Svenska

Även om din enhet inte stöder denna nedladdningstjänst kan den användas för att visa hämtad information. Länkar till nedladdningar kan skickas via e-post för nedladdning på en dator.

FTZ Firmware

Välj ditt operativsystem.

 • Windows
 • Mac OS

Detta uppdateringsprogram för programvara är avsett för den kundägda produkt som listas ovan (den “påverkade produkten”), och tillhandahålls endast om avtalet som listas nedan accepteras. Genom att välja “Jag accepterar” och klicka på “Ladda ner” har du accepterat villkoren i avtalet. Se till att du förstår villkoren i avtalet innan du startar nedladdningen.

 • • Denna tjänst tillhandahåller programvara som kan användas för att uppdatera firmware för FTZ-fattningsadaptern till version 1.10. Innan du fortsätter, välj Firmwareversion i kamerans INSTÄLLNINGSMENY och kontrollera kamerans firmwareversion för fattningsadaptern (MA). Du behöver inte ladda ner eller installera denna uppdatering om det firmware som listas ovan redan är installerat.
 • • Denna firmwareuppdatering utförs med en FTZ-fattningsadapter monterad på en kamera. Se “Kompatibla kameror” för en lista med kompatibla kameror.
 • • För att utföra uppdateringen behöver du minneskortet som används i kameran och en kompatibel kortläsare.
 • • Uppdateringar kan utföras av Nikon-auktoriserade servicerepresentanter.
 • • Läs informationen nedan innan du fortsätter.

Viktigt

Eventuella firmwareuppdateringar för kamera och fattningsadapter måste utföras innan firmware för objektiv med F-fattning kan uppdateras. Innan du uppdaterar firmware för objektiv med F-fattning:

 1. Kontrollera kamerans firmware och uppdatera till den senaste versionen om “C” firmwareversionen är tidigare än 3.10 (Z 7 eller Z 6) eller 2.00 (Z 50). Ta av FTZ-fattningsadaptern innan du uppdaterar kamerans firmware.
 2. Kontrollera firmware för fattningsadaptern (MA) och uppdatera till den senaste versionen om firmwareversionen för fattningsadaptern är tidigare än 1.10. Ta bort objektiv med F-fattning innan du uppdaterar firmware för fattningsadaptern.

Användare av kameror från Z 6II och andra Z-serier lanserade under eller efter november 2020 ska installera denna uppdatering om kameran visar ett meddelande som uppmanar dem att uppdatera firmware till FTZ-fattningsadaptern.

Kompatibla kameror

Följande kameror kan användas för att uppdatera firmware för FTZ-fattningsadaptrar:

 • • Kameror i Z-serien

Notera: Uppdateringar kan utföras av Nikon-auktoriserade servicerepresentanter.

Ändringar från firmwareversion 1.00 till 1.10
 • • Lade till stöd för firmwareuppdateringar för objektiv med F-fattning.
Visa firmwareversion för fattningsadapter
 1. Montera en FTZ-fattningsadapter på kameran och slå på kameran.
 2. Tryck på kamerans MENU-knapp och välj INSTÄLLNINGSMENY > Firmwareversion för att visa firmwareversionerna för kameran och fattningsadaptern (MA).
 3. Kontrollera firmwareversionen för fattningsadaptern.
 4. Stäng av kameran.
Produktbeskrivning
Namn Firmwareversion 1.10 för FTZ-fattningsadaptern (MA)
Fattningsadaptrar som stöds FTZ-fattningsadaptrar
Firmwareversioner för fattningsadapter som stöds “MA”-firmwareversion 1.00
Filnamn F-FTZ-V0110W.exe
Systemkrav
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Notera: Kortläsare och dator behövs.
Upphovsrättsinnehavare Nikon Corporation
Arkivtyp Självuppackande
Återgivning Ej tillåten
Uppdatera firmware för fattningsadapter
 1. Skapa en mapp på datorns hårddisk och namnge den enligt dina önskemål.
 2. Ladda ner F-FTZ-V0110W.exe till mappen som skapades i steg 1.
 3. Kör F-FTZ-V0110W.exe för att packa upp följande fil till en mapp som heter “FTZUpdate”:
  • MAFTZ0110.bin (firmware för fattningsadapter)
 4. Använd ett kortfack eller kortläsare och kopiera “MAFTZ0110.bin” till ett minneskort som har formaterats i kameran.
  Notera: Se till att kopiera firmware till rotkatalogen (den översta) på minneskortet. Kameran hittar inte det nya firmware om det placeras i en mapp under rotkatalogen.
 5. Montera FTZ-fattningsadaptern på kameran.
 6. Sätt i minneskortet i kameran och slå på kameran.
 7. Välj INSTÄLLNINGSMENY > Firmwareversion och följ instruktionerna på skärmen för att utföra firmwareuppdateringen.
 8. När ett meddelande visas som talar om att uppdateringen är slutförd, stäng av kameran och ta bort minneskortet.
 9. Slå på kameran och kontrollera att firmware har uppdaterats till den nya versionen.

Notera: För mer detaljerade instruktioner eller information om den utrustning som krävs för att slutföra uppdateringen, ladda ner följande PDF-fil:
Z-series_FirmUp_Win_Sv.pdf (PDF) (0,31 MB)

Notera: Uppdateringar kan utföras av Nikon-auktoriserade servicerepresentanter.

Produktbeskrivning
Namn Firmwareversion 1.10 för FTZ-fattningsadaptern (MA)
Fattningsadaptrar som stöds FTZ-fattningsadaptrar
Firmwareversioner för fattningsadapter som stöds “MA”-firmwareversion 1.00
Filnamn F-FTZ-V0110M.dmg
Systemkrav
 • macOS Catalina version 10.15
 • macOS Mojave version 10.14
 • macOS High Sierra version 10.13
 • macOS Sierra version 10.12
Notera: Kortläsare och dator behövs.
Upphovsrättsinnehavare Nikon Corporation
Arkivtyp Självuppackande
Återgivning Ej tillåten
Uppdatera firmware för fattningsadapter
 1. Ladda ner F-FTZ-V0110M.dmg.
 2. Dubbelklicka på ikonen F-FTZ-V0110M.dmg för att montera en diskavbildning som innehåller en mapp som heter “FTZUpdate”, vilken i sin tur innehåller följande fil:
  • MAFTZ0110.bin (firmware för fattningsadapter)
 3. Använd ett kortfack eller kortläsare och kopiera “MAFTZ0110.bin” till ett minneskort som har formaterats i kameran.
  Notera: Se till att kopiera firmware till rotkatalogen (den översta) på minneskortet. Kameran hittar inte det nya firmware om det placeras i en mapp under rotkatalogen.
 4. Montera FTZ-fattningsadaptern på kameran.
 5. Sätt i minneskortet i kameran och slå på kameran.
 6. Välj INSTÄLLNINGSMENY > Firmwareversion och följ instruktionerna på skärmen för att utföra firmwareuppdateringen.
 7. När ett meddelande visas som talar om att uppdateringen är slutförd, stäng av kameran och ta bort minneskortet.
 8. Slå på kameran och kontrollera att firmware har uppdaterats till den nya versionen.

Notera: För mer detaljerade instruktioner eller information om den utrustning som krävs för att slutföra uppdateringen, ladda ner följande PDF-fil:
Z-series_FirmUp_Mac_Sv.pdf (PDF) (0,26 MB)

Notera: Uppdateringar kan utföras av Nikon-auktoriserade servicerepresentanter.

End User License Agreement

PDF-filer kan visas med gratisprogramvaran Adobe® Reader®.
Ladda ner Adobe® Reader®.