Svenska

Även om din enhet inte stöder denna nedladdningstjänst kan den användas för att visa hämtad information. Länkar till nedladdningar kan skickas via e-post för nedladdning på en annan enhet.

D750 Firmware

Välj ditt operativsystem.

 • Windows
 • Mac OS

Detta uppdateringsprogram för programvara är avsett för den kundägda produkt som listas ovan (den “påverkade produkten”), och tillhandahålls endast om avtalet som listas nedan accepteras. Genom att välja “Jag accepterar” och klicka på “Ladda ner” har du accepterat villkoren i avtalet. Se till att du förstår villkoren i avtalet innan du startar nedladdningen.

 • • Denna tjänst tillhandahåller programvara som kan användas för att uppdatera D750-kamerans firmware “C” till version 1.15. Innan du fortsätter, välj Firmwareversion i kamerans INSTÄLLNINGSMENY och kontrollera kamerans firmwareversion. Du behöver inte ladda ner eller installera denna uppdatering om det firmware som listas ovan redan är installerat.
 • • Denna uppdatering innehåller alla ändringar från tidigare uppdateringar.
 • • Läs informationen nedan innan du fortsätter.
Ändringar från “C” firmwareversion 1.13 till 1.15
 • • Åtgärdade ett problem som orsakade att för mycket distorsionskontroll användes i bilder tagna med ett AF-P DX NIKKOR 10–20mm f/4.5-5.6G VR-objektiv med en brännvidd på 10 mm och med FX (36 x 24) 1.0x valt för Bildområde > Välj bildområde, Av valt för Bildområde > Automatisk DX-beskärning och valt för Automatisk distorsionskontroll i kamerans FOTOGRAFERINGSMENY.
 • • Åtgärdade ett problem som orsakade att bilder tagna med icke-CPU-objektiv blev överexponerade när de togs genom att avtryckaren trycktes hela vägen ner i en enda rörelse under följande förhållanden: väntelägestimern av, valt för Anpassad inställning c1 (AE-lås via avtryckaren) i kamerans ANPASSNINGSMENY och objektivinformation som specificerats med alternativet Data för icke-CPU-objektiv i kamerans INSTÄLLNINGSMENY.
Ändringar från tidigare versioner
Ändringar från “C” firmwareversion 1.12 till 1.13
 • INSTÄLLNINGSMENY > Tidszon och datum > Tidszon visar nu endast namnen på större städer i den för tillfället valda zonen.
Ändringar från “C” firmwareversion 1.11 till 1.12
 • • Lade till stöd för följande funktioner för AF-P-objektiv:  
  • - Om väntelägestimern löper ut efter att kameran har fokuserat ändras fokuspositionen inte när timern aktiveras igen.
  • - I manuellt fokuseringsläge blinkar fokusindikeringen i sökaren (eller i livevisning, den fokuspunkt som valts i monitorn) för att visa att oändligt avstånd eller det minsta fokusavståndet har nåtts genom att vrida på fokusringen.
 • • Åtgärdade följande problem:
  • - När bilder visades efter fotografering med Extrautrymme valt för Funktion för kortet i fack 2 i kamerans FOTOGRAFERINGSMENY visade kameran ibland den näst sista bilden som togs.
  • - Mikrofonkänsligheten justerades ibland inte korrekt när filmer spelades in med Automatisk känslighet > Mikrofonkänslighet.
Ändringar från “C” firmwareversion 1.10 till 1.11
 • • Den trådlösa sändaren WT-7 stöds nu.
 • • Åtgärdade följande problem:
  • - Felaktiga histogram visades för vissa bilder som visades i RGB-histogrammet under bildvisning.
  • - Om valdes för Automatisk distorsionskontroll uppstod förvrängning i kanterna på bilder som tagits med NEF (RAW) + JPEG hög valt för Bildkvalitet och Mellan valt för Bildstorlek.
  • - Det alternativ som valdes för anpassad inställning f5 (Anpassa kommandorattar) > Ändra primär/sekundär i ANPASSNINGSMENY grupp f (Reglage) sparades inte när Spara inställningar valdes för Spara/ladda inställningar i INSTÄLLNINGSMENY.
  • - Bilder sparades ibland inte.
Ändringar från “C” firmwareversion 1.02 till 1.10
 • • Alternativet Extern inspelningsstyrning har lagts till posten HDMI i INSTÄLLNINGSMENYN. Om kameran är ansluten via HDMI till en inspelare från tredje part som stödjer Atomos Open Protocol (Atomos SHOGUN, NINJA2 eller NINJA BLADE), välj för att möjliggöra att kamerareglagen kan användas för att starta och stoppa inspelningen. Mer information finns tillgänglig i en kompletterande handbok.
  Notera: Välj ett annat alternativ än 576p (progressiv) eller 480p (progressiv) för HDMI > Upplösning i INSTÄLLNINGSMENY.
 • • Löste följande problem:
