Svenska

Även om din enhet inte stöder denna nedladdningstjänst kan den användas för att visa hämtad information. Länkar till nedladdningar kan skickas via e-post för nedladdning på en dator.

Z 6II Firmware

Välj ditt operativsystem.

 • Windows
 • Mac OS

Detta uppdateringsprogram för programvara är avsett för den kundägda produkt som listas ovan (den “påverkade produkten”), och tillhandahålls endast om avtalet som listas nedan accepteras. Genom att välja “Jag accepterar” och klicka på “Ladda ner” har du accepterat villkoren i avtalet. Se till att du förstår villkoren i avtalet innan du startar nedladdningen.

 • • Denna tjänst tillhandahåller programvara som kan användas för att uppdatera Z 6II-kamerans firmware “C” till version 1.60. Innan du fortsätter, välj [Firmwareversion] i kamerans [INSTÄLLNINGSMENY] och kontrollera kamerans firmwareversion. Du behöver inte ladda ner eller installera denna uppdatering om det firmware som listas ovan redan är installerat.
 • • Denna uppdatering innehåller alla ändringar från tidigare uppdateringar.
 • • Läs informationen nedan innan du fortsätter.
Ändringar från “C” firmwareversion 1.50 till 1.60
 • • Gjorde följande tillägg till [ANPASSNINGSMENY]:
  • - Lade till alternativen [Alltid] och [Endast när blixt inte används] för Anpassad inställning d9 [Tillämpa inställn. på livevisning] > [].
  • - Lade till d10 [Varma visningsfärger]
  • - Lade till d11 [Bildram]
  • - Lade till g7 [Röd REC-bildindikator]
 • • Lade till [Sökarens visningsstorlek (foto Lv)] i [INSTÄLLNINGSMENY].
 • • Monitorläget [Prioritera sökaren] har ersatts av [Prioritera sökaren (1)] och [Prioritera sökaren (2)].
 • • Löste följande problem:
  • - En minskning av ljusstyrkan inträffade ibland i en del av fotografier tagna med blixt.
  • - När sökaren användes kunde OK-knappen i vissa fall inte användas för att avbryta fotografering med intervalltimer eller fokusförskjutning.
  • - Fokus kunde fortfarande justeras med fokusringen när [Inaktivera] var valt för [Manuell fokusring i AF-läge] i [ANPASSNINGSMENY] om ett annat alternativ än [Icke-linjärt] var valt för [Fokusringens rotationsomfång] i [ANPASSNINGSMENY].
Ändringar från tidigare versioner
Ändringar från “C” firmwareversion 1.40 till 1.50
 • • Lade till stöd för iOS-versionen av NX MobileAir, med början från NX MobileAir version 1.0.4.
 • • Lade till stöd för handgrepp med fjärrkontroller MC-N10.
 • • Förbättringar har utförts av fokusringens respons när [MF] är valt för [Fokusläge].
 • • Åtgärdade ett problem som inträffade när kameran strömförsörjdes via USB och som orsakade att försörjningen av ström upphörde efter 15 timmars kontinuerlig användning.
Ändringar från “C” firmwareversion 1.30 till 1.40
 • • Lade till:
  • - stöd för NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S-objektiv
  • - stöd för fjärrkontrollen ML-L7
  • Fokusringens rotationsomfång 1 till ANPASSNINGSMENY i position f9,
  • Byt plats på funkt. fok.-/inst.ring 1 till ANPASSNINGSMENY i position f10, och
  • Spara fokusposition och Återkalla fokusposition 2 till funktionerna som kan tilldelas med Anpassad inställning f2 (Anpassningar) i ANPASSNINGSMENY.
 • Från 20 april 2022 är dessa funktioner endast tillgängliga med följande objektiv:
 • 1. NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S
 • 2. NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S, NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S och NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S
 • • Följande ändringar har gjorts:
  • - Kameran fokuserar lättare på motivet i mitten av bilden om den inte känner av ansiktet eller ögonen på ett porträttmotiv när Automatiskt AF-område har valts för AF-områdesläge.
  • - Minnesåterkallningen har ändrats så att oavsett vilket fokusläge som valts, ändras inte den fokusposition som valts via autofokus om avtryckaren trycks ned halvvägs medan minnesåterkallning är aktiverad.
 • • Löste följande problem:
  • - Kameran kunde ibland inte fokusera på motivet i fokusområdet i bilder som togs omedelbart efter att batteriet sattes i.
