Srpski

Iako vaš uređaj ne podržava ovu uslugu preuzimanja, on se može koristiti za pregled podataka o preuzimanju. Veze za preuzimanja mogu se slati e-poštom za preuzimanje na računar.

Picture Control Utility 2

Izaberite operativni sistem.

 • Windows
 • Mac OS

Ovaj program ažuriranja softvera je za uređaje u vlasništvu kupca koji su navedeni iznad („proizvod koji je u pitanju“) i dostavljen je samo po prihvatanju sporazuma navedenog ispod. Birajući „Prihvatam“ i kada kliknete na „Preuzimanje“, smatra se da ste prihvatili uslove i obaveze sporazuma. Postarajte se da razumete uslove sporazuma pre nego što započnete preuzimanje.

O Picture Control Utility 2

Picture Control Utility 2 se koristi za uređenje i upravljanje Picture Controls-a. Polazeći od NEF (RAW) slika ili korisničkih Picture Controls koje su kopirane sa fotoaparata, možete da napravite i sačuvate nove korisničke Picture Controls. Korisničke Picture Controls napravljene sa Picture Control Utility 2 mogu da se koriste sa NX Studio ili Camera Control Pro 2 ili da se izvezu na memorijsku karticu i uvezu na fotoaparat.

Napomene
 • • Ovaj softver se deli kao datoteka pod nazivom „S-PCU2__-020415WF-ALLIN-ALL___.exe“. Preuzmite i pokrenite datoteku kako biste izvršili ažuriranje.
 • • Kada izvršavate ažuriranje, upišite se u nalog sa privilegijama administratora.
 • • Pre započinjanja instalacije, izađite iz svih drugih aplikacija, uključujući bilo koji antivirusni softver.
 • • Pročitajte informacije ispod pre nego što nastavite.
Opis proizvoda
Ime Picture Control Utility 2 verzija 2.4.15
Ime datoteke S-PCU2__-020415WF-ALLIN-ALL___.exe
Autorsko pravo Nikon korporacija
Tip arhive Samostalna ekstrakcija
Reprodukcija Nije dozvoljeno
Zahtevi sistema
Radni sistem
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
Napomena: samo unapred instalirane verzije. 64-bitna izdanja su podržana.
CPU Celeron ili Pentium Dual-Core 2,4 GHz ili noviji ili Core i serije 1,6 GHz ili noviji (preporučuje se Core i5 ili noviji)
RAM
 • 4 GB ili više
Prostor hard diska Minimalno 300 MB dostupno na disku pri uključivanju
Monitor
 • Rezolucija: 1024 × 768 piksela (XGA) ili više
 • Boje: 24-bitna boja (Prava boja) ili više
Razno Imajte na umu da su gorepomenuti zahtevi sistema za korišćenje softvera kao samostalne aplikacije. Kada se koristi sa drugim aplikacijama, preporučuje se sistem koji je iznad zahteva drugih aplikacija. Memorijska kartica formatirana u fotoaparatu i čitač kartice povezan na ugrađeni USB port su neophodni za uvoz i izvoz korisničkih Picture Controls.
Podržani fotoaparati
 • Fotoaparati koji podržavaju „NCP“ korisničke Picture Controls
 • • Z 9, Z 8, Z 7, Z 7II, Z 6, Z 6II, Z 5, Z fc, Z 50 i Z 30 fotoaparati
 • • D6, D5, D4-serije, D3-serije, Df, D850, D810, D810A, D800-serije, D780, D750, D700, D610, D600, D500, D300-serije, D7500, D7200, D7100, D7000, D5600, D5500, D5300, D5200, D5100, D5000 i D90 fotoaparati
 • • Sve Nikon 1 serije fotoaparata osim Nikon 1 J5
 • • COOLPIX A fotoaparati
 • Fotoaparati koji podržavaju „NP2“ korisničke Picture Controls
 • • Z 9, Z 8, Z 7, Z 7II, Z 6, Z 6II, Z 5, Z fc, Z 50 i Z 30 fotoaparati
 • • D6, D5, D850, D810, D810A, D780, D750, D500, D7500, D7200, D5500 i D5600 fotoaparati
 • Fotoaparati koji podržavaju „NP3“ korisničke Picture Controls
 • • Z 9, Z 8, Z 7, Z 7II, Z 6, Z 6II, Z 5, Z fc, Z 50 i Z 30 fotoaparati
 • • D6 i D780 fotoaparati
Napomena: neki od gore navedenih proizvoda možda nisu najavljeni ili objavljeni u svim zemljama ili regijama.
Beleške
 • • Ovaj softver može da prikaže preglede NEF i NRW datoteka kreiranih sa svim podržanim Nikon digitalnim fotoaparatima osim COOLPIX 8800, COOLPIX 8700, COOLPIX 8400, COOLPIX 5700, COOLPIX 5400 i COOLPIX 5000.
 • • Kada kreirate korisničke Picture Controls, koristite RAW slike snimljene sa vašim fotoaparatom da biste pregledali efekat. Reprodukcija boje na slikama snimljenim koristeći korisničke Picture Controls kreirane sa slikama sa drugih fotoaparata mogu da se razlikuju od pregleda.
 • • Kada uvozite prilagođene krive tonova kreiranih sa postojećim aplikacijama, ovaj softver će učitati samo prvih 20 glavnih tačaka, počinjući od bele tačke. Bilo koje dodatne tačke će se izgubiti.
 • • Picture Control Utility 2 ne može da se pokrene dok Picture Control Utility radi; izađite iz Picture Control Utility pre nego što pokrenete Picture Control Utility 2. Slično tome, Picture Control Utility ne može da se pokrene dok Picture Control Utility 2 radi.
 • • Promene izvršene sa drugim Nikon softverom ne održavaju se na Picture Control Utility 2.
 • • U zavisnosti od modela fotoaparata koji koristite i modela fotoaparata sa kojim se slika snimila, možda nećete moći da koristite NEF/NRW (RAW) datoteke napravljene sa drugim fotoaparatima kao preglede, u kom slučaju će se umesto toga koristiti podrazumevana slika.

