Svenska

Z 6 Firmware

Välj ditt operativsystem.

 • Windows
 • Mac OS

Detta uppdateringsprogram för programvara är avsett för den kundägda produkt som listas ovan (den “påverkade produkten”), och tillhandahålls endast om avtalet som listas nedan accepteras. Genom att välja “Jag accepterar” och klicka på “Ladda ner” har du accepterat villkoren i avtalet. Se till att du förstår villkoren i avtalet innan du startar nedladdningen.

 • • Denna tjänst tillhandahåller programvara som kan användas för att uppdatera Z 6-kamerans firmware “C” till version 2.01. Innan du fortsätter, välj Firmwareversion i kamerans INSTÄLLNINGSMENY och kontrollera kamerans firmwareversion. Du behöver inte ladda ner eller installera denna uppdatering om det firmware som listas ovan redan är installerat.
 • • Denna uppdatering innehåller alla ändringar från tidigare uppdateringar.
 • • För att utföra denna uppdatering krävs en XQD-kortläsare.
 • • Läs informationen nedan innan du fortsätter.
Ändringar från “C” firmwareversion 2.00 till 2.01
 • Åtgärdade följande problem:
  • • Om kameran upptäckte ansikten under stillbildsfotografering eller filminspelning med de inställningar som listas nedan kunde kameran i mycket sällsynta fall börja reagera långsammare, visa ett fel eller helt sluta att svara.
   • Stillbildsfotografering
   • Automatiskt AF-område valt för AF-områdesläge i FOTOGRAFERINGSMENY
   • Ansikts- och ögonavkänning på eller Ansiktsavkänning på valt för Anpassad inställning a4 (Ansikts-/ögonavk. auto. AF-omr.) i ANPASSNINGSMENY
   • Filminspelning
   • Automatiskt AF-område valt för AF-områdesläge i FILMINSPELNINGSMENY
   • Ansikts- och ögonavkänning på eller Ansiktsavkänning på valt för Anpassad inställning a4 (Ansikts-/ögonavk. auto. AF-omr.) i ANPASSNINGSMENY
    • Notera: Ögonavkänning är inaktiverat under filminspelning.
  • • I mycket sällsynta fall kunde den nedersta delen av bilder som tagits med alla följande inställningar aktiva inte visas som förväntat:
   • - Funktionsratten vriden till AUTO, P eller A
   • - Ett NEF (RAW)-alternativ valt för Bildkvalitet i FOTOGRAFERINGSMENY
   • 14 bitar valt för Sparar i NEF (RAW) > Bitdjup för NEF (RAW) i FOTOGRAFERINGSMENY
   • Auto valt för Anpassad inställning d5 (Slutartyp) i ANPASSNINGSMENY
   • - Utlösarläget Serietagning H (utökad) valt med utlösarläges-/självutlösarknappen
Ändringar från tidigare versioner
Ändringar från “C” firmwareversion 1.01 till 2.00
 • • Lade till ögonavkännande AF för användning vid fotografering. För att aktivera ögonavkännande AF, välj:
  • - AF-S eller AF-C för Fokusläge i FOTOGRAFERINGSMENY
  • - Automatiskt AF-område för AF-områdesläge i FOTOGRAFERINGSMENY
  • - Ansikts- och ögonavkänning på för Anpassad inställning a4 (Ansikts-/ögonavk. auto. AF-omr.) i ANPASSNINGSMENY
  Om kameran detekterar ansiktet på ett porträttmotiv omges ansiktet av en gul ram som indikerar fokuspunkten. Om motivets ögon detekteras visas en gul ram som indikerar fokuspunkten runt ett av ögonen. Om kameran upptäcker mer än ett ansikte eller öga visas trianglar på någon sida av fokuspunkten. För att placera fokuspunkten över ett annat ansikte eller öga, tryck multi- eller sekundärväljaren åt vänster eller höger.
 • • Förbättrad autofokusprestanda för foton och filmer som tas under svagt ljus: –3,5 – 19 EV (autofokus för låg ljusstyrka -6 – 19 EV), uppmätt i fotoläge med enpunkts servo-AF (AF-S) vid ISO 100 och 20 °C med ett f/2-objektiv.
 • • Följande förbättringar har gjorts för alternativet Serietagning H (utökad) för Utlösarläge:
  • - Inte bara fokus, utan nu även exponeringen reagerar på förändringar i motivet under fotograferingen
  • - Seriefotograferingsinformationen efter att minnesbufferten är fylld är nu lättare att läsa
 • • Minskade den tid som displayen stängs av (avstängningstiden) när bilder tas med eller På (endast monitor) valt för Visning av tagen bild i VISNINGSMENY.