  • - Ljusheten för fotolivevisningsdisplayen ändrades inte när en kommandoratt vreds för att justera exponeringskompensation med På (autoåterställning) valt för b Mätning/exponering > b3 Enkel exponeringskomp. > Enkel exponeringskomp. i ANPASSNINGSMENY.
  • - Även om granska-knappen stegade ner objektivet till maximal bländare när den tilldelades Granska-funktionen visades indikatorn för maximal bländare inte i monitorn.
  • - I sällsynta fall kunde slutaren inte utlösas när användaren försökte ta bilder i filmlivevisning.
  • - Ungefär 4 sekunder störningar kunde höras på ljud som spelades in med externa HDMI-inspelare under filmlivevisning.
  • - Den slutartid, bländare och ISO-känslighet som visades i monitorn under filmlivevisning skilde sig från värdena i den slutliga filmfilen.
  • - En del av fokuspunkten försvann om användaren zoomade in medan kompositionsrutnätet visades.
  • - Volymen kunde ibland inte justeras om filmer spelades upp med indikatorerna dolda i helskärmsläge (Ingen (endast bilden)).
  • - Exponeringskompensation kunde inte ge önskade resultat om ett negativt värde valdes när NEF-bilder (RAW) bearbetades med alternativet NEF (RAW)-bearbetning i RETUSCHERINGSMENY.
  • - I sällsynta fall kunde bilder inte spelas in korrekt med HDR (stort dynamiskt omfång) valt i FOTOGRAFERINGSMENY.
  • - Om valdes för Exponeringsutjämning under intervalltimerfotografering blev varje bildruta efter den första överexponerad.
  • - Filnummer tilldelades inte i rätt ordning.
  • - Fokuspunkten visades inte på korrekt plats i monitorn.
  • - På vissa språk saknades tecken eller delar av tecken på INSTÄLLNINGSMENY > Platsdata > Position-displayen.
  • - På vissa språk saknades tecken eller delar av tecken på INSTÄLLNINGSMENY > AF-finjustering > Lista sparade värden-displayen.
  • - I vissa regioner visades ingenting när Överensstämmelsemärkning valdes i INSTÄLLNINGSMENY.
 • • Viss hjälptext har ändrats.
 • • Optimal vibrationsreducering är nu tillgängligt med vibrationsreduceringsobjektiv.
Ändringar från “C” firmwareversion 1.01 till 1.02
 • • Kameran är nu mer driftsäker.
Ändringar från “C” firmwareversion 1.00 till 1.01
 • • Löste ett problem som orsakade att bilder tagna med extra blixtar med automatisk FP med höghastighetssynk blev överexponerade när valdes för Inställningar för ISO-känslighet > Automatisk ISO-känslighet i FOTOGRAFERINGSMENY. (Automatisk FP med hög hastighet aktiveras genom att välja 1/200 sek. (Automatisk FP) eller 1/250 sek. (Automatisk FP) för e1 Blixtsynkhastighet i ANPASSNINGSMENY)
 • • Åtgärdade problem med menyn och andra displayer på kamerans monitor och på tv:n när tv-apparater med 4K anslöts via HDMI.
 • • Minskade ljudet som ibland kunde höras när ett annat alternativ än Av valdes för d1 Signal i ANPASSNINGSMENY.
Visa kamerans firmwareversion
 1. Slå på kameran.
 2. Tryck på kamerans MENU-knapp och välj Firmwareversion i INSTÄLLNINGSMENY för att visa kamerans firmwareversion.
 3. Kontrollera kamerans firmwareversion.
 4. Stäng av kameran.
Produktbeskrivning
Namn D750 “C” Firmwareversion 1.15
Kameror som stöds D750
Firmwareversioner för kameror som stöds “C” firmwareversion 1.00–1.13
Filnamn F-D750-V115W.exe
Systemkrav
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Home Basic
 • Microsoft Windows 7 Home Premium
 • Microsoft Windows 7 Professional
 • Microsoft Windows 7 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Ultimate
Notera: Kortläsare eller dator med inbyggt minneskortsfack krävs.
Upphovsrättsinnehavare Nikon Corporation
Arkivtyp Självuppackande
Återgivning Ej tillåten
Uppdatera kamerans firmware
 1. Skapa en mapp på datorns hårddisk och namnge den enligt dina önskemål.
 2. Ladda ner F-D750-V115W.exe till mappen som skapades i steg 1.
 3. Kör F-D750-V115W.exe för att packa upp följande fil till en mapp som heter “D750Update”:
  • D750_0115.bin (kamerans firmware)
 4. Använd ett kortfack eller kortläsare och kopiera “D750_0115.bin” till ett minneskort som har formaterats i kameran.
  Notera: Se till att kopiera firmware till rotkatalogen (den översta) på minneskortet. Kameran hittar inte det nya firmware om det placeras i en mapp under rotkatalogen.
 5. Sätt i minneskortet i fack 1 på kameran och slå på kameran.
 6. Välj Firmwareversion i INSTÄLLNINGSMENY och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra firmwareuppdateringen.
 7. När uppdateringen är slutförd, stäng av kameran och ta ur minneskortet.
 8. Kontrollera att firmware har uppdaterats till den nya versionen.

