Srpski

Iako vaš uređaj ne podržava ovu uslugu preuzimanja, on se može koristiti za pregled podataka o preuzimanju. Veze za preuzimanja mogu se slati e-poštom za preuzimanje na računar.

Z 7 firmver

Izaberite operativni sistem.

 • Windows
 • Mac OS

Ovaj program ažuriranja softvera je za uređaje u vlasništvu kupca koji su navedeni iznad („proizvod koji je u pitanju“) i dostavljen je samo po prihvatanju sporazuma navedenog ispod. Birajući „Prihvatam“ i kada kliknete na „Preuzimanje“, smatra se da ste prihvatili uslove i obaveze sporazuma. Postarajte se da razumete uslove sporazuma pre nego što započnete preuzimanje.

 • • Ova usluga dostavlja softver koji može da se koristi da ažurira Z 7 fotoaparat „C“ firmvera na verziju 3.20. Pre nego što nastavite, izaberite Verzija firmvera u fotoaparatu MENI PODEŠAVANJA i proverite verziju firmvera fotoaparata. Nećete morati da preuzmete ili da instalirate ovo ažuriranje ako je firmver naveden iznad već instaliran.
 • • Ovo ažuriranje uključuje sve promene izvršene u prethodnim ažuriranjima.
 • • Korisnici ViewNX-i će morati da nadograde na ViewNX-i verziju 1.4.3 ili kasniju, korisnici Capture NX-D na Capture NX-D verziju 1.6.3. ili kasniju.
 • • Za ažuriranje firmvera verzije 2.10 ili starije potrebni su XQD memorijska kartica i čitač kartice. Ažuriranja sa verzije firmvera 2.20 ili novije mogu se izvesti ili sa XQD memorijskom karticom i čitačem kartice ili sa čitačem kartice CFexpress i CFexpress memorijskom karticom koja je dozvoljena za korišćenje sa trenutnom verzijom firmvera.
 • • Ažuriranja može za vas da izvrši Nikon ovlašćeni servisni predstavnik.
 • • Pročitajte informacije ispod pre nego što nastavite.
Promene od „C“ verzije firmvera 3.12 do 3.20
 • • Podrška za RAW video izlaz je dostupna putem nadogradnje naknada-za-uslugu, * a verzija firmvera 3.20 dodaje podršku pod ovom uslugom za Blackmagic Design eksterne video rekordere (trenutno Video Assist 5″ 12 G HDR i Video Assist 7″ 12 G HDR). Ako ste već kupili RAW video izlaz nadogradnju za vaš fotoaparat, ažuriranje na firmver verziju 3.20 će dodati podršku za Blackmagic Design eksterne video rekordere automatski.
 • • Korisnici Apple Final Cut Pro X (verzije 10.4.9 ili novije) sada mogu da prilagode ISO osetljivost—i prikažu i prilagode temperaturu boje—za ProRes RAW snimak na ATOMOS NINJA V eksternim rekorderima koristeći naknadu-za-uslugu nadogradnje RAW video izlaza. *
  • < Biranje RAW tipa izlaza >
  • Pre snimanja RAW video zapisa, izaberite opciju za HDMI > Napredno > RAW output options > RAW output type u MENI PODEŠAVANJA na osnovu tipa povezanog rekordera: izaberite Type A za NINJA V rekordere i Type B za Video Assist rekordere.
 • • Dodata je podrška za NIKKOR Z 50mm f/1.2 S objektive.
 • • Popravljeni su sledeći problemi:
  • - Rotiranje fokusa ili (ako je Fokus (M/A) dodeljen kontrolnom prstenu) kontrolni prsten ponekad ne bi aktivirao manuelni fokus u toku fotografisanja rafalom kada je NIKKOR Z objektiv prikačen.
