Srpski

Iako vaš uređaj ne podržava ovu uslugu preuzimanja, on se može koristiti za pregled podataka o preuzimanju. Veze za preuzimanja mogu se slati e-poštom za preuzimanje na računar.

Z 9 firmver

Izaberite operativni sistem.

 • Windows
 • Mac OS

Ovaj program ažuriranja softvera je za uređaje u vlasništvu kupca koji su navedeni iznad („proizvod koji je u pitanju“) i dostavljen je samo po prihvatanju sporazuma navedenog ispod. Birajući „Prihvatam“ i kada kliknete na „Preuzimanje“, smatra se da ste prihvatili uslove i obaveze sporazuma. Postarajte se da razumete uslove sporazuma pre nego što započnete preuzimanje.

 • • Ova usluga dostavlja softver koji može da se koristi da ažurira Z 9 fotoaparat „C“ firmvera na verziju 4.10. Koristite [Verzija firmvera] u [MENI PODEŠAVANJA] da proverite verziju firmvera fotoaparata pre nego što nastavite. Nećete morati da preuzmete ovo ažuriranje ako je firmver naveden iznad već instaliran.
 • • Ovo ažuriranje uključuje sve promene izvršene u prethodnim ažuriranjima.
 • • Pročitajte informacije ispod pre nego što nastavite.

Vreme neophodno za završavanje ovog ažuriranja

Ovo ažuriranje traje oko 6 minuta. Traka napredovanja će se prikazati kada ažuriranje počne, ali kada ažurirate sa „C“ verzije firmvera koji je stariji od 2.00 možda ćete primetiti da je potrebno oko 2 minuta za traku napredovanja da se prikaže. Ne isključujte fotoaparat dok se ažuriranje firmvera ne završi.

IPTC zapamćene postavke

Izvršavanje ovog ažuriranja sa „C“ verzije firmvera 3.10 ili starijeg će obrisati IPTC zapamćene postavke u fotoaparatu. Ovo je nameravana posledica poboljšanja nad IPTC zapamćenim postavkama. Korisnici koji nameravaju da nastave da koriste postojeće zapamćene postavke moraće da ih kopiraju na memorijsku karticu koristeći [IPTC] > [Učitaj/sačuvaj] > [Slot 1]/[Slot 2] > [Kopiraj na karticu] u [MENI PODEŠAVANJA] pre izvršavanja ažuriranja. Sačuvane zapamćene postavke mogu da se učitaju sa memorijske kartice koristeći [IPTC] > [Učitaj/sačuvaj] > [Slot 1]/[Slot 2] > [Kopiraj na fotoaparat] kada se ažuriranje završi.
Imajte na umu da IPTC zapamćene postavke ne mogu da se učitaju ako su podešavanja menija sačuvana na memorijsku karticu koristeći [Sačuvaj/učitaj podeš. menija] > [Sačuvaj podešavanja menija] u fotoaparatu sa „C“ verzijom firmvera 3.10 ili starijom i učitana na fotoaparat koristeći [Sačuvaj/učitaj podeš. menija] > [Učitaj podešavanja menija] nakon izvršavanja ovog ažuriranja. Postarajte se da kopirate i učitate IPTC zapamćene postavke individualno putem metode opisane ispod.
Ako je ovo ažuriranje izvršeno na fotoaparat sa „C“ verzijom firmvera 4.00 ili novijom, postojeće IPTC zapamćene postavke mogu da se koriste nakon ažuriranja bez vršenja gorepomenutih mera.

Promene od „C“ verzije firmvera 4.01 do 4.10
 • • Dodate su [Ptice] i [Avioni] u [Opcije AF za detekciju subjekta] u menijima fotografisanja i snimanja filma.
Promene od prethodnih verzija
Promene od „C“ verzije firmvera 4.00 do 4.01
 • • Popravljeni su sledeći problemi:
  • - Fotoaparat bi u retkim situacijama prestao da reaguje ili ne bi snimio film pravilno ako bi se snimanje filma izvršilo nakon što tajmer pripravnosti istekne pa bi se ponovo pokrenuo kada je [Veličina slika/broj slika u sekundi] podešeno na 1920x1080 u MENI SNIMANJA.
  • - [Izaberi oblast slike] i [Prebacivanje FX/DX] uloge dodeljene kontrolama fotoaparata kada su onemogućene kada je opcija sporog snimanja filma izabrana.
  • - Prvi snimak u rafalnom fotografisanju bi ponekad prestao da dostigne odgovarajući balans bele kada je [Automatski] ili [Automatski za prirodnu svetlost] izabrano za balans bele.
  • - Ako se fotografisanje nastavi dok je [ON] izabrano za [MENI FOTOGRAFISANJA] > [Smanjenje treperenja na fot.], živi prikaz slike fotografije bi bio parcijalno prekinut.
Promene od „C“ verzije firmvera 3.10 do 4.00

Napomena: Korisnici sledećeg softvera moraće da ažuriraju na najnovije verzije.

 • • Camera Control Pro 2 verzija 2.36.0 ili novija, IPTC Preset Manager verzija 1.3.0 ili novija, NX Studio verzija 1.4.0 ili novija, NX MobileAir verzija 1.2 ili novija (Android izdanje), NX Field verzija 1.4 ili novija

Napomena: Promene navedene ispod pod „Fotografisanje bez pokreta“, „Snimanje filma“, „Reprodukcija“, „Kontrole“, „Prikazi“ i „Mreža“ (takođe NX Field) navedene su u Dodatno uputstvo za ažuriranje firmvera.

■ Fotografisanje bez pokreta

 • • Dodato je [Automatsko snimanje] u meni fotografisanja fotografije. Korisnici mogu da obeleže kriterijume iz [Pokret] (smer u kojem se subjekat kreće), [Razdaljina] (koliko je subjekat daleko od fotoaparata) i [Detekcija subjekta] (bez obzira da li je subjekat određenog tipa detektovan), a fotoaparat će automatski snimiti fotografije dok detektuje subjekte koji ispunjavaju izabrani kriterijum. Imajte na umu da je [Razdaljina] dostupna sa NIKKOR Z objektivima i možda neće funkcionisati kao što se očekuje kada se koristi sa drugim objektivima.
 • • Dužina vremena fotoaparata će nastaviti da baferuje kadrove pre otkazivanja fotografisanja u toku faze Snimanje Pre Okidanja snimanja kadra velike brzine koje je povećano sa 30 na 300 sekundi.
 • • Dodato je [Velika] na opcije veličine dostupne za [Uloga kartice u slotu 2] > [JPEG slot 1 – JPEG slot 2] u meniju snimanja fotografije.
 • • Dodata su novi bracketing inkrementi za korišćenje u toku automatskog bracketinga sa [AE i bracketing blica], [AE bracketing] ili [Bracketing blica] izabranim za [Podesi automatski bracketing]. Ova promena se takođe primenjuje na [Intervalsko fotografisanje] > [Opcije] > [AE bracketing] > [Inkrement].

