Svenska

Även om din enhet inte stöder denna nedladdningstjänst kan den användas för att visa hämtad information. Länkar till nedladdningar kan skickas via e-post för nedladdning på en annan enhet.

D500 Firmware

Välj ditt operativsystem.

 • Windows
 • Mac OS

Detta uppdateringsprogram för programvara är avsett för den kundägda produkt som listas ovan (den “påverkade produkten”), och tillhandahålls endast om avtalet som listas nedan accepteras. Genom att välja “Jag accepterar” och klicka på “Ladda ner” har du accepterat villkoren i avtalet. Se till att du förstår villkoren i avtalet innan du startar nedladdningen.

 • • Denna tjänst tillhandahåller programvara som kan användas för att uppdatera D500-kamerans firmware “C” till version 1.20. Innan du fortsätter, välj Firmwareversion i kamerans INSTÄLLNINGSMENY och kontrollera kamerans firmwareversion. Du behöver inte ladda ner eller installera denna uppdatering om det firmware som listas ovan redan är installerat.
 • • Denna uppdatering innehåller alla ändringar från tidigare uppdateringar.
 • • Läs informationen nedan innan du fortsätter.

Uppdatera från “C” firmwareversion 1.00 t.o.m. 1.12 till version 1.20

 • Du måste utföra uppdateringen två gånger. När uppdateringen utförs en andra gång slutförs firmwareuppdateringen.
 • Under den första uppdateringen kanske kameran visar meddelandet “Uppdateringen misslyckades. Kontakta en Nikon-auktoriserad servicerepresentant.” Fortsätt med den andra uppdateringen, oavsett.
 • Utföra den andra uppdateringen
 • Slutför steg 5 till 7 i “Uppdatera kamerans firmware”.
 • En anmärkning om den andra uppdateringen
 • Notera att firmwareversionen eventuellt ändras som en följd av den första uppdateringen. Om firmwareversionen har ändrats är versionerna “Nuvarande” och “Ny” som visas i dialogrutan “Uppdatera?” samma; annars är de två versionerna olika.
 • I båda fallen uppdateras firmwareversionen när du utför uppdateringen en andra gång.
 • SnapBridge-appen kan inte ansluta
 • Om SnapBridge-appen inte kan ansluta till kameran efter uppdateringen har du kanske inte utfört den andra uppdateringen.
 • Välj Anslut till smart enhet i kamerans INSTÄLLNINGSMENY för att visa appen och kameranamnet; om Bluetooth-ikonen inte blinkar på displayen måste du utföra uppdateringen igen.
Ändringar från “C” firmwareversion 1.15 till 1.20
 • • Kameran stödjer nu också direkta Wi-Fi-anslutningar till enheter som kör SnapBridge. För mer information, se “Ett tillägg till användarhandbok” där denna funktion beskrivs. Innan du använder denna funktion, uppgradera till följande version av appen:
  • - SnapBridge version 2.5.4 eller senare
 • • Åtgärdade följande problem:
  • - Kameran hade ibland problem med att fokusera på motiv i fokuspunkter vid kanterna av bilden.
  • - Kameran slutade ibland att svara under fotografering med utlösarläget snabb serietagning (CH).
  • - Kameran stängdes ibland inte av när strömbrytaren vreds till “OFF”.
Ändringar från tidigare versioner
Ändringar från “C” firmwareversion 1.14 till 1.15
 • INSTÄLLNINGSMENY > Tidszon och datum > Tidszon visar nu endast namnen på större städer i den för tillfället valda zonen.
Ändringar från “C” firmwareversion 1.13 till 1.14
 • • Åtgärdade ett problem som förhindrade bilder från att kopieras med Kopiera bild(er) i VISNINGSMENY om ett urladdat batteri eller inget batteri var isatt i kameran, även om ett batteri med tillräcklig laddning var isatt i MB-D17-batteriet.
Ändringar från “C” firmwareversion 1.12 till 1.13
 • • Åtgärdade ett problem som störde parkopplingen eller gav opålitliga anslutningar när kameran användes med Android-utgåvan av SnapBridge-appen.
Ändringar från “C” firmwareversion 1.11 till 1.12
