet med hjälp av [IPTC] > [Ladda/spara] > [Primärfack]/[Sekundärfack] > [Kopiera till kamera] när uppdateringen är slutförd.
Notera att IPTC-förinställningarna inte kan laddas om menyinställningarna sparades till ett minneskort med hjälp av [Spara/ladda menyinställningar] > [Spara menyinställningar] i en kamera med “C”-firmwareversion 1.01 eller tidigare och sedan laddades till en kamera med hjälp av [Spara/ladda menyinställningar] > [Ladda menyinställningar] efter att denna uppdatering utförts. Se till att kopiera och ladda IPTC-förinställningarna individuellt enligt den metod som beskrivs ovan.

Ändringar från “C” firmwareversion 2.00 till 2.01
 • • Ändrade standardvärdena för följande inställningar, som visas vid trådlös anslutning:
  • - Krypteringsnycklar
  • - Lösenordet visas efter att kamerans standardinställningar återställs
 • • Löste följande problem:
  • - Ibland kunde det finnas ett grönt färgstick i tagna bilder.
  • - Datum och tid som ställts in i kameran tillämpades ibland inte korrekt.
  • - Användning av [Visning av tagen bild] för att visa en bild i “stående” (porträtt) orientering och senare zoom in på bilden förhindrade scrollning av bilden i avsedd riktning med multiväljaren eller sekundärväljaren.
  • - Ögonsensorn fungerade ibland inte och sökaren slogs inte på efter en firmwareuppdatering.
  • - När avtryckaren trycktes ned halvvägs för att avsluta “i”-menyn, som visades på monitorn, kunde menyn ibland stanna kvar i sökaren.
Ändringar från tidigare versioner
Ändringar från “C” firmwareversion 1.01 till 2.00

Obs: Användare av följande programvara måste uppdatera till de senaste versionerna.

 • • Camera Control Pro 2 version 2.37.0 eller senare, IPTC Preset Manager version 1.3.0 eller senare, NX Studio version 1.6.0 eller senare, NX MobileAir version 1.2.0 eller senare (Android-utgåvan) eller version 1.1.4 eller senare (iOS), NX Field version 1.4.0 eller senare, NX Tether version 2.0.0 eller senare

Obs: Ändringarna listade nedan under “Stillbildsfotografering”, “Filminspelning”, “Uppspelning”, “Kontroller”, “Displayer” och “Nätverk (även NX Field)” beskrivs i Kompletteringshandbok för firmwareuppdatering.

Notera: På grund av att nya menyalternativ har lagts till har vissa alternativ i anpassningsmenyn fått nya nummer.

■ Stillbildsfotografering

 • • Lade till [Fotografering m pixelförskjutning] i fotograferingsmenyn.
 • • Lade till nya picture controls.
 • • Lade till [Fåglar] till [Alternativ för AF-motivavkänning] i fotograferingsmenyn.
 • • Det maximala zoomvärdet för fotograferingsinformation är nu 400 %.
 • • Lade till [Automatisk bildtagning] i fotograferingsmenyn. Användaren kan nu välja inspelningskriterier från [Rörelse] (riktningen som motivet rör sig i), [Avstånd] (hur långt motivet är från kameran) och [Motivavkänning] (oavsett om ett motiv av en viss typ känns av eller inte), och kameran tar då bilder automatiskt när den känner av motiv som uppfyller de valda kriterierna. Notera att [Avstånd] är tillgängligt med NIKKOR Z-objektiv och kanske inte fungerar som förväntat vid användning med andra objektiv. Bildområdena [FX (36 x 24)] och [DX (24 x 16)] kan användas med triggerstyrd fotografering.
 • • Den tid kameran fortsätter att buffra bilder innan den avbryter fotograferingen under förhandstagningsfasen har ökats från 30 till 300 sekunder.
 • • Lade till [Stor] till de storleksalternativ som är tillgängliga för [Funktion för sekundärfacket] > [JPEG, primärt – JPEG, sekundärt] i fotograferingsmenyn.
 • • Lade till nya gafflingsintervall för användning vid automatisk gaffling med [AE och blixtgaffling], [AE-gaffling] eller [Blixtgaffling] valt för [Automatisk gaffling]. Denna ändring gäller även för [Intervalltimerfotografering] > [Alternativ] > [AE-gaffling] > [Intervall].

