Srpski

Iako vaš uređaj ne podržava ovu uslugu preuzimanja, on se može koristiti za pregled podataka o preuzimanju. Veze za preuzimanja mogu se slati e-poštom za preuzimanje na računar.

Webcam Utility (Mac)

Izaberite operativni sistem.

 • Windows
 • Mac OS

Ovaj program ažuriranja softvera je za uređaje u vlasništvu kupca koji su navedeni iznad („proizvod koji je u pitanju“) i dostavljen je samo po prihvatanju sporazuma navedenog ispod. Birajući „Prihvatam“ i kada kliknete na „Preuzimanje“, smatra se da ste prihvatili uslove i obaveze sporazuma. Postarajte se da razumete uslove sporazuma pre nego što započnete preuzimanje.

O Webcam Utility

Webcam Utility dopušta Nikon fotoaparatu da se koristi kao veb kamera kada je povezan na računar putem USB-a.
Fotoaparat će funkcionisati kao veb kamera kada je „Nikon Webcam Utility“ izabrano kao eksterna kamera u aplikaciji veb konferencije.

Napomene
 • • Ovaj softver se deli kao datoteka pod nazivom „S-NWU___-010001MF-ALLIN-ALL___.dmg“. Preuzmite i pokrenite datoteku kako biste izvršili ažuriranje.
 • • Kada pokrećete softver, od vas će se tražiti lozinka administratora.
 • • Pre započinjanja instalacije, izađite iz Webcam Utility i svih drugih aplikacija, uključujući bilo koji antivirusni softver.
 • • Pročitajte informacije ispod pre nego što nastavite.
Pregled
Ime Webcam Utility
Verzija 1.0.1
Ime datoteke S-NWU___-010001MF-ALLIN-ALL___.dmg
Zahtevi sistema
Radni sistem
 • macOS Big Sur verzija 11
 • macOS Catalina verzija 10.15
 • macOS Mojave verzija 10.14
 • macOS High Sierra verzija 10.13
CPU Apple Silicon ili Intel Core ili Xeon serije, 1 GHz ili bolje
RAM 2 GB ili više
Podržani digitalni fotoaparati
 • • Z 7II, Z 7, Z 6II, Z 6, Z 5, Z 50, Z fc, D6, D5, D850, D810, D780, D750, D500, D7500, D7200, D5600, D5500, D5300 i D3500
  • Napomena: Neki od gore navedenih proizvoda možda nisu najavljeni ili objavljeni u svim zemljama ili regijama.
Testirane aplikacije za veb konferenciju
 • Intel
 • • Veb verzija: Microsoft Teams, Skype, Zoom, Google Meet i Facebook Messenger. Safari nije podržan; koristite Chrome.
 • • Aplikacije: Zoom i Facebook Messenger. Nije kompatibilno sa aplikacijama koje nemaju podršku za virtuelne fotoaparate.
 • Apple Silicon
 • • Veb verzija: Microsoft Teams, Skype, Zoom, Facebook Messenger i Google Meet. Safari nije podržan; koristite Chrome. Imajte na umu da Webcam Utility funkcioniše kao univerzalni dodatak koji na Apple Silicom mašinama radi kao Apple Silicon izvorna aplikacija u univerzalnoj verziji Chrome-a.
Beleške
 • • Izaberite P, S, A ili M režim kada koristite D750, D7500, D7200, D5600, D5500, D5300 ili D3500.
 • • Mikrofoni fotoaparata nisu podržani. Koristite eksterni mikrofon ili mikrofon dostavljen sa vašim računarom.
 • • Ako se živi prikaz slike prerano završi, izaberite veće vrednosti za Kašnjenje isključivanja monitora > Živi prikaz slike u menijima fotoaparata.
 • • Prikazi živog prikaza slike za D810, D750, D7200, D5600, D5500, D5300 i D3500 su mali.
 • • Temperatura fotoaparata može da se podigne a živi prikaz slike može da se okonča nakon perioda produžene upotrebe. Sačekajte da se fotoaparat ohladi.
 • • Korišćenje živog prikaza slike povećava trošenje punjive baterije.
 • • Izađite iz Nikon Transfer 2 i Camera Control Pro 2 pre povezivanja na fotoaparat.
 • • Ne pokušavajte da koristite uređaj veb fotoaparata sa različitih aplikacija za veb konferencije u isto vreme.
 • • Kada koristite Nikon Transfer 2 ili Camera Control Pro 2, okončajte povezivanje na „Webcam Utility“ u aplikaciji za veb konferenciju.
 • • Možda nećete moći da prilagodite podešavanja fotoaparata dok je fotoaparat povezan na računar. Pre prilagođavanja podešavanja, isključite fotoaparat i isključite USB kabl.
 • • Veličina slike je 1024 x 768 piksela (XGA). Neke aplikacije za veb konferenciju mogu da koriste različite odnose širine i visine.
 • • Nakon uspostavljanja povezivanja na fotoaparat, budite oprezni da ne uklonite memorijsku karticu dok je lampica pristupanja memorijskoj kartici upaljena.
 • • Živi prikaz slike se možda neće automatski okončati kada kašnjenje automatskog isključivanja živog prikaza slike istekne.
 • • Živi prikaz slike se možda neće okončati kada je fotoaparat uključen i isključen. Isključite fotoaparat a zatim ga ponovo uključite.
 • • Produžite uvučene bliceve pre korišćenja.
 • • Izaberite M režim kada koristite ne-CPU objektive sa D750, D7500, D7200, D5600, D5500, D5300 ili D3500.
 • • Kada koristite D5, D810, D750, D500, D7500, D7200, D5600, D5500, D5300 ili D3500 bez ubačene memorijske kartice, izaberite Omogući okidanje za Zaključaj okid. ako je slot prazan.
 • • Živi prikaz slike može da zahteva više vremena za pokretanje ako memorijska kartica sadrži veliki broj slika.