 • • Åtgärdade ett problem som orsakade opålitliga anslutningar mellan kameran och iOS 10.2-versionen av SnapBridge-appen.
Ändringar från “C” firmwareversion 1.10 till 1.11
 • • Löste ett problem som förhindrade att pekavtryckar-alternativet utlöste slutaren när autofokus användes under livevisning med en blixtenhet SB-800 monterad.
 • • Ändrade de alternativ som kryssas i när rengöring av bildsensorn utförs med alternativet INSTÄLLNINGSMENY > Rengöra bildsensorn > Rengör nu. Vi rekommenderar att du använder detta alternativ för att utföra rengöring av bildsensorn efter att uppdateringen är slutförd.
Ändringar från “C” firmwareversion 1.02 till 1.10
 • • Lade till stöd för iOS-versionen av SnapBridge.
 • • Ändrade vissa hjälptexter.
 • • Åtgärdade följande problem:
  • - Bilder visades inte korrekt om visningszoom användes under visning av tagen bild.
  • - Fokuspunktvisningen lyste inte om avtryckaren trycktes ned halvvägs efter att väntelägestimern löpt ut.
  • - Kameran slutade svara om en kommandoratt användes i kamerans ANPASSNINGSMENY > f Reglage > f1 Anpassningar > Filminspelningsknapp + command dial.
  • - Om ett annat alternativ än Av valdes för Aktiv D-Lighting i kamerans FOTOGRAFERINGSMENY blev bilder som togs med en extra blixt i blixtläget autoblixtinställning (AA), ej-TTL auto (A) eller manuell blixt med avståndsprioritet (GN) underexponerade.
Ändringar från “C” firmwareversion 1.01 till 1.02
 • • Åtgärdade ett problem som ibland orsakade fel med vissa UHS-II SD-minneskort. Då vi kunde bekräfta att dessa var läsfel som inte uppstår i kameran utan i korten själva gick vi runt problemet med en lösning som tillfälligt växlar till UHS-I-läge när ett kortfel inträffar i UHS-II-läge. Kameran växlar tillbaka till UHS-II-läge när den stängs av och sedan slås på igen eller när väntelägestimern startas om. Kort-läsfel kan fortfarande inträffa efter uppdateringen, men det är mycket ovanligt.
Ändringar från “C” firmwareversion 1.00 till 1.01
 • • Åtgärdade ett problem som ibland orsakade att alternativen för INSTÄLLNINGSMENY > Språk (Language) inte visades korrekt.
Visa kamerans firmwareversion
 1. Slå på kameran.
 2. Tryck på kamerans MENU-knapp och välj Firmwareversion i INSTÄLLNINGSMENY för att visa kamerans firmwareversion.
 3. Kontrollera kamerans firmwareversion.
 4. Stäng av kameran.
Produktbeskrivning
Namn D500 “C” Firmwareversion 1.20
Kameror som stöds D500
Firmwareversioner för kameror som stöds “C” firmwareversion 1.00–1.15
Filnamn F-D500-V120W.exe
Systemkrav
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Home Basic
 • Microsoft Windows 7 Home Premium
 • Microsoft Windows 7 Professional
 • Microsoft Windows 7 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Ultimate
Notera: Kortläsare eller dator med inbyggt minneskortsfack krävs.
Upphovsrättsinnehavare Nikon Corporation
Arkivtyp Självuppackande
Återgivning Ej tillåten
Uppdatera kamerans firmware
 1. Skapa en mapp på datorns hårddisk och namnge den enligt dina önskemål.
 2. Ladda ner F-D500-V120W.exe till mappen som skapades i steg 1.
 3. Kör F-D500-V120W.exe för att packa upp följande fil till en mapp som heter “D500Update”:
  • D500_0120.bin (kamerans firmware)
 4. Använd ett kortfack eller kortläsare och kopiera “D500_0120.bin” till ett minneskort som har formaterats i kameran.
  Notera: Se till att kopiera firmware till rotkatalogen (den översta) på minneskortet. Kameran hittar inte det nya firmware om det placeras i en mapp under rotkatalogen.
 5. Sätt i minneskortet i kameran och slå på kameran.
 6. Välj Firmwareversion i INSTÄLLNINGSMENY och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra firmwareuppdateringen.
 7. När uppdateringen är slutförd, stäng av kameran och ta ur minneskortet.
 8. Kontrollera att firmware har uppdaterats till den nya versionen.

