Svenska

Även om din enhet inte stöder denna nedladdningstjänst kan den användas för att visa hämtad information. Länkar till nedladdningar kan skickas via e-post för nedladdning på en dator.

Z 9 Firmware

Välj ditt operativsystem.

 • Windows
 • Mac OS

Detta uppdateringsprogram för programvara är avsett för den kundägda produkt som listas ovan (den “påverkade produkten”), och tillhandahålls endast om avtalet som listas nedan accepteras. Genom att välja “Jag accepterar” och klicka på “Ladda ner” har du accepterat villkoren i avtalet. Se till att du förstår villkoren i avtalet innan du startar nedladdningen.

 • • Denna tjänst tillhandahåller programvara som kan användas för att uppdatera Z 9-kamerans firmware “C” till version 4.01. Använd [Firmwareversion] i [INSTÄLLNINGSMENY] för att kontrollera kamerans firmwareversion innan du fortsätter. Du behöver inte ladda ner denna uppdatering om det firmware som listas ovan redan är installerat.
 • • Denna uppdatering innehåller alla ändringar från tidigare uppdateringar.
 • • Läs informationen nedan innan du fortsätter.

Tid som krävs för att slutföra uppdateringen

Denna uppdatering tar cirka 6 minuter. En förloppsindikator visas när uppdateringen börjar, men när du uppdaterar från en “C” firmwareversion tidigare än 2.00 kan det ta cirka 2 minuter innan förloppsindikatorn visas. Stäng inte av kameran förrän firmwareuppdateringen är slutförd.

IPTC-förinställningar

Om du utför denna uppdatering från “C”-firmwareversion 3.10 eller tidigare raderas IPTC-förinställningarna i kameran. Detta är en avsiktlig konsekvens av de förbättrade IPTC-förinställningarna. Användare som vill fortsätta använda existerande förinställningar måste kopiera dem till ett minneskort med [IPTC] > [Ladda/spara] > [Fack 1]/[Fack 2] > [Kopiera till kort] i [INSTÄLLNINGSMENY] innan uppdateringen utförs. De sparade förinställningarna kan laddas in från minneskortet med hjälp av [IPTC] > [Ladda/spara] > [Fack 1]/[Fack 2] > [Kopiera till kamera] när uppdateringen är slutförd.
Notera att IPTC-förinställningarna inte kan laddas om menyinställningarna sparades till ett minneskort med hjälp av [Spara/ladda menyinställningar] > [Spara menyinställningar] i en kamera med “C”-firmwareversion 3.10 eller tidigare och sedan laddades till en kamera med hjälp av [Spara/ladda menyinställningar] > [Ladda menyinställningar] efter att denna uppdatering utförts. Se till att kopiera och ladda IPTC-förinställningarna individuellt enligt den metod som beskrivs ovan.
Om denna uppdatering utförs på en kamera med “C”-firmwareversion 4.00 eller senare, kan de befintliga IPTC-förinställningarna användas efter uppdateringen utan att ovanstående åtgärder vidtas.

Ändringar från “C” firmwareversion 4.00 till 4.01
 • • Löste följande problem:
  • - Kameran kunde i sällsynta fall sluta svara eller misslyckas att spela in en film korrekt om ett försök att spela in film gjordes efter att väntelägestimern löpt ut och sedan återaktiverats med [Bildstorlek/bildfrekvens] inställd på 1 920 × 1 080 i FILMINSPELNINGSMENY.
  • - Funktionerna [Välj bildområde] och [Växla FX/DX] som tilldelats till kamerareglagen inaktiverades när ett filmalternativ med slowmotion valdes.
  • - Den första bilden som togs vid seriefotografering kunde ibland inte få korrekt vitbalans när [Auto] eller [Automatik för naturligt ljus] var valt för vitbalans.
  • - Om fotograferingen fortsatte medan [ON] var valt för [FOTOGRAFERINGSMENY] > [Fotoflimmerreducering] kunde fotolivevisningen delvis avbrytas.
Ändringar från tidigare versioner
Ändringar från “C” firmwareversion 3.10 till 4.00

Obs: Användare av följande programvara måste uppdatera till de senaste versionerna.

 • • Camera Control Pro 2 version 2.36.0 eller senare, IPTC Preset Manager version 1.3.0 eller senare, NX Studio version 1.4.0 eller senare, NX MobileAir version 1.2 eller senare (Android-utgåvan), NX Field version 1.4 eller senare

Obs: Ändringarna listade nedan under “Stillbildsfotografering”, “Filminspelning”, “Uppspelning”, “Kontroller”, “Displayer” och “Nätverk (även NX Field)” beskrivs i Kompletteringshandbok för firmwareuppdatering.

■ Stillbildsfotografering

 • • Lade till [Automatisk bildtagning] i fotograferingsmenyn. Användaren kan nu välja inspelningskriterier från [Rörelse] (riktningen som motivet rör sig i), [Avstånd] (hur långt motivet är från kameran) och [Motivavkänning] (oavsett om ett motiv av en viss typ känns av eller inte), och kameran tar då bilder automatiskt när den känner av motiv som uppfyller de valda kriterierna. Notera att [Avstånd] är tillgängligt med NIKKOR Z-objektiv och kanske inte fungerar som förväntat vid användning med andra objektiv.
 • • Den tid kameran fortsätter att buffra bilder innan den avbryter fotograferingen under förhandstagningsfasen har ökats från 30 till 300 sekunder.
 • • Lade till [Stor] till de storleksalternativ som är tillgängliga för [Funktion för kortet i fack 2] > [JPEG, fack 1 – JPEG, fack 2] i fotograferingsmenyn.
 • • Lade till nya gafflingsintervall för användning vid automatisk gaffling med [AE och blixtgaffling], [AE-gaffling] eller [Blixtgaffling] valt för [Automatisk gaffling]. Denna ändring gäller även för [Intervalltimerfotografering] > [Alternativ] > [AE-gaffling] > [Intervall].

