Srpski

Iako vaš uređaj ne podržava ovu uslugu preuzimanja, on se može koristiti za pregled podataka o preuzimanju. Veze za preuzimanja mogu se slati e-poštom za preuzimanje na računar.

Wireless Transmitter Utility

Izaberite operativni sistem.

 • Windows
 • Mac OS

Ovaj program ažuriranja softvera je za uređaje u vlasništvu kupca koji su navedeni iznad („proizvod koji je u pitanju“) i dostavljen je samo po prihvatanju sporazuma navedenog ispod. Birajući „Prihvatam“ i kada kliknete na „Preuzimanje“, smatra se da ste prihvatili uslove i obaveze sporazuma. Postarajte se da razumete uslove sporazuma pre nego što započnete preuzimanje.

O Wireless Transmitter Utility

Upotrebite Wireless Transmitter Utility za podešavanje mrežnih postavki i slično za WT-7, WT-6, WT-5 i WT-4 bežične predajnike, UT-1 komunikacijske jedinice i fotoaparate sa ugrađenim Wi-Fi i/ili Ethernet-om. Softver za WT-4 se zvao WT-4 Setup Utility, ali sada kada podržava WT-5 i druge uređaje ime je promenjeno u Wireless Transmitter Utility.

Napomene
 • • Ovaj softver je za korisnike WT-7, WT-6, WT-5 i WT-4 bežičnih predajnika, UT-1 bežičnih komunikacijskih jedinica i fotoaparata sa ugrađenim Wi-Fi i/ili eternet povezivanjem.
 • • Pre započinjanja instalacije, izađite iz Wireless Transmitter Utility i svih drugih aplikacija, uključujući bilo koji antivirusni softver.
 • • Kada izvršavate ažuriranje, upišite se u nalog sa privilegijama administratora.
 • • Softver ne podržava sledeće WT-4 režime: [Thumbnail select mode] (Izbor režima sličica) i [Print mode] (Režim štampe).
 • • Windows bezbednosna upozorenja će se prikazati dva ili tri puta u toku instalacije. Kliknite na Install (Instaliraj) da biste nastavili.
 • • Instaliranje Wireless Transmitter Utility deinstalira WT-4 Setup Utility.
 • • Korisnici će morati da ponovo izrade sledeće profile na mreži (podešavanja mreže fotoaparata) nakon ažuriranja sa WT-4 Setup Utility ili Wireless Transmitter Utility verzije 1.3.0:
  • - [Prenos slika] ili [Kontrola fotoaparata] režim profila za D4 fotoaparate koji su povezani putem eterneta ili WT-5 bežičnih predajnika
  • - Profili za WT-4 ([Transfer mode] (Režim transfera) i profili za ftp otpremanje nisu uključeni)
 • • Računari možda nisu u stanju da se upare sa fotoaparatom dok su povezani na LAN. Ovo može da se reši ako se isključi računar sa LAN-a.
 • • Korisnici Camera Control Pro 2 treba da nadograde na Camera Control Pro 2 verziju 2.35.1 ili noviju.
 • • Korisnici NX Tether treba da nadograde na NX Tether verziju 1.0.3 ili kasniju.
 • • Pročitajte informacije ispod pre nego što nastavite.
Opis proizvoda
Ime Wireless Transmitter Utility verzija 1.11.0
Ime datoteke S-WTU___-011100WF-ALLIN-ALL___.exe
Autorsko pravo Nikon korporacija
Tip arhive Samostalna ekstrakcija
Reprodukcija Nije dozvoljeno
Zahtevi sistema
Radni sistem
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
Napomena: samo unapred instalirana 64-bitna izdanja.
CPU Intel Celeron, Pentium 4 ili Core serije, 1.6 GHz ili bolji
RAM 1 GB ili više (preporučeno 2 GB ili više)
Prostor hard diska Minimalno 500 MB dostupno na disku pri uključivanju (preporučeno 1 GB ili više)
Monitor
 • Rezolucija: 1024 × 768 piksela (XGA) ili više (preporučeno 1280 × 1024/SXGA ili više)
 • Boje: 24-bitna boja (Prava boja) ili više
Podržani uređaji
 • Z 9, Z 8, Z 7, Z 7II, Z 6, Z 6II, Z 5, Z f, Z fc, Z 50, Z 30 i D780 fotoaparati (kompatibilni sa ugrađenom Wi-Fi kamerom)