■ Filminspelning

 • • Lade till nya picture controls.
 • • Lade till [Fåglar] till [Alternativ för AF-motivavkänning] i filminspelningsmenyn.
 • • Det maximala zoomvärdet för fotograferingsinformation är nu 400 %.
 • • Lade till [Automatisk bildtagning] i filminspelningsmenyn. Användaren kan nu välja inspelningskriterier från [Rörelse] (riktningen som motivet rör sig i), [Avstånd] (hur långt motivet är från kameran) och [Motivavkänning] (oavsett om ett motiv av en viss typ känns av eller inte), och kameran spelar då in film automatiskt när den känner av motiv som uppfyller de valda kriterierna. Notera att [Avstånd] är tillgängligt med NIKKOR Z-objektiv och kanske inte fungerar som förväntat vid användning med andra objektiv. Bildområdena [FX] och [DX] kan användas med triggerstyrd fotografering.
 • • Lade till alternativ för låg ISO-känslighet under [Inställningar för ISO-känslighet] > [ISO-känslighet (läge M)] för användning under N-Log-filminspelning.
 • • Ändrade intervallet för de hastigheter som är tillgängliga för högupplöst zoom.
 • • Färgen på AF-områdesmarkeringarna, som visas på fotograferingsinformationen när högupplöst zoom är aktiverad, har ändrats.
 • • Högupplöst zoom kan nu utföras med sekundärväljaren.
 • • Lade till filminspelning med slowmotion.

■ Uppspelning

 • • Lade till [Filmbildvisningens hastighet] i “i”-menyn för filmuppspelning.
 • • Lade till [Automatisk bildrotering] i visningsmenyn.
 • • Lade till [Alt. för autoseriebildvisning] i [Seriebildvisning] i visningsmenyn.
 • • Ändringar har utförts av alternativen [Välj för att överföra till dator] och [Välj för överföring (FTP)] i uppspelningsmenyn “i”, och [Välj för att prioritetsöverföra till dator] och [Välj för att prioritetsöverföra (FTP)] har lagts till.

■ Kontroller

 • • Lade till posten [Tryck halvvägs - avbryt zoom (MF)] till [ANPASSNINGSMENY] i positionerna d18 och g17.
 • • Lade till [Bredd på fokuspunktens ram] under a11 [Visning av fokuspunkt] i [ANPASSNINGSMENY].
 • • Ändringar har gjorts för hur fullständig formatering utförs med [Formatera minneskort] i [INSTÄLLNINGSMENY].
 • • Vitbalans och exponeringskompensation kan nu justeras medan du hämtar inställningarna för fotograferingsfunktionen.
 • • Lade till stöd för motorzoomfunktionen på motorzoomobjektiv.
 • • Lade till alternativet [Exponeringsfördröjning] i [ANPASSNINGSMENY] i position d6.
 • • Lade till anpassningar och funktioner som kan tilldelas via följande alternativ i [ANPASSNINGSMENY]. Nya återställningsalternativ har också lagts till.
  • - f2[Anpassningar (fotografering)]
  • - f3[Anpassningar (uppspelning)]
  • - g2[Anpassningar]
  •    Välj [Prioritera fokuspunkt] eller [Priorit. fokuspunkt (ansiktsprioritet)] för f3 [Anpassningar (uppspelning)] > [Primär kommandoratt] eller [Sekundär kommandoratt] > [Zoomposition för bildmatning].
   Inställningarna för f3 [Anpassningar (uppspelning)] > [Primär kommandoratt] eller [Sekundär kommandoratt] > [Bildmatning] kan nu användas under visningszoom.
 • • Gjorda uppdateringar av [Data för icke-CPU-objektiv] i [INSTÄLLNINGSMENY].
 • • Utökade teckengränsen från 3 till 256 för “Category”-poster i IPTC-förinställningarna.
 • • Arrangerade om posten [Kameraljud] i [INSTÄLLNINGSMENY] med tillägg av nya alternativ, inklusive nya ljud och volymnivåjustering för den elektroniska slutaren.