Za informacije o korišćenju ovog softvera, izaberite Picture Control Utility 2 Help (Picture Control Utility 2 pomoć) u meniju Picture Control Utility 2 Help (Pomoć).

Promene od verzije 2.4.14 do 2.4.15
 • • Dodata podrška za Z 8.
Instalacija
 1. Kreirajte fasciklu na hard disku i imenujte je po želji.
 2. Preuzmite S-PCU2__-020415WF-ALLIN-ALL___.exe u fasciklu kreiranu u Koraku 1.
 3. Pokrenite S-PCU2__-020415WF-ALLIN-ALL___.exe da biste pokrenuli instalater.
 4. Sledite instrukcije na ekranu da biste završili instalaciju.
Napomene
 • • Ovaj softver se deli kao datoteka pod nazivom „S-PCU2__-020415MF-ALLIN-ALL___.dmg“. Preuzmite i pokrenite datoteku kako biste izvršili ažuriranje.
 • • Kada izvršavate ažuriranje, od vas će se tražiti lozinka administratora.
 • • Pre započinjanja instalacije, izađite iz svih drugih aplikacija, uključujući bilo koji antivirusni softver.
 • • Pročitajte informacije ispod pre nego što nastavite.
Opis proizvoda
Ime Picture Control Utility 2 verzija 2.4.15
Ime datoteke S-PCU2__-020415MF-ALLIN-ALL___.dmg
Autorsko pravo Nikon korporacija
Tip arhive Samostalna ekstrakcija
Reprodukcija Nije dozvoljeno
Zahtevi sistema
Radni sistem
 • macOS Ventura verzija 13
 • macOS Monterey verzija 12
 • macOS Big Sur verzija 11
CPU
 • Intel Core 2 Duo ili bolji (preporučuje se Core i5 ili bolji), Intel Xeon
 • Napomena: Picture Control Utility 2 funkcioniše kao Apple Silicon prirodna aplikacija na Apple Silicon računarima.
RAM 4 GB ili više
Prostor hard diska Minimalno 100 MB dostupno na disku pri uključivanju
Monitor
 • Rezolucija: 1024 × 768 piksela (XGA) ili više
 • Boje: 24-bitna boja (milioni boja) ili više
Razno Imajte na umu da su gorepomenuti zahtevi sistema za korišćenje softvera kao samostalne aplikacije. Kada se koristi sa drugim aplikacijama, preporučuje se sistem koji je iznad zahteva drugih aplikacija. Memorijska kartica formatirana u fotoaparatu i čitač kartice povezan na ugrađeni USB port su neophodni za uvoz i izvoz korisničkih Picture Controls.
Podržani fotoaparati
 • Fotoaparati koji podržavaju „NCP“ korisničke Picture Controls
 • • Z 9, Z 8, Z 7, Z 7II, Z 6, Z 6II, Z 5, Z fc, Z 50 i Z 30 fotoaparati
 • • D6, D5, D4-serije, D3-serije, Df, D850, D810, D810A, D800-serije, D780, D750, D700, D610, D600, D500, D300-serije, D7500, D7200, D7100, D7000, D5600, D5500, D5300, D5200, D5100, D5000 i D90 fotoaparati
 • • Sve Nikon 1 serije fotoaparata osim Nikon 1 J5
 • • COOLPIX A fotoaparati
 • Fotoaparati koji podržavaju „NP2“ korisničke Picture Controls
 • • Z 9, Z 8, Z 7, Z 7II, Z 6, Z 6II, Z 5, Z fc, Z 50 i Z 30 fotoaparati
 • • D6, D5, D850, D810, D810A, D780, D750, D500, D7500, D7200, D5500 i D5600 fotoaparati
 • Fotoaparati koji podržavaju „NP3“ korisničke Picture Controls