■ Snimanje filma

 • • Dodato je [Automatsko snimanje] u meni snimanja filma. Korisnici mogu da obeleže kriterijume iz [Pokret] (smer u kojem se subjekat kreće), [Razdaljina] (koliko je subjekat daleko od fotoaparata) i [Detekcija subjekta] (bez obzira da li je subjekat određenog tipa detektovan), a fotoaparat će automatski snimiti film dok detektuje subjekte koji ispunjavaju izabrani kriterijum. Imajte na umu da je [Razdaljina] dostupna sa NIKKOR Z objektivima i možda neće funkcionisati kao što se očekuje kada se koristi sa drugim objektivima.
 • • Dodate su opcije niske ISO osetljivosti na [Podešavanja ISO osetljivosti] > [ISO osetljivost (režim M)] za korišćenje u toku N-Log snimanja filma.
 • • Promenjen je opseg brzina dostupan za Zum Visoke Rezolucije.
 • • Dodato je snimanje filma u sporom pokretu.

■ Reprodukcija

 • • Izvršene su promene na [Izaberite za slanje na računar] i [Izaberite za slanje (FTP)] stavkama u meniju reprodukcije „i“ i dodato je [Izaberite za prioritet otpremanja na računar] i [Izaberite za prioritet otpremanja (FTP)].

■ Kontrole

 • • Dodata je podrška za funkciju zumiranja napajanja na zum objektivima napajanja.
 • • Dodata je stavka [Režim kašnjenja ekspozicije] na poziciju [MENI KORISNIČKIH PODEŠAVANJA] d6.
 • • Dodato je na korisničke kontrole i uloge dodeljene putem sledećih stavki u [MENI KORISNIČKIH PODEŠAVANJA]. Nove opcije ponovnog podešavanja su takođe dodate.
  • - f2[Korisničke kontrole (fotograf.)]
  • - f3[Korisničke kontrole (reprod.)]
  • - g2[Korisničke kontrole]
  •    Među ulogama koje sada mogu da se dodele putem Prilagođenih podešavanja f2 [Korisničke kontrole (fotograf.)] i g2 [Korisničke kontrole] je [Zameni oči], koje mogu da se koriste da prebacivanje fokusa između levog i desnog oka subjekta.
  •    Nova [Položaj zuma za kretanje kroz slike] > [Željena tačka fokusa] uloga za Prilagođeno podešavanje f3 [Korisničke kontrole (reprod.)] mogu da se koriste u toku zumiranja reprodukcije za centriranje prikaza na aktivnoj tački fokusa za svaku sliku kada se prevlači kroz slike koristeći komandni točkić.
   Izaberite [Željena tačka fokusa] za f3 [Korisničke kontrole (reprod.)] > [Glavni komandni točkić] ili [Pomoćni komandni točkić] > [Položaj zuma za kretanje kroz slike]. (Poslednji put ažurirano 13. jula 2023. godine)
 • • Načinjena ažuriranja za [Podaci ne-CPU objektiva] u [MENI PODEŠAVANJA].
 • • Povećano ograničenje karaktera za unose „Category“ u IPTC zapamćene postavke.
 • • Restrukturisanje stavke [Zvuci fotoaparata] u [MENI PODEŠAVANJA] sa dodatkom novih opcija, uključujući nove zvuke i nivo prilagođavanja jačine za elektronski zatvarač.

■ Prikazi

 • • Dodat fokus informacija o razdaljini na indikator razdaljine fokusa prikazan u toku manuelnog fokusa.
 • • Opcija izabrana za [Vel. prikaza informacija u tražilu] (prethodno [Vel. ekrana tražila (ž. prik. fot.)]) u [MENI PODEŠAVANJA] sada takođe važi za režime filma i reprodukcije.

■ Mreža (takođe NX Field)

 • • Napravljene su promene i dodaci na stavci [Poveži se sa FTP serverom] u [MENI ZA MREŽE].
 • • Promenjena je procedura koja se koristila kada se konfigurisao fotoaparat za sinhronizovano okidanje, povećavajući na dvadeset broj grupa koje mogu da se naprave, dok broj fotoaparata u svakoj grupi koja može da se kontroliše sa glavnog fotoaparata povećan na šesnaest.
 • • Dodato je [Zameni inf. o autor. pravima] pod [Poveži se sa drugim fotoaparatima] u [MENI ZA MREŽE].

■ Izmene u vezi sa aplikacijom

Sa NX MobileAir:
 • • živi prikaz slike prikaza fotoaparata za režim fotografije sada pokazuje NX MobileAir status i
 • • podešavanja fotoaparata sačuvana na memorijsku karticu koristeći [Sačuvaj/učitaj podeš. menija] sada mogu da se preuzmu na pametni uređaj ili da se kopiraju sa pametnog uređaja na memorijsku karticu fotoaparata koristeći NX MobileAir.

