Srpski

Iako vaš uređaj ne podržava ovu uslugu preuzimanja, on se može koristiti za pregled podataka o preuzimanju. Veze za preuzimanja mogu se slati e-poštom za preuzimanje na računar.

D6 firmver

Izaberite operativni sistem.

 • Windows
 • Mac OS

Ovaj program ažuriranja softvera je za uređaje u vlasništvu kupca koji su navedeni iznad („proizvod koji je u pitanju“) i dostavljen je samo po prihvatanju sporazuma navedenog ispod. Birajući „Prihvatam“ i kada kliknete na „Preuzimanje“, smatra se da ste prihvatili uslove i obaveze sporazuma. Postarajte se da razumete uslove sporazuma pre nego što započnete preuzimanje.

 • • Ova usluga dostavlja softver koji može da se koristi da ažurira D6 fotoaparat „C“ firmvera na verziju 1.10. Pre nego što nastavite, izaberite Verzija firmvera u fotoaparatu MENI PODEŠAVANJA i proverite verziju firmvera fotoaparata. Nećete morati da preuzmete ili da instalirate ovo ažuriranje ako je firmver naveden iznad već instaliran.
 • • Pročitajte informacije ispod pre nego što nastavite.
VAŽNO: Ažuriranja firmvera ne mogu da se izvrše ako je Omogući trenutno izabrano za Mreža > Mrežna veza u MENI PODEŠAVANJA. Izaberite Onemogući za Mrežna veza pre nego što nastavite.
Promene od „C“ verzije firmvera 1.00 do 1.10
 • • Korisnici sada mogu odabrati opseg (2,4 ili 5 GHz) za host SSID prilikom povezivanja na bežične mreže putem WT-6 bežičnog predajnika pričvršćenog na fotoaparat. Opseg je naveden u dijalogu za odabir mreže čarobnjaka za povezivanje i nakon povezivanja na prikazu Žičana LAN mreža/WT.
 • • Poboljšano je automatsko fokusiranje u toku fotografisanja sa tražilom.
 • • Odabir fokusne tačke sada funkcioniše bez problema, čak i ako korisnik naglo prebaci smerove na višenamenskom biraču ili pomoćnom selektoru.
 • • Popravljeni su sledeći problemi:
  • - Automatsko fokusiranje je ponekad davalo nepredvidive rezultate kada se koristi sa određenim AF-S objektivima sa maksimalnim otvorima blende bržim od f/2,8.
  • - Umesto da treperi, mrežni indikator bi ostao upaljen kada se uspostavi eternet veza.
  • - WT-6 bežični predajnik se nije mogao koristiti za spajanje bežičnih mreža sa SSID-ovima koji sadrže razmak, tačku-zarez („;“), logogram i („&“) ili crtu unazad („\“).
  • - Indikatori prekomerne i preniske ekspozicije u tražilu bili su preokrenuti kada je +0- odabrano za Prilagođeno podešavanje f9 (Obrni indikatore) u MENI KORISNIČKIH PODEŠAVANJA.
  • - Indikatori ekspozicije su se sporo osvežavali kada su podešavane brzina zatvarača, blenda ili ISO osetljivost pomoću glavnog ili pomoćnog komandnog točkića.
  • - Ako je, kada je izabrana Tačka fokusa i režim AF-oblasti za Prilagođeno podešavanje a5 (Čuvaj tačke prema orijentaciji) u MENI KORISNIČKIH PODEŠAVANJA, tajmer pripravnosti istekao sa fotoaparatom u portretnoj (visokoj) orjentaciji, a fotoaparat je zatim rotiran u pejzažnu (široku) orijentaciju pre nego što se tajmer pripravnosti ponovno aktivirao, fotoaparat ne bi vratio režim AF-oblasti koji je prethodno bio odabran za pejzažnu orijentaciju, već bi se prebacio na režim AF-oblasti odabran kada je fotoaparat bio u portretnoj orijentaciji.
  • - Sledeće se ne bi odmah ažuriralo da odrazi pravi broj preostalih ekspozicija nakon što su slike bile obrisane:
   • • broj preostalih ekspozicija prikazanih na gornjem kontrolnom displeju kada je fotoaparat isključen i
   • • prikaz broja kadra na zadnjem kontrolno displeju kada je izabran Broj kadrova za Prilagođeno podešavanje d12 (Zadnji kontrolni displej) u MENI KORISNIČKIH PODEŠAVANJA.
  • - Stavka Opcije AF finog podešavanja mogla se koristiti za čuvanje samo jednog skupa vrednosti za fino podešavanje za AF-S NIKKOR 180-400 mm f/4E TC1,4 FL ED VR objektive: korisnici su mogli da sačuvaju bilo koje vrednosti za upotrebu sa ugrađenim telekonverterom ili vrednosti za upotrebu bez, ali ne i jedne i druge.
Pregledanje verzije firmvera fotoaparata
 1. Uključite fotoaparat.
 2. Pritisnite dugme MENU fotoaparata i izaberite Verzija firmvera u MENI PODEŠAVANJA za prikaz verzije firmvera fotoaparata.
 3. Proverite verziju firmvera fotoaparata.
 4. Isključite fotoaparat.
Opis proizvoda
Ime D6 „C“ verzija firmvera 1.10
Podržani fotoaparati D6
Podržane verzije firmvera fotoaparata „C“ firmver verzija 1.00
Ime datoteke F-D6-V110W.exe
Zahtevi sistema
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Napomena: potrebni su računar i čitač kartice.
Autorsko pravo Nikon korporacija
Tip arhive Samostalna ekstrakcija
Reprodukcija Nije dozvoljeno
Ažuriranje firmvera fotoaparata
 1. Kreirajte fasciklu na hard disku računara i imenujte je po želji.
 2. Preuzmite F-D6-V110W.exe u fasciklu kreiranu u Koraku 1.
 3. Pokrenite F-D6-V110W.exe da biste izvukli sledeću datoteku na fasciklu pod nazivom „D6Update“:
  • D6__0110.bin (firmver fotoaparata)
 4. Koristeći slot za karticu ili čitač kartice, kopirajte „D6__0110.bin“ na memorijsku karticu koja je bila formatirana u fotoaparatu.
  Napomena: postarajte se da kopirate firmver do korenskog direktorijuma (najviši) memorijske kartice. Fotoaparat neće prepoznati novi firmver ako je stavljen u fasciklu ispod korenskog direktorijuma.
 5. Ubacite memorijsku karticu u Slot 1 u fotoaparatu i uključite fotoaparat.
 6. Izaberite Mreža u MENI PODEŠAVANJA i potvrdite da je Onemogući izabrano za Mrežna veza.
 7. Izaberite Verzija firmvera u MENI PODEŠAVANJA i sledite instrukcije na ekranu da biste završili ažuriranje firmvera.
 8. Kada je ažuriranje završeno, isključite fotoaparat i uklonite memorijsku karticu.
 9. Uverite se da li je firmver ažuriran na novu verziju.