 • D6 fotoaparati (kompatibilni sa ugrađenim Wi-Fi i eternet povezivanjem na fotoaparatu)
 • D5, D4S i D4 fotoaparati (kompatibilni sa ugrađenim eternetom fotoaparata)
 • WT-7 bežični predajnici (kompatibilni sa Z 7, Z 7II, Z 6, Z 6II, D850, D810, D810A, D780, D750, D500 i D7200 fotoaparatima)
 • WT-6 bežični predajnici (kompatibilni sa D6 i D5 fotoaparatima)
 • WT-5 bežični predajnici (kompatibilni sa D5, D4S i D4 fotoaparatima)
 • WT-4 bežični predajnici (kompatibilni sa D4S, D4, D3X, D3S, D3, D800, D800E, D700, D300S, D300 i D7000 fotoaparatima)
 • UT-1 komunikacijske jedinice (sa ili bez WT-5, kompatibilne sa D4S, D4, D810, D810A, D800, D800E, D750, D7200, D7100 i D7000 fotoaparatima)
Beleške
 • Windows 11: Pod Windows 11 verzijom 22H2, možda će biti slučaj, gde se ikona strelice neće pojaviti u meniju koji se vuče na dole za izbor pristupne tačke.
 • Windows 10: Ad-hok režim bežičnih veza nije podržan.
 • Korišćenje WT-4 sa Windows 11: Pod Windows-om 11, prenos koristeći WT-4 može da se prekine pre nego što Nikon Transfer 2 završi kopiranje svih slika na računar. Možda ćete i dalje moći da kopirate slike dvadeset ili trideset u isto vreme.
 • UT-1 firmver: Postarajte se da firmver bude nadograđen na najnoviju verziju. Korisnici D800 i D800E treba da ažuriranju na firmver verzije A 1.10 i B 1.10.
 • WT-4 firmver: Kada koristite program sa WT-4, postarajte se da WT-4 firmver bude nadograđen na verziju 1.1.
 • Korišćenje WT-5 sa UT-1: Ako je Camera Control Pro 2 pokrenuta nakon što su slike kopirane na računar putem Nikon Transfer 2 koristeći WT-5 i UT-1, fotoaparat će prestati da otprema slike na računar onako kako se snime. Prenos će se ponovo omogućiti kada se fotoaparat ponovo poveže. Imajte na umu da ovaj problem ne mora da se pojavi u zavisnosti od verzije operativnog sistema.
Promene od verzije 1.10.0 do 1.11.0
 • • Dodata podrška za Z f.
Oprez za korisnike UT-1
 • • Kada je UT-1 povezan na D4 ili D7000 fotoaparat, softver će pored opcija [Transfer mode] (Režim transfera) i [PC mode] (Režim PC) prikazati opcije [Thumbnail select mode] (Izbor režima sličica) i [Print mode] (Režim štampe) ali ove dve poslednje navedene opcije ne mogu da se koriste.
 • • Kada koristite Wireless Transmitter Utility da konfigurišete podešavanja povezivanja za D4S, D4 ili D7000, postarajte se da izaberete [WT-4/UT-1 (functions as WT-4)] (radi kao WT-4) kada se od vas traži da izaberete hardver.
 • • Kada koristite Wireless Transmitter Utility da konfigurišete podešavanja povezivanja za D7100 ili D800/D800E (verzije firmvera A 1.10/B 1.10), postarajte se da izaberete [Wired LAN] (LAN putem žice) kada se od vas traži da izaberete hardver. Ako koristite UT-1 sa WT-5 bežičnim predajnikom, izaberite [WT-5 (wireless LAN)] (bežični LAN).
 • • Kada koristite D4S ili D4 sa UT-1, izaberite [WT-4] za [Network] (Mreža) > [Choose hardware] (Izaberite hardver) u fotoaparatu [SETUP MENU] (PODEŠAVANJE MENIJA).
Transfer filmova snimljenih sa D4S, D4, D3S, D800, D800E, D300S ili D7000 (WT-4)

Transfer filma je podržan u sledećim režimima:

D3S i D300S: [Transfer mode] (Režim transfera)
D4S, D4, D800, D800E i D7000: [Transfer mode] (Režim transfera) i [PC mode] (Režim PC)

ali imajte na umu da [Auto send] (Automatsko slanje) i [Send folder] (Pošalji fasciklu) opcije nisu podržane u [Transfer mode] (Režim transfera).

Sledite korake navedene ispod da biste prebacili filmove u [Transfer mode] (Režim transfera).