■ Druge izmene

 • • Poboljšana tačnost za [3D praćenje] za male, subjekte koji se brzo kreću kada je [Automatski], [Ljudi], [Životinja] ili [Vozilo] izabrano za [Opcije AF za detekciju subjekta] i nijedan subjekat izabranog tipa nije detektovan.
 • • Poboljšana tačnost fokusa za tamne, subjekte niskog kontrasta.
 • • Poboljšano zaključavanje fokusa uz detekciju treperenja u neprekidnom režimu okidanja sa malom brzinom.
 • • Načinjena druga poboljšanja za rukovanje autofokusom i njegovom pouzdanošću.
 • • Poboljšan je učinak automatskog balansa bele u toku fotografisanja portretom.
 • • Popravljen je problem koji je ponekad dovodio do toga da se tražilo potamni u toku reprodukcije kada je [Automatski] izabrano za [Svetlina tražila].
 • • Sada je lakše dobiti pravilnu ekspoziciju sa prvog snimka u toku fotografisanja intervalskim tajmerom u podešavanjima visokog kontrasta ili podešavanjima koja su dovoljno tamna za pogled na zvezdano nebo.
 • • Histogram prikaz nije više dostupan kada je pogled na zvezdano nebo omogućen.
 • • Promenjeno je upozorenje niskog kapaciteta filma tako da je sada prikazano u beloj na crvenoj pozadini kada je preostalo manje od jednog minuta. Upozorenje je sada prikazano kada snimanje nije u toku.
 • • Korisnici sada imaju precizniju kontrolu kada prevlače kroz filmove u toku reprodukcije koristeći traku napredovanja.
 • • Popravljeni su sledeći problemi:
  • - Fotoaparat bi ponekad prestao da reaguje ako je tajmer pripravnosti ponovo aktiviran nakon što istekne sa [Tražilo je prioritet (1)] ili [Tražilo je prioritet (2)] izabranim za [Ograniči izbor režima monitora] i snimka kadra visoke brzine izabranim za [Režim okidanja].
  • - Fotoaparat bi ponekad prestao da reaguje ako su promene izvršene nad parametrima Picture Control u toku NEF (RAW) obrade.
  • - Tražilo u retkim trenucima ne bi pravilno prikazalo tačku fokusa u toku rafalnog fotografisanja.
  • - [Veličina slike] nije mogla da se prilagodi držeći QUAL dugme i rotirajući pomoćni komandni točkić ako je DX-format objektiva prikačen uz [ON] izabrano za [Podešavanja veličine slike] > [Omogući veličine slike DX].
  • - SB-800 blicevi bi ponekad prestali da reaguju nakon što se slike snime uz onemogućen blic.
  • - [Kontrola vinjetiranja] bi ponekad nepravilno kontrolisala vinjetiranje kada je opcija koja nije [Isključeno] izabrana.
  • - Korisnici više ne bi mogli da izaberu FX oblast slike nakon biranja DX oblasti slike u Camera Control Pro 2 sa 100p ili 120p opcijom izabranom za film za broj slika u sekundi.
  • - Fokus bi i dalje mogao da se prilagodi koristeći prsten fokusa kada je [Disable] izabrano za [Prsten za man. fokus. u AF rež.] u [MENI KORISNIČKIH PODEŠAVANJA] ako je opcija koja nije [Nelinearno] izabrana za [Opseg rotac. prstena za fokus.] u [MENI KORISNIČKIH PODEŠAVANJA].
  • - Baterija bi se brže istrošila dok je fotoaparat isključen ako je [ON] izabrano za [Poveži se sa pametnim uređajem] > [Wi-Fi veza] u [MENI ZA MREŽE] čak i ako je [OFF] izabrano i za [Bluetooth veza] i za [Šalji dok je isključen].
  • - Nemački i korejski meniji i tekst za pomoć imali su pravopisne greške.
Promene od „C“ verzije firmvera 3.01 do 3.10
 • • Dodata je podrška za NIKKOR Z 85mm f/1.2 S objektive.
 • • Poboljšana tačnost fokusa za subjekte niskog fokusa u toku rafalnog fotografisanja sa [Široka oblast AF (S)], [Široka oblast AF (L)], [Široka oblast AF (C1)], [Široka oblast AF (C2)], [3D praćenje] ili [Automatska AF oblast] izabranim za [Režim AF-oblasti].
 • • Poboljšan broj slika u sekundi u toku rafalnog fotografisanja sa opcionim blicevima.
 • • Popravljeni su sledeći problemi:
  • - Stavka [Retuširanje] > [Odseci] u meniju reprodukcije „i“ bi u retkim slučajevima napravila iskrivljene kopije ili ne bi dozvolila izbor željenog isecanja.
  • - Kopije napravljene spajanjem velikog broja slika zajedno koristeći stavku [Retuširanje] > [Osvetli] u meniju reprodukcije „i“ bi ponekad pokazala zelenu boju kao odsjaj.
  • - Ocenjivanje slika u toku zumiranja reprodukcije bi u nekim slučajevima privremeno oštetili prikaz.
  • - U izuzetno retkim slučajevima, fotoaparat bi prestao da radi.
Promene od „C“ verzije firmvera 3.00 do 3.01
 • • MC-N10 daljinski rukohvat sada može da se koristi za sinhronizovano okidanje na fotoaparatima povezanim putem desetopinskog daljinskog terminala.
 • • Poboljšano praćenje fokusa u režimu fokusa AF-C kada je [Široka oblast AF (S)], [Široka oblast AF (L)], [Široka oblast AF (C1)] ili [Široka oblast AF (C2)] izabrano za [Režim AF-oblasti].
 • • Popravljeni su sledeći problemi:
  • - Ako je opcija koja nije [Detekcija subjekta je isključena] izabrana za [Opcije AF za detekciju subjekta] sa [Široka oblast AF (S)], [Široka oblast AF (L)], [Široka oblast AF (C1)] ili [Široka oblast AF (C2)] izabrana za [Režim AF-oblasti], autofokus bi ponekad bio neuspešan kada su subjekti detektovani van tačke fokusa.
  • - Ako je [Režim AF-oblasti], [Režim AF-oblasti + AF-ON], [Ponovo primeni funkcije fotograf.] ili [Pon. primeni fun. fotog. (zadr.)] dodeljeno kontroli koristeći Prilagođeno podešavanje f2 [Korisničke kontrole (fotograf.)] sa [3D praćenje] izabranim za [Režim AF-oblasti] u sačuvanim podešavanjima, fotoaparat ponekad ne bi uspeo da se fokusira ili da prati željeni subjekt kada je autofokus pokrenut pritiskajući izabranu kontrolu u režimu fokusa AF-C.
  • - Kada je [Režim AF-oblasti], [Režim AF-oblasti + AF-ON], [Ponovo primeni funkcije fotograf.] ili [Pon. primeni fun. fotog. (zadr.)] dodeljeno kontroli koristeći Prilagođeno podešavanje f2 [Korisničke kontrole (fotograf.)], fotoaparat bi u retkim slučajevima prestao da odgovara ako je izabrana kontrola pritisnuta odmah pre ili nakon fotografisanja dok je [AF u maloj tački] ili [AF u jednoj tački] izabrano za [Režim AF-oblasti].
  • - FTP greške bi se ponekad pojavile u toku povezivanja na FTP servere.
  • - Otpremanje na određene FTP servere bi se neprekidno nastavilo bez slika za otpremanje.
  • - Kada se jednom doda na [MOJ MENI] ili [NEDAVNA PODEŠAVANJA], Prilagođeno podešavanje d14 [Indikator vremena okidanja] ne bi mogao da se izabere u drugom meniju, niti uklonjen sa [MOJ MENI] koristeći [Ukloni stavke].
Promene od „C“ verzije firmvera 2.11 do 3.00

Napomena: Promene navedene ispod pod „Fotografisanje bez pokreta“, „Snimanje filma“, „Prikazi“, „Reprodukcija“, „Kontrole“ i „Mreža“ navedene su u Supplementary Firmware Update Manual (Dodatno uputstvo za ažuriranje firmvera).

