Svenska

Även om din enhet inte stöder denna nedladdningstjänst kan den användas för att visa hämtad information. Länkar till nedladdningar kan skickas via e-post för nedladdning på en dator.

KeyMission 360 Firmware

Välj ditt operativsystem.

 • Windows
 • Mac OS

Detta uppdateringsprogram för programvara är avsett för den kundägda produkt som listas ovan (den “påverkade produkten”), och tillhandahålls endast om avtalet som listas nedan accepteras. Genom att välja “Jag accepterar” och klicka på “Ladda ner” har du accepterat villkoren i avtalet. Se till att du förstår villkoren i avtalet innan du startar nedladdningen.

 • • Denna tjänst tillhandahåller programvara som kan användas för att uppdatera firmware för KeyMission 360-kameror till version 1.6. Kontrollera kamerans firmwareversion innan du fortsätter. Du behöver inte ladda ner denna uppdatering om det firmware som listas ovan redan är installerat.
 • • Denna uppdatering innehåller alla ändringar från tidigare uppdateringar.
 • • Använd den senaste versionen av SnapBridge 360/170-appen.
 • • När firmware uppdateras kan parkopplingen mellan kameran och den smarta enheten avbrytas. Parkoppla enheterna igen om det behövs.
 • • Läs informationen nedan innan du fortsätter.
Ändringar från firmwareversion 1.5 till 1.6
 • • Åtgärdade ett problem som förhindrade parkoppling mellan kameran och enheter som kör SnapBridge 360/170-appen under iOS och iPadOS.
Ändringar från tidigare versioner
Ändringar från firmwareversion 1.4 till 1.5
 • • Okomprimerad ekvirektangulär video av vyn genom objektivet kan nu matas ut via HDMI-kontakten tillsammans med ljud från kamerans mikrofon. Se onlinehandboken för mer information.
 • •Åtgärdade ett problem som orsakade synlig variation i kontrasten i bilder som tagits med Aktiv D-Lighting.
Ändringar från firmwareversion 1.3 till 1.4
 • • Förbättrad parkoppling och anslutning mellan kameran och Android OS-enheter som kör SnapBridge 360/170-appen.
Ändringar från firmwareversion 1.2 till 1.3
 • • Införde förbättringar gällande ett problem som orsakade att anslutningarna mellan kameran och iOS 10.2-kompatibla versioner av SnapBridge 360/170-appen blev instabila.
Ändringar från firmwareversion 1.1 till 1.2
 • • Åtgärdade ett problem som i sällsynta fall orsakade att delar av fotografier blev svartvita.
Ändringar från firmwareversion 1.0 till 1.1
 • • Lade till stöd för iOS 10. Användare av iOS 10 behöver också uppgradera SnapBridge 360/170-appen till den senaste versionen, som stödjer iOS 10.
 • • Förbättrad anslutning vid parkoppling med SnapBridge 360/170-appen.
 • • Åtgärdade ett problem som orsakade att sfäriska 360°-bilder inte visades som sfäriska 360°-bilder när de laddades upp till Facebook.
 • • Filer som spelats in med Loop recording (Loopa inspelning) är nu uppdelade i maximalt 6 delar istället för 5.
Visa kamerans firmwareversion
Datorer
 1. Anslut datorn till KeyMission 360 och starta KeyMission 360/170 Utility.
 2. Klicka på fliken Set (Ställ in).
 3. Använd Firmware version (Firmwareversion) för att kontrollera kamerans firmwareversion.
Smarta enheter
 1. Starta SnapBridge 360/170-appen och parkoppla den smarta enheten med din kamera (om enheterna redan har parkopplats ansluts SnapBridge 360/170-appen automatiskt vid starten).
 2. Tryck på Camera settings (Kamerainställningar)Camera (Kamera)-fliken.
 3. Använd Firmware version (Firmwareversion) för att kontrollera kamerans firmwareversion.
Produktbeskrivning
Namn KeyMission 360 Firmwareversion 1.6
Kameror som stöds KeyMission 360
Firmwareversioner som stöds Version 1.0–1.5
Filnamn F-KM360-V16W.exe
Operativsystem
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Notera: Kortläsare eller dator med inbyggt minneskortsfack krävs.
Upphovsrättsinnehavare Nikon Corporation
Arkivtyp Självuppackande
Återgivning Ej tillåten
Uppdatera kamerans firmware
 1. Skapa en mapp på datorns hårddisk och namnge den enligt dina önskemål.
 2. Ladda ner F-KM360-V16W.exe till mappen som skapades i steg 1.
 3. Kör F-KM360-V16W.exe för att packa upp firmware till en undermapp i den nya mappen. Den resulterande filen och mappstrukturen visas nedan:
  • KM360Update (undermappen som innehåller firmware)
  • update.bin (kamerans firmware, placerat i mappen “KM360Update”)
 4. Använd ett kortfack eller en kortläsare och kopiera filen “update.bin” till ett minneskort som har formaterats i kameran med KeyMission 360/170 Utility eller SnapBridge 360/170-appen.
 5. Sätt i minneskortet i kameran.
 6. Håll in foto- och filmknapparna på kameran samtidigt för att starta firmwareuppdateringen. Statuslampan släcks när uppdateringen är slutförd.
 7. Använd KeyMission 360/170 Utility eller SnapBridge 360/170-appen för att kontrollera att firmware har uppdaterats till den nya versionen.