  • - Återaktivering av väntelägestimern i läge U1, U2 eller U3 i användarinställningarna gjorde att slutartiden ändrades om det lagrade värdet var längre än 30 sek.
  • - Bilder som visades genom att vrida den primära kommandoratten efter att ha zoomat in på en bild i “stående” (porträtt) orientering i sökaren kunde inte visas korrekt.
  • - Jitter kunde uppstå i filmer som spelades in medan filmsekvensen skickades till en HDMI-enhet med 3 840 × 2 160: 60p eller 3 840 × 2 160: 50p valt för Bildstorlek/bildfrekvens i FILMINSPELNINGSMENY.
  • - Filminspelningsknappen fungerade inte med vissa kamerahållare medan video spelades in på en extern enhet via HDMI med 3 840 × 2 160: 30p, 3 840 × 2 160: 25p eller 3 840 × 2 160: 24p valt för Bildstorlek/bildfrekvens i FILMINSPELNINGSMENY och 10 bitar valt för Avancerade inställningar > Djup för utdata i INSTÄLLNINGSMENY.
Ändringar från “C” firmwareversion 1.21 till 1.30
 • • Lade till stöd för:
  • - FTZ II-fattningsadaptrar
  • - NIKKOR Z 24-120mm f/4 S-objektiv
  • - NIKKOR Z 28-75mm f/2.8-objektiv
  • - NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S-objektiv.
 • • Intrycksbalans för porträtt har lagts till FOTOGRAFERINGSMENY och FILMINSPELNINGSMENY.
 • • Skärmen visar nu fotograferingsinformation hela tiden när den lutas när  har valts för Visning av tagen bild i VISNINGSMENY.
 • • Röstmemo har lagts till de alternativ som finns tillgängliga för Anpassad inställning f2 (Anpassningar) > Filminspelningsknapp i ANPASSNINGSMENY. Med denna funktion kan filminspelningsknappen användas under uppspelning för att spela in respektive spela upp röstmemon upp till 60 sekunder långa.
 • • Åtgärdade följande problem:
  • - Anpassad inställning f4 (Bländarlås) i ANPASSNINGSMENY var inte tillgänglig när en FTZ-fattningsadapter var monterad.
  • - Även om fokuseringen normalt förblev låst om AF-ON-knappen hölls intryckt medan avtryckaren användes för att ta en serie bilder så fokuserade kameran om utan inmatning från AF-ON-knappen om fotograferingen avbröts med:
   • ▹ Anpassad inställning a6 (AF-aktivering) i ANPASSNINGSMENY inställd till Endast AF-ON med Aktivera valt för Utlösning vid oskärpa,
   • ▹ Serietagning L eller Serietagning H valt för Utlösarläge,
   • ▹ Enkel AF valt för Fokusläge och
   • ▹ Enpunkts-AF valt för AF-områdesläge.
  • - Blixt klar-lampan på blixtenheterna SB-5000 tändes inte om en WR-R10 eller WR-R11b användes för trådlös fjärrblixtfotografering.
Ändringar från “C” firmwareversion 1.20 till 1.21
 • • Åtgärdade ett problem som i sällsynta fall orsakade ovanligt märkbart oljud från bländarmekanismen när man roterade zoom- eller fokusringen på objektiv med F-fattning monterade via en FTZ-fattningsadapter.
Ändringar från “C” firmwareversion 1.10 till 1.20
 • • Lade till stöd för NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 och NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S-objektiv.
 • • Förbättrad respons på livevisningens fokuspunktsvisning vid ansikts-/ögonavkänning och motivföljande AF.
 • • Förbättrad prestanda hos ansikts-/ögonavkännande AF och motivets synlighet med extra blixtar.
 • • Förbättrade avkänningstiden för autofokus i svag belysning vid en Fokusläge-inställning på Enkel AF.
 • • Åtgärdade följande problem:
  • - När man valde Prioritera fokus för Anpassad inställning a1 (Välj AF-C-prioritet) var slutarresponsen ibland långsam.
  • - Fokuseringens exakthet var ibland opålitlig.
  • - När man använde anpassade Picture Controls som skapats med Hantera Picture Control vid inspelning av filmer med en bildstorlek/-frekvens på 3 840 × 2 160 (4K UHD); 60p eller 50p kunde det ibland ge oväntade resultat.
Ändringar från “C” firmwareversion 1.02 till 1.10
 • • Lade till 3 840 × 2 160: 60p och 3 840 × 2 160: 50p till de tillgängliga alternativen för Bildstorlek/bildfrekvens i FILMINSPELNINGSMENY. Mer information finns tillgänglig i delarna i “Referenshandbok (kompletta instruktioner)” som förklarar denna funktion.
  • < CFExpress/XQD-minneskort >