■ Fotografisanje bez pokreta

 • • Stavka [Veličina slike] u meniju fotografisanja je sada [Podešavanja veličine slike] i nudi nove opcije koje se primenjuju samo na slike snimljene koristeći DX oblast slike.
 • • Dodato je [C60] na broj slika u sekundi dostupnih za slikanje kadra visoke brzine. Prilagođeno podešavanje d4 u [MENI KORISNIČKIH PODEŠAVANJA] je sada [Opcije za snimanje pre okidanja].
 • • Dodato je [Smanjenje treperenja visoke frekv.] na [MENI FOTOGRAFISANJA].
 • • Dodato je [Aut. reset. položaja fokusa] pod [Fotog. sa pomeranjem fokusa] u [MENI FOTOGRAFISANJA].

■ Snimanje filma

 • • Dodato je [Smanjenje treperenja visoke frekv.] u [MENI SNIMANJA].
 • • Dodatno je [Zum visoke rezolucije] na [MENI SNIMANJA].
 • • Dodato je [Resetuj pomoću daljinskog] pod [Vremenska oznaka] u [MENI SNIMANJA].

■ Prikazi

 • • Režim monitora [Tražilo je prioritet] je zamenjen sa [Tražilo je prioritet (1)] i [Tražilo je prioritet (2)].
 • • Proširen je opseg opcija svetline monitora da uključi i svetlija i tamnija podešavanja.
 • • Izvršeni su sledeći dodaci za [MENI KORISNIČKIH PODEŠAVANJA]:
  • - Dodata je opcija [Boja tačke fokusa za 3D praćenje] za Prilagođeno podešavanje a11 [Prikaz tačke fokusa].
  • - Dodate su opcije [Uvek] i [Samo kada se ne koristi blic] za Prilagođeno podešavanje d9 [Režim prikaza (ž. prik. fot.)] > [Prikaži efekte podešavanja].

■ Reprodukcija

 • • Stavka [Rotiraj uspravne] u meniju reprodukcije je nova [Automatski rotiraj slike]. Ako je [ON] izabrano, prikazi reprodukcije na monitoru i tražilu će se automatski rotirati da odgovaraju orijentaciji fotoaparata.
 • • Prikaz reprodukcije sada prikazuje temperaturu boje za slike snimljene sa [Zapamćena manuelna postavka] izabranim za [Balans bele].
 • • Opcije su sada dostupne za rukovanje kao grupa svake serije fotografija snimljenih u neprekidnim režimima okidanja.
 • • Dodato je [Informacije o datoteci] na opcije dostupne pod [Opcije prikaza reprodukcije] u [MENI REPRODUKCIJE].

■ Kontrole

 • • Dodata je opcija punog formata pod [Formatiraj memorijsku karticu] u [MENI PODEŠAVANJA] za korišćenje sa kompatibilnim CFexpress memorijskim karticama.
 • • Izvršeni su sledeći dodaci za [MENI KORISNIČKIH PODEŠAVANJA]:
  • - Dodata je [Odlaganje aut. vrać. na Type A] opcija za Prilagođeno podešavanje d14 [Indikator vremena okidanja].
  • - Dodato je [Oblast sa prioritetom centra] na stavke dostupne za prilagođavanje prikaza fotografisanja koristeći Prilagođeno podešavanje d18 [Pril. prikaz fot. na monitoru] i d19 [Pril. prikaz fot. u tražilu].
  • - Prilagođena podešavanja f2 [Korisničke kontrole (fotograf.)], f3 [Korisničke kontrole (reprod.)] i g2 [Korisničke kontrole] sada nude pristup proširenom izboru prilagođenih uloga i kontrola.

■ Mreža

 • • Status povezivanja je sada prikazan na prikazu fotografisanja kada je fotoaparat povezan na FTP server.
 • • Fotoaparat sada podržava FTPS.
 • • Dodata je [ATOMOS AirGlu BT opcije] stavka na [MENI ZA MREŽE].

