Srpski

Iako vaš uređaj ne podržava ovu uslugu preuzimanja, on se može koristiti za pregled podataka o preuzimanju. Veze za preuzimanja mogu se slati e-poštom za preuzimanje na računar.

Z 5 firmver

Izaberite operativni sistem.

 • Windows
 • Mac OS

Ovaj program ažuriranja softvera je za uređaje u vlasništvu kupca koji su navedeni iznad („proizvod koji je u pitanju“) i dostavljen je samo po prihvatanju sporazuma navedenog ispod. Birajući „Prihvatam“ i kada kliknete na „Preuzimanje“, smatra se da ste prihvatili uslove i obaveze sporazuma. Postarajte se da razumete uslove sporazuma pre nego što započnete preuzimanje.

 • • Ova usluga dostavlja softver koji može da se koristi da ažurira Z 5 fotoaparat „C“ firmvera na verziju 1.41. Pre nego što nastavite, izaberite [Verzija firmvera] u fotoaparatu [MENI PODEŠAVANJA] i proverite verziju firmvera fotoaparata. Nećete morati da preuzmete ili da instalirate ovo ažuriranje ako je firmver naveden iznad već instaliran.
 • • Ovo ažuriranje uključuje sve promene izvršene u prethodnim ažuriranjima.
 • • Ažuriranja može za vas da izvrši Nikon ovlašćeni servisni predstavnik.
 • • Pročitajte informacije ispod pre nego što nastavite.
Promene od „C“ verzije firmvera 1.40 do 1.41
 • • Popravljen je problem koji je u retkim slučajevima dovodio do toga da se fotoaparat ne uključi ako se nije koristio duži vremenski period.
Promene od prethodnih verzija
Promene od „C“ verzije firmvera 1.21 do 1.40
 • • Dodata je podrška za iOS verziju NX MobileAir. Koristite NX MobileAir verziju 1.0.4 ili noviju.
 • • Dodata je podrška za MC-N10 dodatni rukohvat-kontroler.
 • • Dodata je podrška za ML-L7 daljinske kontrole.
 • • AF detekcija očiju je sada dostupna u toku snimanja filma.
 • • [Sačuvaj položaj fokusa] i [Ponovo primeni položaj fokusa] dodato je na uloge koje mogu biti dodeljene koristeći Prilagođeno podešavanje f2 [Korisničke kontrole] u [MENI KORISNIČKIH PODEŠAVANJA]. Od 14. februara 2023. godine, ove opcije su podržane sa sledećim objektivima:
  • - NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S
  • - NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S
  • - NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S
  • - NIKKOR Z 400mm f/4.5 VR S
  • - NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S
 • • Poboljšan je učinak detekcije očiju za [Automatska AF oblast].
 • • Poboljšana je brzina osvežavanja za tačke fokusa prikazane u živom prikazu slike u toku praćenja subjekta i AF detekcije očiju/lica.
 • • Ponašanje autofokusa u toku poziva memorije je popravljeno da bi se postaralo da pozicija fokusa neće promeniti bilo koji režim fokusa čak i ako je dugme okidača pritisnuto do pola dok je poziv fokusa u toku.
 • • Popravljen je problem koji bi ponekad dovodio do toga da fotoaparat prestane da reaguje kada je [Automatski] izabrano za [Podesi Picture Control] u [MENI FOTOGRAFISANJA].
Promene od „C“ verzije firmvera 1.20 do 1.21
 • • Popravljen je problem koji je u retkim situacijama dovodio do toga da smanjenje vibracije ne funkcioniše nakon što se firmver nadogradio na verziju 1.20.
Promene od „C“ verzije firmvera 1.11 do 1.20
 • • Dodata je podrška za:
  • - FTZ II bajonet adaptere,
  • - NIKKOR Z 24-120mm f/4 S objektive,
  • - NIKKOR Z 28-75mm f/2.8 objektive i
  • - NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S objektive.
 • • Poboljšanja je performansa detekcije lica/oko i vidljivost subjekata na slikama snimljenim koristeći opcioni blic.
Promene od „C“ verzije firmvera 1.10 do 1.11
 • • Popravio se problem koji bi u retkim situacijama dovodio do neuobičajeno visokih šumova iz mehanizma blende kada su zumiranje ili prstenovi za fokusiranje na objektivima F bajoneta povezani putem FTZ bajoneta adaptera bili rotirani.
Promene od „C“ verzije firmvera 1.02 do 1.10
 • • Dodata podrška za NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 i NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S objektive.
 • • Opcija [Sačuvaj položaj fokusa] dodata je na [MENI PODEŠAVANJA]. Ako je [Uključeno] izabrano, pozicija fokusa koja je na snazi kada se fotoaparat isključi biće vraćena kada se fotoaparat ponovo uključi. Ova opcija važi samo kada se fotoaparat koristi sa Z bajonetom autofokusa objektiva.
 • • Poboljšano je vreme detekcije autofokusa u uslovima lošeg osvetljenja za Prilagođeno podešavanje a11 ([AF u uslovima lošeg osvetljenja]).
Promene od „C“ verzije firmvera 1.01 do 1.02
 • • Dodata je podrška za NIKKOR Z 50mm f/1.2 S objektive.
 • • Popravljen je problem koji je dovodio do toga da određene vrednosti blende ne budu izabrane kada je kontrolno prstenje za sledeće objektive rotirano da zaustavi blendu na dole u režimu filma:
  • - NIKKOR Z 24–50mm f/4–6.3
  • - NIKKOR Z 24–200mm f/4–6.3 VR
  • - NIKKOR Z DX 16–50mm f/3.5–6.3 VR
  • - NIKKOR Z DX 50–250mm f/4.5–6.3 VR
 • • Popravljen je problem koji je sprečavao da TTL vrednost korekcije snage blica izabrane sa fotoaparatom budu obasjane blicevima, što je dovodilo do korekcije snage blica da se ne primeni, kada:
  • - je dva ili više bliceva kontrolisano putem radio AWL i
  • - kada su svi blicevi bili u istoj grupi.
Promene od „C“ verzije firmvera 1.00 do 1.01
 • • Popravljen je problem koji se pojavljivao kada se fotoaparat koristio sa MB-N10 kućištem za baterije sa ubačene dve punjive baterije i EN-EL15 ili EN-EL15a u Komoru A, što će reći da se fotoaparat ponekad ne bi prebacio na punjivu bateriju u Komori B kada je punjiva baterija u Komori A potrošena.
Pregledanje verzije firmvera fotoaparata
 1. Uključite fotoaparat.
 2. Pritisnite dugme MENU fotoaparata i izaberite [Verzija firmvera] u [MENI PODEŠAVANJA] za prikaz verzije firmvera fotoaparata.
 3. Proverite verziju firmvera fotoaparata.
 4. Isključite fotoaparat.
Opis proizvoda
Ime Z 5 „C“ verzija firmvera 1.41
Podržani fotoaparati Z 5
Podržane verzije firmvera fotoaparata „C“ firmver verzije 1.00–1.40
Ime datoteke F-Z5-V141W.exe
Zahtevi sistema
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8.1
Napomena: potrebni su računar i čitač kartice.
Autorsko pravo Nikon korporacija
Tip arhive Samostalna ekstrakcija
Reprodukcija Nije dozvoljeno
Ažuriranje firmvera fotoaparata
 1. Kreirajte fasciklu na hard disku računara i imenujte je po želji.
 2. Preuzmite F-Z5-V141W.exe u fasciklu kreiranu u Koraku 1.
 3. Pokrenite F-Z5-V141W.exe da biste izvukli sledeću datoteku na fasciklu pod nazivom „Z5Update“:
  • Z_5_0141.bin (firmver fotoaparata)
 4. Koristeći čitač kartice, kopirajte „Z_5_0141.bin“ na memorijsku karticu koja je bila formatirana u fotoaparatu.
  Napomena: postarajte se da kopirate firmver do korenskog direktorijuma (najviši) memorijske kartice. Fotoaparat neće prepoznati novi firmver ako je stavljen u fasciklu ispod korenskog direktorijuma.
 5. Ubacite memorijsku karticu u fotoaparat i uključite fotoaparat.
 6. Izaberite [Verzija firmvera] u [MENI PODEŠAVANJA] i sledite instrukcije na ekranu da biste završili ažuriranje firmvera.
 7. Kada je ažuriranje završeno, isključite fotoaparat i uklonite memorijsku karticu.
 8. Uverite se da li je firmver ažuriran na novu verziju.