■ Filminspelning

 • • Lade till [Automatisk bildtagning] i filminspelningsmenyn. Användaren kan nu välja inspelningskriterier från [Rörelse] (riktningen som motivet rör sig i), [Avstånd] (hur långt motivet är från kameran) och [Motivavkänning] (oavsett om ett motiv av en viss typ känns av eller inte), och kameran spelar då in film automatiskt när den känner av motiv som uppfyller de valda kriterierna. Notera att [Avstånd] är tillgängligt med NIKKOR Z-objektiv och kanske inte fungerar som förväntat vid användning med andra objektiv.
 • • Lade till alternativ för låg ISO-känslighet under [Inställningar för ISO-känslighet] > [ISO-känslighet (läge M)] för användning under N-Log-filminspelning.
 • • Ändrade intervallet för de hastigheter som är tillgängliga för högupplöst zoom.
 • • Lade till filminspelning med slowmotion.

■ Uppspelning

 • • Ändringar har utförts av alternativen [Välj för att överföra till dator] och [Välj för överföring (FTP)] i uppspelningsmenyn “i”, och [Välj för att prioritetsöverföra till dator] och [Välj för att prioritetsöverföra (FTP)] har lagts till.

■ Kontroller

 • • Lade till stöd för motorzoomfunktionen på motorzoomobjektiv.
 • • Lade till alternativet [Exponeringsfördröjning] i [ANPASSNINGSMENY] i position d6.
 • • Lade till anpassningar och funktioner som kan tilldelas via följande alternativ i [ANPASSNINGSMENY]. Nya återställningsalternativ har också lagts till.
  • - f2[Anpassningar (fotografering)]
  • - f3[Anpassningar (uppspelning)]
  • - g2[Anpassningar]
  •    Bland de funktioner som nu kan tilldelas via Anpassningar f2 [Anpassningar (fotografering)] och g2 [Anpassningar] finns [Växla öga], som kan användas för att växla fokus mellan motivets högra och vänstra öga.
  •    En ny funktion för [Zoomposition för bildmatning] > [Prioritera fokuspunkt] för Anpassad inställning f3 [Anpassningar (uppspelning)] kan användas under visningszoom för att centrera displayen på den aktiva fokuspunkten i varje bild när du bläddrar genom bilder med en kommandoratt.
   Välj [Prioritera fokuspunkt] för f3 [Anpassningar (uppspelning)] > [Primär kommandoratt] eller [Sekundär kommandoratt] > [Zoomposition för bildmatning]. (Senast uppdaterad 13 juli 2023.)
 • • Gjorda uppdateringar av [Data för icke-CPU-objektiv] i [INSTÄLLNINGSMENY].
 • • Utökade teckengränsen för “Category”-poster i IPTC-förinställningarna.
 • • Arrangerade om posten [Kameraljud] i [INSTÄLLNINGSMENY] med tillägg av nya alternativ, inklusive nya ljud och volymnivåjustering för den elektroniska slutaren.

■ Displayer

 • • Lade till information om fokusavstånd till fokusavståndsindikeringen som visas under manuell fokusering.
 • • Alternativet som valts för [Sökardisplayens storlek] (tidigare [Sökarens visningsstorlek (foto Lv)]) i [INSTÄLLNINGSMENY] gäller nu också i film- och uppspelningslägena.

■ Nätverk (även NX Field)

 • • Gjorda ändringar och tillägg till posten [Anslut till FTP-servern] i [NÄTVERKSMENY].
 • • Ändrade proceduren som användes vid konfigurering av kameran för synkroniserad utlösning. Antalet grupper som kan skapas har ökats till tjugo, medan antalet kameror i varje grupp som kan styras från huvudkameran har ökats till sexton.
 • • Lade till [Skriv över info om upphovsrätt] under [Anslut till andra kameror] i [NÄTVERKSMENY].

■ Apprelaterade ändringar

Med NX MobileAir:
 • • kamerans livevisningsdisplay i fotoläge visar nu statusen för NX MobileAir, och
 • • kamerainställningar som sparats på ett minneskort med [Spara/ladda menyinställningar] kan nu laddas ner till smartenheten eller kopieras från smartenheten till kamerans minneskort med hjälp av NX MobileAir.