■ Druge izmene

 • • Poboljšana tačnost autofokusa.
 • • Poboljšan učinak autofokusa pod uslovima niske svetlosti, smanjujući neophodni minimalni nivo osvetljenja za 0,5 EV.
 • • Smanjena osetljivost [3D praćenje] za objekte koji prolaze između subjekta i fotoaparata.
 • • Poboljšan je fokus učinka kada je [Životinja] izabrano za [Opcije AF za detekciju subjekta] u toku [3D praćenje].
 • • Smanjena je tendencija fotoaparata da se fokusira na pozadinu u toku detekcije subjekta kada je [Široka oblast AF (S/L/C1/C2)], [3D praćenje] ili [Automatska AF oblast] izabrano.
 • • Vrh fokusa, elektronski daljinomer i indikator razdaljine fokusa sada su dostupni kada je fokus prilagođen koristeći objektiv prstena za fokusiranje, ne samo u režimu manuelnog fokusa već i u drugim režimima fokusa. Pored toga, prilagođavanja su načinjena na dužinu vremena koliko je indikator razdaljine fokusa prikazan.
 • • Brzina zatvarača, blenda i ISO osetljivost će sada biti prikazana ako je ekspozicija prilagođena dok je živi prikaz slike zumiran.
 • • Poboljšan odgovor manuelnog fokusa u video režimu i kada je bešumni režim izabran u toku fotografisanja bez pokreta.
 • • Prikaz fotografisanja sada prikazuje sinhronizovan okidač statusa povezivanja. Poboljšanja su takođe načinjena na prikaz na listi daljinskih fotoaparata kojima se pristupa putem [Poveži se sa drugim fotoaparatima] > [Lista daljinskih fotoaparata] u [MENI ZA MREŽE].
 • • [Português (PT)] je dodat na jezike dostupne putem [Jezik (Language)] stavke u [MENI PODEŠAVANJA] za Z 9 fotoaparate prodate u Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama.
 • • Popravljeni su sledeći problemi:
  • - Ako je (a) AF-S izabrano za režim fokusa, (b) Režim AF-oblasti koji je podržavao detekciju subjekta izabran je putem kontrole na koju je [Režim AF-oblasti + AF-ON] dodeljeno koristeći Prilagođeno podešavanje f2 [Korisničke kontrole (fotograf.)] i (c) opcija koja nije [Detekcija subjekta je isključena] izabrana je za [Opcije AF za detekciju subjekta] u [MENI FOTOGRAFISANJA], zatim pritiskanje korisničke kontrole ponekad ne bi uspelo da aktivira detekciju subjekta.
  • - Ako je (a) 3D praćenje izabrano za Režim AF-oblasti, (b) opcija koja nije [Detekcija subjekta je isključena] je izabrana za [Opcije AF za detekciju subjekta] u [MENI FOTOGRAFISANJA] a (c) podešavanja fotografisanja su opozvana putem kontrole na koju je [Ponovo primeni funkcije fotograf.] ili [Pon. primeni fun. fotog. (zadr.)] dodeljeno koristeći Prilagođeno podešavanje f2 [Korisničke kontrole (fotograf.)] ako je [3D praćenje] izabrano za [Režim AF-oblasti] i [Detekcija subjekta je isključena] izabrana za [Opcije AF za detekciju subjekta], zatim detekcija subjekta bi se nastavila u toku AF-ON nakon što se korisnička kontrola pritisnula.
  • - Ako je (a) AF-C izabrano za režim fokusa, (b) opcija koja nije [3D praćenje] je izabrana za Režim AF-oblasti, (c) opcija koja nije [Detekcija subjekta je isključena] je izabrana za [Opcije AF za detekciju subjekta] u [MENI FOTOGRAFISANJA] i (d) podešavanja fotografisanja su opozvana putem kontrole kojoj je [Ponovo primeni funkcije fotograf.] ili [Pon. primeni fun. fotog. (zadr.)] dodeljeno za Prilagođeno podešavanje f2 [Korisničke kontrole (fotograf.)] sa [3D praćenje] izabranim za [Režim AF-oblasti], zatim detekcija subjekta ne bi bila izvršena tamo gde se očekuje kada je AF-ON pokrenut putem korisničke kontrole.
  • - Brzina zatvarača od 1/320 s do 1/640 s bi proizvela nejednaku ekspoziciju putem okvira na slikama snimljenim sa SB-800 blicevima koristeći auto FP brzu sinhronizaciju.
  • - Biranje drugačije Banke korisničkih podešavanja u [MENI KORISNIČKIH PODEŠAVANJA] nakon biranja nepodrazumevanog podešavanja za [Automatski bracketing] > [Inkrement] u [MENI FOTOGRAFISANJA] bi izazvao da se vrednost za [Automatski bracketing] > [Inkrement] u [MENI FOTOGRAFISANJA] vrati na 1.
  • - Informacije o fotografisanju bi u retkim situacijama nestale sa tražila.
  • - Pokušaj da se snimi film od 8K uz NIKKOR Z 14-30mm f/4S objektiv prikačen a opcija koja nije [Isključeno] izabrana za [Redukcija vibracija] u [MENI SNIMANJA] bi ponekad izazvao da se fotoaparat blokira.
  • - Praćenje malih ili subjekata niskog kontrasta naspram pozadine od čiste boje kao što je plavo nebo bi ponekad izazivalo da se oblast fokusa pomeri na vrh prikaza.
  • - Biranje [C30] ili [C120] za režim okidanja kada je opcija koja nije [Isključeno] izabrana za [Active D-Lighting] u [MENI FOTOGRAFISANJA] bi izazvala da se monitor ili tražilo svetline promeni.
  • - Fotoaparat u retkim situacijama ne bi uspeo da snimi film od 8K pravilno.
  • - U video režimu, fotoaparat ne bi uspeo da poveća blendu (niži f/-broj) nakon što dostigne gornje ograničenje ISO osetljivosti u režimima P i S ako je vrednost izabrana za [Podešavanja ISO osetljivosti] > [Maksimalna osetljivost] u [MENI SNIMANJA] ispod [12.800].
 • • Dodata je podrška za MC-N10 dodatni rukohvat-kontroler.
Promene od „C“ verzije firmvera 2.10 do 2.11
 • • Popravljen je problem koji je u vrlo retkim slučajevima dovodio do toga da fotoaparat prestane da reaguje.
Promene od „C“ verzije firmvera 2.00 do 2.10
 • • [Smanjenje treperenja visoke frekv.] je dodato na uloge koje mogu da se dodele kontrolama fotoaparata koristeći Prilagođeno podešavanje f2 [Korisničke kontrole (fotograf.)]. Za više informacija, pogledajte Supplementary Firmware Update Manual (Dodatno uputstvo za ažuriranje firmvera).
 • • Autofokus je sada bolji pri praćenju malih subjekata.
 • • Autofokus sada proizvodi tačnije rezultate sa portretima ljudskih subjekata detektovanih putem AF detekcije lica/očiju sa [Kontinualni AF] izabranim za [Režim fokusa].
 • • Popravljen je problem koji je dovodio do toga da se fotoaparat fokusira na pozadinu kada je [AF u jednoj tački], [Dinamička oblast AF (S)] ili [Dinamička oblast AF (M)] izabrana za [Režim AF-oblasti] ili kada je [Široka oblast AF (C1)] ili [Široka oblast AF (C2)] izabrana sa prilagođenom veličinom područja fokusa od [1×1].
 • • Sada možete da očekujete bolje rezultate od redukcije vibracije u toku panoramiranja snimaka snimljenih sa fotoaparatom usmerenim ka gore ili dole i opcijom koja nije [Isključeno] izabranom za [Redukcija vibracija].
 • • Popravljeni su sledeći problemi:
  • - Uz određene objektive Z bajoneta, biranje [Fokus] za Prilagođeno podešavanje a1 [Izbor prioriteta AF-C] sa [Kontinualni AF] izabranim za [Režim fokusa] bi ponekad onemogućilo okidanje zatvarača čak i kada je subjekat u fokusu.
  • - [Zaključavanje blende] ne bi moglo da se izabere za Prilagođavanje podešavanja f4 [Zaključavanje kontrola] u režimima M i A kada je objektiv F bajoneta prikačen.
  • - Dodela [Ponovo primeni funkcije fotograf.] na kontrolu koristeći Prilagođeno podešavanje f2 [Korisničke kontrole (fotograf.)] bi načinilo da [Sačuvaj trenutna podešavanja] postanu nedostupna kada je objektiv F bajoneta opremljen sa prstenom blende i kontakti napajanja su prikačeni.
  • - Automatska kontrola distorzije ponekad ne bi bila primenjena na slike snimljene sa [ON] izabranim za [Automatska kontrola distorzije] u [MENI FOTOGRAFISANJA].
  • - Fotoaparat ponekad ne bi prepoznao korisnički Picture Controls sačuvan na memorijsku karticu koristeći Mac ediciju Picture Control Utility 2.
  • - Ponovo primeni funkcije fotograf. bi ponekad dovela do neočekivanih promena na ekspoziciji ako:
   • ▸ je ISO osetljivost podešena na fiksnu vrednost u režimu M,
   • ▸ je opcija koja nije [Održavanje ekspozicije je isključeno] izabrana za Prilagođeno podešavanje b7 [Zadrži eksp. kada se f/ promeni] i
   • ▸ [Ponovo primeni funkcije fotograf.] ili [Pon. primeni fun. fotog. (zadr.)] je dodeljeno na kontrolu koristeći Prilagođeno podešavanje f2 [Korisničke kontrole (fotograf.)] i bez opcije (ili samo režimom M) izabranim za [Režim fotografisanja] i bez obeležja pored [Brzina zatvarača], [Blenda] i [Podešavanja ISO osetljivosti].
  • - Kada je [Ponovo primeni funkcije fotograf.] ili [Pon. primeni fun. fotog. (zadr.)] dodeljeno na kontrolu koristeći Prilagođeno podešavanje f2 [Korisničke kontrole (fotograf.)], detekcija subjekta ne bi radila kao što se očekuje ako je podešavanje za [Opcije AF za detekciju subjekta] povraćeno pritiskajući kontrolu koja se razlikuje od opcije koja je trenutno izabrana za [Opcije AF za detekciju subjekta] u [MENI FOTOGRAFISANJA].
Promene od „C“ verzije firmvera 1.11 do 2.00
 • Napomena: promene navedene ispod pod „Fotografisanje bez pokreta“, „Snimanje filma“, „Prikazi“, „Reprodukcija“ i „Kontrole“ navedene su u Supplementary Firmware Update Manual (Dodatno uputstvo za ažuriranje firmvera).
 • Napomena: neka Prilagođena podešavanja su promenila broj usled dodatka novih opcija menija.
 • Fotografisanje bez pokreta
 • • Dodati su [Široka oblast AF (C1)] i [Široka oblast AF (C2)] režimi AF-oblasti.
 • • U režimu fotografije, kontrolni displej sada prikazuje dodatne informacije za dugačke ekspozicije, uključujući vreme koje je proteklo i vreme koje je preostalo.
 • • Snimak kadra visoke brzine sada ima snimanje „rafalnog okidanja pre otpuštanja“.
 • • Promenjena je procedura za biranje temperature boje kada je [Izaberi temperaturu boje] izabrano za balans bele.
 • • Promenjena je veličina područja fotoaparata koje koristi vrednosti merenja za [Zapamćena manuelna postavka] balansa bele.
 • Snimanje filma
 • • Dodati su [Široka oblast AF (C1)] i [Široka oblast AF (C2)] režimi AF-oblasti.
 • • Promenjena je procedura za biranje temperature boje kada je [Izaberi temperaturu boje] izabrano za balans bele.
 • • Promenjena je veličina područja fotoaparata koje koristi vrednosti merenja za [Zapamćena manuelna postavka] balansa bele.
 • • Dodat prikaz odnosa zumiranja od 50% i 200% za korišćenje u toku snimanja filma.
 • • Kontrolni displej sada prikazuje trenutnu veličinu slike i broj slika u sekundi u video režimu.
 • • Načinjeni su sledeći dodaci na [MENI SNIMANJA]:
  • - Dodato [N-RAW 12-bitno (NEV)] i [ProRes RAW HQ 12-bitno (MOV)] RAW opcije snimanje filma pod [Tip datoteke filma].
  • - Dodato [Prošireno preklapanje uzoraka].
 • • Izvršeni sledeći dodaci za [MENI KORISNIČKIH PODEŠAVANJA]:
  • - Dodata [Prikaži informacije o video zapisu] opcija za Prilagođeno podešavanje g1, [Prilagođavanje i menija].
  • - Dodata [Brzi AF-ON] opcija za Prilagođeno podešavanje g2, [Korisničke kontrole].
  • - Dodato [Precizna ISO kontrola (režim M)] na položaju g8.
  • - Dodato [Proš. ops. brz. zatv. (režim M)] na položaj g9.
  • - Dodato [Prikaz informacija o svetlini] na položaj g14.
  • - Dodato [Crveni indikator slike REC] na položaj g17.
 • • Načinjeni sledeći dodaci na [MENI PODEŠAVANJA]:
  • - Dodata [1080i (preplitanje)] opcija pod [HDMI] > [Izlazna rezolucija].
 • Prikazi
 • • Načinjene promene za [Samo tražilo] i [Tražilo je prioritet] režime monitora.
 • • Dodati indikatori vremena okidanja za snimanje kadra visoke brzine.
 • • Izvršen sledeći dodatak za [MENI KORISNIČKIH PODEŠAVANJA]:
  • - Dodato [Prikaži inf. u traž. za visoki fps] na položaj d20.
 • • Načinjeni sledeći dodaci na [MENI PODEŠAVANJA]:
  • - Dodate [Lo 1] i [Lo 2] opcije pod [Svetlina tražila] > [Manuelna].
  • - Dodato [Aut. isklj. usled temperature].
 • Reprodukcija
 • • Dodata [Stapanje pokreta] opcija pod [Retuširanje] u meniju „i“ reprodukcije.
 • • Dodato [Sačuvaj uzastopne kadrove] na dostupne opcije u meniju „i“ dok se reprodukcija filma pauzira.
 • • Korisnici sada mogu da preskoče sve osim prvog snimka u svakom rafalu kada listaju stranice putem slika u reprodukciji pune slike.
 • Kontrole
 • • Izvršeni sledeći dodaci za [MENI KORISNIČKIH PODEŠAVANJA]:
  • - Dodato [Brzina izbora tačke fokusa] na položaj a14.
  • - Dodata [Pon. primeni fun. fotog. (zadr.)] opcija za Prilagođeno podešavanje f2, [Korisničke kontrole (fotograf.)].
  • - Dodato je na spisak kontrola koje mogu biti dodeljene prilagođenim ulogama koristeći Prilagođeno podešavanje f2 ([Korisničke kontrole (fotograf.)]) i g2 ([Korisničke kontrole]) i dodato je [Sačuvaj položaj fokusa] i [Ponovo primeni položaj fokusa] na uloge koje mogu biti dodeljene.
  • - Dodato je [Zam. ul. prs. za fok. / kon. pr.] na položaj f11 (od 20. aprila 2022. godine ova funkcija je dostupna samo sa NIKKOR Z 70–200mm f/2.8 VR S objektive).
  • - Dodato je [Prior. sr. deo pomoć. selek.] na položaj f13.
 • • Načinjeni sledeći dodaci na [MENI PODEŠAVANJA]:
  • - Podešavanja sačuvana i otpremljena koristeći [Sačuvaj/učitaj podeš. menija] sada uključuju one za [Izbriši slike iz oba slota] i [Filtrirani kriterijum za reprodukciju] u meni reprodukcije.
