Srpski

Iako vaš uređaj ne podržava ovu uslugu preuzimanja, on se može koristiti za pregled podataka o preuzimanju. Veze za preuzimanja mogu se slati e-poštom za preuzimanje na računar.

N-Log 3D LUT

Izaberite operativni sistem.

 • Windows
 • Mac OS

Ovaj program ažuriranja softvera je za uređaje u vlasništvu kupca koji su navedeni iznad („proizvod koji je u pitanju“) i dostavljen je samo po prihvatanju sporazuma navedenog ispod. Birajući „Prihvatam“ i kada kliknete na „Preuzimanje“, smatra se da ste prihvatili uslove i obaveze sporazuma. Postarajte se da razumete uslove sporazuma pre nego što započnete preuzimanje.

U vezi N-Log 3D LUT-a

N-Log 3D LUT je 3D pretraživačka tabela koju je razvio Nikon za korišćenje kada je nivo boje segmenta filma snimljen sa N-Log gamom.

Promene od verzije 1.05 do 1.06
 • • Dodata je N-Log kompatibilna 3D LUT datoteka u „cube“ formatu za Z f.
Promene od prethodnih verzija
Promene od verzije 1.04 do 1.05
 • • Dodata je N-Log kompatibilna 3D LUT datoteka u „cube“ formatu za Z 8.
Promene od verzije 1.03 do 1.04
 • • Dodati 3D LUT-ovi „cube“ formata (identifikovani imenima datoteke koja se završavaju sa „V02-00“) kompatibilni sa Z 9 N-Log krivom. Reprodukcija boje, senke i svetliji delovi ispravljeni su da bi olakšali proces uređivanja segmenta filma koristeći softver za uređivanje video prikaza.
 • • Ovi Z 9 N-Log 3D LUT-ovi („cube“ datoteke sa imenima koja se završavaju sa „V02-00“) pomažu za:
  • - „skakanje toniranja“ i slično što je vidljivo preko onoga što bi trebalo da je tranzicija tonova bez problema i
  • - vidljivih boja koje su previše zasićene u snimcima svetlosnih izvora visokog hroma ili subjekata osvetljenih od strane istih.

Imajte na umu da ovi LUT-ovi mogu ponekad da proizvedu rezultate koji su malo svetliji od onih ranijih Z 9 N-Log 3D LUT-ova („cube“ datoteke sa imenima koja se završavaju sa „V01-00“). Tako, na primer, kada se primeni na segment filma snimljenim pri visokim ekspozicijama ili koji je osvetljen u toku uređivanja, ili kada se koristi kao zamena 3D LUT-ovima u projektima koji su prethodno obojeni koristeći raniji Z 9 N-Log 3D LUT-ove („cube“ datoteke sa imenima koja se završavaju sa „V01-00“), Z 9 N-Log 3D LUT-ovi dodati sa trenutnim okidanjem („cube“ datoteke čija se imena završavaju sa „V02-00“) mogu da dovedu do svetlijih delova koji su „izbeljeni“ (previše izloženi).

Raniji Z 9 N-Log 3D LUT-ovi su uključeni u trenutno preuzimanje i još uvek mogu da se koriste ako treba.