 • • Post d5 i ANPASSNINGSMENY som tidigare kallades Elektr. slutare för främre ridå har döpts om till Slutartyp och har alternativen Auto, Mekanisk slutare och Elektr. slutare för främre ridå. Om Auto väljs kommer kameran automatiskt att välja en slutartyp i enlighet med slutartiden.
 • • Ändrade färgen som fokuspunkten får när AF-ON-knappen trycks in eller avtryckaren trycks in halvvägs med Automatiskt AF-område valt och ansiktsavkänning eller motivföljning aktiverat.
 • • Redigerade och reviderade hjälptext.
 • • Åtgärdade följande problem:
  • - Kameran slutade svara om vissa åtgärder utfördes medan HDMI-utmatning pågick med 3 840 x 2 160 (4K UHD) valt för bildstorlek.
  • - Det värde som valts för högsta känslighet överskreds ibland under filminspelning i läge M med valt för Auto. ISO-känslighet (läge M) om Aktiv D-Lighting var aktiverat.
  • - Posterna i Min meny visades ibland inte korrekt.
Ändringar från “C” firmwareversion 1.00 till 1.01
 • • När är valt för HDMI > Avancerade inställningar > N-Log-inställning i kamerans INSTÄLLNINGSMENY används Högsta känslighet nu under filminspelning om:
  • - kameran är i läge P (programautomatik), S (slutartidsstyrd automatik) eller A (bländarstyrd automatik), eller
  • - kameran är i läge M (manuell) och är valt för Inställningar för ISO-känslighet > Auto. ISO-känslighet (läge M) i kamerans FILMINSPELNINGSMENY.
 • • Åtgärdade ett problem som orsakade att programvara från tredje part visade fel värde för Exif 35 mm-formatmotsvarighetens brännvidd för fotografier tagna med ett icke-CPU-objektiv anslutet via en FTZ-fattningsadapter med brännvidden som specificerats med alternativet Data för icke-CPU-objektiv i kamerans INSTÄLLNINGSMENY.
 • • Åtgärdade ett problem som orsakade att fotografier som togs med extra blixtar blev överexponerade om ett ansikte upptäcktes i blixtlägen med Automatiskt AF-område valt för AF-områdesläge.
 • • Åtgärdade ett problem som orsakade att en felaktig bländare valdes i läge P (programautomatik) med en blixt monterad på kameran under förhållanden där f/32 normalt skulle ha valts.
 • • Åtgärdade ett problem som förhindrade att blixtenheter som styrs via radiostyrd avancerad trådlös blixt kunde synkroniseras med slutartider på 1/100 sek. eller kortare med:
  • valt för Fotografering med flimmerreduc. i kamerans FOTOGRAFERINGSMENY och
  • Aktivera valt för anpassad inställning d5 (Elektr. slutare för främre ridå) i kamerans ANPASSNINGSMENY.
Visa kamerans firmwareversion
 1. Slå på kameran.
 2. Tryck på kamerans MENU-knapp och välj Firmwareversion i INSTÄLLNINGSMENY för att visa kamerans firmwareversion.
 3. Kontrollera kamerans firmwareversion.
 4. Stäng av kameran.
Produktbeskrivning
Namn Z 6 “C” Firmwareversion 2.01
Kameror som stöds Z 6
Firmwareversioner för kameror som stöds “C” firmwareversion 1.00–2.00
Filnamn F-Z6-V201W.exe
Systemkrav
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Home Basic
 • Microsoft Windows 7 Home Premium
 • Microsoft Windows 7 Professional
 • Microsoft Windows 7 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Ultimate
Notera: XQD-kortläsare krävs.
Upphovsrättsinnehavare Nikon Corporation
Arkivtyp Självuppackande
Återgivning Ej tillåten
Uppdatera kamerans firmware
 1. Skapa en mapp på datorns hårddisk och namnge den enligt dina önskemål.
 2. Ladda ner F-Z6-V201W.exe till mappen som skapades i steg 1.
 3. Kör F-Z6-V201W.exe för att packa upp följande fil till en mapp som heter “Z6Update”:
  • Z_6_0201.bin (kamerans firmware)
 4. Använd en XQD-kortläsare och kopiera “Z_6_0201.bin” till ett minneskort som har formaterats i kameran.
  Notera: Se till att kopiera firmware till rotkatalogen (den översta) på minneskortet. Kameran hittar inte det nya firmware om det placeras i en mapp under rotkatalogen.
 5. Sätt i minneskortet i kameran och slå på kameran.
 6. Välj Firmwareversion i INSTÄLLNINGSMENY och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra firmwareuppdateringen.
 7. När uppdateringen är slutförd, stäng av kameran och ta ur minneskortet.
 8. Kontrollera att firmware har uppdaterats till den nya versionen.

