Svenska

Även om din enhet inte stöder denna nedladdningstjänst kan den användas för att visa hämtad information. Länkar till nedladdningar kan skickas via e-post för nedladdning på en dator.

Z 7 Firmware

Välj ditt operativsystem.

 • Windows
 • Mac OS

Detta uppdateringsprogram för programvara är avsett för den kundägda produkt som listas ovan (den “påverkade produkten”), och tillhandahålls endast om avtalet som listas nedan accepteras. Genom att välja “Jag accepterar” och klicka på “Ladda ner” har du accepterat villkoren i avtalet. Se till att du förstår villkoren i avtalet innan du startar nedladdningen.

 • • Denna tjänst tillhandahåller programvara som kan användas för att uppdatera Z 7-kamerans firmware “C” till version 3.60. Innan du fortsätter, välj [Firmwareversion] i kamerans [INSTÄLLNINGSMENY] och kontrollera kamerans firmwareversion. Du behöver inte ladda ner eller installera denna uppdatering om det firmware som listas ovan redan är installerat.
 • • Denna uppdatering innehåller alla ändringar från tidigare uppdateringar.
 • • Uppdateringar från firmware-version 2.10 eller tidigare kräver ett XQD-minneskort och kortläsare. Uppdateringar från firmware-version 2.20 eller senare kan utföras med antingen ett XQD-minneskort och kortläsare eller en CFexpress-kortläsare och ett CFexpress-minneskort godkänt för användning med den aktuella firmware-versionen.
 • • Läs informationen nedan innan du fortsätter.
Ändringar från “C” firmwareversion 3.50 till 3.60
 • • Lade till stöd för handgrepp med fjärrkontroller MC-N10.
Ändringar från tidigare versioner
Ändringar från “C” firmwareversion 3.40 till 3.50
 • • [Spara fokusposition] och [Återkalla fokusposition] har lagts till funktionerna som kan tilldelas med Anpassad inställning f2 [Anpassningar] i [ANPASSNINGSMENY]. Från 20 oktober 2022 stöds dessa alternativ med följande objektiv:
  • - NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S
  • - NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S
  • - NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S
  • - NIKKOR Z 400mm f/4.5 VR S
  • - NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S
 • • Sättet på vilket autofokus reagerar under minnesåterkallning har förbättrats för att säkerställa att fokuspositionen inte ändras i något fokusläge även om avtryckaren trycks ned halvvägs medan fokusåterkallning pågår.
 • • Åtgärdade följande problem:
  • - De inställningar som valts för Anpassad inställning f2 [Anpassningar] i [ANPASSNINGSMENY] fungerade ibland inte som förväntat i kamerans Användarinställningslägen.
  • - Inställningen som valts för [Blixtstyrning] > [Alternativ för trådlös blixt] i [FOTOGRAFERINGSMENY] ändrades ibland från [Optisk/radiostyrd AWL] till [Optisk AWL] när en blixtenhet SB-500 användes med en trådlös fjärrkontroll.
Ändringar från “C” firmwareversion 3.31 till 3.40
 • • Lade till stöd för:
  • - FTZ II-fattningsadaptrar
  • - NIKKOR Z 24-120mm f/4 S-objektiv
  • - NIKKOR Z 28-75mm f/2.8-objektiv
  • - NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S-objektiv.
 • • Det är mindre troligt att flimmer visas i displayen under inspelning när N-Log- eller RAW-filmsekvenser spelas in på externa HDMI-videoinspelare vid låga ljusstyrkenivåer.
 • • Förbättrad ögonavkänningsprestanda för Automatiskt AF-område.
 • • Högre uppdateringshastighet för den fokuspunkt som visas under ansikts-/ögonavkänning och motivföljande AF.
 • • Förbättrad ansikts-/ögonavkänningsprestanda och synlighet hos motiv i bilder som tas med en extra blixt.
 • • Åtgärdade följande problem:
  • - Kameran slutade ibland svara när Auto hade valts för Ställ in Picture Control i FOTOGRAFERINGSMENY.
  • - Kameran kunde ibland överskrida det värde som hade valts för Inställningar för ISO-känslighet > Högsta känslighet i FILMINSPELNINGSMENY.
Ändringar från “C” firmwareversion 3.30 till 3.31
 • • Lade till stöd för NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 och NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S-objektiv.