Napomena: za detaljna uputstva ili informacije o opremi koja je potrebna za završavanje ažuriranja, preuzmite sledeću pdf datoteku:
Z-series_FirmUp_Win_Sr.pdf (PDF) (0,31 MB)

Napomena: ažuriranja može za vas da izvrši Nikon ovlašćeni servisni predstavnik.

Opis proizvoda
Ime Z 5 „C“ verzija firmvera 1.41
Podržani fotoaparati Z 5
Podržane verzije firmvera fotoaparata „C“ firmver verzije 1.00–1.40
Ime datoteke Z_5_0141.bin
Autorsko pravo Nikon korporacija
Reprodukcija Nije dozvoljeno
Ažuriranje firmvera fotoaparata
 1. Preuzmite sledeću firmver datoteku na vaš računar.
  Postarajte se da ste preuzeli firmver datoteke na vaš računar.
  • Z_5_0141.bin (firmver fotoaparata)
 2. Koristeći čitač kartice, kopirajte „Z_5_0141.bin“ na memorijsku karticu koja je bila formatirana u fotoaparatu.
  Napomena: postarajte se da kopirate firmver do korenskog direktorijuma (najviši) memorijske kartice. Fotoaparat neće prepoznati novi firmver ako je stavljen u fasciklu ispod korenskog direktorijuma.
 3. Ubacite memorijsku karticu u fotoaparat i uključite fotoaparat.
 4. Izaberite [Verzija firmvera] u [MENI PODEŠAVANJA] i sledite instrukcije na ekranu da biste završili ažuriranje firmvera.
 5. Kada je ažuriranje završeno, isključite fotoaparat i uklonite memorijsku karticu.
 6. Uverite se da li je firmver ažuriran na novu verziju.

Napomena: ažuriranja može za vas da izvrši Nikon ovlašćeni servisni predstavnik.

Sporazum o licenci krajnjeg korisnika

PDF datoteke mogu da se pregledaju koristeći besplatan softver Adobe® Reader®.
Preuzmite Adobe® Reader®.