Notera: För mer detaljerade anvisningar eller information angående den utrustning som krävs för att slutföra uppdateringen, kan du ladda ner följande PDF-fil:
Z-series_FirmUp_Win_Sv.pdf (PDF) (0,31 MB)

Notera: Uppdateringar kan utföras av Nikon-auktoriserade servicerepresentanter.

Produktbeskrivning
Namn Z 6 “C” Firmwareversion 2.01
Kameror som stöds Z 6
Firmwareversioner för kameror som stöds “C” firmwareversion 1.00–2.00
Filnamn F-Z6-V201M.dmg
Systemkrav
 • macOS Mojave version 10.14
 • macOS High Sierra version 10.13
 • macOS Sierra version 10.12
 • OS X 10.11.6
 • OS X 10.10.5
 • OS X 10.9.5
 • OS X 10.8.5
 • OS X 10.7.5
 • Mac OS X 10.6.8
Notera: XQD-kortläsare krävs.
Upphovsrättsinnehavare Nikon Corporation
Arkivtyp Självuppackande
Återgivning Ej tillåten
Uppdatera kamerans firmware
 1. Ladda ner F-Z6-V201M.dmg.
 2. Dubbelklicka på ikonen F-Z6-V201M.dmg för att montera en diskavbildning som innehåller en mapp som heter “Z6Update”, vilken i sin tur innehåller följande fil:
  • Z_6_0201.bin (kamerans firmware)
 3. Använd en XQD-kortläsare och kopiera “Z_6_0201.bin” till ett minneskort som har formaterats i kameran.
  Notera: Se till att kopiera firmware till rotkatalogen (den översta) på minneskortet. Kameran hittar inte det nya firmware om det placeras i en mapp under rotkatalogen.
 4. Sätt i minneskortet i kameran och slå på kameran.
 5. Välj Firmwareversion i INSTÄLLNINGSMENY och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra firmwareuppdateringen.
 6. När uppdateringen är slutförd, stäng av kameran och ta ur minneskortet.
 7. Kontrollera att firmware har uppdaterats till den nya versionen.

Notera: För mer detaljerade anvisningar eller information angående den utrustning som krävs för att slutföra uppdateringen, kan du ladda ner följande PDF-fil:
Z-series_FirmUp_Mac_Sv.pdf (PDF) (0,26 MB)

Notera: Uppdateringar kan utföras av Nikon-auktoriserade servicerepresentanter.

End User License Agreement

Denna nedladdningstjänst är inte tillgänglig på din enhet.

Du kan skicka ett e-postmeddelande till dig själv med en länk till denna nedladdning, som kan användas på en annan enhet.

PDF-filer kan visas med gratisprogramvaran Adobe® Reader®.
Ladda ner Adobe® Reader®.

Nedladdningscentrum