 • • Åtgärdade ett problem som uppstod efter att kamerans firmware uppdaterades till version 3.30 som ibland förstärkte ljuden som genererades av bländarmekanismerna när zoom- eller fokusringarna roterades på vissa objektiv med F-fattning monterade i en FTZ-fattningsadapter.
Ändringar från “C” firmwareversion 3.20 till 3.30
 • • Alternativet Spara fokusposition har lagts till INSTÄLLNINGSMENY. Om är valt kommer fokuspositionen, som gällde då kameran stängdes av, att väljas nästa gång kameran slås på. Detta alternativ gäller endast när kameran används med autofokusobjektiv med Z-fattning.
 • • Åtgärdade ett problem som ibland orsakade att kameran slutade reagera när timelapse-filminspelning avbröts.
Ändringar från “C” firmwareversion 3.12 till 3.20
 • • Stöd för RAW-videoformat är tillgängligt via en uppgradering mot en serviceavgift, * och firmwareversion 3.20 lägger till stöd under denna tjänst för externa Blackmagic Design-videoinspelare (för närvarande Video Assist 5″ 12G HDR och Video Assist 7″ 12G HDR). Om du redan har köpt uppgraderingen för RAW-videoformat för din kamera kommer uppdatering till firmwareversion 3.20 att automatiskt lägga till stöd för externa Blackmagic Design-videoinspelare.
 • • Användare av Apple Final Cut Pro X (version 10.4.9 eller senare) kan nu justera ISO-känsligheten och visa och justera färgtemperaturen för ProRes RAW-filmsekvensformat till externa ATOMOS NINJA V-inspelare med hjälp av avgiftsuppgraderingen för RAW-videoformat. *
  • < Välja en typ av RAW-videoformat >
  • Innan du filmar RAW-video, välj ett alternativ för HDMI > Avancerade inställningar > RAW output options > RAW output type i INSTÄLLNINGSMENY baserat på vilken typ av inspelare som är ansluten: välj Type A för NINJA V-inspelare och Type B för Video Assist-inspelare.
 • • Lade till stöd för NIKKOR Z 50mm f/1.2 S-objektiv.
 • • Åtgärdade följande problem:
  • - Rotering av fokusringen eller inställningsringen (om Fokus (M/A) är tilldelat inställningsringen) kunde ibland inte aktivera manuell fokusering under seriefotografering när ett NIKKOR Z-objektiv var monterat.
  • - Exponeringsindikatorn visades inte i läge M när ett icke-CPU-objektiv var monterat med hjälp av en FTZ-fattningsadapter.
  • - Vissa bländarvärden valdes inte när inställningsringen på följande objektiv roterades för att blända ned bländaröppningen i filmläge:
   • ▹ NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3
   • ▹ NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR
   • ▹ NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR
   • ▹ NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR
 • • Oväntade bländarvärden visades ibland under gaffling i läge M om ett gafflingsalternativ som ändrade bländaren valdes med ett NIKKOR Z-objektiv monterat.
 • • Motorbländare slutade ibland att svara efter att väntelägestimern varit på under en längre tid i filmläge.
 • * Uppgraderingen av RAW-videoformat är tillgänglig mot en serviceavgift. För mer information, kontakta en Nikon-auktoriserad servicerepresentant.
Ändringar från “C” firmwareversion 3.11 till 3.12
 • • Ett problem har åtgärdats i firmwareversion 3.10 och 3.11 där finjusteringsvärdena som valts för AF-finjustering > Sparat värde inte användes korrekt när bilder togs.
Ändringar från “C” firmwareversion 3.10 till 3.11
 • • Åtgärdade ett problem som inträffade när kameran användes med ett MB-N10-batteripack med två batterier installerade och ett EN-EL15 eller EN-EL15a i fack A, nämligen att kameran ibland inte kunde växla till batteriet i fack B när batteriet i fack A var urladdat.
Ändringar från “C” firmwareversion 3.00 till 3.10
 • • Lade till stöd för Nikon TC-1.4x/TC-2.0x-telekonvertrar med Z-fattning.
 • • Lade till stöd för firmwareuppdateringar för objektiv med F-fattning. Firmwareuppdateringar för objektiv med F-fattning stöds från firmwareversion 1.10 för FTZ-fattningsadaptern.
 • • Ändrade vissa av f/-nummervärdena som visas när exponeringen justeras i steg om 1/3 EV (f/1.2 visas nu som f/1.3). Från 21 juli 2020 gäller detta för NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct-objektiv.