  • Ett kort med en maximal dataöverföringshastighet på 250 MB/s eller snabbare rekommenderas för inspelning och uppspelning av filmer med en bildstorlek på 3 840 × 2 160 (4K UHD) 60/50p.
  • < SD-minneskort >
  • Ett UHS Speed Class 3-kort eller bättre kort med en maximal dataöverföringshastighet på 250 MB/s eller snabbare rekommenderas för inspelning och uppspelning av filmer med en bildstorlek på 3 840 × 2 160 (4K UHD) 60/50p.
 • • Förbättrad ögondetekteringseffekt i AF-områdeslägena Auto. AF-område (människa) och Brett AF-område (stort-människa).
 • • Stöd för RAW-videoformat är tillgängligt via en uppgradering mot en serviceavgift*, och firmwareversion 1.10 lägger till stöd under denna tjänst för externa Blackmagic Design-videoinspelare (för närvarande Video Assist 5” 12G HDR och Video Assist 7” 12G HDR). Om du redan har köpt uppgraderingen för RAW-videoformat för din kamera kommer uppdatering till firmwareversion 1.10 att automatiskt lägga till stöd för externa Blackmagic Design-videoinspelare. Notera dock att RAW-videoutmatning inte är tillgänglig vid en upplösning på 4K UHD 60p/50p.
 • • Användare av Apple Final Cut Pro X (version 10.4.9 eller senare) kan nu visa och justera ISO-känsligheten och färgtemperaturen för ProRes RAW-filmsekvenser som skickas till externa ATOMOS NINJA V-inspelare med hjälp av avgiftsuppgraderingen för RAW-videoformat. *
  • < Välja en RAW output type >
  • Innan du filmar RAW-video, välj ett alternativ för HDMI > Avancerade inställningar > RAW output options > RAW output type i INSTÄLLNINGSMENY baserat på vilken typ av inspelare som är ansluten: välj Type A för NINJA V-inspelare och Type B för Video Assist-inspelare.
 • • Åtgärdade ett problem som ibland förhindrade att kameran överförde platsdata via SnapBridge när den användes med ett batteripack MB-N11.
 • * Uppgraderingen av RAW-videoformat är tillgänglig mot en serviceavgift. För mer information, kontakta en Nikon-auktoriserad servicerepresentant.
Ändringar från “C” firmwareversion 1.01 till 1.02
 • • Åtgärdade följande problem:
  • - Blixtfotografier tagna med Automatiskt AF-område valt för AF-områdesläge i kamerans FOTOGRAFERINGSMENY kunde ibland inte exponeras korrekt.
 • • Förbättrad total tillförlitlighet.
Ändringar från “C” firmwareversion 1.00 till 1.01
 • • Åtgärdade ett problem som ibland orsakade överexponering i bilder tagna i ett serietagningsläge i kombination med AF-områdesläge med ansikts-/ögonavkänning av människor eller djur.
Visa kamerans firmwareversion
 1. Slå på kameran.
 2. Tryck på kamerans MENU-knapp och välj [Firmwareversion] i [INSTÄLLNINGSMENY] för att visa kamerans firmwareversion.
 3. Kontrollera kamerans firmwareversion.
 4. Stäng av kameran.
Produktbeskrivning
Namn Z 6II “C” Firmwareversion 1.60
Kameror som stöds Z 6II
Firmwareversioner för kameror som stöds “C” firmwareversion 1.00–1.50
Filnamn F-Z6II-V160W.exe
Systemkrav
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8.1
Notera: En dator och kortläsare krävs.
Upphovsrättsinnehavare Nikon Corporation
Arkivtyp Självuppackande
Återgivning Ej tillåten
Uppdatera kamerans firmware
 1. Skapa en mapp på datorns hårddisk och namnge den enligt dina önskemål.
 2. Ladda ner F-Z6II-V160W.exe till mappen som skapades i steg 1.
 3. Kör F-Z6II-V160W.exe för att packa upp följande fil till en mapp som heter “Z6IIUpdate”:
  • Z6_2_0160.bin (kamerans firmware)
 4. Använd en kortläsare och kopiera “Z6_2_0160.bin” till ett minneskort som har formaterats i kameran.
  Notera: Se till att kopiera firmware till rotkatalogen (den översta) på minneskortet. Kameran hittar inte det nya firmware om det placeras i en mapp under rotkatalogen.
 5. Sätt i minneskortet i det kamerafack som för närvarande valts som primärfack och slå på kameran.
 6. Välj [Firmwareversion] i [INSTÄLLNINGSMENY] och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra firmwareuppdateringen.
 7. När uppdateringen är slutförd, stäng av kameran och ta ur minneskortet.
 8. Kontrollera att firmware har uppdaterats till den nya versionen.