■ Andra ändringar

 • • Förbättrade noggrannheten hos [3D-följning] för små, snabbrörliga motiv när [Automatisk], [Människor], [Djur] eller [Fordon] var valt för [Alternativ för AF-motivavkänning] och kameran inte registrerade något motiv av den valda typen.
 • • Förbättrade fokusnoggrannhet för mörka motiv med låg kontrast.
 • • Förbättrade fokuslåsning med flimmeravkänning i långsamt serieutlösarläge.
 • • Införde andra förbättringar av autofokusfunktionen och dess tillförlitlighet.
 • • Förbättrade prestanda för automatisk vitbalans vid porträttfotografering.
 • • Åtgärdade ett problem som ibland orsakade att sökaren blev mörkare under uppspelning när [Automatisk] var vald för [Sökarens ljusstyrka].
 • • Det är nu lättare att uppnå rätt exponering från den första bilden under fotografering med intervalltimer med inställningar med hög kontrast eller inställningar som är tillräckligt mörka för stjärnljusvisning.
 • • Histogramvisningen är inte längre tillgänglig när stjärnljusvisning är aktiverad.
 • • Ändrade varningen om låg filmkapacitet så att den nu visas i vitt på en röd bakgrund när det finns mindre än en minut kvar. Varningen visas nu även när inspelning inte pågår.
 • • Användaren har nu mer exakt kontroll vid bläddring genom filmer under uppspelning med hjälp av förloppsindikatorn.
 • • Löste följande problem:
  • - Kameran slutade ibland att svara om väntelägestimern återaktiverades efter att ha löpt ut med [Prioritera sökaren (1)] eller [Prioritera sökaren (2)] valt för [Begränsa val av monitorläge] och höghastighetsbildtagning var valt för [Utlösarläge].
  • - Kameran slutade ibland att svara om ändringar gjordes av Picture Control-parametrarna under NEF (RAW)-behandling.
  • - Sökaren kunde i sällsynta fall inte visa fokuspunkten korrekt under seriefotografering.
  • - [Bildstorlek] kunde inte justeras genom att hålla in QUAL-knappen och vrida på sekundärratten om ett objektiv i DX-format var bifogat med [ON] valt för [Inställningar för bildstorlek] > [Aktivera DX-bildstorlekar].
  • - SB-800-blixtenheter slutade ibland att svara efter att bilder tagits med blixten inaktiverad.
  • - [Vinjetteringskontroll] kunde ibland inte kontrollera vinjetteringen korrekt när ett annat alternativ än [Av] var valt.
  • - Användaren kunde inte längre välja FX-bildområdet efter att ha valt DX-bildområdet i Camera Control Pro 2 med alternativet 100p eller 120p valt för bildfrekvens.
  • - Fokus kunde fortfarande justeras med fokusringen när [Disable] var valt för [Manuell fokusring i AF-läge] i [ANPASSNINGSMENY] om ett annat alternativ än [Icke-linjärt] var valt för [Fokusringens rotationsomfång] i [ANPASSNINGSMENY].
  • - Batteriet laddades ur snabbare när kameran var avstängd om [ON] var valt för [Anslut till smart enhet] > [Wi-Fi-anslutning] i [NÄTVERKSMENY] även om [OFF] var valt för både [Bluetooth-anslutning] och [Sänd i avstängt läge].
  • - Menyer och hjälptexter på tyska och koreanska innehöll stavfel.
Ändringar från “C” firmwareversion 3.01 till 3.10
 • • Lade till stöd för NIKKOR Z 85mm f/1.2 S-objektiv.
 • • Förbättrad noggrannhet vid fokusering på för motiv med låg kontrast under seriefotografering med [Brett AF-område (litet)], [Brett AF-område (stort)], [Brett AF-område (C1)], [Brett AF-område (C2)], [3D-följning] eller [Automatiskt AF-område] valt för [AF-områdesläge].
 • • Förbättrad bildmatningshastighet under seriefotografering med extra blixtar.
 • • Löste följande problem:
  • - Alternativet [Retuschering] > [Beskär] i uppspelningsmenyn “i” kunde i sällsynta fall skapa förvrängda kopior eller inte tillåta val av önskad beskärning.
  • - Kopior som skapats genom att blanda ett stort antal bilder tillsammans med alternativet [Retuschering] > [Ljusare] i uppspelningsmenyn “i” kunde ibland visa ett grönt färgstick.
  • - Betygsättning av bilder under visningszoom kunde i vissa fall inverka på bildvisningen.
  • - I mycket sällsynta fall kunde kameran sluta svara.
Ändringar från “C” firmwareversion 3.00 till 3.01
 • • Handgreppet med fjärrkontroller MC-N10 kan nu användas för synkroniserad utlösning av slutarna på kameror anslutna via en 10-polig tillbehörskontakt.
 • • Förbättrad fokusföljning i fokusläge AF-C när [Brett AF-område (litet)], [Brett AF-område (stort)], [Brett AF-område (C1)] eller [Brett AF-område (C2)] har valts för [AF-områdesläge].
 • • Åtgärdade följande problem:
  • - Om ett annat alternativ än [Motivavkänning av] hade valts för [Alternativ för AF-motivavkänning] med [Brett AF-område (litet)], [Brett AF-område (stort)], [Brett AF-område (C1)] eller [Brett AF-område (C2)] valt för [AF-områdesläge] kunde autofokus ibland misslyckas när motiv upptäcktes utanför fokuspunkten.
  • - Om [AF-områdesläge], [AF-områdesläge + AF-ON], [Återkalla fotograferingsfunkt.] eller [Återkalla fotograferingsfunkt. (håll)] tilldelades till ett reglage med Anpassad inställning f2 [Anpassningar (fotografering)] med [3D-följning] valt för [AF-områdesläge] i de lagrade inställningarna kunde kameran ibland misslyckas med att antingen fokusera eller spåra önskat motiv när autofokus aktiverades genom att trycka på valt reglage i fokusläge AF-C.
  • - När [AF-områdesläge], [AF-områdesläge + AF-ON], [Återkalla fotograferingsfunkt.] eller [Återkalla fotograferingsfunkt. (håll)] tilldelades en kontroll med Anpassad inställning f2 [Anpassningar (fotografering)] kunde kameran i sällsynta fall sluta reagera om det valda reglaget trycktes in direkt före eller efter fotografering medan [Pinpoint-AF] eller [Enpunkts-AF] var valt för [AF-områdesläge].
  • - FTP-fel uppstod ibland under anslutning till FTP-servrar.
  • - Överföring till vissa FTP-servrar kunde fortsätta på obestämd tid utan att bilder överfördes.
  • - När Anpassad inställning d14 [Slutarutlösningsindikator] hade lagts till i [MIN MENY] eller [INSTÄLLNINGSHISTORIK] kunde inställningen inte väljas i någon av dessa menyer, och den kunde inte heller tas bort från [MIN MENY] med hjälp av [Ta bort objekt].
Ändringar från “C” firmwareversion 2.11 till 3.00

Notera: Ändringarna listade nedan under “Stillbildsfotografering”, “Filminspelning”, “Displayer”, “Visning”, “Kontroller” och “Nätverk” beskrivs i Supplementary Firmware Update Manual (Kompletteringshandbok för firmwareuppdatering).

■ Stillbildsfotografering

 • • Alternativet [Bildstorlek] i fotograferingsmenyn är nu [Inställningar för bildstorlek] och erbjuder nya alternativ som endast gäller för bilder tagna med DX-bildområdet.
 • • Lade till [C60] till de bildfrekvenser som är tillgängliga för snabb bildtagning. Anpassad inställning d4 i [ANPASSNINGSMENY] är nu [Förhandstagningsalternativ].
 • • Lade till [Högfrekvent flimmerreducering] till [FOTOGRAFERINGSMENY].
 • • Lade till [Autoåterställning av fokusposition] under [Fotografering m fokusförskj.] i [FOTOGRAFERINGSMENY].