 • • Gafflingssteget används nu korrekt på bilder som tas med exponeringen låst under AE-gaffling i utlösarläge Serietagning H (utökad).
 • • När en extern inspelare som uppfyller Atomos Open-protokollet är ansluten kan filminspelning nu startas och stoppas med kamerareglagen om alla följande villkor uppfylls:
  • - Kameran är i filmläge och inspelaren är ansluten via HDMI.
  • - Ett minneskort är isatt.
  • - Följande är valt för HDMI > Avancerade inställningar i INSTÄLLNINGSMENY:
   • ▹ Styrning av extern inspelning >
   • ▹ Djup för utdata > 10 bitar
   • ▹ N-Log-inställning > Av
  • 3 840 × 2 160: 30p/25p/24p är valt för Bildstorlek/bildfrekvens i FILMINSPELNINGSMENY.
 • • Åtgärdade följande problem:
  • - Kamerans monitor hade en grön färgton när kameran var ansluten till en extern bildskärm via HDMI om:
   • ▹ Adobe RGB valdes för Färgrymd i FOTOGRAFERINGSMENY,
   • ▹ Avtryckare > Spela in filmer valdes för Anpassad inställning g2 (Anpassningar) i Grupp “g” (Film) i ANPASSNINGSMENY,
   • ▹ 10 bitar valdes för HDMI > Avancerade inställningar > Djup för utdata i INSTÄLLNINGSMENY,
   • ▹ På (går inte att spela in på kort) valdes för HDMI > Avancerade inställningar > N-Log-inställning i INSTÄLLNINGSMENY,
   • ▹  valdes för HDMI > Avancerade inställningar > Visningshjälp i INSTÄLLNINGSMENY och
   • ▹ filmläge valdes med foto/filmlägesväljaren.
  • - Beskärningen som valts för “stående” (porträtt) bilder med PictBridge avspeglades inte korrekt på den utskrivna bilden.
  • - I sällsynta fall aktiverades inte autofokus om ett NIKKOR Z DX 16–50mm f/3.5–6.3 VR-objektiv var utdraget samtidigt som kameran slogs på.
Ändringar från “C” firmwareversion 2.20 till 3.00
 • • Lade till stöd för ProGrade och Lexar CFexpress minneskort (typ B) och bekräftade användning med SanDisk CFexpress minneskort (typ B). För mer information, se Nikons webbplats för ditt land eller region.
 • • Anpassad inställning a4 (Ansikts-/ögonavk. auto. AF-omr.) erbjuder nu ett Djuravkänning-alternativ som lägger till hundar och katter till motiv som stöds av autofokus för ansikts- och ögonavkänning. Som ett resultat kan kameran nu upptäcka och fokusera på ansikten och ögon på hundar och katter. Ansiktsavkänning av djur (men inte ögonavkänning) är också tillgängligt i filmläge.
 • • Förbättrad funktionalitet för motivföljande AF (tillgängligt när Automatiskt AF-område är valt för AF-områdesläge) enligt följande:
  • - Motivföljande AF kan nu startas via Fn1- eller Fn2-knappen på kameran eller Fn1- eller Fn2-knappen på objektivet. Motivföljande AF måste först tilldelas reglage med Anpassad inställning f2 (Anpassningar) i Grupp f (Reglage) i ANPASSNINGSMENY eller Anpassad inställning g2 (Anpassningar).
  • - När AF-C (kontinuerlig servoautofokus) är valt i fotograferingsläge ändras motivföljande AF enligt följande:
   Om motivföljande AF initieras genom att trycka på AF-ON-knappen eller genom att trycka in avtryckaren halvvägs, avslutas motivföljningen när knappen släpps. Om motivföljning avslutas genom att släppa knappen återställs den fokuspunkt som användes innan motivföljningen startade. Syftet med denna ändring är att kopiera digitala SLR-kamerors beteende när 3D-följning är valt.
 • • Anpassad inställning f2 (Anpassningar) i Grupp f (Reglage) för ANPASSNINGSMENY erbjuder nu alternativet Fn2-knapp på objektivet, som kan användas för att välja den roll som L-Fn2-knappen tillgänglig på vissa Z-fattningsobjektiv ska ha (från och med den 12 februari 2020, endast NIKKOR Z 70–200mm f/2.8 VR S).
 • • Lagt till stöd för fokuseringsgränsväljaren tillgänglig på vissa Z-fattningsobjektiv (från och med den 12 februari 2020, endast NIKKOR Z 70–200mm f/2.8 VR S).
 • • Optimerad svarsfunktion för omkopplingen till manuell fokusering när fokus- eller inställningsringen på Z-fattningsobjektivet roteras under autofokus. Observera att inställningsringen endast fungerar i denna kapacitet när rollen Fokus (M/A) tilldelas.