  • - Indikator ekspozicije se ne bi prikazao u režimu M kada je ne-CPU objektiv prikačen putem FTZ bajonet adaptera.
  • - Određene vrednosti blende se ne bi izabrale kada su kontrolni prsteni za sledeće objektive rotirani da bi se smanjila blenda u režimu filma:
   • ▹ NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3
   • ▹ NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR
   • ▹ NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR
   • ▹ NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR
 • • Neočekivane vrednosti blende bi se ponekad prikazale u toku bracketinga u režimu M ako je opcija bracketinga koja je načinila izmene nad blendom izabrana sa NIKKOR Z objektivom koji je prikačen.
 • • Kontrole elektromotora blende bi ponekad prestale da rade nakon što je tajmer pripravnosti bio uključen duži vremenski period u režimu filma.
 • * RAW video izlaz nadogradnja dostupna je na bazi naknada-za-uslugu. Za više informacija, kontaktirajte Nikon ovlašćenog servisnog predstavnika.
Promene od prethodnih verzija
Promene od „C“ verzije firmvera 3.11 do 3.12
 • • Popravljen je problem u verzijama firmvera 3.10 i 3.11 u kojima izabrane vrednosti finog podešavanja za AF fino podešavanje > Sačuvana vrednost nisu pravilno primenjene kada se snimaju slike.
Promene od „C“ verzije firmvera 3.10 do 3.11
 • • Popravljen je problem koji se pojavljivao kada se fotoaparat koristio sa MB-N10 kućištem za baterije sa ubačene dve punjive baterije i EN-EL15 ili EN-EL15a u Komoru A, što će reći da se fotoaparat ponekad ne bi prebacio na punjivu bateriju u Komori B kada je punjiva baterija u Komori A potrošena.
Promene od „C“ verzije firmvera 3.00 do 3.10
 • • Dodata je podrška za Nikon Z bajonet TC-1,4x/TC-2,0x telekonvertere.
 • • Dodata je podrška ažuriranja firmvera objektiva F bajoneta. Ažuriranja firmvera objektiva F bajoneta su podržana od strane FTH verzije firmvera 1.10 bajoneta adaptera.
 • • Promenjene su vrednosti nekih f/-brojeva prikazanih kada se ekspozicija prilagodi u koracima od 1/3 EV (f/1,2 nije prikazano kao f/1,3). Od 21. jula 2020. godine, ovo se odnosi na NIKKOR Z 58 mm f/0,95 S Noct objektive.
 • • Bracketing povećanje je sada pravilno primenjeno na fotografije snimljene sa zaključavanjem ekspozicije u toku AE bracketing i Kontinualni H (produženo) režimu okidanja.
 • • Kada se spoljašnji snimač koji je u skladu sa Atomos Open protokolom poveže, snimanje filma sada može da se započne i zaustavi koristeći kontrole fotoaparata ako se ispune svi sledeći uslovi:
  • - Fotoaparat je u režimu filma i snimač je povezan putem HDMI.
  • - Ubačena je memorijska kartica.
  • - Sledeće je izabrano za HDMI > Napredno u MENI PODEŠAVANJA:
   • ▹ Kont. snim. eksternim uređajem > Uključeno
   • ▹ Dubina izlaznih podataka > 10-bitno
   • ▹ N-log podešavanje > Isključeno
  • 3840x2160; 30p/25p/24p je izabrano za Veličina slika/broj slika u sekundi u MENI SNIMANJA.
 • • Popravljeni su sledeći problemi:
  • - Monitor fotoaparata bi prikazivao zeleni odsjaj kada se fotoaparat poveže na eksterni prikaz putem HDMI ako je:
   • ▹ Adobe RGB izabrano za Kolorni prostor u MENI FOTOGRAFISANJA,
   • ▹ Dugme okidača > Snimanje filmova izabrano za Prilagođeno podešavanje g2 (Korisničko dodeljivanje kontrola) u grupi „g“ (Film) MENI KORISNIČKIH PODEŠAVANJA,
   • ▹ 10-bitno izabrano za HDMI > Napredno > Dubina izlaznih podataka u MENI PODEŠAVANJA,
   • ▹ Uklj. (nemoguće snim. na kart.) izabrano za HDMI > Napredno > N-Log podešavanje u MENI PODEŠAVANJA,
   • ▹ Uključeno izabrano za HDMI > Napredno > Pomoć za prikaz u MENI PODEŠAVANJA i
   • ▹ režim filma je izabran sa birač fotografija/filma.
  • - Isecanje izabrano za „visoke“ (orijentacija portreta) slike koristeći PictBridge ne bi se pravilno pokazalo na štampanoj slici.
  • - U retkim slučajevima, autofokus se ne bi upalio ako je NIKKOR Z DX 16–50 mm f/3,5–6,3 VR objektiv bio izdužen u isto vreme kada je fotoaparat bio uključen.
Promene od „C“ verzije firmvera 2.20 do 3.00
 • • Dodata podrška za ProGrade i Lexar CFexpress memorijske kartice (Tip B) i potvrđeno je rukovanje sa SanDisk CFexpress memorijskim karticama (Tip B). Za više informacija, pogledajte Nikon veb lokaciju za svoju zemlju ili regiju.
 • • Prilagođeno podešavanje a4 (Detek. lica/očiju za aut. AF oblast) sada nudi opciju Detekcija životinja koja dodaje pse i mačke na predmete koji podržavaju autofokus detekcije lica i očiju. Kao rezultat, fotoaparat sada može otkriti i fokusirati se na lica i oči pasa i mačaka. Detekcija lica životinja (ali ne i prepoznavanje očiju) dostupno je i u filmskom režimu.
 • • Poboljšana funkcionalnost AF za praćenje subjekta (dostupno kada je odabrano Automatska AF oblast za Režim AF-oblasti) na sledeći način:
  • - AF za praćenje subjekta sada se može pokrenuti pomoću dugmeta Fn1 ili Fn2 na fotoaparatu ili dugmeta Fn1 ili Fn2 na objektivu. AF za praćenje subjekta prvo se mora dodeliti kontroli pomoću Prilagođenog podešavanja f2 (Korisničko dodeljivanje kontrola) u Grupi f (Kontrole) MENI KORISNIČKIH PODEŠAVANJA ili Prilagođeno podešavanje g2 (Korisničko dodeljivanje kontrola).
  • - Kada je AF-C (kontinualni servo autofokus) izabran u režimu fotografije, rad AF za praćenje subjekta se promenio na sledeći način:
   Ako se AF za praćenje subjekta pokreće pritiskom na dugme AF-ON ili pritiskom dugmeta okidača na pola, otpuštanje dugmeta završava praćenje. Prekidom praćenja otpuštanjem dugmeta vraća se tačka fokusa na snazi pre nego što je praćenje započeto. Namera ove promene je ponoviti ponašanje digitalnih SLR fotoaparata kad je odabrano 3D praćenje.
 • • Prilagođeno podešavanje f2 (Korisničko dodeljivanje kontrola) u grupi F (Kontrole) MENI KORISNIČKIH PODEŠAVANJA sada nudi opciju Fn2 dugme objektiva, koja se može koristiti za biranje uloge L-Fn2 dugmeta dostupne na određenim Z-bajonetima objektiva (od 12. februara 2020. godine, samo NIKKOR Z 70–200mm f/2.8 VR S).
