Srpski

Iako vaš uređaj ne podržava ovu uslugu preuzimanja, on se može koristiti za pregled podataka o preuzimanju. Veze za preuzimanja mogu se slati e-poštom za preuzimanje na računar.

Z 50 firmver

Izaberite operativni sistem.

 • Windows
 • Mac OS

Ovaj program ažuriranja softvera je za uređaje u vlasništvu kupca koji su navedeni iznad („proizvod koji je u pitanju“) i dostavljen je samo po prihvatanju sporazuma navedenog ispod. Birajući „Prihvatam“ i kada kliknete na „Preuzimanje“, smatra se da ste prihvatili uslove i obaveze sporazuma. Postarajte se da razumete uslove sporazuma pre nego što započnete preuzimanje.

 • • Ova usluga dostavlja softver koji može da se koristi da ažurira Z 50 fotoaparat „C“ firmvera na verziju 2.02. Proverite verziju firmvera fotoaparata pre nego što nastavite. Nećete morati da preuzmete ovo ažuriranje ako je firmver naveden iznad već instaliran.
 • • Ovo ažuriranje uključuje sve promene izvršene u prethodnim ažuriranjima.
 • • Korisnici ViewNX-i će morati da nadograde na ViewNX-i verziju 1.4.3 ili kasniju, korisnici Capture NX-D na Capture NX-D verziju 1.6.3. ili kasniju.
 • • Pročitajte informacije ispod pre nego što nastavite.
Promene od „C“ verzije firmvera 2.01 do 2.02
 • • Popravljen je problem u verzijama firmvera 2.00 i 2.01 u kojima izabrane vrednosti finog podešavanja za AF fino podešavanje > Sačuvana vrednost nisu pravilno primenjene kada se snimaju slike.
Promene od prethodnih verzija
Promene od „C“ verzije firmvera 2.00 do 2.01
 • • Popravljen je problem sa prikazom karaktera koji se pojavljivao kada je korejski ili uprošćeni kineski bio izabran za jezičku stavku u menijima fotoaparata. Nije potrebno ažuriranje ako jezička stavka u menijima za vaš fotoaparat ne navodi opcije korejski ili uprošćeni kineski.
Promene od „C“ verzije firmvera 1.11 do 2.00
 • • Uz dodatak opcije Detekcija životinja je uključena Prilagođeno podešavanje a2 (Detek. lica/očiju za aut. AF oblast), lice/AF detekcija očiju je sada dostupna za pse i mačke; kada je ova opcija omogućena, fotoaparat neće detektovati oči i lica pasa i mačaka (u režimu filma, samo lica su detektovana). Detekcija životinja je uključena je automatski izabrano kada je točkić režima u poziciji SCN (režimu scene) sa izabranim Portret kućnog ljubimca.
 • • Dodata je podrška za Nikon Z bajonet TC-1,4x/TC-2,0x telekonvertere.
 • • Dodata je podrška ažuriranja firmvera objektiva F bajoneta. Ažuriranja firmvera objektiva F bajoneta su podržana od strane FTH verzije firmvera 1.10 bajoneta adaptera.
 • • Promenjene su vrednosti nekih f/-brojeva prikazanih kada se ekspozicija prilagodi u koracima od 1/3 EV (f/1,2 nije prikazano kao f/1,3). Od 21. jula 2020. godine, ovo se odnosi na NIKKOR Z 58 mm f/0,95 S Noct objektive.
 • • Bracketing povećanje je sada pravilno primenjeno na fotografije snimljene sa zaključavanjem ekspozicije u toku AE bracketing i Kontinualni H (produženo) režimu okidanja.
 • • Prioritet okidača je sada omogućen ako je AF-S Pojedinačni AF izabran za Režim fokusa kada je AF-ON dodeljen za dugme AE-L/AF-L.
 • • Sledeća poboljšanja su načinjena za praćenje subjekta:
  • - Korisnici sada mogu da se prebace između automatske AF oblasti i prikaza izbora cilja koristeći prilagođenu kontrolu kao što je Fn1 dugme.
  • - Ponašanje praćenja subjekta kada je AF-C izabrano u toku statičnog fotografisanja sada je sličnije onom za 3D praćenje na digitalnim SLR fotoaparatima.
 • • Uslovi za prikaz pitanja koje sugeriše korišćenje blica su pregledani i pitanje je sada prikazano pod prigodnijim uslovima.
 • • Popravljeni su sledeći problemi:
  • - Isecanje izabrano za „visoke“ (orijentacija portreta) slike koristeći PictBridge ne bi se pravilno pokazalo na štampanoj slici.
  • - U retkim slučajevima, autofokus se ne bi upalio ako je NIKKOR Z DX 16–50 mm f/3,5–6,3 VR objektiv bio izdužen u isto vreme kada je fotoaparat bio uključen.
Promene od „C“ verzije firmvera 1.10 do 1.11
 • • Dodata je podrška za dugme Fn2 koje se nalazi na nekim objektivima.
Promene od „C“ verzije firmvera 1.00 do 1.10
 • • Dodata podrška za prekidač granice fokusiranja dostupan na određenim Z bajonetima objektiva (od 12. februara 2020. godine, samo NIKKOR Z 70–200mm f/2.8 VR S). Fn2 dugme objektiva nije podržano.
 • • Segmenti filma snimljeni u režimu autoportreta sada se snimaju koristeći AF-F (pun autofokus), bez obzira na opciju koja je odabrana za režim autofokusa.
Pregledanje verzije firmvera fotoaparata
 1. Uključite fotoaparat.
 2. Pritisnite dugme MENU fotoaparata i izaberite Verzija firmvera u MENI PODEŠAVANJA za prikaz verzije firmvera fotoaparata.
 3. Proverite verziju firmvera fotoaparata.
 4. Isključite fotoaparat.
Opis proizvoda
Ime Z 50 „C“ verzija firmvera 2.02
Podržani fotoaparati Z 50
Podržane verzije firmvera fotoaparata „C“ firmver verzije 1.00–2.01
Ime datoteke F-Z50-V202W.exe
Zahtevi sistema
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Napomena: potrebni su čitač kartice i računar.
Autorsko pravo Nikon korporacija
Tip arhive Samostalna ekstrakcija
Reprodukcija Nije dozvoljeno
Ažuriranje firmvera fotoaparata
 1. Kreirajte fasciklu na hard disku računara i imenujte je po želji.
 2. Preuzmite F-Z50-V202W.exe u fasciklu kreiranu u Koraku 1.
 3. Pokrenite F-Z50-V202W.exe da biste izvukli sledeću datoteku na fasciklu pod nazivom „Z50Update“:
  • Z_50_0202.bin (firmver fotoaparata)
 4. Koristeći čitač kartice, kopirajte „Z_50_0202.bin“ na memorijsku karticu koja je bila formatirana u fotoaparatu.
  Napomena: postarajte se da kopirate firmver do korenskog direktorijuma (najviši) memorijske kartice. Fotoaparat neće prepoznati novi firmver ako je stavljen u fasciklu ispod korenskog direktorijuma.
 5. Ubacite memorijsku karticu u fotoaparat i uključite fotoaparat.
 6. Izaberite Verzija firmvera u MENI PODEŠAVANJA i sledite instrukcije na ekranu da biste završili ažuriranje firmvera.
 7. Kada je ažuriranje završeno, isključite fotoaparat i uklonite memorijsku karticu.
 8. Uverite se da li je firmver ažuriran na novu verziju.