 • • Åtgärdade följande problem:
  • - När Sökarens ljusstyrka justerades manuellt, kunde ljusstyrkan ibland förändras när väntelägestimern startades om.
  • - iOS-enheter som kör iOS 13 kunde ibland visa en Bluetooth-parkopplingsbegäran när parkopplingen var klar.
  • - Horisontella linjer visades ibland på fotografier.
  • För information om licensen för open source-programvaran som ingår i kamerans NVM Express-drivrutin, se “BSD License (NVM Express Driver)”.
Ändringar från “C” firmwareversion 2.10 till 2.20
 • • Lade till stöd för Type B Sony CFexpress-minneskort.
  • För information om licensen för open source-programvaran som ingår i kamerans NVM Express-drivrutin, se “BSD License (NVM Express Driver)”.
 • • Lade till stöd för förvrängningskontroll med AF-S NIKKOR 120–300mm f/2.8E FL ED SR VR-objektiv med F-fattning.
Ändringar från “C” firmwareversion 2.01 till 2.10
 • • Lade till stöd för optisk VR med NIKKOR Z DX 16–50mm f/3.5–6.3 VR- och NIKKOR Z DX 50–250mm f/4.5–6.3 VR-objektiv med Z-fattning. Observera att montering av dessa objektiv inaktiverar alternativet Mekanisk slutare för anpassad inställning d5 (Slutartyp) i grupp d (Fotografering/visning) för ANPASSNINGSMENY, vilket gör att du endast kan välja alternativen Auto och Elektr. slutare för främre ridå.
 • • ISO-känslighet kan nu justeras med inställningsringen på objektivet, och ISO-känslighet har lagts till de alternativ som är tillgängliga för Anpassad inställning f2 (Anpassningar) > Inställningsring på objektivet i grupp f (Reglage) i ANPASSNINGSMENY.
 • • Från 14 november 2019 visar bländardisplayen i objektivinformationspanelen för NIKKOR Z 24–70mm f/2.8 S och NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct-objektiv både aktuell bländare och intilliggande bländarvärden i läge A och M.
 • • När valdes för Automatisk ISO-känslighet och ett alternativ som inte inkluderar “långsam synk” valdes för Blixtläge, var slutartiden tidigare begränsad till värden mellan de som valts för Anpassade inställningar e1 (Blixtsynkhastighet) och e2 (Blixtslutartid), men detta har nu ändrats för att matcha beteendet för digitala SLR-kameror, med resultatet att längsta slutartid motsvarar det värde som valts för Automatisk ISO-känslighet > Längsta slutartid.
 • • Åtgärdade ett problem som i mycket sällsynta fall orsakade att kameran inte spelade in filmer korrekt med 1 920 × 1 080: 120p valt för Bildstorlek/bildfrekvens.
 • • Åtgärdade ett problem som ibland orsakade “brus” i form av vita linjer längst ned på displayen när den elektroniska sökaren var på.
 • • Åtgärdade ett problem som i sällsynta fall orsakade “brus” i form av tunna horisontella ränder som syntes genom hela bilden i filmer och på livevisningsdisplayen.
 • • Åtgärdade fel i UTC-tidszonerna för följande tre städer i Tidszon och datum > Tidszon-displayen i INSTÄLLNINGSMENY:
  • Caracas: var -4:30, är nu -4:00
  • Casablanca: var 00:00, är nu +1:00
  • Ankara: var +2:00, är nu +3:00
 • • Åtgärdade ett problem som resulterade i ett felaktigt datum för skapande, som visades i Windows 10 “egenskaper”-dialoger för filmer och timelapse-film som skapats med kameran, samt kopior som skapats med kamerans filmredigeringsreglage.
Ändringar från “C” firmwareversion 2.00 till 2.01
 • Åtgärdade följande problem:
  • • Om kameran upptäckte ansikten under stillbildsfotografering eller filminspelning med de inställningar som listas nedan kunde kameran i mycket sällsynta fall börja reagera långsammare, visa ett fel eller helt sluta att svara.
   • Stillbildsfotografering
   • Automatiskt AF-område valt för AF-områdesläge i FOTOGRAFERINGSMENY
   • Ansikts- och ögonavkänning på eller Ansiktsavkänning på valt för Anpassad inställning a4 (Ansikts-/ögonavk. auto. AF-omr.) i ANPASSNINGSMENY
   • Filminspelning
   • Automatiskt AF-område valt för AF-områdesläge i FILMINSPELNINGSMENY
   • Ansikts- och ögonavkänning på eller Ansiktsavkänning på valt för Anpassad inställning a4 (Ansikts-/ögonavk. auto. AF-omr.) i ANPASSNINGSMENY