 • • Dodata podrška za prekidač granice fokusiranja dostupan na određenim Z bajonetima objektiva (od 12. februara 2020. godine, samo NIKKOR Z 70–200mm f/2.8 VR S).
 • • Optimizovan je odgovor prekidača na manuelni fokus kada se fokus ili kontrolni prsten na objektivu sa Z bajonetom rotira za vreme autofokusa. Imajte na umu da kontrolni prsten samo funkcioniše u tom kapacitetu kada mu je dodeljena uloga Fokus (M/A).
 • • Popravljeni su sledeći problemi:
  • - Kada je Svetlina tražila podešena manuelno, svetlina bi se ponekad menjala kad se ponovo pokrene tajmer pripravnosti.
  • - iOS uređaji koji koriste iOS 13 ponekad bi prikazali zahtev za uparivanje Bluetooth-om kada je uparivanje završeno.
  • - Horizontalne linije bi se ponekad pojavile na fotografijama.
  • Za informacije o licenci za softver otvorenog koda koji je uključen u NVM Express drajver fotoaparata, pogledajte „BSD License (NVM Express Driver)“.
Promene od „C“ verzije firmvera 2.10 do 2.20
 • • Dodata je podrška za memorijske kartice Sony CFexpress tipa B.
  • Za informacije o licenci za softver otvorenog koda koji je uključen u NVM Express drajver fotoaparata, pogledajte „BSD License (NVM Express Driver)“.
 • • Dodata podrška za kontrolu distorzije pomoću AF-S NIKKOR 120–300 mm f/2,8E FL ED SR VR F-montirane objetive.
Promene od „C“ verzije firmvera 2.01 do 2.10
 • • Dodata podrška za optički VR sa NIKKOR Z DX 16–50 mm f/3,5–6,3 VR i NIKKOR Z DX 50–250 mm f/4,5–6,3 VR Z-montirane objektive. Imajte na umu da pričvršćivanje ovih objektiva onemogućuje opciju Mehanički zatvarač za Prilagođeno podešavanje d5 (Tip zatvarača) u Grupi d (Fotografisanje/prikaz) MENI KORISNIČKIH PODEŠAVANJA, ostavljajući samo izbor opcija Automatski i Elekt. zatv. prednje zavese.
 • • ISO osetljivost sada može da se podesi pomoću kontrolnog prstena objektiva, a ISO osetljivost je dodata opcijama dostupnim za Prilagođeno podešavanje f2 (Korisničko dodeljivanje kontrola) > Kontrolni prsten objektiva u grupi f (Kontrole) MENI KORISNIČKIH PODEŠAVANJA.
 • • Od 14. novembra 2019. godine prikaz blende u displeju za informacije o objektivu za NIKKOR Z 24–70 mm f/2,8 S i NIKKOR Z 58 mm f/0,95 S Noct objektive prikazuje i trenutnu blendu i susedne vrednosti blende u režimima A i M.
 • • Kada je Uključeno bilo izabrano za Aut. kontr. ISO osetljivosti a opcija koja ne uključuje „sporu sinhronizaciju“ je bila odabrana za Režim blica, brzina zatvarača je ranije bila ograničena na vrednosti između onih izabran za Prilagođeno podešavanje e1 (Brzina sinhronizacije blica) i e2 (Brzina zatvarača sa blicem), ali to je sada promenjeno tako da odgovara ponašanju digitalnih SLR fotoaparata, a rezultat je da minimalna brzina zatvarača sada odgovara vrednosti izabranoj za Aut. kontr. ISO osetljivosti > Minimalna brzina zatvarača.
 • • Popravljen je problem koji je u izuzetno retkim slučajevima dovodio do toga da fotoaparat nije pravilno snimao filmove sa 1920x1080; 120p izabranim za Veličina slika/broj slika u sekundi.