 • Druge izmene
 • • Dodata je podrška za NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S objektive.
 • • Veličine dostupne kada se slike preuzmu koristeći SnapBridge verziju 2.9.0 ili noviju sada uključuju [8 megapixels (4K)] (8 megapiksela (4K)) pored postojećih [Original format] (Originalni format) i [2 megapixels] (2 megapiksela) opcija.
 • • Opcije istaknute u meniju „i“ mogu sada da se izaberu koristeći centar ili pomoćnog selektora ili višenamenskog birača za vertikalno fotografisanje.
 • • Kontrole kojima je [Ponovo primeni funkcije fotograf.] dodeljeno koristeći Prilagođeno podešavanje f2, [Korisničke kontrole (fotograf.)], sada mogu da se koriste u ovoj ulozi dok je fotoaparat povezan putem USB na aplikacije koje pokreću uređaj kao što je NX Tether ili NX MobileAir.
 • • Napravljene izmene na autofokus za poboljšanu pouzdanost, praćenje fokusa i detekciju subjekta niskog svetla.
 • • Popravljeni su sledeći problemi:
  • - Horizontalne linije će se u retkim slučajevima pojaviti na slikama snimljenim u režimima P i A.
  • - Zaustavljanje blende ispod f/5,6 uz [AF-C] izabranim za režim fokusa i [Fokus] izabranim za [Izbor prioriteta AF-C] bi ponekad onemogućio okidanje zatvarača u režimu snimanja kadra visoke brzine.
  • - Subjekti sporog kretanja ponekad ne bi bili u fokusu na slikama snimljenim u režimu fokusa [AF-C] pri blendi bržoj od f/2,8.
  • - Biranje [ON] za [Ujednačavanje ekspozicije] u toku tajmera intervalskog fotografisanja kada se ne-CPU objektiv prikači bi izazvano postepeno pogoršanje za previše ekspozicije putem svake serije slika.
  • - Pokušaji da se poveže na SFTP servere konfigurisane koristeći macOS ne bi uspeli uz grešku osim ako je početna fascikla izabrana kao destinacija.
  • - Kada korisnici prebace sa jedne banke korisničkih podešavanja na drugi čuvaju različito podešavanje za Prilagođeno podešavanje a9, [Ograničenja režima fokusa], režim fokusa podešavanja sačuvan u drugoj banci ne bi bili povučeni; umesto toga, podešavanje za prvu banku bi se nastavilo i bilo na snazi i ne bi moglo da se promeni.
  • - Fotoaparat bi ponekad prestao da odgovara ako je slika snimljena uz [Uključeno/ON] izabrano i za [Prikaz slike] u [MENI REPRODUKCIJE] i za [Smanjenje treperenja na fot.] u [MENI FOTOGRAFISANJA].
  • - Poruke na nekim jezicima bi ponekad bile preko celog prikaza.
  • - Aplikacije kao što su NX Tether i SnapBridge će prikazati nepravilne vrednosti za maksimalni otvor blende sa nekim objektivima u toku daljinskog fotografisanja.
  • - Tajmer pripravnosti se ne bi u retkim situacijama ponovo aktivirao ako je dugme okidača pritisnuto ubrzo nakon što istekne.
  • - Sledeći problemi bi se pojavili u režimu M ako opcija nije [Održavanje ekspozicije je isključeno] izabrana Prilagođeno podešavanje b7 ([Zadrži eksp. kada se f/ promeni]) u [MENI KORISNIČKIH PODEŠAVANJA] kada je [OFF] izabrano za [Podešavanja ISO osetljivosti] > [Aut. kontr. ISO osetljivosti] u meniju snimanja fotografije:
   • ▸ Biranje [ISO osetljivost] za Prilagođeno podešavanje b7 ([Zadrži eksp. kada se f/ promeni]) bi načinilo da fotoaparat manje reaguje kada je ISO osetljivost prilagođeno u toku ISO dugmeta i komandnih točkića. Fotoaparat bi takođe prikazao ISO osetljivosti niže od najniže moguće vrednosti (u ovim situacijama, najniža dostupna vrednost bi bila ISO 64).
   • ▸ Biranje [Brzina zatvarača] za Prilagođeno podešavanje b7 ([Zadrži eksp. kada se f/ promeni]) bi načinilo da fotoaparat manje reaguje kada je brzina zatvarača prilagođeno koristeći komandne točkiće.
  • - Uklanjanje i zamena memorijske kartice nakon kopiranja balansa bele sa postojeće fotografije koristeći [Balans bele] > [Zapamćena manuelna postavka] u [MENI FOTOGRAFISANJA] ili [MENI SNIMANJA] bi dovelo do toga da slike za izabranu zapamćenu postavku budu prikazane kao čisto crna slika.
Promene od „C“ verzije firmvera 1.10 do 1.11
 • • Popravljen je problem koji je sprečavao da se fotoaparat fokusira na detektovane subjekte u toku snimanja filma sa svim sledećim izabranim u [MENI SNIMANJA]:
  • - [Oblast slike] > [Izaberi oblast slike]: [DX]
  • - [Režim AF-oblasti]: Bilo koji od [Široka oblast AF (S) ], [Široka oblast AF (L)], [AF za praćenje subjekta] i [Automatska AF oblast]
  • - [Opcije AF za detekciju subjekta] > [Detekcija subjekta]: Bilo koja opcija koja nije [Detekcija subjekta je isključena]
 • • Popravljene su greške u pisanju u imenima nekih stavki u Grupi a ([Fokus]) [MENI KORISNIČKIH PODEŠAVANJA] na nekim jezicima.
 • • Popravljen je problem koji bi u retkim slučajevima izazivao horizontalne linije da se pojave u krugu u centru slika snimljenih sa Z TELEKONVERTER TC-1.4x ili Z TELEKONVERTER TC-2.0x prikačenim na NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S objektiv i opciju koja nije [Isključeno] izabrano za [Kontrola vinjetiranja] u [MENI FOTOGRAFISANJA].
 • • Dodata je podrška za NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S objektive (od „C“ verzije firmvera 1.10).
 • • Popravljeni su sledeći problemi (od „C“ verzije firmvera 1.10):
  • - Korišćenje stavki menija koje nude samo opcije [ON] i [OFF] bi ponekad pokvarilo prikaz menija kada je objektiv koji podržava Prilagođeno podešavanje a14 ([Prsten za man. fokus. u AF rež.]) u [MENI KORISNIČKIH PODEŠAVANJA] prikačen.
  • - Boje u HLG ili N-LOG ne bi bile pravilno podešene za prikaz u tražilu kada je [ON] izabrano za Prilagođeno podešavanje g8 ([Pomoć za prikaz]) u [MENI KORISNIČKIH PODEŠAVANJA].
Promene od „C“ verzije firmvera 1.00 do 1.10
 • • Dodata je podrška za NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S objektive.
 • • Povećana je dužina rafala za dualne-formate (NEF/RAW + JPEG ili JPEG + JPEG) slika snimljenih pri 20 fps u kontinualnom režimu okidanja velike brzine.
  • „C“ verzija firmvera 1.00:
   • - NEF/RAW (visok stepen efikasnosti★) + JPEG osnovno (velika): oko 3 sekunde *
   • - JPEG slot 1 - JPEG slot 2 (slot 1: JPEG fino (velika); slot 2: JPEG osnovno (mala)): oko 3 sekunde *
  • „C“ verzija firmvera 1.10:
   • - NEF/RAW (visok stepen efikasnosti★) + JPEG osnovno (velika): oko 8 sekunde *
   • - JPEG slot 1 - JPEG slot 2 (slot 1: JPEG fino (velika); slot 2: JPEG osnovno (mala)): oko 8 sekunde *

