Svenska

Även om din enhet inte stöder denna nedladdningstjänst kan den användas för att visa hämtad information. Länkar till nedladdningar kan skickas via e-post för nedladdning på en dator.

D780 Firmware

Välj ditt operativsystem.

 • Windows
 • Mac OS

Detta uppdateringsprogram för programvara är avsett för den kundägda produkt som listas ovan (den “påverkade produkten”), och tillhandahålls endast om avtalet som listas nedan accepteras. Genom att välja “Jag accepterar” och klicka på “Ladda ner” har du accepterat villkoren i avtalet. Se till att du förstår villkoren i avtalet innan du startar nedladdningen.

 • • Denna tjänst tillhandahåller programvara som kan användas för att uppdatera D780-kamerans firmware “C” till version 1.11. Innan du fortsätter, välj [Firmwareversion] i kamerans [INSTÄLLNINGSMENY] och kontrollera kamerans firmwareversion. Du behöver inte ladda ner eller installera denna uppdatering om det firmware som listas ovan redan är installerat.
 • • Denna uppdatering innehåller alla ändringar från tidigare uppdateringar.
 • • En kortläsare och dator krävs för firmwareuppdateringen.
 • • Läs informationen nedan innan du fortsätter.
Ändringar från “C” firmwareversion 1.10 till 1.11
 • • Ändrade standardvärdena för följande inställningar, som visas vid trådlös anslutning:
  • - Krypteringsnycklar
  • - Lösenordet visas efter att kamerans standardinställningar återställs
Ändringar från tidigare versioner
Ändringar från “C” firmwareversion 1.03 till 1.10
 • • Lade till stöd för iOS-utgåvan av NX MobileAir. Använd NX MobileAir version 1.0.4 eller senare.
 • • Löste följande problem:
  • - Kameran slutade ibland svara om [Auto] valts för [FOTOGRAFERINGSMENY] > [Ställ in Picture Control].
  • - Motivföljande AF kunde inte användas när [1 920 × 1 080: 100p] eller [1 920 × 1 080: 120p] valts för [Bildstorlek/bildfrekvens] i filminspelningsmenyn.
  • - Kameran kunde inte fokusera med autofokus om ett AI AF VR Zoom-Nikkor 80-400mm f/4.5-5.6D ED-objektiv var monterat och objektivets vibrationsreduceringsreglage slogs på och av.
Ändringar från “C” firmwareversion 1.02 till 1.03
 • • Åtgärdade ett problem som orsakade att livevisning blev över- eller underexponerad när exponeringen i själva verket var korrekt justerad. Detta kunde inträffa under livevisning när ett icke-CPU-objektiv var monterat på kameran med:
  • - [] valt för Anpassad inställning d9 ([Förhandsgr. av exponering (Lv)])
  • - funktionsratten vriden till M (manuell) och
  • - bländaren justerad så att exponeringsindikatorn visade optimal exponering vid andra värden än f/5.6.
Ändringar från “C” firmwareversion 1.01 till 1.02
 • • Åtgärdade följande problem:
  • - Blixtbilder tagna med TTL-blixtkontroll och ett icke-CPU-objektiv blev inte korrekt exponerade.
  • - Om du tryckte på inzoomningsknappen för att visa en förhandsgranskning avbröts ändringarna av [Ställ in Picture Control] > [Nyans] gjorda med hjälp av [NEF (RAW)-bearbetning] i [RETUSCHERINGSMENY].
Ändringar från “C” firmwareversion 1.00 till 1.01
 • • Åtgärdade ett problem som ibland förhindrade användning av vissa SD-minneskort.
Visa kamerans firmwareversion
 1. Slå på kameran.
 2. Tryck på kamerans MENU-knapp och välj [Firmwareversion] i [INSTÄLLNINGSMENY] för att visa kamerans firmwareversion.
 3. Kontrollera kamerans firmwareversion.
 4. Stäng av kameran.
Produktbeskrivning
Namn D780 “C” Firmwareversion 1.11
Kameror som stöds D780
Firmwareversioner för kameror som stöds “C” firmwareversion 1.00–1.10
Filnamn D780_0111.bin
Upphovsrättsinnehavare Nikon Corporation
Återgivning Ej tillåten
Uppdatera kamerans firmware
 1. Ladda ner följande firmware-fil till din dator.
  Se till att du har laddat ner firmware-filen på din dator.
  • D780_0111.bin (kamerans firmware)
 2. Använd en kortläsare och kopiera “D780_0111.bin” till ett minneskort som har formaterats i kameran.
  Notera: Se till att kopiera firmware till rotkatalogen (den översta) på minneskortet. Kameran hittar inte det nya firmware om det placeras i en mapp under rotkatalogen.
 3. Sätt i minneskortet i fack 1 på kameran och slå på kameran.
 4. Välj [Firmwareversion] i [INSTÄLLNINGSMENY] och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra firmwareuppdateringen.
 5. När uppdateringen är slutförd, stäng av kameran och ta ur minneskortet.
 6. Kontrollera att firmware har uppdaterats till den nya versionen.

Notera: Uppdateringar kan utföras av Nikon-auktoriserade servicerepresentanter.

End User License Agreement

PDF-filer kan visas med gratisprogramvaran Adobe® Reader®.
Ladda ner Adobe® Reader®.