 1. Povežite se u [Transfer mode] (Režim transfera).
 2. Izaberite film u punom kadru ili reprodukciji sličica.
 3. Izaberite film za transfer kao što je ispod opisano. Preuzimanje će početi odmah.
  D4S i D4: Držeći OK dugme pritisnutim, pritisnite centar višenamenskog birača.
  D3S: Držeći dugme sličica/zumiranje reprodukcije pritisnutim, pritisnite centar višenamenskog birača.
  D800, D800E i D300S: Pritisnite OK dugme na fotoaparatu.
  D7000: Pritiskajući BKT dugme, pritisnite OK dugme.
Instalacija
 1. Kreirajte fasciklu na hard disku i imenujte je po želji.
 2. Preuzmite softver u fasciklu kreiranu u Koraku 1.
 3. Pokrenite softver da biste pokrenuli instalater.
 4. Sledite instrukcije na ekranu da biste završili instalaciju.
Napomene
 • • Ovaj softver je za korisnike WT-7, WT-6, WT-5 i WT-4 bežičnih predajnika, UT-1 bežičnih komunikacijskih jedinica i fotoaparata sa ugrađenim Wi-Fi i/ili eternet povezivanjem.
 • • Pre započinjanja instalacije, izađite iz Wireless Transmitter Utility i svih drugih aplikacija, uključujući bilo koji antivirusni softver.
 • • Kada izvršavate ažuriranje, od vas će se tražiti lozinka administratora.
 • • Softver ne podržava sledeće WT-4 režime: [Thumbnail select mode] (Izbor režima sličica) i [Print mode] (Režim štampe).
 • • Instaliranje Wireless Transmitter Utility deinstalira WT-4 Setup Utility.
 • • Korisnici će morati da ponovo izrade sledeće profile na mreži (podešavanja mreže fotoaparata) nakon ažuriranja sa WT-4 Setup Utility ili Wireless Transmitter Utility verzije 1.3.0:
  • - [Prenos slika] ili [Kontrola fotoaparata] režim profila za D4 fotoaparate koji su povezani putem eterneta ili WT-5 bežičnih predajnika
  • - Profili za WT-4 ([Transfer mode] (Režim transfera) i profili za ftp otpremanje nisu uključeni)
 • • Računari možda nisu u stanju da se upare sa fotoaparatom dok su povezani na LAN. Ovo može da se reši ako se isključi računar sa LAN-a.
 • • Korisnici Camera Control Pro 2 treba da nadograde na Camera Control Pro 2 verziju 2.35.1 ili noviju.
 • • Korisnici NX Tether treba da nadograde na NX Tether verziju 1.0.3 ili kasniju.
 • • Pročitajte informacije ispod pre nego što nastavite.
Opis proizvoda
Ime Wireless Transmitter Utility verzija 1.11.0
Ime datoteke S-WTU___-011100MF-ALLIN-ALL___.dmg
Autorsko pravo Nikon korporacija
Tip arhive Samostalna ekstrakcija
Reprodukcija Nije dozvoljeno
Zahtevi sistema
Radni sistem
 • macOS Ventura verzija 13
 • macOS Monterey verzija 12
 • macOS Big Sur verzija 11
CPU
 • Intel Core serije ili Xeon serije, 1.6 GHz ili bolji
 • Napomena: Wireless Transmitter Utility funkcioniše kao Apple Silicon prirodna aplikacija na Apple Silicon računarima.
RAM 2 GB ili više
Prostor hard diska Minimalno 500 MB dostupno na disku pri uključivanju (preporučeno 1 GB ili više)
Monitor
 • Rezolucija: 1024 × 768 piksela (XGA) ili više (preporučeno 1280 × 1024/SXGA ili više)
 • Boje: 24-bitna boja (milioni boja) ili više
Podržani uređaji
 • Z 9, Z 8, Z 7, Z 7II, Z 6, Z 6II, Z 5, Z f, Z fc, Z 50, Z 30 i D780 fotoaparati (kompatibilni sa ugrađenom Wi-Fi kamerom)
 • D6 fotoaparati (kompatibilni sa ugrađenim Wi-Fi i eternet povezivanjem na fotoaparatu)
 • D5, D4S i D4 fotoaparati (kompatibilni sa ugrađenim eternetom fotoaparata)
 • WT-7 bežični predajnici (kompatibilni sa Z 7, Z 7II, Z 6, Z 6II, D850, D810, D810A, D780, D750, D500 i D7200 fotoaparatima)
 • WT-6 bežični predajnici (kompatibilni sa D6 i D5 fotoaparatima)
 • WT-5 bežični predajnici (kompatibilni sa D5, D4S i D4 fotoaparatima)
 • WT-4 bežični predajnici (kompatibilni sa D4S, D4, D3X, D3S, D3, D800, D800E, D700, D300S, D300 i D7000 fotoaparatima)
 • UT-1 komunikacijske jedinice (sa ili bez WT-5, kompatibilne sa D4S, D4, D810, D810A, D800, D800E, D750, D7200, D7100 i D7000 fotoaparatima)
Beleške
 • Mac: Wireless Transmitter Utility možda neće moći da se upari sa ili da prilagodi podešavanja za vezu sa fotoaparatom ako memorijska kartica fotoaparata sadrži veliki broj fotografija (stotine ili više). Uklonite memorijsku karticu pre nego što uparite fotoaparat sa računarom ili prilagodite podešavanja veze.
 • UT-1 firmver: Postarajte se da firmver bude nadograđen na najnoviju verziju. Korisnici D800 i D800E treba da ažuriranju na firmver verzije A 1.10 i B 1.10.
 • WT-4 firmver: Kada koristite program sa WT-4, postarajte se da WT-4 firmver bude nadograđen na verziju 1.1.
 • Korišćenje WT-5 sa UT-1: Ako je Camera Control Pro 2 pokrenuta nakon što su slike kopirane na računar putem Nikon Transfer 2 koristeći WT-5 i UT-1, fotoaparat će prestati da otprema slike na računar onako kako se snime. Prenos će se ponovo omogućiti kada se fotoaparat ponovo poveže. Imajte na umu da ovaj problem ne mora da se pojavi u zavisnosti od verzije operativnog sistema.
Promene od verzije 1.10.0 do 1.11.0
 • • Dodata podrška za Z f.
Oprez za korisnike UT-1
 • • Kada je UT-1 povezan na D4 ili D7000 fotoaparat, softver će pored opcija [Transfer mode] (Režim transfera) i [PC mode] (Režim PC) prikazati opcije [Thumbnail select mode] (Izbor režima sličica) i [Print mode] (Režim štampe) ali ove dve poslednje navedene opcije ne mogu da se koriste.
 • • Kada koristite Wireless Transmitter Utility da konfigurišete podešavanja povezivanja za D4S, D4 ili D7000, postarajte se da izaberete [WT-4/UT-1 (functions as WT-4)] (radi kao WT-4) kada se od vas traži da izaberete hardver.
 • • Kada koristite Wireless Transmitter Utility da konfigurišete podešavanja povezivanja za D7100 ili D800/D800E (verzije firmvera A 1.10/B 1.10), postarajte se da izaberete [Wired LAN] (LAN putem žice) kada se od vas traži da izaberete hardver. Ako koristite UT-1 sa WT-5 bežičnim predajnikom, izaberite [WT-5 (wireless LAN)] (bežični LAN).
 • • Kada koristite D4S ili D4 sa UT-1, izaberite [WT-4] za [Network] (Mreža) > [Choose hardware] (Izaberite hardver) u fotoaparatu [SETUP MENU] (PODEŠAVANJE MENIJA).
Transfer filmova snimljenih sa D4S, D4, D3S, D800, D800E, D300S ili D7000 (WT-4)

