Svenska

Även om din enhet inte stöder denna nedladdningstjänst kan den användas för att visa hämtad information. Länkar till nedladdningar kan skickas via e-post för nedladdning på en dator.

Z 50 Firmware

Välj ditt operativsystem.

 • Windows
 • Mac OS

Detta uppdateringsprogram för programvara är avsett för den kundägda produkt som listas ovan (den “påverkade produkten”), och tillhandahålls endast om avtalet som listas nedan accepteras. Genom att välja “Jag accepterar” och klicka på “Ladda ner” har du accepterat villkoren i avtalet. Se till att du förstår villkoren i avtalet innan du startar nedladdningen.

 • • Denna tjänst tillhandahåller programvara som kan användas för att uppdatera Z 50-kamerans firmware “C” till version 2.20. Kontrollera kamerans firmwareversion innan du fortsätter. Du behöver inte ladda ner denna uppdatering om det firmware som listas ovan redan är installerat.
 • • Denna uppdatering innehåller alla ändringar från tidigare uppdateringar.
 • • Användare av ViewNX-i måste uppgradera till ViewNX-i version 1.4.3 eller senare, medan användare av Capture NX-D måste uppgradera till Capture NX-D version 1.6.3 eller senare.
 • • Läs informationen nedan innan du fortsätter.
Ändringar från “C” firmwareversion 2.11 till 2.20
 • • Lade till stöd för:
  • - FTZ II-fattningsadaptrar och
  • - NIKKOR Z 24-120mm f/4 S-objektiv.
 • • Förbättrad ansikts-/ögonavkänningsprestanda och synlighet hos motiv i bilder som tas med en extra blixt.
Ändringar från tidigare versioner
Ändringar från “C” firmwareversion 2.10 till 2.11
 • • Lade till stöd för NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 och NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S-objektiv.
 • • Åtgärdade ett problem som uppstod efter att kamerans firmware uppdaterades till version 2.10 som ibland förstärkte ljuden som genererades av bländarmekanismerna när zoom- eller fokusringarna roterades på vissa objektiv med F-fattning monterade i en FTZ-fattningsadapter.
Ändringar från “C” firmwareversion 2.03 till 2.10
 • • Alternativet Spara fokusposition har lagts till INSTÄLLNINGSMENY. Om är valt kommer fokuspositionen, som gällde då kameran stängdes av, att väljas nästa gång kameran slås på. Detta alternativ gäller endast när kameran används med autofokusobjektiv med Z-fattning.
 • • Åtgärdade ett problem som orsakade att alternativet som valts för Anpassad inställning a2 (Ansikts-/ögonavk. auto. AF-omr.) i lägena P, S, A och M återställdes närhelst de Anpassade inställningarna för läge U1 eller U2 återställdes.
Ändringar från “C” firmwareversion 2.02 till 2.03
 • • Åtgärdade följande problem:
  • - Om du tryckte på inzoomningsknappen för att visa en förhandsgranskning avbröts ändringarna av Ställ in Picture Control > Nyans gjorda med hjälp av NEF (RAW)-bearbetning i RETUSCHERINGSMENY.
  • - Vissa bländarvärden valdes inte när inställningsringen på följande objektiv roterades för att blända ned bländaröppningen i filmläge:
   • ▹ NIKKOR Z 50mm f/1.2 S
   • ▹ NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3
   • ▹ NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR
   • ▹ NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR
   • ▹ NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR
Ändringar från “C” firmwareversion 2.01 till 2.02
 • • Ett problem har åtgärdats i firmwareversion 2.00 och 2.01 där finjusteringsvärdena som valts för AF-finjustering > Sparat värde inte användes korrekt när bilder togs.
Ändringar från “C” firmwareversion 2.00 till 2.01
 • • Åtgärdade ett problem med teckenvisning som inträffade när man i kameramenyerna valde koreanska eller förenklad kinesiska som önskat språk. Ingen uppdatering krävs om språkalternativet i menyerna för din kamera inte listar alternativ för koreanska eller förenklad kinesiska.
Ändringar från “C” firmwareversion 1.11 till 2.00
 • • Med alternativet Djuravkänning på tillagt i Anpassad inställning a2 (Ansikts-/ögonavk. auto. AF-omr.) är ansikts-/ögonavkänning nu tillgängligt för hundar och katter. När detta alternativ är aktiverat detekterar kameran nu ögon och ansikte på hundar och katter (i filmläge detekteras endast ansikten). Djuravkänning på väljs automatiskt när funktionsratten är i läge SCN (motivläge) med Husdjursporträtt valt.
 • • Lade till stöd för Nikon TC-1.4x/TC-2.0x-telekonvertrar med Z-fattning.
 • • Lade till stöd för firmwareuppdateringar för objektiv med F-fattning. Firmwareuppdateringar för objektiv med F-fattning stöds från firmwareversion 1.10 för FTZ-fattningsadaptern.
 • • Ändrade vissa av f/-nummervärdena som visas när exponeringen justeras i steg om 1/3 EV (f/1.2 visas nu som f/1.3). Från 21 juli 2020 gäller detta för NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct-objektiv.
 • • Gafflingssteget används nu korrekt på bilder som tas med exponeringen låst under AE-gaffling i utlösarläge Serietagning H (utökad).
 • • Prioritera utlösning är nu aktiverat om AF-S Enkel AF väljs för Fokusläge när AF-ON är tilldelat till AE-L/AF-L-knappen.
 • • Följande förbättringar har gjorts för motivföljning:
  • - Användaren kan nu växla mellan visningen av automatiskt AF-område och val av mål med ett anpassat reglage såsom Fn1-knappen.
  • - Funktionen hos motivföljning när AF-C är valt under stillbildsfotografering liknar nu mer den för 3D-följning på digitala SLR-kameror.
 • • Villkoren för att visa prompten som föreslår att blixten används har granskats och prompten visas nu under mer lämpliga förhållanden.
 • • Åtgärdade följande problem:
  • - Beskärningen som valts för “stående” (porträtt) bilder med PictBridge avspeglades inte korrekt på den utskrivna bilden.
  • - I sällsynta fall aktiverades inte autofokus om ett NIKKOR Z DX 16–50mm f/3.5–6.3 VR-objektiv var utdraget samtidigt som kameran slogs på.
Ändringar från “C” firmwareversion 1.10 till 1.11
 • • Lade till stöd för Fn2-knappen som finns på vissa objektiv.
Ändringar från “C” firmwareversion 1.00 till 1.10
 • • Lagt till stöd för fokuseringsgränsväljaren tillgänglig på vissa Z-fattningsobjektiv (från och med den 12 februari 2020, endast NIKKOR Z 70–200mm f/2.8 VR S). Fn2-knappen på objektivet stöds inte.
 • • Filmsekvenser som spelats in i självporträtt-läge filmas nu med AF-F (aktiv autofokus), oavsett vilket alternativ som valts för autofokusläge.
Visa kamerans firmwareversion
 1. Slå på kameran.
 2. Tryck på kamerans MENU-knapp och välj Firmwareversion i INSTÄLLNINGSMENY för att visa kamerans firmwareversion.
 3. Kontrollera kamerans firmwareversion.
 4. Stäng av kameran.
Produktbeskrivning
Namn Z 50 “C” Firmwareversion 2.20
Kameror som stöds Z 50
Firmwareversioner för kameror som stöds “C” firmwareversion 1.00–2.11
Filnamn F-Z50-V220W.exe
Systemkrav
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Notera: Kortläsare och dator behövs.
Upphovsrättsinnehavare Nikon Corporation
Arkivtyp Självuppackande
Återgivning Ej tillåten
Uppdatera kamerans firmware
 1. Skapa en mapp på datorns hårddisk och namnge den enligt dina önskemål.
 2. Ladda ner F-Z50-V220W.exe till mappen som skapades i steg 1.
 3. Kör F-Z50-V220W.exe för att packa upp följande fil till en mapp som heter “Z50Update”:
  • Z_50_0220.bin (kamerans firmware)
 4. Använd en kortläsare och kopiera “Z_50_0220.bin” till ett minneskort som har formaterats i kameran.
  Notera: Se till att kopiera firmware till rotkatalogen (den översta) på minneskortet. Kameran hittar inte det nya firmware om det placeras i en mapp under rotkatalogen.
 5. Sätt i minneskortet i kameran och slå på kameran.
 6. Välj Firmwareversion i INSTÄLLNINGSMENY och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra firmwareuppdateringen.
 7. När uppdateringen är slutförd, stäng av kameran och ta ur minneskortet.
 8. Kontrollera att firmware har uppdaterats till den nya versionen.