■ Filminspelning

 • • Lade till [Högfrekvent flimmerreducering] till [FILMINSPELNINGSMENY].
 • • Lade till [Högupplöst zoom] till [FILMINSPELNINGSMENY].
 • • Lade till [Återställ med fjärrstyrning] under [Tidkod] i [FILMINSPELNINGSMENY].

■ Displayer

 • • Monitorläget [Prioritera sökaren] har ersatts av [Prioritera sökaren (1)] och [Prioritera sökaren (2)].
 • • Utökade antalet alternativ för monitorns ljusstyrka till att inkludera både ljusare och mörkare inställningar.
 • • Gjorde följande tillägg till [ANPASSNINGSMENY]:
  • - Lade till alternativet [Färg på fokuspunkt för 3D-följning] för Anpassad inställning a11 [Visning av fokuspunkt].
  • - Lade till alternativen [Alltid] och [Endast när blixt inte används] för Anpassad inställning d9 [Visningsläge (foto Lv)] > [Visa effekter av inställningarna].

■ Visning

 • • Alternativet [Rotera hög] i visningsmenyn är nu [Rotera bilder automatiskt]. Om [ON] väljs, roteras visningsdisplayerna i monitorn och sökaren automatiskt för att matcha kamerans orientering.
 • • Visningsdisplayen visar nu färgtemperaturen för bilder tagna med [Manuellt förinställt värde] valt för [Vitbalans].
 • • Alternativ finns nu för att hantera varje serie bilder som tas i serietagningslägena som en grupp.
 • • Lade till [Filinfo] till de alternativ som är tillgängliga under [Monitoralternativ för visning] i [VISNINGSMENY].

■ Kontroller

 • • Lade till ett fullformateringsalternativ under [Formatera minneskort] i [INSTÄLLNINGSMENY] för användning med kompatibla CFexpress-minneskort.
 • • Gjorde följande tillägg till [ANPASSNINGSMENY]:
  • - Lade till ett alternativ [Fördröjn. av autoåterst. till Type A] för Anpassad inställning d14 [Slutarutlösningsindikator].
  • - Lade till [Centrumvägt område] till alternativen som finns tillgängliga för att anpassa fotograferingsinformationen med Anpassad inställning d18 [Anp. fotograferingsinfo. för monitor] och d19 [Anp. fotograferingsinfo. för sökare].
  • - Anpassade inställningar f2 [Anpassningar (fotografering)], f3 [Anpassningar (uppspelning)], och g2 [Anpassningar] ger nu tillgång till ett utökat urval av anpassade funktioner och kontroller.

■ Nätverk

 • • Anslutningsstatusen visas nu i fotograferingsinformationen när kameran är ansluten till en FTP-server.
 • • Kameran stödjer nu FTPS.
 • • Lade till alternativet [ATOMOS AirGlu BT-alternativ] i [NÄTVERKSMENY].

