Srpski

Iako vaš uređaj ne podržava ovu uslugu preuzimanja, on se može koristiti za pregled podataka o preuzimanju. Veze za preuzimanja mogu se slati e-poštom za preuzimanje na računar.

D780 firmver

Izaberite operativni sistem.

 • Windows
 • Mac OS

Ovaj program ažuriranja softvera je za uređaje u vlasništvu kupca koji su navedeni iznad („proizvod koji je u pitanju“) i dostavljen je samo po prihvatanju sporazuma navedenog ispod. Birajući „Prihvatam“ i kada kliknete na „Preuzimanje“, smatra se da ste prihvatili uslove i obaveze sporazuma. Postarajte se da razumete uslove sporazuma pre nego što započnete preuzimanje.

 • • Ova usluga dostavlja softver koji može da se koristi da ažurira D780 fotoaparat „C“ firmvera na verziju 1.10. Pre nego što nastavite, izaberite [Verzija firmvera] u fotoaparatu [MENI PODEŠAVANJA] i proverite verziju firmvera fotoaparata. Nećete morati da preuzmete ili da instalirate ovo ažuriranje ako je firmver naveden iznad već instaliran.
 • • Ovo ažuriranje uključuje sve promene izvršene u prethodnim ažuriranjima.
 • • Pročitajte informacije ispod pre nego što nastavite.
Promene od „C“ verzije firmvera 1.03 do 1.10
 • • Dodata je podrška za iOS izdanje NX MobileAir. Koristite NX MobileAir verziju 1.0.4 ili noviju.
 • • Popravljeni su sledeći problemi:
  • - Fotoaparat bi nekada prestao da reaguje ako je [Automatski] izabrano za [MENI FOTOGRAFISANJA] > [Podesi Picture Control].
  • - Praćenje AF subjekta nije moglo da se koristi kada je [1920x1080; 100p] ili [1920x1080; 120p] izabrano za [Veličina slika/broj slika u sekundi] u meniju snimanja filma.
  • - Fotoaparat nije mogao da se fokusira koristeći autofokus ako je AI AF VR Zoom-Nikkor 80-400mm f/4.5-5.6D ED objektiv prikačen a prekidač smanjenja vibracije objektiva uključen i isključen.
Promene od prethodnih verzija
Promene od „C“ verzije firmvera 1.02 do 1.03
 • • Popravljen je problem koji je dovodio do toga da živi prikaz slike bude previše ili premalo izložen kada je ekspozicija pravilno prilagođena; ovo bi se pojavilo u toku živog prikaza slike kada su ne-CPU objektivi montirani na fotoaparat sa:
  • - [Uključeno] izabranim za Prilagođeno podešavanje d9 ([Pregled ekspozicije (LV)]),
  • - točkić režima rotiran na M (manuelno) i
  • - blenda prilagođena tako da indikator ekspozicije prikazuje optimalnu ekspoziciju pri vrednostima koja nisu f/5,6.
Promene od „C“ verzije firmvera 1.01 do 1.02
 • • Popravljeni su sledeći problemi:
  • - Fotografije snimljene blicem koristeći TTL kontrolu blica i ne-CPU objektiv ne bi bile pravilno eksponirane.
  • - Pritiskanje dugmeta zumiranja reprodukcije za prikaz pregleda bi otkazao promene na [Podesi Picture Control] > [Ton] načinjen koristeći [Obrada NEF (RAW)] u [MENI RETUŠIRANJA].
Promene od „C“ verzije firmvera 1.00 do 1.01
 • • Popravljen je problem koji je sprečavao korišćenje određenih SD memorijskih kartica.
Pregledanje verzije firmvera fotoaparata
 1. Uključite fotoaparat.
 2. Pritisnite dugme MENU fotoaparata i izaberite [Verzija firmvera] u [MENI PODEŠAVANJA] za prikaz verzije firmvera fotoaparata.
 3. Proverite verziju firmvera fotoaparata.
 4. Isključite fotoaparat.
Opis proizvoda
Ime D780 „C“ verzija firmvera 1.10
Podržani fotoaparati D780
Podržane verzije firmvera fotoaparata „C“ firmver verzije 1.00–1.03
Ime datoteke F-D780-V110W.exe
Zahtevi sistema
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8.1
Napomena: potrebni su računar i čitač kartice.
Autorsko pravo Nikon korporacija
Tip arhive Samostalna ekstrakcija
Reprodukcija Nije dozvoljeno
Ažuriranje firmvera fotoaparata
 1. Kreirajte fasciklu na hard disku računara i imenujte je po želji.
 2. Preuzmite F-D780-V110W.exe u fasciklu kreiranu u Koraku 1.
 3. Pokrenite F-D780-V110W.exe da biste izvukli sledeću datoteku na fasciklu pod nazivom „D780Update“:
  • D780_0110.bin (firmver fotoaparata)
 4. Koristeći čitač kartice, kopirajte „D780_0110.bin“ na memorijsku karticu koja je bila formatirana u fotoaparatu.
  Napomena: postarajte se da kopirate firmver do korenskog direktorijuma (najviši) memorijske kartice. Fotoaparat neće prepoznati novi firmver ako je stavljen u fasciklu ispod korenskog direktorijuma.
 5. Ubacite memorijsku karticu u Slot 1 u fotoaparatu i uključite fotoaparat.
 6. Izaberite [Verzija firmvera] u [MENI PODEŠAVANJA] i sledite instrukcije na ekranu da biste završili ažuriranje firmvera.
 7. Kada je ažuriranje završeno, isključite fotoaparat i uklonite memorijsku karticu.
 8. Uverite se da li je firmver ažuriran na novu verziju.