Notera: För mer detaljerade instruktioner eller information om den utrustning som krävs för att slutföra uppdateringen, ladda ner följande PDF-fil:
KM360_FirmUp_Win_En.pdf (PDF) (0,39 MB)

Notera: Uppdateringar kan utföras av Nikon-auktoriserade servicerepresentanter.

Produktbeskrivning
Namn KeyMission 360 Firmwareversion 1.6
Kameror som stöds KeyMission 360
Firmwareversioner som stöds Version 1.0–1.5
Filnamn F-KM360-V16M.dmg
Operativsystem
 • macOS Big Sur version 11
 • macOS Catalina version 10.15
 • macOS Mojave version 10.14
 • macOS High Sierra version 10.13
 • macOS Sierra version 10.12
Notera: Kortläsare eller dator med inbyggt minneskortsfack krävs.
Upphovsrättsinnehavare Nikon Corporation
Arkivtyp Självuppackande
Återgivning Ej tillåten
Uppdatera kamerans firmware
 1. Ladda ner F-KM360-V16M.dmg.
 2. Dubbelklicka på ikonen F-KM360-V16M.dmg för att montera en diskavbildning som innehåller mappen och filen nedan:
  • KM360Update (undermappen som innehåller firmware)
  • update.bin (kamerans firmware, placerat i mappen “KM360Update”)
 3. Använd ett kortfack eller en kortläsare och kopiera filen “update.bin” till ett minneskort som har formaterats i kameran med KeyMission 360/170 Utility eller SnapBridge 360/170-appen.
 4. Sätt i minneskortet i kameran.
 5. Håll in foto- och filmknapparna på kameran samtidigt för att starta firmwareuppdateringen. Statuslampan släcks när uppdateringen är slutförd.
 6. Använd KeyMission 360/170 Utility eller SnapBridge 360/170-appen för att kontrollera att firmware har uppdaterats till den nya versionen.

Notera: För mer detaljerade instruktioner eller information om den utrustning som krävs för att slutföra uppdateringen, ladda ner följande PDF-fil:
KM360_FirmUp_Mac_En.pdf (PDF) (0,42 MB)

Notera: Uppdateringar kan utföras av Nikon-auktoriserade servicerepresentanter.

End User License Agreement

PDF-filer kan visas med gratisprogramvaran Adobe® Reader®.
Ladda ner Adobe® Reader®.