Napomena: za detaljnije instrukcije ili informacije o opremi koja je potrebna za završetak ažuriranja, preuzmite sledeću pdf datoteku:
DSLR_FirmUp_Win_En.pdf (PDF) (0,21 MB)

Napomena: ažuriranja može za vas da izvrši Nikon ovlašćeni servisni predstavnik.

Opis proizvoda
Ime D6 „C“ verzija firmvera 1.10
Podržani fotoaparati D6
Podržane verzije firmvera fotoaparata „C“ firmver verzija 1.00
Ime datoteke F-D6-V110M.dmg
Zahtevi sistema
 • macOS Catalina verzija 10.15
 • macOS Mojave verzija 10.14
 • macOS High Sierra verzija 10.13
 • macOS Sierra verzija 10.12
Napomena: potrebni su računar i čitač kartice.
Autorsko pravo Nikon korporacija
Tip arhive Samostalna ekstrakcija
Reprodukcija Nije dozvoljeno
Ažuriranje firmvera fotoaparata
 1. Preuzimanje F-D6-V110M.dmg.
 2. Dva puta kliknite na F-D6-V110M.dmg ikonicu da biste montirali sliku diska koja sadrži fasciklu pod nazivom „D6Update“, koja pak sadrži sledeću datoteku:
  • D6__0110.bin (firmver fotoaparata)
 3. Koristeći slot za karticu ili čitač kartice, kopirajte „D6__0110.bin“ na memorijsku karticu koja je bila formatirana u fotoaparatu.
  Napomena: postarajte se da kopirate firmver do korenskog direktorijuma (najviši) memorijske kartice. Fotoaparat neće prepoznati novi firmver ako je stavljen u fasciklu ispod korenskog direktorijuma.
 4. Ubacite memorijsku karticu u Slot 1 u fotoaparatu i uključite fotoaparat.
 5. Izaberite Mreža u MENI PODEŠAVANJA i potvrdite da je Onemogući izabrano za Mrežna veza.
 6. Izaberite Verzija firmvera u MENI PODEŠAVANJA i sledite instrukcije na ekranu da biste završili ažuriranje firmvera.
 7. Kada je ažuriranje završeno, isključite fotoaparat i uklonite memorijsku karticu.
 8. Uverite se da li je firmver ažuriran na novu verziju.

Napomena: za detaljnije instrukcije ili informacije o opremi koja je potrebna za završetak ažuriranja, preuzmite sledeću pdf datoteku:
DSLR_FirmUp_Mac_En.pdf (PDF) (0,17 MB)

Napomena: ažuriranja može za vas da izvrši Nikon ovlašćeni servisni predstavnik.

Sporazum o licenci krajnjeg korisnika

PDF datoteke mogu da se pregledaju koristeći besplatan softver Adobe® Reader®.
Preuzmite Adobe® Reader®.