Promene od verzije 1.02 do 1.03
 • • Dodata je N-Log kompatibilna 3D LUT datoteka u „cube“ formatu za Z 9.
Promene od verzije 1.01 do 1.02
 • • Dodata je N-Log kompatibilna 3D LUT datoteka u „cube“ formatu za Z 6II i Z 7II.
Promene od verzije 1.00 do 1.01
 • • Dodata je N-Log kompatibilna 3D LUT datoteka u „cube“ formatu za D780.
Opis datoteke
Naziv proizvoda N-Log 3D LUT
Verzija Verzija 1.06
Ime datoteke
 • Z_f_N-Log-Full_to_REC709-Full_33_V01-00.cube
 • Z_9_N-Log-Full_to_REC709-Full_33_V02-00.cube
 • Z_9_N-Log-Full_to_REC709-Full_33_V01-00.cube
 • Z_8_N-Log-Full_to_REC709-Full_33_V01-00.cube
 • Z_7II_N-Log-Full_to_REC709-Full_33_V01-00.cube
 • Z_6II_N-Log-Full_to_REC709-Full_33_V01-00.cube
 • D780_N-Log-Full_to_REC709-Full_33_V01-00.cube
 • Z_7_N-Log-Full_to_REC709-Full_33_V01-00.cube
 • Z_6_N-Log-Full_to_REC709-Full_33_V01-00.cube
Distribuira se kao D-3DLUT-V0106W.exe
Podržani operativni sistemi
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
Podržani digitalni fotoaparati Z 9, Z 8, Z 7II, Z 6II, D780, Z 7, Z 6 i Z f
Napomene
 • Od avgusta 2023. godine, Nikon je testirao proizvod i utvrdio da može da se koristi sa sledećim aplikacijama, ali imajte na umu da Nikon niti podržava ove aplikacije nije garantuje njihov rad.
 • • Adobe: Premiere Pro CC
 • • Apple: Final Cut Pro X
 • • Blackmagic Design: DaVinci Resolve
Primena 3D LUT-a
 1. Kreirajte fasciklu na hard disku računara i imenujte je po želji.
 2. Preuzmite D-3DLUT-V0106W.exe u fasciklu kreiranu u Koraku 1.
 3. Pokrenite D-3DLUT-V0106W.exe da biste otpakovali LUT u pod-fasciklu pod nazivom „3DLUT“ i koja sadrži sledeće datoteke:
  • • Z_f_N-Log-Full_to_REC709-Full_33_V01-00.cube
  • • Z_9_N-Log-Full_to_REC709-Full_33_V02-00.cube
  • • Z_9_N-Log-Full_to_REC709-Full_33_V01-00.cube
  • • Z_8_N-Log-Full_to_REC709-Full_33_V01-00.cube
  • • Z_7II_N-Log-Full_to_REC709-Full_33_V01-00.cube
  • • Z_6II_N-Log-Full_to_REC709-Full_33_V01-00.cube
  • • D780_N-Log-Full_to_REC709-Full_33_V01-00.cube
  • • Z_7_N-Log-Full_to_REC709-Full_33_V01-00.cube
  • • Z_6_N-Log-Full_to_REC709-Full_33_V01-00.cube
 4. Primenite 3D LUT kao što je opisano u dokumentaciji softvera za uređivanje filma koji koristite.
Opis datoteke
Naziv proizvoda N-Log 3D LUT
Verzija Verzija 1.06
Ime datoteke
 • Z_f_N-Log-Full_to_REC709-Full_33_V01-00.cube
 • Z_9_N-Log-Full_to_REC709-Full_33_V02-00.cube
 • Z_9_N-Log-Full_to_REC709-Full_33_V01-00.cube
 • Z_8_N-Log-Full_to_REC709-Full_33_V01-00.cube
 • Z_7II_N-Log-Full_to_REC709-Full_33_V01-00.cube
 • Z_6II_N-Log-Full_to_REC709-Full_33_V01-00.cube
 • D780_N-Log-Full_to_REC709-Full_33_V01-00.cube
 • Z_7_N-Log-Full_to_REC709-Full_33_V01-00.cube
 • Z_6_N-Log-Full_to_REC709-Full_33_V01-00.cube
Distribuira se kao D-3DLUT-V0106M.dmg
Podržani operativni sistemi
 • macOS Ventura verzija 13
 • macOS Monterey verzija 12
 • macOS Big Sur verzija 11
Podržani digitalni fotoaparati Z 9, Z 8, Z 7II, Z 6II, D780, Z 7, Z 6 i Z f
Napomene
 • Od avgusta 2023. godine, Nikon je testirao proizvod i utvrdio da može da se koristi sa sledećim aplikacijama, ali imajte na umu da Nikon niti podržava ove aplikacije nije garantuje njihov rad.
 • • Adobe: Premiere Pro CC
 • • Apple: Final Cut Pro X
 • • Blackmagic Design: DaVinci Resolve
Primena 3D LUT-a
 1. Preuzmite D-3DLUT-V0106M.dmg.
 2. Dva puta kliknite na D-3DLUT-V0106M.dmg ikonu da biste montirali sliku diska koja sadrži fasciklu pod nazivom „3DLUT“, koja pak sadrži sledeće datoteke:
  • • Z_f_N-Log-Full_to_REC709-Full_33_V01-00.cube
  • • Z_9_N-Log-Full_to_REC709-Full_33_V02-00.cube
  • • Z_9_N-Log-Full_to_REC709-Full_33_V01-00.cube
  • • Z_8_N-Log-Full_to_REC709-Full_33_V01-00.cube
  • • Z_7II_N-Log-Full_to_REC709-Full_33_V01-00.cube
  • • Z_6II_N-Log-Full_to_REC709-Full_33_V01-00.cube
  • • D780_N-Log-Full_to_REC709-Full_33_V01-00.cube
  • • Z_7_N-Log-Full_to_REC709-Full_33_V01-00.cube
  • • Z_6_N-Log-Full_to_REC709-Full_33_V01-00.cube
 3. Primenite 3D LUT kao što je opisano u dokumentaciji softvera za uređivanje filma koji koristite.
Brisanje 3D LUT-a
 • Za informacije o brisanju 3D LUT-ova, pogledajte dokumentaciju softvera za uređivanje filma koji koristite.
Za više informacija
 • Za više informacija, pogledajte „Technical Guide (N-Log 3D LUT Edition)“, dostupan sa Nikonovog centra za preuzimanje tako što ćete izabrati vezu za vaš fotoaparat sa spiska ispod:
 • •  Z f
 • •  Z 9
 • •  Z 8
 • •  Z 7II
 • •  Z 6II
 • •  D780
 • •  Z 7
 • •  Z 6
 • Imajte na umu da je gorepomenuti „Technical Guide“ dostupan samo na engleskom i japanskom jeziku.

Sporazum

 • Preuzmite
 • Preuzmite

PDF datoteke mogu da se pregledaju koristeći besplatan softver Adobe® Reader®.
Preuzmite Adobe® Reader®.