  • • I mycket sällsynta fall kunde den nedersta delen av bilder som tagits med alla följande inställningar aktiva inte visas som förväntat:
   • - Funktionsratten vriden till AUTO, P eller A
   • - Ett NEF (RAW)-alternativ valt för Bildkvalitet i FOTOGRAFERINGSMENY
   • 14 bitar valt för Sparar i NEF (RAW) > Bitdjup för NEF (RAW) i FOTOGRAFERINGSMENY
   • Auto valt för Anpassad inställning d5 (Slutartyp) i ANPASSNINGSMENY
   • - Utlösarläget Serietagning H (utökad) valt med utlösarläges-/självutlösarknappen
Ändringar från “C” firmwareversion 1.03 till 2.00
 • • Lade till ögonavkännande AF för användning vid fotografering. För att aktivera ögonavkännande AF, välj:
  • - AF-S eller AF-C för Fokusläge i FOTOGRAFERINGSMENY
  • - Automatiskt AF-område för AF-områdesläge i FOTOGRAFERINGSMENY
  • - Ansikts- och ögonavkänning på för Anpassad inställning a4 (Ansikts-/ögonavk. auto. AF-omr.) i ANPASSNINGSMENY
  Om kameran detekterar ansiktet på ett porträttmotiv omges ansiktet av en gul ram som indikerar fokuspunkten. Om motivets ögon detekteras visas en gul ram som indikerar fokuspunkten runt ett av ögonen. Om kameran upptäcker mer än ett ansikte eller öga visas trianglar på någon sida av fokuspunkten. För att placera fokuspunkten över ett annat ansikte eller öga, tryck multi- eller sekundärväljaren åt vänster eller höger.
 • • Förbättrad autofokusprestanda för foton och filmer som tas under svagt ljus: –2 – 19 EV (autofokus för låg ljusstyrka -4 – 19 EV), uppmätt i fotoläge med enpunkts servo-AF (AF-S) vid ISO 100 och 20 °C med ett f/2-objektiv.
 • • Följande förbättringar har gjorts för alternativet Serietagning H (utökad) för Utlösarläge:
  • - Inte bara fokus, utan nu även exponeringen reagerar på förändringar i motivet under fotograferingen
  • - Seriefotograferingsinformationen efter att minnesbufferten är fylld är nu lättare att läsa
 • • Minskade den tid som displayen stängs av (avstängningstiden) när bilder tas med eller På (endast monitor) valt för Visning av tagen bild i VISNINGSMENY.
 • • Post d5 i ANPASSNINGSMENY som tidigare kallades Elektr. slutare för främre ridå har döpts om till Slutartyp och har alternativen Auto, Mekanisk slutare och Elektr. slutare för främre ridå. Om Auto väljs kommer kameran automatiskt att välja en slutartyp i enlighet med slutartiden.
 • • Ändrade färgen som fokuspunkten får när AF-ON-knappen trycks in eller avtryckaren trycks in halvvägs med Automatiskt AF-område valt och ansiktsavkänning eller motivföljning aktiverat.
 • • Redigerade och reviderade hjälptext.
 • • Åtgärdade följande problem:
  • - Kameran slutade svara om vissa åtgärder utfördes medan HDMI-utmatning pågick med 3 840 x 2 160 (4K UHD) valt för bildstorlek.
  • - Det värde som valts för högsta känslighet överskreds ibland under filminspelning i läge M med valt för Auto. ISO-känslighet (läge M) om Aktiv D-Lighting var aktiverat.
  • - Skärmen fungerade ibland tillfälligt inte som förväntat i filmläge före eller under inspelning.
  • - Posterna i Min meny visades ibland inte korrekt.
Ändringar från “C” firmwareversion 1.02 till 1.03
 • • När är valt för HDMI > Avancerade inställningar > N-Log-inställning i kamerans INSTÄLLNINGSMENY används Högsta känslighet nu under filminspelning om:
  • - kameran är i läge P (programautomatik), S (slutartidsstyrd automatik) eller A (bländarstyrd automatik), eller
  • - kameran är i läge M (manuell) och är valt för Inställningar för ISO-känslighet > Auto. ISO-känslighet (läge M) i kamerans FILMINSPELNINGSMENY.
 • • Åtgärdade ett problem som orsakade att programvara från tredje part visade fel värde för Exif 35 mm-formatmotsvarighetens brännvidd för fotografier tagna med ett icke-CPU-objektiv anslutet via en FTZ-fattningsadapter med brännvidden som specificerats med alternativet Data för icke-CPU-objektiv i kamerans INSTÄLLNINGSMENY.
 • • Åtgärdade ett problem som orsakade att fotografier som togs med extra blixtar blev överexponerade om ett ansikte upptäcktes i blixtlägen med Automatiskt AF-område valt för AF-områdesläge.