Napomena: za detaljna uputstva ili informacije o opremi koja je potrebna za završavanje ažuriranja, preuzmite sledeću pdf datoteku:
DSLR_FirmUp_Win_En.pdf (PDF) (0,21 MB)

Napomena: ažuriranja može za vas da izvrši Nikon ovlašćeni servisni predstavnik.

Opis proizvoda
Ime D780 „C“ verzija firmvera 1.10
Podržani fotoaparati D780
Podržane verzije firmvera fotoaparata „C“ firmver verzije 1.00–1.03
Ime datoteke F-D780-V110M.dmg
Zahtevi sistema
 • macOS Ventura verzija 13
 • macOS Monterey verzija 12
 • macOS Big Sur verzija 11
 • macOS Catalina verzija 10.15
 • macOS Mojave verzija 10.14
 • macOS High Sierra verzija 10.13
 • macOS Sierra verzija 10.12
Napomena: potrebni su računar i čitač kartice.
Autorsko pravo Nikon korporacija
Tip arhive Samostalna ekstrakcija
Reprodukcija Nije dozvoljeno
Ažuriranje firmvera fotoaparata
 1. Preuzimanje F-D780-V110M.dmg.
 2. Dva puta kliknite na F-D780-V110M.dmg ikonicu da biste montirali sliku diska koja sadrži fasciklu pod nazivom „D780Update“, koja pak sadrži sledeću datoteku:
  • D780_0110.bin (firmver fotoaparata)
 3. Koristeći čitač kartice, kopirajte „D780_0110.bin“ na memorijsku karticu koja je bila formatirana u fotoaparatu.
  Napomena: postarajte se da kopirate firmver do korenskog direktorijuma (najviši) memorijske kartice. Fotoaparat neće prepoznati novi firmver ako je stavljen u fasciklu ispod korenskog direktorijuma.
 4. Ubacite memorijsku karticu u Slot 1 u fotoaparatu i uključite fotoaparat.
 5. Izaberite [Verzija firmvera] u [MENI PODEŠAVANJA] i sledite instrukcije na ekranu da biste završili ažuriranje firmvera.
 6. Kada je ažuriranje završeno, isključite fotoaparat i uklonite memorijsku karticu.
 7. Uverite se da li je firmver ažuriran na novu verziju.

Napomena: za detaljna uputstva ili informacije o opremi koja je potrebna za završavanje ažuriranja, preuzmite sledeću pdf datoteku:
DSLR_FirmUp_Mac_En.pdf (PDF) (0,17 MB)

Napomena: ažuriranja može za vas da izvrši Nikon ovlašćeni servisni predstavnik.

Sporazum o licenci krajnjeg korisnika

PDF datoteke mogu da se pregledaju koristeći besplatan softver Adobe® Reader®.
Preuzmite Adobe® Reader®.