Notera: För mer detaljerade instruktioner eller information om den utrustning som krävs för att slutföra uppdateringen, ladda ner följande PDF-fil:
DSLR_Firmup_Win_Sv.pdf (PDF) (0,22 MB)

Notera: Uppdateringar kan utföras av Nikon-auktoriserade servicerepresentanter.

Uppdatera från “C” firmwareversion 1.00 t.o.m. 1.12 till version 1.20

 • Du måste utföra uppdateringen två gånger. När uppdateringen utförs en andra gång slutförs firmwareuppdateringen.
 • Under den första uppdateringen kanske kameran visar meddelandet “Uppdateringen misslyckades. Kontakta en Nikon-auktoriserad servicerepresentant.” Fortsätt med den andra uppdateringen, oavsett.
 • Utföra den andra uppdateringen
 • Slutför steg 4 till 6 i “Uppdatera kamerans firmware”.
 • En anmärkning om den andra uppdateringen
 • Notera att firmwareversionen eventuellt ändras som en följd av den första uppdateringen. Om firmwareversionen har ändrats är versionerna “Nuvarande” och “Ny” som visas i dialogrutan “Uppdatera?” samma; annars är de två versionerna olika.
 • I båda fallen uppdateras firmwareversionen när du utför uppdateringen en andra gång.
 • SnapBridge-appen kan inte ansluta
 • Om SnapBridge-appen inte kan ansluta till kameran efter uppdateringen har du kanske inte utfört den andra uppdateringen.
 • Välj Anslut till smart enhet i kamerans INSTÄLLNINGSMENY för att visa appen och kameranamnet; om Bluetooth-ikonen inte blinkar på displayen måste du utföra uppdateringen igen.
Ändringar från “C” firmwareversion 1.15 till 1.20
 • • Kameran stödjer nu också direkta Wi-Fi-anslutningar till enheter som kör SnapBridge. För mer information, se “Ett tillägg till användarhandbok” där denna funktion beskrivs. Innan du använder denna funktion, uppgradera till följande version av appen:
  • - SnapBridge version 2.5.4 eller senare
 • • Åtgärdade följande problem:
  • - Kameran hade ibland problem med att fokusera på motiv i fokuspunkter vid kanterna av bilden.
  • - Kameran slutade ibland att svara under fotografering med utlösarläget snabb serietagning (CH).
  • - Kameran stängdes ibland inte av när strömbrytaren vreds till “OFF”.
Ändringar från tidigare versioner
Ändringar från “C” firmwareversion 1.14 till 1.15
 • INSTÄLLNINGSMENY > Tidszon och datum > Tidszon visar nu endast namnen på större städer i den för tillfället valda zonen.
Ändringar från “C” firmwareversion 1.13 till 1.14
 • • Åtgärdade ett problem som förhindrade bilder från att kopieras med Kopiera bild(er) i VISNINGSMENY om ett urladdat batteri eller inget batteri var isatt i kameran, även om ett batteri med tillräcklig laddning var isatt i MB-D17-batteriet.
Ändringar från “C” firmwareversion 1.12 till 1.13
 • • Åtgärdade ett problem som störde parkopplingen eller gav opålitliga anslutningar när kameran användes med Android-utgåvan av SnapBridge-appen.
Ändringar från “C” firmwareversion 1.11 till 1.12
 • • Åtgärdade ett problem som orsakade opålitliga anslutningar mellan kameran och iOS 10.2-versionen av SnapBridge-appen.
Ändringar från “C” firmwareversion 1.10 till 1.11
 • • Löste ett problem som förhindrade att pekavtryckar-alternativet utlöste slutaren när autofokus användes under livevisning med en blixtenhet SB-800 monterad.
 • • Ändrade de alternativ som kryssas i när rengöring av bildsensorn utförs med alternativet INSTÄLLNINGSMENY > Rengöra bildsensorn > Rengör nu. Vi rekommenderar att du använder detta alternativ för att utföra rengöring av bildsensorn efter att uppdateringen är slutförd.
