Srpski

Iako vaš uređaj ne podržava ovu uslugu preuzimanja, on se može koristiti za pregled podataka o preuzimanju. Veze za preuzimanja mogu se slati e-poštom za preuzimanje na računar.

Wireless Transmitter Utility (Win)

Izaberite operativni sistem.

 • Windows
 • Mac OS

Ovaj program ažuriranja softvera je za uređaje u vlasništvu kupca koji su navedeni iznad („proizvod koji je u pitanju“) i dostavljen je samo po prihvatanju sporazuma navedenog ispod. Birajući „Prihvatam“ i kada kliknete na „Preuzimanje“, smatra se da ste prihvatili uslove i obaveze sporazuma. Postarajte se da razumete uslove sporazuma pre nego što započnete preuzimanje.

O Wireless Transmitter Utility

Upotrebite Wireless Transmitter Utility za podešavanje mrežnih postavki i slično za WT-7, WT-6, WT-5 i WT-4 bežične predajnike, UT-1 komunikacijske jedinice i fotoaparate sa ugrađenim Wi-Fi i/ili Ethernet-om. Softver za WT-4 se zvao WT-4 Setup Utility, ali sada kada podržava WT-5 i druge uređaje ime je promenjeno u Wireless Transmitter Utility.

Napomene
 • • Ovaj softver je za korisnike WT-7, WT-6, WT-5 i WT-4 bežičnih predajnika, UT-1 bežičnih komunikacijskih jedinica i fotoaparata sa ugrađenim Wi-Fi i/ili eternet povezivanjem.
 • • Pre započinjanja instalacije, izađite iz Wireless Transmitter Utility i svih drugih aplikacija, uključujući bilo koji antivirusni softver.
 • • Kada izvršavate ažuriranje, upišite se u nalog sa privilegijama administratora.
 • • Softver ne podržava sledeće WT-4 režime: Thumbnail select mode (Izbor režima sličica) i Print mode (Režim štampe).
 • • Windows bezbednosna upozorenja će se prikazati dva ili tri puta u toku instalacije. Kliknite na Install (Instaliraj) da biste nastavili.
 • • Instaliranje Wireless Transmitter Utility deinstalira WT-4 Setup Utility.
 • • Korisnici će morati da ponovo izrade sledeće profile na mreži (podešavanja mreže fotoaparata) nakon ažuriranja sa WT-4 Setup Utility ili Wireless Transmitter Utility verzije 1.3.0:
  • - Prenos slika ili Kontrola fotoaparata režim profila za D4 fotoaparate koji su povezani putem eterneta ili WT-5 bežičnih predajnika
  • - Profili za WT-4 (Transfer mode (Režim transfera) i profili za ftp otpremanje nisu uključeni)
 • • Računari možda nisu u stanju da se upare sa fotoaparatom dok su povezani na LAN. Ovo može da se reši ako se isključi računar sa LAN-a.
 • • Korisnici Camera Control Pro 2 treba da nadograde na Camera Control Pro 2 verziju 2.35.1 ili noviju.
 • • Korisnici NX Tether treba da nadograde na NX Tether verziju 1.0.3 ili kasniju.
 • • Pročitajte informacije ispod pre nego što nastavite.
Opis proizvoda
Ime Wireless Transmitter Utility verzija 1.9.8
Ime datoteke S-WTU___-010908WF-ALLIN-ALL___.exe
Autorsko pravo Nikon korporacija
Tip arhive Samostalna ekstrakcija
Reprodukcija Nije dozvoljeno
Zahtevi sistema
Radni sistem
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
Napomena: samo unapred instalirana 64-bitna izdanja.
CPU Intel Celeron, Pentium 4 ili Core serije, 1.6 GHz ili bolji
RAM 1 GB ili više (preporučeno 2 GB ili više)
Prostor hard diska Minimalno 500 MB dostupno na disku pri uključivanju (preporučeno 1 GB ili više)
Monitor
 • Rezolucija: 1024 × 768 piksela (XGA) ili više (preporučeno 1280 × 1024/SXGA ili više)
 • Boje: 24-bitna boja (Prava boja) ili više
Podržani uređaji
 • Z 9, Z 7, Z 7II, Z 6, Z 6II, Z 5, Z fc, Z 50, Z 30 i D780 fotoaparati (kompatibilni sa ugrađenom Wi-Fi kamerom)
 • D6 fotoaparati (kompatibilni sa ugrađenim Wi-Fi i eternet povezivanjem na fotoaparatu)
 • D5, D4S i D4 fotoaparati (kompatibilni sa ugrađenim eternetom fotoaparata)
 • WT-7 bežični predajnici (kompatibilni sa Z 7, Z 7II, Z 6, Z 6II, D850, D810, D810A, D780, D750, D500 i D7200 fotoaparatima)
 • WT-6 bežični predajnici (kompatibilni sa D6 i D5 fotoaparatima)
 • WT-5 bežični predajnici (kompatibilni sa D5, D4S i D4 fotoaparatima)
 • WT-4 bežični predajnici (kompatibilni sa D4S, D4, D3X, D3S, D3, D800, D800E, D700, D300S, D300 i D7000 fotoaparatima)
 • UT-1 komunikacijske jedinice (sa ili bez WT-5, kompatibilne sa D4S, D4, D810, D810A, D800, D800E, D750, D7200, D7100 i D7000 fotoaparatima)
Beleške
 • Windows 10: Ad-hok režim bežičnih veza nije podržan.
 • Korišćenje WT-4 sa Windows 11: Pod Windows-om 11, prenos koristeći WT-4 može da se prekine pre nego što Nikon Transfer 2 završi kopiranje svih slika na računar. Možda ćete i dalje moći da kopirate slike dvadeset ili trideset u isto vreme.
Promene od verzije 1.9.7 do 1.9.8
 • • Dodata je podrška za Z 9 firmver verziju 3.00.
 • • Završena podrška za Windows 8.1.
 • • Završeno korišćenje virtuelnih autobusa.
Oprez za korisnike UT-1
 • • Kada je UT-1 povezan na D4 ili D7000 fotoaparat, softver će pored opcija Transfer mode (Režim transfera) i PC mode (Režim PC) prikazati opcije Thumbnail select mode (Izbor režima sličica) i Print mode (Režim štampe) ali ove dve poslednje navedene opcije ne mogu da se koriste.
 • • Kada koristite Wireless Transmitter Utility da konfigurišete podešavanja povezivanja za D4S, D4 ili D7000, postarajte se da izaberete WT-4/UT-1 (functions as WT-4) (radi kao WT-4) kada se od vas traži da izaberete hardver.
 • • Kada koristite Wireless Transmitter Utility da konfigurišete podešavanja povezivanja za D7100 ili D800/D800E (verzije firmvera A 1.10/B 1.10), postarajte se da izaberete Wired LAN (LAN putem žice) kada se od vas traži da izaberete hardver. Ako koristite UT-1 sa WT-5 bežičnim predajnikom, izaberite WT-5 (wireless LAN) (bežični LAN).
 • • Kada koristite D4S ili D4 sa UT-1, izaberite WT-4 za Network (Mreža) > Choose hardware (Izaberite hardver) u fotoaparatu SETUP MENU (PODEŠAVANJE MENIJA).
Transfer filmova snimljenih sa D4S, D4, D3S, D800, D800E, D300S ili D7000 (WT-4)

