Srpski

Iako vaš uređaj ne podržava ovu uslugu preuzimanja, on se može koristiti za pregled podataka o preuzimanju. Veze za preuzimanja mogu se slati e-poštom za preuzimanje na računar.

Webcam Utility (Mac)

Izaberite operativni sistem.

 • Windows
 • Mac OS

Ovaj program ažuriranja softvera je za uređaje u vlasništvu kupca koji su navedeni iznad („proizvod koji je u pitanju“) i dostavljen je samo po prihvatanju sporazuma navedenog ispod. Birajući „Prihvatam“ i kada kliknete na „Preuzimanje“, smatra se da ste prihvatili uslove i obaveze sporazuma. Postarajte se da razumete uslove sporazuma pre nego što započnete preuzimanje.

O Webcam Utility

Webcam Utility je modul koji dopušta Nikon fotoaparatu da se koristi kao veb kamera kada je povezan na računar putem USB kabla.
Fotoaparat će funkcionisati kao veb kamera kada je „Nikon Webcam Utility“ izabrano kao eksterna kamera u aplikaciji veb konferencije.

Napomene
 • • Ovaj softver se deli kao datoteka pod nazivom „S-NWU___-010100MF-ALLIN-ALL___.dmg“. Preuzmite i pokrenite datoteku kako biste izvršili ažuriranje.
 • • Kada pokrećete softver, od vas će se tražiti lozinka administratora.
 • • Pre pokretanja instalacionog programa, zatvorite sve druge aplikacije koje su možda pokrenute, uključujući antivirusni softver.
 • • Pročitajte informacije ispod pre nego što nastavite.
Opis proizvoda
Ime Webcam Utility verzija 1.1.0
Ime datoteke S-NWU___-010100MF-ALLIN-ALL___.dmg
Autorsko pravo Nikon korporacija
Tip arhive Samostalna ekstrakcija
Reprodukcija Nije dozvoljeno
Zahtevi sistema
Radni sistem
 • macOS Ventura verzija 13
 • macOS Monterey verzija 12
 • macOS Big Sur verzija 11
CPU Apple Silicon ili Intel Core ili Xeon serije, 1 GHz ili bolje
Napomena: radi kao Apple Silicon prirodna aplikacija na Apple Silicon računarima.
RAM 2 GB ili više
Podržani digitalni fotoaparati
 • • Z 9, Z 8, Z 7II, Z 7, Z 6II, Z 6, Z 5, Z f, Z fc, Z 50 i Z 30
 • • D6, D5, D850, D810, D780, D750, D500, D7500, D7200, D5600, D5500, D5300 i D3500
Napomena: Neki od gore navedenih proizvoda možda nisu najavljeni ili objavljeni u svim zemljama ili regijama.
Poslednji put ažurirano 31. avgusta 2023. godine.
Testirane aplikacije za veb konferenciju
 • Intel
 • • Veb verzija: Microsoft Teams, Skype, Zoom, Google Meet i Facebook Messenger. Safari nije podržan; koristite Chrome.
 • • Aplikacije: Zoom, Facebook Messenger, Microsoft timovi (1.4.00.8872 ili noviji). Nije kompatibilno sa aplikacijama koje nemaju podršku za virtuelne fotoaparate.
 • Apple Silicon
 • • Veb verzija: Microsoft Teams, Skype, Zoom, Facebook Messenger i Google Meet. Safari nije podržan; koristite Chrome. Imajte na umu da Webcam Utility funkcioniše kao univerzalni dodatak koji na Apple Silicom mašinama radi kao Apple Silicon izvorna aplikacija u univerzalnoj verziji Chrome-a.
Beleške
 • • Izaberite P, S, A ili M režim kada koristite D750, D7500, D7200, D5600, D5500, D5300 ili D3500.
 • • Mikrofoni fotoaparata nisu podržani. Koristite eksterni mikrofon ili mikrofon dostavljen sa vašim računarom.
 • • Ako se živi prikaz slike prerano završi, izaberite veće vrednosti za [Kašnjenje isključivanja monitora] > [Živi prikaz slike] u menijima fotoaparata.
 • • Veličina živog prikaza slike je fiksirana na XGA. D810, D750, D7200, D5600, D5500, D5300 i D3500 koriste samo VGA deo XGA prikaza, sa tim rezultatom da živi prikaz slike za ove fotoaparate bude prikazan pri manjoj veličini.
 • • Maksimalni broj slika u sekundi je oko 10 do 15 fps.
 • • Temperatura fotoaparata može da se podigne a živi prikaz slike može da se okonča nakon perioda produžene upotrebe. Sačekajte da se fotoaparat ohladi.
 • • Korišćenje živog prikaza slike povećava trošenje punjive baterije.
 • • Izađite iz NX Tether, Nikon Transfer 2 i Camera Control Pro 2 pre uspostavljanja povezivanja na fotoaparat.
 • • Kada koristite NX Tether, Nikon Transfer 2 ili Camera Control Pro 2, okončajte povezivanje na „Webcam Utility“ u aplikaciji za veb konferenciju.
 • • Možda nećete moći da prilagodite podešavanja fotoaparata dok je fotoaparat povezan na računar. Pre prilagođavanja podešavanja, isključite fotoaparat i isključite USB kabl.
 • • Veličina slike je 1024 x 768 piksela (XGA). Neke aplikacije za veb konferenciju mogu da koriste različite odnose širine i visine.
 • • Kada se povezivanje uspostavi između fotoaparata i računara, budite oprezni da ne uklonite memorijsku karticu dok je lampica pristupanja memorijskoj kartici upaljena.
 • • Živi prikaz slike se možda neće automatski okončati kada kašnjenje automatskog isključivanja živog prikaza slike istekne.
 • • Živi prikaz slike se možda neće okončati kada je fotoaparat isključen a zatim uključen ponovo, u tom slučaju može da se okonča uključujući i isključujući fotoaparat po drugi put.
 • • Fotoaparat možda neće izaći iz [PC režim] kada se aplikacija za veb konferenciju zatvori. [PC režim] može da se okonča isključivanjem USB kabla.
 • • Produžite uvučene bliceve pre korišćenja.
 • • Izaberite M režim kada koristite ne-CPU objektive sa D750, D7500, D7200, D5600, D5500, D5300 ili D3500.
 • • Kada koristite D5, D810, D750, D500, D7500, D7200, D5600, D5500, D5300 ili D3500 bez ubačene memorijske kartice, izaberite [Omogući okidanje] za [Zaključaj okid. ako je slot prazan].
 • • Živi prikaz slike može da zahteva više vremena za pokretanje ako memorijska kartica sadrži veliki broj slika.
 • • Ako je Nikon Webcam Utility izabrano kao izvor ulaza filma dok NX Tether, Camera Control Pro 2 ili Nikon Transfer 2 rade, povezivanje sa fotoaparatom neće biti uspostavljeno a pogled kroz objektiv fotoaparata se neće prikazati.
 • • Ne pokušavajte da koristite uređaj veb fotoaparata sa različitih aplikacija za veb konferencije u isto vreme.
 • • Google Meet može ponekad da ne prikaže pogled kroz objektiv fotoaparata. Ovo može da se popravi isključujući film a zatim ga ponovo uključujući u aplikaciji veb konferencije.
 • • Mac verzija nije kompatibilna sa Safari; koristite Google Chrome. Webcam Utility nije kompatibilan sa Skype aplikacijom ili drugim aplikacijama kojima nedostaje podrška za virtuelne fotoaparate.

