Srpski

Iako vaš uređaj ne podržava ovu uslugu preuzimanja, on se može koristiti za pregled podataka o preuzimanju. Veze za preuzimanja mogu se slati e-poštom za preuzimanje na računar.

FTZ firmver

Izaberite operativni sistem.

 • Windows
 • Mac OS

Ovaj program ažuriranja softvera je za uređaje u vlasništvu kupca koji su navedeni iznad („proizvod koji je u pitanju“) i dostavljen je samo po prihvatanju sporazuma navedenog ispod. Birajući „Prihvatam“ i kada kliknete na „Preuzimanje“, smatra se da ste prihvatili uslove i obaveze sporazuma. Postarajte se da razumete uslove sporazuma pre nego što započnete preuzimanje.

 • • Ova usluga dostavlja softver koji može da se koristi za ažuriranje firmvera za FTZ bajonet adapter na verziju 1.10. Pre nego što nastavite, izaberite Verzija firmvera u MENI PODEŠAVANJA fotoaparata i proverite trenutni bajonet adapter (MA) verzije firmvera. Nećete morati da preuzmete ili da instalirate ovo ažuriranje ako je firmver naveden iznad već instaliran.
 • • Ovo ažuriranje firmvera vrši se pomoću FTZ bajonet adaptera prikačenog na fotoaparat. Pogledajte „Kompatibilni fotoaparati“ za spisak kompatibilnih fotoaparata.
 • • Da biste izvršili ažuriranje, trebaće vam memorijska kartica koja se koristi u fotoaparatu i kompatibilni čitač kartice.
 • • Ažuriranja može za vas da izvrši Nikon ovlašćeni servisni predstavnik.
 • • Pročitajte informacije ispod pre nego što nastavite.

Važno

Bilo kakva ažuriranja firmvera bajonet adaptera za fotoaparat moraju da se izvrše pre nego što firmver za F bajonet objektive može da se ažurira. Pre ažuriranja firmvera za objektive F bajoneta:

 1. Proverite firmver fotoaparata i ažurirajte ga na najnoviju verziju ako je Verzija firmvera „C“ starija od 3.10 (Z 7 ili Z 6) ili 2.00 (Z 50). Izvadite FTZ bajonet adapter pre ažuriranja firmvera fotoaparata.
 2. Proverite firmver bajonet adaptera i ažurirajte ga na najnoviju verziju ako je verzija firmvera bajonet adaptera (MA) starija od 1.10. Izvadite F bajonet za objektive pre ažuriranja firmvera bajonet adaptera.

Korisnici Z 6II i drugih fotoaparata Z-serije objavljenih u ili posle novembra 2020. godine treba da instaliraju ovo ažuriranje ako fotoaparat prikaže poruku koja od njih traži da ažuriraju firmver FTZ bajonet adaptera.

Kompatibilni fotoaparati

Sledeći fotoaparati se mogu koristiti za ažuriranje firmvera za FTZ bajonet adaptere:

 • • Fotoaparati Z-serije

Napomena: ažuriranja može za vas da izvrši Nikon ovlašćeni servisni predstavnik.