Transfer filma je podržan u sledećim režimima:

D3S i D300S: Transfer mode (Režim transfera)
D4S, D4, D800, D800E i D7000: Transfer mode (Režim transfera) i PC mode (Režim PC)

ali imajte na umu da Auto send (Automatsko slanje) i Send folder (Pošalji fasciklu) opcije nisu podržane u Transfer mode (Režim transfera).

Sledite korake navedene ispod da biste prebacili filmove u Transfer mode (Režim transfera).

 1. Povežite se u Transfer mode (Režim transfera).
 2. Izaberite film u punom kadru ili reprodukciji sličica.
 3. Izaberite film za transfer kao što je ispod opisano. Preuzimanje će početi odmah.
  D4S i D4: Držeći OK dugme pritisnutim, pritisnite centar višenamenskog birača.
  D3S: Držeći dugme sličica/zumiranje reprodukcije pritisnutim, pritisnite centar višenamenskog birača.
  D800, D800E i D300S: Pritisnite OK dugme na fotoaparatu.
  D7000: Pritiskajući BKT dugme, pritisnite OK dugme.
Instalacija
 1. Kreirajte fasciklu na hard disku i imenujte je po želji.
 2. Preuzmite softver u fasciklu kreiranu u Koraku 1.
 3. Pokrenite softver da biste pokrenuli instalater.
 4. Sledite instrukcije na ekranu da biste završili instalaciju.

Sporazum

 • Preuzmite
 • Preuzmite

PDF datoteke mogu da se pregledaju koristeći besplatan softver Adobe® Reader®.
Preuzmite Adobe® Reader®.