Ändringar från “C” firmwareversion 1.02 till 1.10
 • • Lade till stöd för iOS-versionen av SnapBridge.
 • • Ändrade vissa hjälptexter.
 • • Åtgärdade följande problem:
  • - Bilder visades inte korrekt om visningszoom användes under visning av tagen bild.
  • - Fokuspunktvisningen lyste inte om avtryckaren trycktes ned halvvägs efter att väntelägestimern löpt ut.
  • - Kameran slutade svara om en kommandoratt användes i kamerans ANPASSNINGSMENY > f Reglage > f1 Anpassningar > Filminspelningsknapp + command dial.
  • - Om ett annat alternativ än Av valdes för Aktiv D-Lighting i kamerans FOTOGRAFERINGSMENY blev bilder som togs med en extra blixt i blixtläget autoblixtinställning (AA), ej-TTL auto (A) eller manuell blixt med avståndsprioritet (GN) underexponerade.
Ändringar från “C” firmwareversion 1.01 till 1.02
 • • Åtgärdade ett problem som ibland orsakade fel med vissa UHS-II SD-minneskort. Då vi kunde bekräfta att dessa var läsfel som inte uppstår i kameran utan i korten själva gick vi runt problemet med en lösning som tillfälligt växlar till UHS-I-läge när ett kortfel inträffar i UHS-II-läge. Kameran växlar tillbaka till UHS-II-läge när den stängs av och sedan slås på igen eller när väntelägestimern startas om. Kort-läsfel kan fortfarande inträffa efter uppdateringen, men det är mycket ovanligt.
Ändringar från “C” firmwareversion 1.00 till 1.01
 • • Åtgärdade ett problem som ibland orsakade att alternativen för INSTÄLLNINGSMENY > Språk (Language) inte visades korrekt.
Visa kamerans firmwareversion
 1. Slå på kameran.
 2. Tryck på kamerans MENU-knapp och välj Firmwareversion i INSTÄLLNINGSMENY för att visa kamerans firmwareversion.
 3. Kontrollera kamerans firmwareversion.
 4. Stäng av kameran.
Produktbeskrivning
Namn D500 “C” Firmwareversion 1.20
Kameror som stöds D500
Firmwareversioner för kameror som stöds “C” firmwareversion 1.00–1.15
Filnamn F-D500-V120M.dmg
Systemkrav
 • macOS Mojave version 10.14
 • macOS High Sierra version 10.13
 • macOS Sierra version 10.12
 • OS X 10.11.6
 • OS X 10.10.5
 • OS X 10.9.5
 • OS X 10.8.5
 • OS X 10.7.5
 • Mac OS X 10.6.8
Notera: Kortläsare eller dator med inbyggt minneskortsfack krävs.
Upphovsrättsinnehavare Nikon Corporation
Arkivtyp Självuppackande
Återgivning Ej tillåten
Uppdatera kamerans firmware
 1. Ladda ner F-D500-V120M.dmg.
 2. Dubbelklicka på ikonen F-D500-V120M.dmg för att montera en diskavbildning som innehåller en mapp som heter “D500Update”, vilken i sin tur innehåller följande fil:
  • D500_0120.bin (kamerans firmware)
 3. Använd ett kortfack eller kortläsare och kopiera “D500_0120.bin” till ett minneskort som har formaterats i kameran.
  Notera: Se till att kopiera firmware till rotkatalogen (den översta) på minneskortet. Kameran hittar inte det nya firmware om det placeras i en mapp under rotkatalogen.
 4. Sätt i minneskortet i kameran och slå på kameran.
 5. Välj Firmwareversion i INSTÄLLNINGSMENY och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra firmwareuppdateringen.
 6. När uppdateringen är slutförd, stäng av kameran och ta ur minneskortet.
 7. Kontrollera att firmware har uppdaterats till den nya versionen.

Notera: För mer detaljerade instruktioner eller information om den utrustning som krävs för att slutföra uppdateringen, ladda ner följande PDF-fil:
DSLR_Firmup_Mac_Sv.pdf (PDF) (0,19 MB)

Notera: Uppdateringar kan utföras av Nikon-auktoriserade servicerepresentanter.

End User License Agreement

PDF-filer kan visas med gratisprogramvaran Adobe® Reader®.
Ladda ner Adobe® Reader®.