 • • Popravljen je problem koji je povremeno dovodio do „šuma“ u obliku belih linija na dnu ekrana prikaza kada je elektronsko tražilo bilo uključeno.
 • • Popravljen je problem koji je u retkim slučajevima dovodio do „šuma“ u obliku finih horizontalnih linija koje se pojavljuju širom kadra u filmovima i na živom prikazu slike.
 • • Popravljene su greške u UTC vremenskim zonama za sledeća tri grada u Vremenska zona i datum > Vremenska zona prikazu na MENI PODEŠAVANJA:
  • Karakas: bilo je -4:30, sada je -4:00
  • Kazablanka: bilo je 00:00, sada je +1:00
  • Ankara: bilo je +2:00, sada je +3:00
 • • Popravljen je problem zbog kojeg je pogrešan datum kreiranja bio prikazan u Windows 10 dijalogu „svojstva“ za filmove i intervalske filmove kreirane sa fotoaparatom, kao i za kopije kreirane pomoću kontrola uređivanja filma fotoaparata.
Promene od „C“ verzije firmvera 2.00 do 2.01
 • Popravljeni su sledeći problemi:
  • • Ako bi fotoaparat detektovao lica u toku fotografisanja bez pokreta ili snimanja filma pri podešavanjima navedenim ispod, on bi u retkim slučajevima započeo sporije da reaguje, prikazivao bi grešku ili bi u potpunosti prestao da reaguje.
   • Fotografisanje bez pokreta
   • Automatska AF oblast izabrana za Režim AF-oblasti u MENI FOTOGRAFISANJA
   • Detekcija lica i očiju je uključena ili Detekcija lica je uključena izabrana za Prilagođeno podešavanje a4 (Detek. lica/očiju za aut. AF oblast) u MENI KORISNIČKIH PODEŠAVANJA
   • Snimanje filma
   • Automatska AF oblast izabrana za Režim AF-oblasti u MENI SNIMANJA
   • Detekcija lica i očiju je uključena ili Detekcija lica je uključena izabrana za Prilagođeno podešavanje a4 (Detek. lica/očiju za aut. AF oblast) u MENI KORISNIČKIH PODEŠAVANJA
  • • U vrlo retkim slučajevima, dna slika snimljenih sa svim sledećim podešavanjima na snazi ne bi se pojavila kao što se očekuje:
   • - Točkić režima rotiran na AUTO, P ili A
   • - NEF (RAW) opcija izabrana za Kvalitet slike u MENI FOTOGRAFISANJA
   • 14-bitno izabrano za NEF (RAW) snimanje > NEF (RAW) bitska dubina u MENI FOTOGRAFISANJA
   • Automatski izabrano za Prilagođeno podešavanje d5 (Tip zatvarača) u MENI KORISNIČKIH PODEŠAVANJA
   • Kontinualni H (produženo) režim okidanja izabran sa dugmetom režim okidanja/samookidač
Promene od „C“ verzije firmvera 1.03 do 2.00
 • • Dodata je AF detekcija oka za korišćenje kada se snimaju fotografije. Da biste omogućili AF detekciju oka, izaberite:
  • - AF-S ili AF-C za Režim fokusa u MENI FOTOGRAFISANJA
  • - Automatska AF oblast za Režim AF-oblasti u MENI FOTOGRAFISANJA
  • - Detekcija lica i očiju je uključena za Prilagođeno postavku а4 (Detek. lica/očiju za aut. AF oblast) u MENI KORISNIČKIH PODEŠAVANJA
  Ako fotoaparat otkrije lice subjekta portreta, lice će se zaokružiti linijom jantarne boje što ukazuje na tačku fokusa. Ako su lica subjekta otkrivena, jantarna linija ukazuje na to da će se tačka fokusa pojaviti oko oka. Ako fotoaparat otkrije više od jednog lica ili oka, trouglovi će se pojaviti na bilo kojoj strani tačke fokusa; za pozicioniranje tačke fokusa preko različitog lika ili oka, pritisnite višenamenski ili pomoćni selektor na levo ili desno.