■ Andra ändringar

 • • Förbättrade autofokusprecisionen.
 • • Förbättrade autofokusering i svag belysning, vilket minskar den lägsta belysningsnivån med 0,5 EV.
 • • Minskade känsligheten för [3D-följning] för objekt som passerar mellan motivet och kameran.
 • • Förbättrade fokuseringsprestanda när [Djur] har valts för [Alternativ för AF-motivavkänning] under [3D-följning].
 • • Minskade kamerans tendens att fokusera på bakgrunden under motivavkänning när [Brett AF-område (litet/stort/C1/C2)], [3D-följning] eller [Automatiskt AF-område] valdes.
 • • Fokusförstärkning, elektronisk avståndsmätare och fokusavståndsindikering är nu tillgängliga när fokus justeras med objektivets fokusring, inte bara i manuellt fokusläge utan också i andra fokuslägen. Dessutom har justeringar gjorts av visningstiden för fokusavståndsindikering.
 • • Slutartid, bländare och ISO-känslighet kommer nu att visas om exponeringen justeras medan livevisningsdisplayen är inzoomad.
 • • Förbättrade det manuella fokussvaret i videoläget och när tyst läge väljs under stillbildsfotografering.
 • • Fotograferingsinformationen visar nu anslutningsstatus för synkroniserade slutare. Förbättringar har också gjorts av visningen i listan över fjärrkameror som nås via [Anslut till andra kameror] > [Lista över fjärrkameror] i [NÄTVERKSMENY].
 • • [Português (PT)] har lagts till språken som finns tillgängliga via alternativet [Språk (Language)] i [INSTÄLLNINGSMENY] för Z 9-kameror som säljs i Kanada och USA.
 • • Åtgärdade följande problem:
  • - Om (a) AF-S valdes för fokusläge, (b) ett AF-områdesläge som stödde motivavkänning valdes via en kontroll som [AF-områdesläge + AF-ON] hade tilldelats med Anpassad inställning f2 [Anpassningar (fotografering)] och (c) ett annat alternativ än [Motivavkänning av] valdes för [Alternativ för AF-motivavkänning] i [FOTOGRAFERINGSMENY], kunde ibland inte motivavkänning aktiveras om den anpassade kontrollen trycktes in.
  • - Om (a) 3D-följning valdes för AF-områdesläge, (b) ett annat alternativ än [Motivavkänning av] valdes för [Alternativ för AF-motivavkänning] i [FOTOGRAFERINGSMENY] och (c) fotograferingsinställningarna som återkallats via en kontroll till vilken [Återkalla fotograferingsfunkt.] eller [Återkalla fotograferingsfunkt. (håll)] tilldelats med Anpassad inställning f2 [Anpassningar (fotografering)] och den hade [3D-följning] valt för [AF-områdesläge] och [Motivavkänning av] valt för [Alternativ för AF-motivavkänning] kunde motivavkänning ibland fortsätta under AF-ON efter att den anpassade kontrollen tryckts in.
  • - Om (a) AF-C valdes för fokusläge, (b) ett annat alternativ än [3D-följning] valdes för AF-områdesläge, (c) ett annat alternativ än [Motivavkänning av] valdes för [Alternativ för AF-motivavkänning] i [FOTOGRAFERINGSMENY] och (d) fotograferingsinställningar som återkallades via en kontroll till vilken [Återkalla fotograferingsfunkt.] eller [Återkalla fotograferingsfunkt. (håll)] tilldelats med Anpassad inställning f2 [Anpassningar (fotografering)] och den hade [3D-följning] valt för [AF-områdesläge], kunde motivavkänning inte utföras som förväntat när AF-ON initierades via den anpassade kontrollen.
  • - Slutartider på 1/320 sek. till 1/640 sek. kunde ge ojämn exponering över bilden i bilder som tagits med blixtenheterna SB‑800 i kombination med automatisk FP med höghastighetssynk.
  • - Om du valde en annan bank för anpassningsmenyn i [ANPASSNINGSMENY] efter att ha valt en annan icke-standardinställning för [Automatisk gaffling] > [Intervall] i [FOTOGRAFERINGSMENY] kunde det leda till att värdet för [Automatisk gaffling] > [Intervall] i [FOTOGRAFERINGSMENY] ändrades till 1.
  • - Fotograferingsinformationen försvann i sällsynta fall från sökaren.
  • - Försök på spela in 8K-video med ett NIKKOR Z 14-30mm f/4S-objektiv monterat och ett annat alternativ än [Av] valt för [Vibrationsreducering] i [FILMINSPELNINGSMENY] kunde ibland få kameran att sluta svara.
  • - Spårning av motiv med liten eller låg kontrast mot en enfärgad bakgrund, till exempel en blå himmel, kunde ibland göra att fokusområdet flyttades mot displayens övre kant.
  • - Val av [C30] eller [C120] som utlösarläge när ett annat alternativ än [Av] hade valts för [Aktiv D-Lighting] i [FOTOGRAFERINGSMENY] kunde resultera i att skärmens eller sökarens ljusstyrka ändras.
  • - Kameran kunde i sällsynta fall inte spela in 8K-video korrekt.
  • - I videoläge kunde kameran inte öka bländaren (lägre f/-nummer) efter att ha nått den övre gränsen för ISO-känslighet i lägena P och S om värdet som valts för [Inställningar för ISO-känslighet] > [Högsta känslighet] i [FILMINSPELNINGSMENY] var under [12 800].
 • • Lade till stöd för handgrepp med fjärrkontroller MC-N10.
Ändringar från “C” firmwareversion 2.10 till 2.11
 • • Åtgärdade ett problem som i mycket sällsynta fall orsakade att kameran slutade reagera.
Ändringar från “C” firmwareversion 2.00 till 2.10
 • • [Högfrekvent flimmerreducering] har lagts till de roller som kan tilldelas kamerans reglage med Anpassad inställning f2 [Anpassningar (fotografering)]. För mer information, se Supplementary Firmware Update Manual (Kompletteringshandbok för firmwareuppdatering).
 • • Autofokus är nu bättre på att spåra små motiv.
 • • Autofokus ger nu mer exakta resultat med mänskliga porträttmotiv upptäckta via ansiktsavkännande AF med [Kontinuerlig AF] valt för [Fokusläge].
 • • Åtgärdade ett problem som orsakade att kameran fokuserade på bakgrunden när [Enpunkts-AF], [Dynamiskt AF-område (litet)] eller [Dynamiskt AF-område (mellan)] valdes för [AF-områdesläge], eller när [Brett AF-område (C1)] eller [Brett AF-område (C2)] valdes med en anpassad fokusområdesstorlek på [1×1].
 • • Du kan nu förvänta dig bättre resultat av vibrationsreducering när du tar panoreringsbilder med kameran riktad uppåt eller nedåt och ett annat alternativ än [Av] valt för [Vibrationsreducering].
 • • Löste följande problem:
  • - Med vissa objektiv med Z-fattning kunde val av [Prioritera fokus] för Anpassad inställning a1 [Välj AF-C-prioritet] med [Kontinuerlig AF] valt för [Fokusläge] ibland inaktivera avtryckaren även när motivet var i fokus.
  • - [Bländarlås] kunde inte väljas för Anpassad inställning f4 [Lås kontroller] i lägena M och A när ett objektiv med F-fattning användes.
  • - Om du [Återkalla fotograferingsfunkt.] tilldelades till ett reglage med Anpassad inställning f2 [Anpassningar (fotografering)] så blev [Spara aktuella inställningar] otillgängligt vid användning av ett objektiv med F-fattning och utrustat med bländarring och strömkontakter.
  • - Automatisk distorsionskontroll användes ibland inte på bilder som tagits med [ON] valt för [Automatisk distorsionskontroll] i [FOTOGRAFERINGSMENY].
  • - Kameran kunde inte känna igen anpassade Picture Controls som sparats på ett minneskort med hjälp av Mac-versionen av Picture Control Utility 2.
  • - Att återkalla fotograferingsfunktioner kunde ibland leda till oväntade förändringar av exponeringen om:
   • ▸ ISO-känsligheten hade ställts in på ett fast värde i läge M,
   • ▸ ett annat alternativ än [Exponeringsunderhåll av] hade valts för Anpassad inställning b7 [Behåll exp. när f-numret ändras] och
   • ▸ [Återkalla fotograferingsfunkt.] eller [Återkalla fotograferingsfunkt. (håll)] hade tilldelats ett reglage med Anpassad inställning f2 [Anpassningar (fotografering)] både utan alternativ (eller endast läge M) valt för [Fotograferingsläge] och utan någon markering intill [Slutartid], [Bländare] eller [Inställningar för ISO-känslighet].
  • - När [Återkalla fotograferingsfunkt.] eller [Återkalla fotograferingsfunkt. (håll)] hade tilldelats ett reglage med Anpassad inställning f2 [Anpassningar (fotografering)], fungerade inte motivavkänningen som förväntat om inställningen för [Alternativ för AF-motivavkänning], som hämtats genom att trycka på reglaget, skiljde sig från det alternativ som valts för [Alternativ för AF-motivavkänning] i [FOTOGRAFERINGSMENY].
Ändringar från “C” firmwareversion 1.11 till 2.00
 • Obs: Ändringarna listade nedan under “Stillbildsfotografering”, “Filminspelning”, “Displayer”, “Uppspelning” och “Kontroller” beskrivs i Supplementary Firmware Update Manual (Kompletteringshandbok för firmwareuppdatering).
 • Obs: Vissa anpassade inställningar har numrerats om eftersom nya menyalternativ har lagts till.
 • Stillbildsfotografering
 • • Lade till AF-områdeslägena [Brett AF-område (C1)] och [Brett AF-område (C2)].
 • • I fotoläge visar nu kontrollpanelen ytterligare information för långtidsexponeringar, inklusive förfluten tid och återstående tid.
 • • Höghastighetsbildtagning har nu funktionen “seriebild före tagning”.
 • • Ändrade proceduren för att välja en färgtemperatur när [Välj färgtemperatur] har valts för vitbalans.
 • • Ändrade storleken på området som kameran använder för att mäta värden för [Manuellt förinställt värde] för vitbalans.
 • Filminspelning
 • • Lade till AF-områdeslägena [Brett AF-område (C1)] och [Brett AF-område (C2)].
 • • Ändrade proceduren för att välja en färgtemperatur när [Välj färgtemperatur] har valts för vitbalans.
 • • Ändrade storleken på området som kameran använder för att mäta värden för [Manuellt förinställt värde] för vitbalans.
 • • Lade till visningszoomgrader på 50 % och 200 % för användning under filminspelning.
 • • Kontrollpanelen visar nu aktuell bildstorlek och bildfrekvens i videosystem.
 • • Gjorde följande tillägg till [FILMINSPELNINGSMENY]:
  • - Lade till RAW-filminspelningsalternativen [N-RAW 12 bitar (NEV)] och [ProRes RAW HQ 12 bitar (MOV)] under [Filmfiltyp].
  • - Lade till [Utökad översampling].
 • • Gjorde följande tillägg till [ANPASSNINGSMENY]:
  • - Lade till alternativet [Visa filminformation] för Anpassad inställning g1, [Anpassa i-menyn].
  • - Lade till alternativet [Snabb AF-ON] för Anpassad inställning g2, [Anpassningar].
  • - Lade till [Fin ISO-känslighet (läge M)] i position g8.
  • - Lade till [Utökat slutartidsomfång (läge M)] i position g9.
  • - Lade till [Ljushetsinformationsdisplay] i position g14.
  • - Lade till [Röd REC-bildindikator] i position g17.
 • • Gjorde följande tillägg till [INSTÄLLNINGSMENY]:
  • - Lade till alternativet [1080i (sammanflätad)] under [HDMI] > [Upplösning].
 • Displayer
 • • Introducerade ändringar för monitorlägena [Endast sökare] och [Prioritera sökaren].
 • • Lade till indikatorer för utlösartid för höghastighetsbildtagning.
 • • Gjorde följande tillägg till [ANPASSNINGSMENY]:
  • - Lade till [Sökardisplay med hög bps] i position d20.
 • • Gjorde följande tillägg till [INSTÄLLNINGSMENY]:
  • - Lade till alternativen [Lo 1] och [Lo 2] under [Sökarens ljusstyrka] > [Manuell].
  • - Lade till [Automatisk temperaturavstängning].
 • Uppspelning
 • • Lade till alternativet [Rörelseblandning] under [Retuschering] i uppspelningsmenyn “i”.
 • • Lade till [Spara konsekutiva bilder] till de alternativ som är tillgängliga i “i”-menyn medan filmuppspelningen är pausad.
 • • Användare kan nu hoppa över alla bilder utom den första bilden i varje serie när de bläddrar igenom bilder i helskärmsläge.
 • Kontroller
 • • Gjorde följande tillägg till [ANPASSNINGSMENY]:
  • - Lade till [Hastighet för val av fokuspunkt] i position a14.
  • - Lade till alternativet [Återkalla fotograferingsfunkt. (håll)] för Anpassad inställning f2, [Anpassningar (fotografering)].
  • - Gjorde tillägg till listan över kontroller som kan tilldelas anpassade funktioner med Anpassade inställningar f2 ([Anpassningar (fotografering)]) och g2 ([Anpassningar]) och lade till alternativen [Spara fokusposition] och [Återkalla fokusposition] till de funktioner som kan tilldelas.
  • - Lade till [Byt plats på funkt. fok.-/inst.ring] i position f11 (från 20 april 2022 är denna funktion endast tillgänglig med NIKKOR Z 70–200mm f/2.8 VR S-objektiv).
  • - Lade till [Prioritera sekundärväljare mitt] i position f13.
 • • Gjorde följande tillägg till [INSTÄLLNINGSMENY]:
  • - De inställningar som sparats och laddats med [Spara/ladda menyinställningar] inkluderar nu de för [Radera bilder från båda facken] och [Kriterier för filtrerad bildvisning] i visningsmenyn.
 • Andra ändringar
 • • Lade till stöd för NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S-objektiv.
 • • De storlekar som är tillgängliga när bilder laddas ner med SnapBridge version 2.9.0 eller senare inkluderar nu [8 megapixels (4K)] (8 megapixlar (4K)) utöver de befintliga alternativen [Original format] (Originalformat) och [2 megapixels] (2 megapixlar).
 • • Alternativ markerade i “i”-menyn kan nu väljas med mitten, antingen på sekundärväljaren eller på multiväljaren för vertikal fotografering.
 • • Kontroller till vilka [Återkalla fotograferingsfunkt.] har tilldelats med Anpassad inställning f2, [Anpassningar (fotografering)] kan nu användas i denna funktion medan kameran är ansluten via USB till en enhet som kör appar som NX Tether eller NX MobileAir.
 • • Ändrade autofokus för förbättrad tillförlitlighet, fokusföljning och motivavkänning i svag belysning.
 • • Åtgärdade följande problem:
  • - Horisontella linjer visades i sällsynta fall i bilder tagna i lägena P och A.
  • - Nedbländning till under f/5,6 med [AF-C] valt som fokusläge och [Fokus] valt för [Välj AF-C-prioritet] kunde ibland inaktivera slutarutlösningen i läget för höghastighetsbildtagning.
  • - Långsamma motiv hamnade ibland inte i fokus i bilder som tagits i fokusläge [AF-C] vid större bländare än f/2,8.
  • - Om [ON] valdes för [Exponeringsutjämning] under fotografering med intervalltimer när ett icke-CPU-objektiv var monterat kunde detta gradvis försämra överexponeringen i varje bildserie.
  • - Försök att ansluta till SFTP-servrar, som konfigurerats med macOS, kunde misslyckas om inte hemkatalogen var vald som destination.
  • - När användare växlade från en bank för anpassade inställningar till en annan som lagrar en annan inställning för Anpassad inställning a9, [Begränsning av fokusläge], återkallades inte fokuslägesinställningen som lagrats i den andra banken; istället fortsatte inställningen för den första banken att gälla och kunde inte ändras.
  • - Kameran slutade ibland att svara om en bild togs med [På/ON] valt både för [Visning av tagen bild] i [VISNINGSMENY] och för [Fotoflimmerreducering] i [FOTOGRAFERINGSMENY].
  • - Meddelanden på vissa språk kunde ibland vara för långa för visning på displayen.
  • - Appar som NX Tether och SnapBridge visade felaktiga värden för maximal bländare med vissa objektiv under fjärrstyrd fotografering.
  • - Väntelägestimern aktiverades inte i sällsynta fall om avtryckaren trycktes ned kort efter att timertiden har gått ut.
  • - Följande problem inträffade i läge M om ett annat alternativ än [Exponeringsunderhåll av] hade valts för Anpassad inställning b7 ([Behåll exp. när f-numret ändras]) i [ANPASSNINGSMENY] när [OFF] hade valts för [Inställningar för ISO-känslighet] > [Automatisk ISO-känslighet] i fotograferingsmenyn:
   • ▸ Om du valde [ISO-känslighet] för Anpassad inställning b7 ([Behåll exp. när f-numret ändras]) blev kamerans respons sämre när ISO-känsligheten justerades med ISO-knappen och kommandorattarna. Kameran visade också lägre ISO-känsligheter än det lägsta tillgängliga värdet (i sådana var det lägsta tillgängliga värdet ISO 64).
   • ▸ Om du valde [Slutartid] för Anpassad inställning b7 ([Behåll exp. när f-numret ändras]) blev kamerans respons sämre mottaglig när slutartiden justerades med kommandorattarna.
  • - När minneskortet togs ut och sattes in igen efter att vitbalans kopierats från en befintlig bild med hjälp av [Vitbalans] > [Manuellt förinställt värde] i [FOTOGRAFERINGSMENY] eller [FILMINSPELNINGSMENY] ledde detta till att bilden för den valda förinställningen visades som en tom svart bild.
Ändringar från “C” firmwareversion 1.10 till 1.11
 • • Åtgärdade ett problem som förhindrade att kameran fokuserade på avkända motiv under filminspelning med följande alternativ valt i [FILMINSPELNINGSMENY]:
  • - [Bildområde] > [Välj bildområde]: [DX]
  • - [AF-områdesläge]: Alla alternativ med [Brett AF-område (litet)], [Brett AF-område (stort)], [Motivföljande AF] och [Automatiskt AF-område]
  • - [Alternativ för AF-motivavkänning] > [Motivavkänning]: Alla andra alternativ än [Motivavkänning av]
 • • Åtgärdade stavfel i namnen på vissa alternativ i Grupp a ([Fokus]) i [ANPASSNINGSMENY] på vissa språk.
 • • Åtgärdade ett problem som i sällsynta fall orsakade att horisontella ränder visas i en cirkel i mitten på bilder som tagits med en Z-TELEKONVERTER TC-1.4x eller Z-TELEKONVERTER TC-2.0x monterat på ett NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S-objektiv och ett annat alternativ än [Av] är valt för [Vinjetteringskontroll] i [FOTOGRAFERINGSMENY].
 • • Lade till stöd för NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S-objektiv (från “C” firmwareversion 1.10).
 • • Åtgärdade följande problem (från “C” firmwareversion 1.10):
  • - Om man använde menyposter som endast erbjuder alternativen [ON] och [OFF] förvanskades ibland menydisplayen när ett objektiv som stödjer Anpassad inställning a14 ([Manuell fokusring i AF-läge]) i [ANPASSNINGSMENY] var monterat.
  • - Färgerna i HLG eller N-Log justerades inte korrekt för visning i sökaren när [ON] valdes för Anpassad inställning g8 ([Visningshjälp]) i [ANPASSNINGSMENY].
Ändringar från “C” firmwareversion 1.00 till 1.10
 • • Lade till stöd för NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S-objektiv.
 • • Förbättrade bildsekvenslängden för dual-format (NEF/RAW + JPEG eller JPEG + JPEG)-bilder tagna med 20 bps i utlösarläget kontinuerlig hög.
  • “C” firmwareversion 1.00:
   • - NEF/RAW (hög effektivitet★) + JPEG låg (stor): Ca 3 sekunder *
   • - JPEG, fack 1 – JPEG, fack 2 (Fack 1: JPEG hög (stor); fack 2: JPEG låg (liten)): Ca 3 sekunder *
  • “C” firmwareversion 1.10:
   • - NEF/RAW (hög effektivitet★) + JPEG låg (stor): Ca 8 sekunder *
   • - JPEG, fack 1 – JPEG, fack 2 (Fack 1: JPEG hög (stor); fack 2: JPEG låg (liten)): Ca 8 sekunder *