• macOS je registrovan zaštitni znak Apple Inc. u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.
• Svi drugi pominjani trgovački nazivi su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci njihovih vlasnika.

Promene od verzija 1.0.2 i 1.0.1 na 1.1.0
 • • Dodata podrška za Z 9.
 • • Dodata podrška za Z 30.
 • • Dodata podrška za Z 8.
 • • Dodata podrška za Z f.
 • • Razlog je sada naveden kada aplikacija za veb konferenciju ne prikaže pregled kroz objektiv sočiva fotoaparata.
 • • Završena je podrška za macOS Catalina verziju 10.15.
 • • Završena je podrška za macOS Mojave verziju 10.14.
 • • Završena je podrška za macOS High Sierra verziju 10.13.

Poslednji put ažurirano 31. avgusta 2023. godine.

Instalacija
 1. Preuzmite S-NWU___-010100MF-ALLIN-ALL___.dmg.
 2. Dva puta kliknite na preuzetu datoteku kako biste montirali S-NWU___-010100MF-ALLIN-ALL___ sliku diska koja sadrži „Welcome“ datoteku.
 3. Dva puta kliknite na „Welcome“ datoteku da biste pokrenuli instalater.
 4. Sledite instrukcije na ekranu da biste završili instalaciju.
 • Beleške:
  • • Nema potrebe pokretati softver kada je instalacija završena. Nikakva prečica neće biti dodata u menije ili na radnu površinu računara.
  • • Možda ćete morati da ponovo pokrenete računar.
Proveravanje da li je softver instaliran
 1. Povežite fotoaparat i računar koristeći USB kabl.
 2. Uključite fotoaparat.
 3. Pokrenite aplikaciju za veb konferenciju i izaberite „Nikon Webcam Utility“ kao eksternu kameru.
 4. Potvrdite da je slika sa kamere prikazana na aplikaciji za veb konferenciju.

Sporazum

 • Preuzmite
 • Preuzmite
 • Preuzmite

  S-NWU___-010100MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Oko 5.12 MB)

 • Preuzmite

  S-NWU___-010100MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Oko 5.12 MB)

 • Preuzmite

  S-NWU___-010100MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Oko 5.12 MB)

 • Preuzmite

  S-NWU___-010100MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Oko 5.12 MB)

 • Preuzmite

  S-NWU___-010100MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Oko 5.12 MB)

PDF datoteke mogu da se pregledaju koristeći besplatan softver Adobe® Reader®.
Preuzmite Adobe® Reader®.