 • • Poboljšan je učinak autofokusa za fotografije i filmove snimljene pod niskim osvetljenjem: -2 – 19 EV (nisko svetlo autofokusa -4 – 19 EV), mereno u režimu fotografije uz pojedinačni servo AF (AF-S) pri ISO 100 i 20°C uz f/2 objektiv.
 • • Sledeća poboljšanja su izvršena na Kontinualni H (produženo) opciji za Režim okidanja:
  • - Ne samo fokus već sada takođe i ekspozicija odgovaraće na promene u subjektu u toku fotografisanja
  • - Prikaz rafalnog fotografisanja nakon što se memorijski bafer napuni je sada lakše za čitanje
 • • Smanjena je dužina vremena za isključivanje prikaza (period zamračenja) kada se slike snimaju sa Uključeno ili Uključeno (samo monitor) izabranim za Prikaz slike u MENI REPRODUKCIJE.
 • • Stavka d5 u MENI KORISNIČKIH PODEŠAVANJA, koja se nekada zvala Elekt. zatv. prednje zavese je preimenovana u Tip zatvarača i nudi izvor Automatski, Mehanički zatvarač i Elekt. zatv. prednje zavese. Ako je Automatski izabran, fotoaparat će automatski birati tip zatvarača u skladu sa brzinom zatvarača.
 • • Promenjena je boja tačke fokusa kada se AF-ON dugme pritisne ili je dugme okidača pritisnuto do pola sa izabranim Automatska AF oblast i detekcijom lica ili aktivno praćenje cilja.
 • • Uređeni i ispravljeni tekst za pomoć.
 • • Popravljeni su sledeći problemi:
  • - Fotoaparat bi prestao da radi ako bi određene radnje bile izvršene dok je HDMI izlaz u toku sa 3840 x 2160 (4K UHD) izabrano za veličinu slike.
  • - Izabrana vrednost za maksimalnu osetljivost bi ponekad bila prekoračena u toku snimanja filma u režimu M sa Uključeno izabranim za Autom. ISO kontrola (rež. M) ako je Active D-Lighting bilo omogućeno.
  • - Prikaz bi se ponekad na kratko neočekivano ponašao u režimu filma pre ili u toku snimanja.
  • - Stavke u Mom meniju bi se ponekad ne bi pravilno prikazale.
Promene od „C“ verzije firmvera 1.02 do 1.03
 • • Kada je Uključeno izabrano za HDMI > Napredno > N-Log podešavanje u MENI PODEŠAVANJA, Maksimalna osetljivost je sada na snazi u toku snimanja filma ako:
  • - je fotoaparat u režimu P (automatski programirano), S (automatski sa prioritetom zatvarača) ili A (automatski sa prioritetom blende), ili
  • - fotoaparat je u režimu M (manuelno) i Uključeno je izabrano za Podešavanja ISO osetljivosti > Autom. ISO kontrola (rež. M) u MENI SNIMANJA.
 • • Popravljen je problem koji je dovodio do toga da softveri drugih proizvođača pokažu nepravilnu vrednost za Exif 35 mm format ekvivalentan sa žižnom daljinom za fotografije snimljene sa ne-CPU objektivom povezanim putem FTZ bajonet adaptera sa navedenom žižnom daljinom koristeći stavku Podaci ne-CPU objektiva u MENI PODEŠAVANJA.
 • • Popravljen je problem koji je dovodio do toga da snimljene fotografije koristeći opcione bliceve budu preeksponirane ako se otkrije lice u režimima blica u kojima je Automatska AF oblast izabrana za Režim AF-oblasti.