■ Displayer

 • • Lade till information om fokusavstånd till fokusavståndsindikeringen som visas under manuell fokusering.
 • • Alternativet som valts för [Sökardisplayens storlek] (tidigare [Sökarens visningsstorlek (foto Lv)]) i [INSTÄLLNINGSMENY] gäller nu också i film- och uppspelningslägena.

■ Nätverk (även NX Field)

 • • En varning visas nu när anslutningen till ett ATOMOS AirGlu BT-tillbehör är instabil eller avbruten.
 • • ATOMOS AirGlu BT-tillbehör och handgreppet med fjärrkontroll MC-N10 kan nu användas tillsammans.
 • • Gjorda ändringar och tillägg till posten [Anslut till FTP-servern] i [NÄTVERKSMENY].
 • • Ändrade proceduren som användes vid konfigurering av kameran för synkroniserad utlösning. Antalet grupper som kan skapas har ökats till tjugo, medan antalet kameror i varje grupp som kan styras från huvudkameran har ökats till sexton.
 • • Lade till [Skriv över info om upphovsrätt] under [Anslut till andra kameror] i [NÄTVERKSMENY].

■ Apprelaterade ändringar

Med NX MobileAir:
 • • kamerans livevisningsdisplay i fotoläge visar nu statusen för NX MobileAir, och
 • • kamerainställningar som sparats på ett minneskort med [Spara/ladda menyinställningar] kan nu laddas ner till smartenheten eller kopieras från smartenheten till kamerans minneskort med hjälp av NX MobileAir.