Notera: För mer detaljerade anvisningar eller information angående den utrustning som krävs för att slutföra uppdateringen, kan du ladda ner följande PDF-fil:
Z-series_FirmUp_Win_Sv.pdf (PDF) (0,31 MB)

Notera: Uppdateringar kan utföras av Nikon-auktoriserade servicerepresentanter.

Produktbeskrivning
Namn Z 50 “C” Firmwareversion 2.20
Kameror som stöds Z 50
Firmwareversioner för kameror som stöds “C” firmwareversion 1.00–2.11
Filnamn F-Z50-V220M.dmg
Systemkrav
 • macOS Big Sur version 11
 • macOS Catalina version 10.15
 • macOS Mojave version 10.14
 • macOS High Sierra version 10.13
 • macOS Sierra version 10.12
Notera: Kortläsare och dator behövs.
Upphovsrättsinnehavare Nikon Corporation
Arkivtyp Självuppackande
Återgivning Ej tillåten
Uppdatera kamerans firmware
 1. Ladda ner F-Z50-V220M.dmg.
 2. Dubbelklicka på ikonen F-Z50-V220M.dmg för att montera en diskavbildning som innehåller en mapp som heter “Z50Update”, vilken i sin tur innehåller följande fil:
  • Z_50_0220.bin (kamerans firmware)
 3. Använd en kortläsare och kopiera “Z_50_0220.bin” till ett minneskort som har formaterats i kameran.
  Notera: Se till att kopiera firmware till rotkatalogen (den översta) på minneskortet. Kameran hittar inte det nya firmware om det placeras i en mapp under rotkatalogen.
 4. Sätt i minneskortet i kameran och slå på kameran.
 5. Välj Firmwareversion i INSTÄLLNINGSMENY och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra firmwareuppdateringen.
 6. När uppdateringen är slutförd, stäng av kameran och ta ur minneskortet.
 7. Kontrollera att firmware har uppdaterats till den nya versionen.

Notera: För mer detaljerade anvisningar eller information angående den utrustning som krävs för att slutföra uppdateringen, kan du ladda ner följande PDF-fil:
Z-series_FirmUp_Mac_Sv.pdf (PDF) (0,26 MB)

Notera: Uppdateringar kan utföras av Nikon-auktoriserade servicerepresentanter.

End User License Agreement

PDF-filer kan visas med gratisprogramvaran Adobe® Reader®.
Ladda ner Adobe® Reader®.