Transfer filma je podržan u sledećim režimima:

D3S i D300S: [Transfer mode] (Režim transfera)
D4S, D4, D800, D800E i D7000: [Transfer mode] (Režim transfera) i [PC mode] (Režim PC)

ali imajte na umu da [Auto send] (Automatsko slanje) i [Send folder] (Pošalji fasciklu) opcije nisu podržane u [Transfer mode] (Režim transfera).

Sledite korake navedene ispod da biste prebacili filmove u [Transfer mode] (Režim transfera).

 1. Povežite se u [Transfer mode] (Režim transfera).
 2. Izaberite film u punom kadru ili reprodukciji sličica.
 3. Izaberite film za transfer kao što je ispod opisano. Preuzimanje će početi odmah.
  D4S i D4: Držeći OK dugme pritisnutim, pritisnite centar višenamenskog birača.
  D3S: Držeći dugme sličica/zumiranje reprodukcije pritisnutim, pritisnite centar višenamenskog birača.
  D800, D800E i D300S: Pritisnite OK dugme na fotoaparatu.
  D7000: Pritiskajući BKT dugme, pritisnite OK dugme.
Instalacija
 1. Preuzmite softver.
 2. Dva puta kliknite na preuzetu datoteku da biste montirali sliku diska sa istim imenom koji sadrži datoteka „Welcome“.
 3. Dva puta kliknite na „Welcome“ datoteku da biste pokrenuli instalater.
 4. Sledite instrukcije na ekranu da biste završili instalaciju.

Sporazum

 • Preuzmite
 • Preuzmite
 • Preuzmite

  S-WTU___-011100MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Oko 16.34 MB)

 • Preuzmite

  S-WTU___-011100MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Oko 16.34 MB)

 • Preuzmite

  S-WTU___-011100MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Oko 16.34 MB)

 • Preuzmite

  S-WTU___-011100MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Oko 16.34 MB)

 • Preuzmite

  S-WTU___-011100MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Oko 16.34 MB)

PDF datoteke mogu da se pregledaju koristeći besplatan softver Adobe® Reader®.
Preuzmite Adobe® Reader®.