• macOS je registrovan zaštitni znak Apple Inc. u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.
• Svi drugi pominjani trgovački nazivi su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci njihovih vlasnika.

Promene od verzije 1.0.0 do 1.0.1
 • • Dodata je podrška za macOS Big Sur verziju 11.
 • • Dodata je podrška za Apple Silicon. Imajte na umu da Webcam Utility funkcioniše kao univerzalni dodatak koji na Apple Silicom mašinama radi kao Apple Silicon izvorna aplikacija u univerzalnoj verziji Chrome-a.
 • • Dodata podrška za Z fc.
Instalacija
 1. Kreirajte fasciklu na hard disku i imenujte je po želji.
 2. Preuzmite S-NWU___-010001MF-ALLIN-ALL___.dmg u faciklu kreiranu u Koraku 1.
 3. Pokrenite S-NWU___-010001MF-ALLIN-ALL___.dmg da biste pokrenuli instalater.
 4. Sledite instrukcije na ekranu da biste završili instalaciju.
 • Beleške:
  • • Nema potrebe pokretati softver kada je instalacija završena. Nikakva prečica neće biti dodata u menije ili na radnu površinu računara.
  • • Mac korisnici će možda morati ponovo da pokrenu računar.
Proveravanje da li je softver instaliran
 1. Povežite fotoaparat i računar koristeći USB kabl.
 2. Uključite fotoaparat.
 3. Pokrenite aplikaciju za veb konferenciju i izaberite „Nikon Webcam Utility“ kao eksternu kameru.
 4. Potvrdite da je slika sa kamere prikazana na aplikaciji za veb konferenciju.

Sporazum

 • Preuzmite
 • Preuzmite
 • Preuzmite

  S-NWU___-010001MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Oko 5.50 MB)

 • Preuzmite

  S-NWU___-010001MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Oko 5.50 MB)

 • Preuzmite

  S-NWU___-010001MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Oko 5.50 MB)

 • Preuzmite

  S-NWU___-010001MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Oko 5.50 MB)

 • Preuzmite

  S-NWU___-010001MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Oko 5.50 MB)

PDF datoteke mogu da se pregledaju koristeći besplatan softver Adobe® Reader®.
Preuzmite Adobe® Reader®.