■ Andra ändringar

 • • Tiden som fotograferingsinformation blir mörk efter att slutaren utlösts när [ON] har valts för [Fotoflimmerreducering] i [FOTOGRAFERINGSMENY] har förkortats.
 • • Förbättrade noggrannheten hos [3D-följning] för små, snabbrörliga motiv när [Automatisk], [Människor], [Djur] eller [Fordon] var valt för [Alternativ för AF-motivavkänning] och kameran inte registrerade något motiv av den valda typen.
 • • Förbättrade fokuslåsning med flimmeravkänning i långsamt serieutlösarläge.
 • • Införde andra förbättringar av autofokusfunktionen och dess tillförlitlighet.
 • • Åtgärdade ett problem som ibland orsakade att sökaren blev mörkare under uppspelning när [Automatisk] var vald för [Sökarens ljusstyrka].
 • • Det är nu lättare att uppnå rätt exponering från den första bilden under fotografering med intervalltimer med inställningar med hög kontrast eller inställningar som är tillräckligt mörka för stjärnljusvisning.
 • • Histogramvisningen är inte längre tillgänglig när stjärnljusvisning är aktiverad.
 • • Ändrade varningen om låg filmkapacitet så att den nu visas i vitt på en röd bakgrund när det finns mindre än en minut kvar. Varningen visas nu även när inspelning inte pågår.
 • • Användaren har nu mer exakt kontroll vid bläddring genom filmer under uppspelning med hjälp av förloppsindikatorn.
 • • När [AF-områdesläge] är inställt på [3D-följning] och det mänskliga motivet är stort i förhållande till bildrutan och flera ögon känns av nära spårningsfokuspunkten prioriterar kameran att fokusera på ögat närmare punkten.
 • • RGB-histogrammet är nu lättare att se när [Läge 1] eller [Läge 2] är valt för d11 [Varma visningsfärger] i [ANPASSNINGSMENY].
 • • Löste följande problem:
  • - Bilder som tagits med intervalltimerfotografering kunde ibland bli underexponerade.
  • - Blixten kanske inte avfyrades ibland under fokusförskjutning.
  • - Fokuspositionen återgick avsiktligt till den position som sparades med [Spara fokusposition] om väntelägestimern löpte ut medan strömförsörjningen erhölls via USB och en WR-R10 var monterad.
  • - Optimal exponering kunde ibland inte uppnås under serietagning eller fotografering med fokusförskjutning.
  • - Ett tryck på AF-ON-knappen avslutade omedelbart bildvisning när [Bildvisning] hade tilldelats till [AF-ON-knapp] och [Prioritera sökaren (2)] var valt som monitorläge.
  • - Slutarutlösningen var ibland inaktiverad när “Bulb” var valt som slutartid.
  • - Valet av fokuspunkt med multiväljaren och sekundärväljaren var inte tillgängligt om en pekåtgärd utfördes med [Placera fokuspunkt] när [3D-följning] var valt för AF-områdesläge.
  • - Finjusteringsvärden som hade ställts in under [AF-finjusteringsalternativ] i inställningsmenyn användes inte när motivet registrerades med [Brett AF-område (litet)], [Brett AF-område (stort)], [Brett AF-område (C1)] eller [Brett AF-område (C2)] valt för [AF-områdesläge].
  • - Med vissa objektiv inaktiverades avtryckaren ibland vid seriefotografering om objektivets zoomring roterades.
Ändringar från “C” firmwareversion 1.00 till 1.01
 • • Ändrade tiderna för varningar om höga temperaturer som visas när kamerans interna temperatur ökar, framför allt under filminspelning.
 • • Ändrade läget där minneskortets varning för hög temperatur visas i filmläget.
 • • Löste följande problem:
  • - Batteriet laddades ur snabbare när kameran var avstängd om [ON] var valt för [Anslut till smart enhet] > [Wi-Fi-anslutning] i [NÄTVERKSMENY] även om [OFF] var valt för både [Bluetooth-anslutning] och [Sänd i avstängt läge].
  • - Fokus kunde fortfarande justeras med fokusringen när [Disable] var valt för a15 [Manuell fokusring i AF-läge] i [ANPASSNINGSMENY] om ett annat alternativ än [Icke-linjärt] var valt för f9 [Fokusringens rotationsomfång] i [ANPASSNINGSMENY].
Visa kamerans firmwareversion
 1. Slå på kameran.
 2. Tryck på kamerans MENU-knapp och välj [Firmwareversion] i [INSTÄLLNINGSMENY] för att visa kamerans firmwareversion.
 3. Kontrollera kamerans firmwareversion.
 4. Stäng av kameran.
Produktbeskrivning
Namn Z 8 “C” Firmwareversion 2.01
Kameror som stöds Z 8
Firmwareversioner för kameror som stöds “C” firmwareversion 1.00–2.00
Filnamn Z_8_0201.bin
Upphovsrättsinnehavare Nikon Corporation
Återgivning Ej tillåten
Uppdatera kamerans firmware
 1. Ladda ner följande firmware-fil till din dator.
  Se till att du har laddat ner firmware-filen på din dator.
  • Z_8_0201.bin (kamerans firmware)
 2. Använd en kortläsare och kopiera “Z_8_0201.bin” till ett minneskort som har formaterats i kameran.
  Notera: Se till att kopiera firmware till rotkatalogen (den översta) på minneskortet. Kameran hittar inte det nya firmware om det placeras i en mapp under rotkatalogen.
 3. Sätt i minneskortet i fack 1 på kameran och slå på kameran.
 4. Välj [Firmwareversion] i [INSTÄLLNINGSMENY] och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra firmwareuppdateringen.
 5. När uppdateringen är slutförd, stäng av kameran och ta ur minneskortet.
 6. Kontrollera att firmware har uppdaterats till den nya versionen.

Notera: Uppdateringar kan utföras av Nikon-auktoriserade servicerepresentanter.

Notera: Licensen för programvara med öppen källkod som ingår i kamerans drivrutin NVM Express finns under “BSD License (NVM Express Driver)”.

End User License Agreement

PDF-filer kan visas med gratisprogramvaran Adobe® Reader®.
Ladda ner Adobe® Reader®.