OBS: Se till att också läsa “Ändringar från tidigare versioner” som har uppdaterats med nya tillägg till “Ändringar från firmwareversion “C” 1.01 till 1.02”.

Ändringar från “C” firmwareversion 1.01 till 1.02
 • • Åtgärdade ett problem som orsakade att skärmen flimrade om bilderna bläddrades under visningszoom efter att användaren tagit bilder med sökaren med Prioritera sökaren vald för bildskärmsläge och sedan tagit bort ögat från sökaren innan visningen startades.
 • • Åtgärdade ett problem som orsakade att Capture NX-D eller ViewNX-i kraschade vid visning av NEF-bilder (RAW) tagna med följande alternativ valt för HDR (stort dynamiskt omfång) i kamerans FOTOGRAFERINGSMENY:
  • - HDR-läge: På (serie) eller På (enstaka bild)
  • - Spara enskilda bilder (NEF):
 • • Åtgärdade ett problem som lät kameran överskrida värdet som valts för Inställningar för ISO-känslighet > Högsta känslighet i kamerans FILMINSPELNINGSMENY om känsligheten var från ISO 200 till 20 000 och var valt för FILMINSPELNINGSMENY > Elektronisk vibrationsreducering.
 • • Uppdaterade vissa hjälpvisningar.
Nya tillägg
 • • Åtgärdade ett problem som orsakade att en felaktig bländare valdes i läge P (programautomatik) med en blixt monterad på kameran under förhållanden där f/32 normalt skulle ha valts.
 • • Åtgärdade ett problem som förhindrade att blixtenheter som styrs via radiostyrd avancerad trådlös blixt kunde synkroniseras med slutartider på 1/100 sek. eller kortare med:
  • valt för Fotografering med flimmerreduc. i kamerans FOTOGRAFERINGSMENY och
  • Aktivera valt för anpassad inställning d5 (Elektr. slutare för främre ridå) i kamerans ANPASSNINGSMENY.
Ändringar från “C” firmwareversion 1.00 till 1.01
 • • Åtgärdade ett problem som i sällsynta fall orsakade att kameran slutade svara under seriefotografering med NEF (RAW) valt för Bildkvalitet och valt för Ljudlös fotografering i kamerans FOTOGRAFERINGSMENY.
 • • Om Slutaren aktiverad är valt för Funktion utan minneskort i kamerans INSTÄLLNINGSMENY, kan alternativet Visning av tagen bild i VISNINGSMENY nu nås när inget minneskort är isatt.
Visa kamerans firmwareversion
 1. Slå på kameran.
 2. Tryck på kamerans MENU-knapp och välj [Firmwareversion] i [INSTÄLLNINGSMENY] för att visa kamerans firmwareversion.
 3. Kontrollera kamerans firmwareversion.
 4. Stäng av kameran.
Produktbeskrivning
Namn Z 7 “C” Firmwareversion 3.60
Kameror som stöds Z 7
Firmwareversioner för kameror som stöds “C” firmwareversion 1.00–3.50
Filnamn F-Z7-V360W.exe
Systemkrav
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8.1
Notera: Uppdateringar från firmware-version 2.10 eller tidigare kräver ett XQD-minneskort och kortläsare. Uppdateringar från firmware-version 2.20 eller senare kan utföras med antingen ett XQD-minneskort och kortläsare eller ett CFexpress-minneskort och kortläsare.
Upphovsrättsinnehavare Nikon Corporation
Arkivtyp Självuppackande
Återgivning Ej tillåten
Uppdatera kamerans firmware
 1. Skapa en mapp på datorns hårddisk och namnge den enligt dina önskemål.
 2. Ladda ner F-Z7-V360W.exe till mappen som skapades i steg 1.
 3. Kör F-Z7-V360W.exe för att packa upp följande fil till en mapp som heter “Z7Update”:
  • Z_7_0360.bin (kamerans firmware)
 4. Använd en kortläsare och kopiera “Z_7_0360.bin” till ett minneskort som har formaterats i kameran.
  Notera: Se till att kopiera firmware till rotkatalogen (den översta) på minneskortet. Kameran hittar inte det nya firmware om det placeras i en mapp under rotkatalogen.
 5. Sätt i minneskortet i kameran och slå på kameran.
 6. Välj [Firmwareversion] i [INSTÄLLNINGSMENY] och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra firmwareuppdateringen.
 7. När uppdateringen är slutförd, stäng av kameran och ta ur minneskortet.
 8. Kontrollera att firmware har uppdaterats till den nya versionen.