Notera: För mer detaljerade anvisningar eller information angående den utrustning som krävs för att slutföra uppdateringen, kan du ladda ner följande PDF-fil:
Z-series_FirmUp_Win_Sv.pdf (PDF) (0,31 MB)

Notera: Uppdateringar kan utföras av Nikon-auktoriserade servicerepresentanter.

Notera: Licensen för programvara med öppen källkod som ingår i kamerans drivrutin NVM Express finns under “BSD License (NVM Express Driver)”.

Produktbeskrivning
Namn Z 6II “C” Firmwareversion 1.60
Kameror som stöds Z 6II
Firmwareversioner för kameror som stöds “C” firmwareversion 1.00–1.50
Filnamn F-Z6II-V160M.dmg
Systemkrav
 • macOS Ventura version 13
 • macOS Monterey version 12
 • macOS Big Sur version 11
 • macOS Catalina version 10.15
 • macOS Mojave version 10.14
 • macOS High Sierra version 10.13
 • macOS Sierra version 10.12
Notera: En dator och kortläsare krävs.
Upphovsrättsinnehavare Nikon Corporation
Arkivtyp Självuppackande
Återgivning Ej tillåten
Uppdatera kamerans firmware
 1. Ladda ner F-Z6II-V160M.dmg.
 2. Dubbelklicka på ikonen F-Z6II-V160M.dmg för att montera en diskavbildning som innehåller en mapp som heter “Z6IIUpdate”, vilken i sin tur innehåller följande fil:
  • Z6_2_0160.bin (kamerans firmware)
 3. Använd en kortläsare och kopiera “Z6_2_0160.bin” till ett minneskort som har formaterats i kameran.
  Notera: Se till att kopiera firmware till rotkatalogen (den översta) på minneskortet. Kameran hittar inte det nya firmware om det placeras i en mapp under rotkatalogen.
 4. Sätt i minneskortet i det kamerafack som för närvarande valts som primärfack och slå på kameran.
 5. Välj [Firmwareversion] i [INSTÄLLNINGSMENY] och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra firmwareuppdateringen.
 6. När uppdateringen är slutförd, stäng av kameran och ta ur minneskortet.
 7. Kontrollera att firmware har uppdaterats till den nya versionen.

Notera: För mer detaljerade anvisningar eller information angående den utrustning som krävs för att slutföra uppdateringen, kan du ladda ner följande PDF-fil:
Z-series_FirmUp_Mac_Sv.pdf (PDF) (0,26 MB)

Notera: Uppdateringar kan utföras av Nikon-auktoriserade servicerepresentanter.

Notera: Licensen för programvara med öppen källkod som ingår i kamerans drivrutin NVM Express finns under “BSD License (NVM Express Driver)”.

End User License Agreement

PDF-filer kan visas med gratisprogramvaran Adobe® Reader®.
Ladda ner Adobe® Reader®.