  * Längden på serien som kan tas innan bildhastigheten sjunker. Siffrorna är referensvärden som erhållits via interna mätningar utförda med ett NIKKOR Z 50mm f/1.8 S-objektiv och ett ProGrade Digital COBALT 1700R 325GB CFexpress-minneskort. Serielängden kommer att minska under vissa omständigheter, inklusive om:

  • - [Säkerhetskopiering] väljs för [Funktion för kortet i fack 2] eller
  • - [ON] är valt för [Automatisk distorsionskontroll].
 • • Alternativ som markerats i listan [Kriterier för filtrerad bildvisning] i [VISNINGSMENY] kan nu också väljas respektive väljas bort genom att trycka multiväljaren åt höger.
 • • Åtgärdade ett problem som förhindrade att extra blixtenheter SB-5000 kunde synkronisera med slutaren när alla följande villkor uppfylldes:
  • - En kortare slutartid än blixtsynkhastigheten hade valts med [1/200 sek. (Automatisk FP)] eller [1/250 sek. (Automatisk FP)] valt för Anpassad inställning e1 [Blixtsynkhastighet] i [ANPASSNINGSMENY].
  • - SB-5000 styrdes via radiostyrd AWL med en separat såld trådlös fjärrkontroll WR-R10 eller WR-R11a monterad på kameran.
  • - Blixtenheten var inte monterad i kamerans tillbehörssko.
 • • Åtgärdade följande problem:
  • - Om man använde menyposter som endast erbjuder alternativen [ON] och [OFF] förvanskades ibland menydisplayen när ett objektiv som stödjer Anpassad inställning a14 ([Manuell fokusring i AF-läge]) i [ANPASSNINGSMENY] var monterat.
  • - Färgerna i HLG eller N-Log justerades inte korrekt för visning i sökaren när [ON] valdes för Anpassad inställning g8 ([Visningshjälp]) i [ANPASSNINGSMENY].
Visa kamerans firmwareversion
 1. Slå på kameran.
 2. Tryck på kamerans MENU-knapp och välj [Firmwareversion] i [INSTÄLLNINGSMENY] för att visa kamerans firmwareversion.
 3. Kontrollera kamerans firmwareversion.
 4. Stäng av kameran.
Produktbeskrivning
Namn Z 9 “C” Firmwareversion 4.01
Kameror som stöds Z 9
Firmwareversioner för kameror som stöds “C” firmwareversion 1.00–4.00
Filnamn F-Z9-V401W.exe
Systemkrav
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8.1
Notera: Kortläsare och dator behövs.
Upphovsrättsinnehavare Nikon Corporation
Arkivtyp Självuppackande
Återgivning Ej tillåten
Uppdatera kamerans firmware
 1. Skapa en mapp på datorns hårddisk och namnge den enligt dina önskemål.
 2. Ladda ner F-Z9-V401W.exe till mappen som skapades i steg 1.
 3. Kör F-Z9-V401W.exe för att packa upp följande fil till en mapp som heter “Z9Update”:
  • Z_9_0401.bin (kamerans firmware)
 4. Använd en kortläsare och kopiera “Z_9_0401.bin” till ett minneskort som har formaterats i kameran.
  Notera: Se till att kopiera firmware till rotkatalogen (den översta) på minneskortet. Kameran hittar inte det nya firmware om det placeras i en mapp under rotkatalogen.
 5. Sätt i minneskortet i fack 1 på kameran och slå på kameran.
 6. Välj [Firmwareversion] i [INSTÄLLNINGSMENY] och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra firmwareuppdateringen.
 7. När uppdateringen är slutförd, stäng av kameran och ta ur minneskortet.
 8. Kontrollera att firmware har uppdaterats till den nya versionen.

Notera: För mer detaljerade anvisningar eller information angående den utrustning som krävs för att slutföra uppdateringen, kan du ladda ner följande PDF-fil:
Z-series_FirmUp_Win_Sv.pdf (PDF) (0,31 MB)

Notera: Uppdateringar kan utföras av Nikon-auktoriserade servicerepresentanter.

Notera: Licensen för programvara med öppen källkod som ingår i kamerans drivrutin NVM Express finns under “BSD License (NVM Express Driver)”.

Produktbeskrivning
Namn Z 9 “C” Firmwareversion 4.01
Kameror som stöds Z 9
Firmwareversioner för kameror som stöds “C” firmwareversion 1.00–4.00
Filnamn F-Z9-V401M.dmg
Systemkrav
 • macOS Ventura version 13
 • macOS Monterey version 12
 • macOS Big Sur version 11
 • macOS Catalina version 10.15
 • macOS Mojave version 10.14
 • macOS High Sierra version 10.13
 • macOS Sierra version 10.12
Notera: Kortläsare och dator behövs.
Upphovsrättsinnehavare Nikon Corporation
Arkivtyp Självuppackande
Återgivning Ej tillåten
Uppdatera kamerans firmware
 1. Ladda ner F-Z9-V401M.dmg.
 2. Dubbelklicka på ikonen F-Z9-V401M.dmg för att montera en diskavbildning som innehåller en mapp som heter “Z9Update”, vilken i sin tur innehåller följande fil:
  • Z_9_0401.bin (kamerans firmware)
 3. Använd en kortläsare och kopiera “Z_9_0401.bin” till ett minneskort som har formaterats i kameran.
  Notera: Se till att kopiera firmware till rotkatalogen (den översta) på minneskortet. Kameran hittar inte det nya firmware om det placeras i en mapp under rotkatalogen.
 4. Sätt i minneskortet i fack 1 på kameran och slå på kameran.
 5. Välj [Firmwareversion] i [INSTÄLLNINGSMENY] och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra firmwareuppdateringen.
 6. När uppdateringen är slutförd, stäng av kameran och ta ur minneskortet.
 7. Kontrollera att firmware har uppdaterats till den nya versionen.

Notera: För mer detaljerade anvisningar eller information angående den utrustning som krävs för att slutföra uppdateringen, kan du ladda ner följande PDF-fil:
Z-series_FirmUp_Mac_Sv.pdf (PDF) (0,26 MB)

Notera: Uppdateringar kan utföras av Nikon-auktoriserade servicerepresentanter.

Notera: Licensen för programvara med öppen källkod som ingår i kamerans drivrutin NVM Express finns under “BSD License (NVM Express Driver)”.

End User License Agreement

PDF-filer kan visas med gratisprogramvaran Adobe® Reader®.
Ladda ner Adobe® Reader®.