Notera: För mer detaljerade anvisningar eller information angående den utrustning som krävs för att slutföra uppdateringen, kan du ladda ner följande PDF-fil:
Z-series_FirmUp_Win_Sv.pdf (PDF) (0,31 MB)

Notera: Uppdateringar kan utföras av Nikon-auktoriserade servicerepresentanter.

Notera: Licensen för programvara med öppen källkod som ingår i kamerans drivrutin NVM Express finns under “BSD License (NVM Express Driver)”.

Produktbeskrivning
Namn Z 7 “C” Firmwareversion 3.60
Kameror som stöds Z 7
Firmwareversioner för kameror som stöds “C” firmwareversion 1.00–3.50
Filnamn F-Z7-V360M.dmg
Systemkrav
 • macOS Ventura version 13
 • macOS Monterey version 12
 • macOS Big Sur version 11
 • macOS Catalina version 10.15
 • macOS Mojave version 10.14
 • macOS High Sierra version 10.13
 • macOS Sierra version 10.12
Notera: Uppdateringar från firmware-version 2.10 eller tidigare kräver ett XQD-minneskort och kortläsare. Uppdateringar från firmware-version 2.20 eller senare kan utföras med antingen ett XQD-minneskort och kortläsare eller ett CFexpress-minneskort och kortläsare.
Upphovsrättsinnehavare Nikon Corporation
Arkivtyp Självuppackande
Återgivning Ej tillåten
Uppdatera kamerans firmware
 1. Ladda ner F-Z7-V360M.dmg.
 2. Dubbelklicka på ikonen F-Z7-V360M.dmg för att montera en diskavbildning som innehåller en mapp som heter “Z7Update”, vilken i sin tur innehåller följande fil:
  • Z_7_0360.bin (kamerans firmware)
 3. Använd en kortläsare och kopiera “Z_7_0360.bin” till ett minneskort som har formaterats i kameran.
  Notera: Se till att kopiera firmware till rotkatalogen (den översta) på minneskortet. Kameran hittar inte det nya firmware om det placeras i en mapp under rotkatalogen.
 4. Sätt i minneskortet i kameran och slå på kameran.
 5. Välj [Firmwareversion] i [INSTÄLLNINGSMENY] och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra firmwareuppdateringen.
 6. När uppdateringen är slutförd, stäng av kameran och ta ur minneskortet.
 7. Kontrollera att firmware har uppdaterats till den nya versionen.

Notera: För mer detaljerade anvisningar eller information angående den utrustning som krävs för att slutföra uppdateringen, kan du ladda ner följande PDF-fil:
Z-series_FirmUp_Mac_Sv.pdf (PDF) (0,26 MB)

Notera: Uppdateringar kan utföras av Nikon-auktoriserade servicerepresentanter.

Notera: Licensen för programvara med öppen källkod som ingår i kamerans drivrutin NVM Express finns under “BSD License (NVM Express Driver)”.

End User License Agreement

PDF-filer kan visas med gratisprogramvaran Adobe® Reader®.
Ladda ner Adobe® Reader®.