  * Dužina rafala koji može da se snimi pre nego što broj slika u sekundi opadne. Cifre su referentne vrednosti koje su dobijene putem merenja u prostorijama izvršenim koristeći NIKKOR Z 50mm f/1.8 S objektiv i ProGrade Digital COBALT 1700R 325GB CFexpress memorijsku karticu. Dužina rafala će opasti u nekim situacijama, uključujući:

  • - [Rezervna kopija] je izabrana za [Uloga kartice u slotu 2] ili
  • - [ON] je izabrano za [Automatska kontrola distorzije].
 • • Opcije markirane na listi [Filtrirani kriterijum za reprodukciju] u [MENI REPRODUKCIJE] sada takođe mogu da se izaberu i da se poništi izabrano pritiskajući višenamenski birač na desno.
 • • Popravljen je problem koji je sprečavao opcione SB-5000 bliceve da se sinhronizuju sa zatvaračem kada su svi od sledećih uslova bili ispunjeni:
  • - Brzina zatvarača brža od brzine sinhronizacije blica izabrana je bila sa [1/200 s (Auto FP)] ili [1/250 s (Auto FP)] izabranim za Prilagođeno podešavanje e1 [Brzina sinhronizacije blica] u [MENI KORISNIČKIH PODEŠAVANJA].
  • - SB-5000 se kontrolisao putem radio AWL-a koristeći opcioni WR-R10 ili WR-R11a bežični daljinski kontroler montiran na fotoaparat.
  • - Blic nije bio montiran na šinu za blic i opremu fotoaparata.
 • • Popravljeni su sledeći problemi:
  • - Korišćenje stavki menija koje nude samo opcije [ON] i [OFF] bi ponekad pokvarilo prikaz menija kada je objektiv koji podržava Prilagođeno podešavanje a14 ([Prsten za man. fokus. u AF rež.]) u [MENI KORISNIČKIH PODEŠAVANJA] prikačen.
  • - Boje u HLG ili N-LOG ne bi bile pravilno podešene za prikaz u tražilu kada je [ON] izabrano za Prilagođeno podešavanje g8 ([Pomoć za prikaz]) u [MENI KORISNIČKIH PODEŠAVANJA].
Pregledanje verzije firmvera fotoaparata
 1. Uključite fotoaparat.
 2. Pritisnite dugme MENU fotoaparata i izaberite [Verzija firmvera] u [MENI PODEŠAVANJA] za prikaz verzije firmvera fotoaparata.
 3. Proverite verziju firmvera fotoaparata.
 4. Isključite fotoaparat.
Opis proizvoda
Ime Z 9 „C“ verzija firmvera 4.10
Podržani fotoaparati Z 9
Podržane verzije firmvera fotoaparata „C“ firmver verzije 1.00–4.01
Ime datoteke F-Z9-V410W.exe
Zahtevi sistema
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8.1
Napomena: potrebni su čitač kartice i računar.
Autorsko pravo Nikon korporacija
Tip arhive Samostalna ekstrakcija
Reprodukcija Nije dozvoljeno
Ažuriranje firmvera fotoaparata
 1. Kreirajte fasciklu na hard disku računara i imenujte je po želji.
 2. Preuzmite F-Z9-V410W.exe u fasciklu kreiranu u Koraku 1.
 3. Pokrenite F-Z9-V410W.exe da biste izvukli sledeću datoteku na fasciklu pod nazivom „Z9Update“:
  • Z_9_0410.bin (firmver fotoaparata)
 4. Koristeći čitač kartice, kopirajte „Z_9_0410.bin“ na memorijsku karticu koja je bila formatirana u fotoaparatu.
  Napomena: postarajte se da kopirate firmver do korenskog direktorijuma (najviši) memorijske kartice. Fotoaparat neće prepoznati novi firmver ako je stavljen u fasciklu ispod korenskog direktorijuma.
 5. Ubacite memorijsku karticu u Slot 1 u fotoaparatu i uključite fotoaparat.
 6. Izaberite [Verzija firmvera] u [MENI PODEŠAVANJA] i sledite instrukcije na ekranu da biste završili ažuriranje firmvera.
 7. Kada je ažuriranje završeno, isključite fotoaparat i uklonite memorijsku karticu.
 8. Uverite se da li je firmver ažuriran na novu verziju.

Napomena: za detaljna uputstva ili informacije o opremi koja je potrebna za završavanje ažuriranja, preuzmite sledeću pdf datoteku:
Z-series_FirmUp_Win_Sr.pdf (PDF) (0,31 MB)

Napomena: ažuriranja može za vas da izvrši Nikon ovlašćeni servisni predstavnik.

Napomena: licenca za softver otvorenog izvora uključenog u NVM Express drajver fotoaparata može da se nađe pod „BSD License (NVM Express Driver)“.

Opis proizvoda
Ime Z 9 „C“ verzija firmvera 4.10
Podržani fotoaparati Z 9
Podržane verzije firmvera fotoaparata „C“ firmver verzije 1.00–4.01
Ime datoteke Z_9_0410.bin
Autorsko pravo Nikon korporacija
Reprodukcija Nije dozvoljeno
Ažuriranje firmvera fotoaparata
 1. Preuzmite sledeću firmver datoteku na vaš računar.
  Postarajte se da ste preuzeli firmver datoteke na vaš računar.
  • Z_9_0410.bin (firmver fotoaparata)
 2. Koristeći čitač kartice, kopirajte „Z_9_0410.bin“ na memorijsku karticu koja je bila formatirana u fotoaparatu.
  Napomena: postarajte se da kopirate firmver do korenskog direktorijuma (najviši) memorijske kartice. Fotoaparat neće prepoznati novi firmver ako je stavljen u fasciklu ispod korenskog direktorijuma.
 3. Ubacite memorijsku karticu u Slot 1 u fotoaparatu i uključite fotoaparat.
 4. Izaberite [Verzija firmvera] u [MENI PODEŠAVANJA] i sledite instrukcije na ekranu da biste završili ažuriranje firmvera.
 5. Kada je ažuriranje završeno, isključite fotoaparat i uklonite memorijsku karticu.
 6. Uverite se da li je firmver ažuriran na novu verziju.

Napomena: ažuriranja može za vas da izvrši Nikon ovlašćeni servisni predstavnik.

Napomena: licenca za softver otvorenog izvora uključenog u NVM Express drajver fotoaparata može da se nađe pod „BSD License (NVM Express Driver)“.

Sporazum o licenci krajnjeg korisnika

PDF datoteke mogu da se pregledaju koristeći besplatan softver Adobe® Reader®.
Preuzmite Adobe® Reader®.