Srpski

Iako vaš uređaj ne podržava ovu uslugu preuzimanja, on se može koristiti za pregled podataka o preuzimanju. Veze za preuzimanja mogu se slati e-poštom za preuzimanje na računar.

Webcam Utility (Windows)

Izaberite operativni sistem.

 • Windows
 • Mac OS

Ovaj program ažuriranja softvera je za uređaje u vlasništvu kupca koji su navedeni iznad („proizvod koji je u pitanju“) i dostavljen je samo po prihvatanju sporazuma navedenog ispod. Birajući „Prihvatam“ i kada kliknete na „Preuzimanje“, smatra se da ste prihvatili uslove i obaveze sporazuma. Postarajte se da razumete uslove sporazuma pre nego što započnete preuzimanje.

O Webcam Utility

Webcam Utility dopušta Nikon fotoaparatu da se koristi kao veb kamera kada je povezan na računar putem USB-a.
Fotoaparat će funkcionisati kao veb kamera kada je „Webcam Utility“ izabrano kao eksterna kamera u aplikaciji veb konferencije.

Napomene
 • • Ovaj softver se deli kao datoteka pod nazivom „S-NWU___-010001WF-ALLIN-ALL___.exe“. Preuzmite i pokrenite datoteku kako biste izvršili ažuriranje.
 • • Kada izvršavate ažuriranje, upišite se u nalog sa privilegijama administratora.
 • • Pre započinjanja instalacije, izađite iz Webcam Utility i svih drugih aplikacija, uključujući bilo koji antivirusni softver.
 • • Pročitajte informacije ispod pre nego što nastavite.
Pregled
Ime Webcam Utility
Verzija 1.0.1
Ime datoteke S-NWU___-010001WF-ALLIN-ALL___.exe
Zahtevi sistema
Radni sistem
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Napomena: unapred instalirane verzije.
 • 64-bitno izdanje (32-bitni sistemi nisu podržani).
CPU Intel Celeron, Pentium 4 ili Core serije, 1 GHz ili bolji
RAM 4 GB ili više
Podržani digitalni fotoaparati
 • • Z 7II, Z 7, Z 6II, Z 6, Z 5, Z 50, D6, D5, D850, D810, D780, D750, D500, D7500, D7200, D5600, D5500, D5300 i D3500
  • Napomena: Neki od gore navedenih proizvoda možda nisu najavljeni ili objavljeni u svim zemljama ili regijama.
Testirane aplikacije za veb konferenciju
 • • Microsoft Teams, Skype, Zoom, Facebook Messenger, Google Meet
Beleške
 • • Izaberite P, S, A ili M režim kada koristite D750, D7500, D7200, D5600, D5500, D5300 ili D3500.
 • • Mikrofoni fotoaparata nisu podržani. Koristite eksterni mikrofon ili mikrofon dostavljen sa vašim računarom.
 • • Ako se živi prikaz slike prerano završi, izaberite veće vrednosti za Kašnjenje isključivanja monitora > Živi prikaz slike u menijima fotoaparata.
 • • Prikazi živog prikaza slike za D810, D750, D7200, D5600, D5500, D5300 i D3500 su mali.
 • • Temperatura fotoaparata može da se podigne a živi prikaz slike može da se okonča nakon perioda produžene upotrebe. Sačekajte da se fotoaparat ohladi.
 • • Korišćenje živog prikaza slike povećava trošenje punjive baterije.
 • • Izađite iz Nikon Transfer 2 i Camera Control Pro 2 pre povezivanja na fotoaparat.
 • • Kada se pristupi Webcam Utility sa više aplikacija za veb konferenciju u isto vreme, živi prikaz slike će biti dostupan u samo jednoj aplikaciji.
 • • Kada koristite Nikon Transfer 2 ili Camera Control Pro 2, okončajte povezivanje na „Webcam Utility“ u aplikaciji za veb konferenciju.
 • • Možda nećete moći da prilagodite podešavanja fotoaparata dok je fotoaparat povezan na računar. Pre prilagođavanja podešavanja, isključite fotoaparat i isključite USB kabl.
 • • Veličina slike je 1024 x 768 piksela (XGA). Neke aplikacije za veb konferenciju mogu da koriste različite odnose širine i visine.
 • • Nakon uspostavljanja povezivanja na fotoaparat, budite oprezni da ne uklonite memorijsku karticu dok je lampica pristupanja memorijskoj kartici upaljena.
 • • Živi prikaz slike se možda neće automatski okončati kada kašnjenje automatskog isključivanja živog prikaza slike istekne.
 • • Živi prikaz slike se možda neće okončati kada je fotoaparat uključen i isključen. Isključite fotoaparat a zatim ga ponovo uključite.
 • • Fotoaparat možda neće izaći iz PC režim kada se aplikacija za veb konferenciju zatvori. PC režim može da se okonča isključivanjem USB kabla.

• Windows je registrovani zaštitni znak Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.
• Svi drugi pominjani trgovački nazivi su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci njihovih vlasnika.

Promene od verzije 0.9.0 do 1.0.1
 • • Dodata je podrška za Z 7II, Z 6II, D5, D810, D750, D7200, D5500, D5300 i D3500.
Instalacija
 1. Kreirajte fasciklu na hard disku i imenujte je po želji.
 2. Preuzmite S-NWU___-010001WF-ALLIN-ALL___.exe u faciklu kreiranu u Koraku 1.
 3. Pokrenite S-NWU___-010001WF-ALLIN-ALL___.exe da biste pokrenuli instalater.
 4. Sledite instrukcije na ekranu da biste završili instalaciju.
 • Beleške:
  • • Nema potrebe pokretati softver kada je instalacija završena. Nikakva prečica neće biti dodata u menije ili na radnu površinu računara.
  • • Možda ćete morati da ponovo pokrenete računar.
Proveravanje da li je softver instaliran
 1. Povežite fotoaparat i računar koristeći USB kabl.
 2. Uključite fotoaparat.
 3. Pokrenite aplikaciju za veb konferenciju i izaberite „Webcam Utility“ kao eksternu kameru.
 4. Potvrdite da je slika sa kamere prikazana na aplikaciji za veb konferenciju.
Deinstalirajte
 1. Izaberite Postavke > Sistem.
 2. Izaberite Aplikacije i funkcije.
 3. Izaberite „Webcam Utility“ sa liste i birajte Deinstaliraj za pokretanje deinstalatera.
 4. Sledite instrukcije na ekranu.

Sporazum

 • Preuzmite
 • Preuzmite

PDF datoteke mogu da se pregledaju koristeći besplatan softver Adobe® Reader®.
Preuzmite Adobe® Reader®.