Napomena: za detaljna uputstva ili informacije o opremi koja je potrebna za završavanje ažuriranja, preuzmite sledeću pdf datoteku:
Z-series_FirmUp_Win_Sr.pdf (PDF) (0,31 MB)

Napomena: ažuriranja može za vas da izvrši Nikon ovlašćeni servisni predstavnik.

Opis proizvoda
Ime Z 50 „C“ verzija firmvera 2.02
Podržani fotoaparati Z 50
Podržane verzije firmvera fotoaparata „C“ firmver verzije 1.00–2.01
Ime datoteke F-Z50-V202M.dmg
Zahtevi sistema
 • macOS Catalina verzija 10.15
 • macOS Mojave verzija 10.14
 • macOS High Sierra verzija 10.13
 • macOS Sierra verzija 10.12
Napomena: potrebni su čitač kartice i računar.
Autorsko pravo Nikon korporacija
Tip arhive Samostalna ekstrakcija
Reprodukcija Nije dozvoljeno
Ažuriranje firmvera fotoaparata
 1. Preuzimanje F-Z50-V202M.dmg.
 2. Dva puta kliknite na F-Z50-V202M.dmg ikonicu da biste montirali sliku diska koja sadrži fasciklu pod nazivom „Z50Update“, koja pak sadrži sledeću datoteku:
  • Z_50_0202.bin (firmver fotoaparata)
 3. Koristeći čitač kartice, kopirajte „Z_50_0202.bin“ na memorijsku karticu koja je bila formatirana u fotoaparatu.
  Napomena: postarajte se da kopirate firmver do korenskog direktorijuma (najviši) memorijske kartice. Fotoaparat neće prepoznati novi firmver ako je stavljen u fasciklu ispod korenskog direktorijuma.
 4. Ubacite memorijsku karticu u fotoaparat i uključite fotoaparat.
 5. Izaberite Verzija firmvera u MENI PODEŠAVANJA i sledite instrukcije na ekranu da biste završili ažuriranje firmvera.
 6. Kada je ažuriranje završeno, isključite fotoaparat i uklonite memorijsku karticu.
 7. Uverite se da li je firmver ažuriran na novu verziju.

Napomena: za detaljna uputstva ili informacije o opremi koja je potrebna za završavanje ažuriranja, preuzmite sledeću pdf datoteku:
Z-series_FirmUp_Mac_Sr.pdf (PDF) (0,26 MB)

Napomena: ažuriranja može za vas da izvrši Nikon ovlašćeni servisni predstavnik.

Sporazum o licenci krajnjeg korisnika

PDF datoteke mogu da se pregledaju koristeći besplatan softver Adobe® Reader®.
Preuzmite Adobe® Reader®.