Promene od verzije firmvera 1.00 do 1.10
 • • Dodata je podrška F bajonet objektiva ažuriranja firmvera.
Pregled verzije firmvera bajonet adaptera
 1. Pričvrstite FTZ bajonet adapter za fotoaparat i uključite fotoaparat.
 2. Pritisnite MENU dugme fotoaparata i izaberite MENI PODEŠAVANJA > Verzija firmvera za prikaz verzija firmvera fotoaparata i bajonet adaptera (MA).
 3. Proverite verziju firmvera bajonet adaptera.
 4. Isključite fotoaparat.
Opis proizvoda
Ime FTZ bajonet adapter (MA) verzije firmvera 1.10
Podržani bajonet adapteri FTZ bajonet adapteri
Podržane verzije firmvera bajonet adaptera „MA“ verzija firmvera 1.00
Ime datoteke F-FTZ-V0110W.exe
Zahtevi sistema
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Napomena: potreban je čitač kartice i računar.
Autorsko pravo Nikon korporacija
Tip arhive Samostalna ekstrakcija
Reprodukcija Nije dozvoljeno
Ažuriranje firmvera bajonet adaptera
 1. Kreirajte fasciklu na hard disku računara i imenujte je po želji.
 2. Preuzmite F-FTZ-V0110W.exe u fasciklu kreiranu u Koraku 1.
 3. Pokrenite F-FTZ-V0110W.exe da biste izvukli sledeću datoteku na fasciklu pod nazivom „FTZUpdate“:
  • MAFTZ0110.bin (firmver bajonet adaptera)
 4. Koristeći slot za karticu ili čitač kartice, kopirajte „MAFTZ0110.bin“ na memorijsku karticu koja je bila formatirana u fotoaparatu.
  Napomena: postarajte se da kopirate firmver do korenskog direktorijuma (najvišeg) memorijske kartice. Fotoaparat neće prepoznati novi firmver ako je stavljen u fasciklu ispod korenskog direktorijuma.
 5. Pričvrstite FTZ bajonet adapter na fotoaparat.
 6. Ubacite memorijsku karticu u fotoaparat i uključite fotoaparat.
 7. Izaberite MENI PODEŠAVANJA > Verzija firmvera i sledite uputstva na ekranu za izvršavanje ažuriranja firmvera.
 8. Kada se pojavi poruka koja kaže da je ažuriranje završeno, isključite fotoaparat i uklonite memorijsku karticu.
 9. Uključite fotoaparat i proverite da li je firmver ažuriran na najnoviju verziju.

Napomena: za detaljnije instrukcije ili informacije o opremi koja je potrebna za završetak ažuriranja, preuzmite sledeću pdf datoteku:
Z-series_FirmUp_Win_Sr.pdf (PDF) (0,31 MB)

Napomena: ažuriranja može za vas da izvrši Nikon ovlašćeni servisni predstavnik.

Opis proizvoda
Ime FTZ bajonet adapter (MA) verzije firmvera 1.10
Podržani bajonet adapteri FTZ bajonet adapteri
Podržane verzije firmvera bajonet adaptera „MA“ verzija firmvera 1.00
Ime datoteke F-FTZ-V0110M.dmg
Zahtevi sistema
 • macOS Catalina verzija 10.15
 • macOS Mojave verzija 10.14
 • macOS High Sierra verzija 10.13
 • macOS Sierra verzija 10.12
Napomena: potreban je čitač kartice i računar.
Autorsko pravo Nikon korporacija
Tip arhive Samostalna ekstrakcija
Reprodukcija Nije dozvoljeno
Ažuriranje firmvera bajonet adaptera
 1. Preuzimanje F-FTZ-V0110M.dmg.
 2. Dva puta kliknite na F-FTZ-V0110M.dmg ikonu da biste montirali sliku diska koja sadrži fasciklu pod nazivom „FTZUpdate“, koja pak sadrži sledeću datoteku:
  • MAFTZ0110.bin (firmver bajonet adaptera)
 3. Koristeći slot za karticu ili čitač kartice, kopirajte „MAFTZ0110.bin“ na memorijsku karticu koja je bila formatirana u fotoaparatu.
  Napomena: postarajte se da kopirate firmver do korenskog direktorijuma (najvišeg) memorijske kartice. Fotoaparat neće prepoznati novi firmver ako je stavljen u fasciklu ispod korenskog direktorijuma.
 4. Pričvrstite FTZ bajonet adapter na fotoaparat.
 5. Ubacite memorijsku karticu u fotoaparat i uključite fotoaparat.
 6. Izaberite MENI PODEŠAVANJA > Verzija firmvera i sledite uputstva na ekranu za izvršavanje ažuriranja firmvera.
 7. Kada se pojavi poruka koja kaže da je ažuriranje završeno, isključite fotoaparat i uklonite memorijsku karticu.
 8. Uključite fotoaparat i proverite da li je firmver ažuriran na najnoviju verziju.

Napomena: za detaljnije instrukcije ili informacije o opremi koja je potrebna za završetak ažuriranja, preuzmite sledeću pdf datoteku:
Z-series_FirmUp_Mac_Sr.pdf (PDF) (0,26 MB)

Napomena: ažuriranja može za vas da izvrši Nikon ovlašćeni servisni predstavnik.

Sporazum o licenci krajnjeg korisnika

PDF datoteke mogu da se pregledaju koristeći besplatan softver Adobe® Reader®.
Preuzmite Adobe® Reader®.