Napomena: obavezno se postarajte da pročitate 'Promene iz prethodnih verzija', što je ažurirano sa novim dodacima na 'Promene od „C“ verzije firmvera 1.01 ili 1.02'.

Promene od „C“ verzije firmvera 1.01 do 1.02
 • • Popravljen je problem koji je dovodio do toga da prikaz treperi ako se kroz slike prevlači u toku zumiranja reprodukcije nakon što je korisnik snimio slike koristeći tražilo sa Tražilo je prioritet izabranim za režim monitora a zatim uklonio svoje oko sa tražila pre pokretanja reprodukcije.
 • • Popravljen je problem koji je dovodio do toga da Capture NX-D ili ViewNX-i ne rade kada se prikazuju NEF (RAW) slike snimljene sa sledećim opcijama izabranim za HDR (visoki dinamički opseg) u MENI FOTOGRAFISANJA:
  • - Režim HDR: Uključeno (serija) ili Uklj. (pojedinačna fotografija)
  • - Sačuvaj pojedinačne slike (NEF): Uključeno
 • • Popravljen je problem koji je dopuštao da fotoaparat premaši vrednost izabranu za Podešavanja ISO osetljivosti > Maksimalna osetljivost u MENI SNIMANJA ako je bilo od ISO 200 do 20.000 i Uključeno je bilo izabrano za MENI SNIMANJA > Elektronski VR.
 • • Ažurirani su neki prikazi u vezi pomoći.
Novi dodaci
 • • Popravljen je problem koji je dovodio do izbora nepravilne blende u režimu P (automatski programirano) sa blicem montiranim na fotoaparat pod uslovima u kojima bi f/32 obično bilo izabrano.
 • • Popravljen je problem koji je sprečavao da blicevi kontrolisani putem radio Advanced Wireless Lighting (Naprednog bežičnog osvetljavanja) budu sinhronizovani sa brzinama zatvarača od 1/100 s ili bržim sa:
  • Uključeno izabrani za Fotograf. uz smanj. treperenja u MENI FOTOGRAFISANJA i
  • Omogući izabranim za Prilagođeno podešavanje d5 (Elekt. zatv. prednje zavese) u MENI KORISNIČKIH PODEŠAVANJA.
Promene od „C“ verzije firmvera 1.00 do 1.01
 • • Popravljen je problem koji je u retkim situacijama prouzrokovao da fotoaparat prestane da radi u toku rafalnog fotografisanja sa NEF (RAW) izabranim za Kvalitet slike i Uključeno izabranim za Tiho fotografisanje u MENI FOTOGRAFISANJA.
 • • Ako je Omogući okidanje izabrano za Zaključaj okid. ako je slot prazan u MENI PODEŠAVANJA, opciji Prikaz slike u MENI REPRODUKCIJE sada može da se pristupi kada nijedna memorijska kartica nije ubačena.
Pregledanje verzije firmvera fotoaparata
 1. Uključite fotoaparat.
 2. Pritisnite dugme MENU fotoaparata i izaberite Verzija firmvera u MENI PODEŠAVANJA za prikaz verzije firmvera fotoaparata.
 3. Proverite verziju firmvera fotoaparata.
 4. Isključite fotoaparat.
Opis proizvoda
Ime Z 7 „C“ verzija firmvera 3.20
Podržani fotoaparati Z 7
Podržane verzije firmvera fotoaparata „C“ firmver verzije 1.00–3.12
Ime datoteke F-Z7-V320W.exe
Zahtevi sistema
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Napomena: za ažuriranje firmvera verzije 2.10 ili starije potrebni su XQD memorijska kartica i čitač kartice. Ažuriranja sa verzije firmvera 2.20 ili novije mogu se izvesti ili sa XQD memorijskom karticom i čitačem kartice ili sa CFexpress memorijskom karticom i čitačem kartice.
Autorsko pravo Nikon korporacija
Tip arhive Samostalna ekstrakcija
Reprodukcija Nije dozvoljeno
Ažuriranje firmvera fotoaparata
 1. Kreirajte fasciklu na hard disku računara i imenujte je po želji.
 2. Preuzmite F-Z7-V320W.exe u fasciklu kreiranu u Koraku 1.
 3. Pokrenite F-Z7-V320W.exe da biste izvukli sledeću datoteku na fasciklu pod nazivom „Z7Update“:
  • Z_7_0320.bin (firmver fotoaparata)
 4. Koristeći čitač kartice, kopirajte „Z_7_0320.bin“ na memorijsku karticu koja je bila formatirana u fotoaparatu.
  Napomena: postarajte se da kopirate firmver do korenskog direktorijuma (najviši) memorijske kartice. Fotoaparat neće prepoznati novi firmver ako je stavljen u fasciklu ispod korenskog direktorijuma.
 5. Ubacite memorijsku karticu u fotoaparat i uključite fotoaparat.
 6. Izaberite Verzija firmvera u MENI PODEŠAVANJA i sledite instrukcije na ekranu da biste završili ažuriranje firmvera.
 7. Kada je ažuriranje završeno, isključite fotoaparat i uklonite memorijsku karticu.
 8. Uverite se da li je firmver ažuriran na novu verziju.