Notera: För mer detaljerade instruktioner eller information om den utrustning som krävs för att slutföra uppdateringen, ladda ner följande PDF-fil:
DSLR_Firmup_Win_Sv.pdf (PDF) (0,22 MB)

Notera: Uppdateringar kan utföras av Nikon-auktoriserade servicerepresentanter.

Produktbeskrivning
Namn D750 “C” Firmwareversion 1.15
Kameror som stöds D750
Firmwareversioner för kameror som stöds “C” firmwareversion 1.00–1.13
Filnamn F-D750-V115M.dmg
Systemkrav
 • macOS Mojave version 10.14
 • macOS High Sierra version 10.13
 • macOS Sierra version 10.12
 • OS X 10.11.6
 • OS X 10.10.5
 • OS X 10.9.5
 • OS X 10.8.5
 • OS X 10.7.5
 • Mac OS X 10.6.8
Notera: Kortläsare eller dator med inbyggt minneskortsfack krävs.
Upphovsrättsinnehavare Nikon Corporation
Arkivtyp Självuppackande
Återgivning Ej tillåten
Uppdatera kamerans firmware
 1. Ladda ner F-D750-V115M.dmg.
 2. Dubbelklicka på ikonen F-D750-V115M.dmg för att montera en diskavbildning som innehåller en mapp som heter “D750Update”, vilken i sin tur innehåller följande fil:
  • D750_0115.bin (kamerans firmware)
 3. Använd ett kortfack eller kortläsare och kopiera “D750_0115.bin” till ett minneskort som har formaterats i kameran.
  Notera: Se till att kopiera firmware till rotkatalogen (den översta) på minneskortet. Kameran hittar inte det nya firmware om det placeras i en mapp under rotkatalogen.
 4. Sätt i minneskortet i fack 1 på kameran och slå på kameran.
 5. Välj Firmwareversion i INSTÄLLNINGSMENY och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra firmwareuppdateringen.
 6. När uppdateringen är slutförd, stäng av kameran och ta ur minneskortet.
 7. Kontrollera att firmware har uppdaterats till den nya versionen.

Notera: För mer detaljerade instruktioner eller information om den utrustning som krävs för att slutföra uppdateringen, ladda ner följande PDF-fil:
DSLR_Firmup_Mac_Sv.pdf (PDF) (0,19 MB)

Notera: Uppdateringar kan utföras av Nikon-auktoriserade servicerepresentanter.

End User License Agreement

PDF-filer kan visas med gratisprogramvaran Adobe® Reader®.
Ladda ner Adobe® Reader®.