Srpski

Iako vaš uređaj ne podržava ovu uslugu preuzimanja, on se može koristiti za pregled podataka o preuzimanju. Veze za preuzimanja mogu se slati e-poštom za preuzimanje na računar.

Z 5 firmver

Izaberite operativni sistem.

 • Windows
 • Mac OS

Ovaj program ažuriranja softvera je za uređaje u vlasništvu kupca koji su navedeni iznad („proizvod koji je u pitanju“) i dostavljen je samo po prihvatanju sporazuma navedenog ispod. Birajući „Prihvatam“ i kada kliknete na „Preuzimanje“, smatra se da ste prihvatili uslove i obaveze sporazuma. Postarajte se da razumete uslove sporazuma pre nego što započnete preuzimanje.

 • • Ova usluga dostavlja softver koji može da se koristi da ažurira Z 5 fotoaparat „C“ firmvera na verziju 1.02. Pre nego što nastavite, izaberite Verzija firmvera u fotoaparatu MENI PODEŠAVANJA i proverite verziju firmvera fotoaparata. Nećete morati da preuzmete ili da instalirate ovo ažuriranje ako je firmver naveden iznad već instaliran.
 • • Ovo ažuriranje uključuje sve promene izvršene u prethodnim ažuriranjima.
 • • Ažuriranja može za vas da izvrši Nikon ovlašćeni servisni predstavnik.
 • • Pročitajte informacije ispod pre nego što nastavite.
Promene od „C“ verzije firmvera 1.01 do 1.02
 • • Dodata je podrška za NIKKOR Z 50mm f/1.2 S objektive.
 • • Popravljen je problem koji je dovodio do toga da određene vrednosti blende ne budu izabrane kada je kontrolno prstenje za sledeće objektive rotirano da zaustavi blendu na dole u režimu filma:
  • - NIKKOR Z 24–50mm f/4–6.3
  • - NIKKOR Z 24–200mm f/4–6.3 VR
  • - NIKKOR Z DX 16–50mm f/3.5–6.3 VR
  • - NIKKOR Z DX 50–250mm f/4.5–6.3 VR
 • • Popravljen je problem koji je sprečavao da TTL vrednost korekcije snage blica izabrane sa fotoaparatom budu obasjane blicevima, što je dovodilo do korekcije snage blica da se ne primeni, kada:
  • - je dva ili više bliceva kontrolisano putem radio AWL i
  • - kada su svi blicevi bili u istoj grupi.
Promene od prethodnih verzija
Promene od „C“ verzije firmvera 1.00 do 1.01
 • • Popravljen je problem koji se pojavljivao kada se fotoaparat koristio sa MB-N10 kućištem za baterije sa ubačene dve punjive baterije i EN-EL15 ili EN-EL15a u Komoru A, što će reći da se fotoaparat ponekad ne bi prebacio na punjivu bateriju u Komori B kada je punjiva baterija u Komori A potrošena.
Pregledanje verzije firmvera fotoaparata
 1. Uključite fotoaparat.
 2. Pritisnite dugme MENU fotoaparata i izaberite Verzija firmvera u MENI PODEŠAVANJA za prikaz verzije firmvera fotoaparata.
 3. Proverite verziju firmvera fotoaparata.
 4. Isključite fotoaparat.
Opis proizvoda
Ime Z 5 „C“ verzija firmvera 1.02
Podržani fotoaparati Z 5
Podržane verzije firmvera fotoaparata „C“ firmver verzije 1.00–1.01
Ime datoteke F-Z5-V102W.exe
Zahtevi sistema
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Napomena: potrebni su računar i čitač kartice.
Autorsko pravo Nikon korporacija
Tip arhive Samostalna ekstrakcija
Reprodukcija Nije dozvoljeno
Ažuriranje firmvera fotoaparata
 1. Kreirajte fasciklu na hard disku računara i imenujte je po želji.
 2. Preuzmite F-Z5-V102W.exe u fasciklu kreiranu u Koraku 1.
 3. Pokrenite F-Z5-V102W.exe da biste izvukli sledeću datoteku na fasciklu pod nazivom „Z5Update“:
  • Z_5_0102.bin (firmver fotoaparata)
 4. Koristeći čitač kartice, kopirajte „Z_5_0102.bin“ na memorijsku karticu koja je bila formatirana u fotoaparatu.
  Napomena: postarajte se da kopirate firmver do korenskog direktorijuma (najviši) memorijske kartice. Fotoaparat neće prepoznati novi firmver ako je stavljen u fasciklu ispod korenskog direktorijuma.
 5. Ubacite memorijsku karticu u fotoaparat i uključite fotoaparat.
 6. Izaberite Verzija firmvera u MENI PODEŠAVANJA i sledite instrukcije na ekranu da biste završili ažuriranje firmvera.
 7. Kada je ažuriranje završeno, isključite fotoaparat i uklonite memorijsku karticu.
 8. Uverite se da li je firmver ažuriran na novu verziju.

Napomena: za detaljna uputstva ili informacije o opremi koja je potrebna za završavanje ažuriranja, preuzmite sledeću pdf datoteku:
Z-series_FirmUp_Win_Sr.pdf (PDF) (0,31 MB)

Napomena: ažuriranja može za vas da izvrši Nikon ovlašćeni servisni predstavnik.

Opis proizvoda
Ime Z 5 „C“ verzija firmvera 1.02
Podržani fotoaparati Z 5
Podržane verzije firmvera fotoaparata „C“ firmver verzije 1.00–1.01
Ime datoteke F-Z5-V102M.dmg
Zahtevi sistema
 • macOS Catalina verzija 10.15
 • macOS Mojave verzija 10.14
 • macOS High Sierra verzija 10.13
 • macOS Sierra verzija 10.12
Napomena: potrebni su računar i čitač kartice.
Autorsko pravo Nikon korporacija
Tip arhive Samostalna ekstrakcija
Reprodukcija Nije dozvoljeno
Ažuriranje firmvera fotoaparata
 1. Preuzimanje F-Z5-V102M.dmg.
 2. Dva puta kliknite na F-Z5-V102M.dmg ikonicu da biste montirali sliku diska koja sadrži fasciklu pod nazivom „Z5Update“, koja pak sadrži sledeću datoteku:
  • Z_5_0102.bin (firmver fotoaparata)
 3. Koristeći čitač kartice, kopirajte „Z_5_0102.bin“ na memorijsku karticu koja je bila formatirana u fotoaparatu.
  Napomena: postarajte se da kopirate firmver do korenskog direktorijuma (najviši) memorijske kartice. Fotoaparat neće prepoznati novi firmver ako je stavljen u fasciklu ispod korenskog direktorijuma.
 4. Ubacite memorijsku karticu u fotoaparat i uključite fotoaparat.
 5. Izaberite Verzija firmvera u MENI PODEŠAVANJA i sledite instrukcije na ekranu da biste završili ažuriranje firmvera.
 6. Kada je ažuriranje završeno, isključite fotoaparat i uklonite memorijsku karticu.
 7. Uverite se da li je firmver ažuriran na novu verziju.

Napomena: za detaljna uputstva ili informacije o opremi koja je potrebna za završavanje ažuriranja, preuzmite sledeću pdf datoteku:
Z-series_FirmUp_Mac_Sr.pdf (PDF) (0,26 MB)

Napomena: ažuriranja može za vas da izvrši Nikon ovlašćeni servisni predstavnik.

Sporazum o licenci krajnjeg korisnika

PDF datoteke mogu da se pregledaju koristeći besplatan softver Adobe® Reader®.
Preuzmite Adobe® Reader®.