Napomena: za detaljna uputstva ili informacije o opremi koja je potrebna za završavanje ažuriranja, preuzmite sledeću pdf datoteku:
Z-series_FirmUp_Win_Sr.pdf (PDF) (0,31 MB)

Napomena: ažuriranja može za vas da izvrši Nikon ovlašćeni servisni predstavnik.

Napomena: za informacije o licenci za softver otvorenog izvora uključenog u NVM Express drajver fotoaparata, pogledajte „BSD License (NVM Express Driver)“.

Opis proizvoda
Ime Z 7 „C“ verzija firmvera 3.20
Podržani fotoaparati Z 7
Podržane verzije firmvera fotoaparata „C“ firmver verzije 1.00–3.12
Ime datoteke F-Z7-V320M.dmg
Zahtevi sistema
 • macOS Catalina verzija 10.15
 • macOS Mojave verzija 10.14
 • macOS High Sierra verzija 10.13
 • macOS Sierra verzija 10.12
Napomena: za ažuriranje firmvera verzije 2.10 ili starije potrebni su XQD memorijska kartica i čitač kartice. Ažuriranja sa verzije firmvera 2.20 ili novije mogu se izvesti ili sa XQD memorijskom karticom i čitačem kartice ili sa CFexpress memorijskom karticom i čitačem kartice.
Autorsko pravo Nikon korporacija
Tip arhive Samostalna ekstrakcija
Reprodukcija Nije dozvoljeno
Ažuriranje firmvera fotoaparata
 1. Preuzimanje F-Z7-V320M.dmg.
 2. Dva puta kliknite na F-Z7-V320M.dmg ikonicu da biste montirali sliku diska koja sadrži fasciklu pod nazivom „Z7Update“, koja pak sadrži sledeću datoteku:
  • Z_7_0320.bin (firmver fotoaparata)
 3. Koristeći čitač kartice, kopirajte „Z_7_0320.bin“ na memorijsku karticu koja je bila formatirana u fotoaparatu.
  Napomena: postarajte se da kopirate firmver do korenskog direktorijuma (najviši) memorijske kartice. Fotoaparat neće prepoznati novi firmver ako je stavljen u fasciklu ispod korenskog direktorijuma.
 4. Ubacite memorijsku karticu u fotoaparat i uključite fotoaparat.
 5. Izaberite Verzija firmvera u MENI PODEŠAVANJA i sledite instrukcije na ekranu da biste završili ažuriranje firmvera.
 6. Kada je ažuriranje završeno, isključite fotoaparat i uklonite memorijsku karticu.
 7. Uverite se da li je firmver ažuriran na novu verziju.

Napomena: za detaljna uputstva ili informacije o opremi koja je potrebna za završavanje ažuriranja, preuzmite sledeću pdf datoteku:
Z-series_FirmUp_Mac_Sr.pdf (PDF) (0,26 MB)

Napomena: ažuriranja može za vas da izvrši Nikon ovlašćeni servisni predstavnik.

Napomena: za informacije o licenci za softver otvorenog izvora uključenog u NVM Express drajver fotoaparata, pogledajte „BSD License (NVM Express Driver)“.

Sporazum o licenci krajnjeg korisnika

PDF datoteke mogu da se pregledaju koristeći besplatan softver Adobe® Reader®.
Preuzmite Adobe® Reader®.