 • • Z 9, Z 8, Z 7, Z 7II, Z 6, Z 6II, Z 5, Z fc, Z 50 i Z 30 fotoaparati
 • • D6 i D780 fotoaparati
Napomena: neki od gore navedenih proizvoda možda nisu najavljeni ili objavljeni u svim zemljama ili regijama.
Beleške
 • • Ovaj softver može da prikaže preglede NEF i NRW datoteka kreiranih sa svim podržanim Nikon digitalnim fotoaparatima osim COOLPIX 8800, COOLPIX 8700, COOLPIX 8400, COOLPIX 5700, COOLPIX 5400 i COOLPIX 5000.
 • • Kada kreirate korisničke Picture Controls, koristite RAW slike snimljene sa vašim fotoaparatom da biste pregledali efekat. Reprodukcija boje na slikama snimljenim koristeći korisničke Picture Controls kreirane sa slikama sa drugih fotoaparata mogu da se razlikuju od pregleda.
 • • Kada uvozite prilagođene krive tonova kreiranih sa postojećim aplikacijama, ovaj softver će učitati samo prvih 20 glavnih tačaka, počinjući od bele tačke. Bilo koje dodatne tačke će se izgubiti.
 • • Picture Control Utility 2 ne može da se pokrene dok Picture Control Utility radi; izađite iz Picture Control Utility pre nego što pokrenete Picture Control Utility 2. Slično tome, Picture Control Utility ne može da se pokrene dok Picture Control Utility 2 radi.
 • • Promene izvršene sa drugim Nikon softverom ne održavaju se na Picture Control Utility 2.
 • • U zavisnosti od modela fotoaparata koji koristite i modela fotoaparata sa kojim se slika snimila, možda nećete moći da koristite NEF/NRW (RAW) datoteke napravljene sa drugim fotoaparatima kao preglede, u kom slučaju će se umesto toga koristiti podrazumevana slika.

Za informacije o korišćenju ovog softvera, izaberite Picture Control Utility 2 Help (Picture Control Utility 2 pomoć) u meniju Picture Control Utility 2 Help (Pomoć).

Promene od verzije 2.4.14 do 2.4.15
 • • Dodata podrška za Z 8.
Instalacija
 1. Preuzmite S-PCU2__-020415MF-ALLIN-ALL___.dmg.
 2. Dva puta kliknite na preuzetu datoteku kako biste montirali S-PCU2__-020415MF-ALLIN-ALL___ sliku diska koja sadrži „Welcome“ datoteku.
 3. Dva puta kliknite na „Welcome“ datoteku da biste pokrenuli instalater.
 4. Sledite instrukcije na ekranu da biste završili instalaciju.

Sporazum

 • Preuzmite
 • Preuzmite
 • Preuzmite

  S-PCU2__-020415MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Oko 89.22 MB)

 • Preuzmite

  S-PCU2__-020415MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Oko 89.22 MB)

 • Preuzmite

  S-PCU2__-020415MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Oko 89.22 MB)

 • Preuzmite

  S-PCU2__-020415MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Oko 89.22 MB)

 • Preuzmite

  S-PCU2__-020415MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Oko 89.22 MB)

PDF datoteke mogu da se pregledaju koristeći besplatan softver Adobe® Reader®.
Preuzmite Adobe® Reader®.