Srpski

Iako vaš uređaj ne podržava ovu uslugu preuzimanja, on se može koristiti za pregled podataka o preuzimanju. Veze za preuzimanja mogu se slati e-poštom za preuzimanje na drugom uređaju.

KeyMission 170 firmver

Izaberite operativni sistem.

 • Windows
 • Mac OS

Ovaj program ažuriranja softvera je za uređaje u vlasništvu kupca koji su navedeni iznad („proizvod koji je u pitanju“) i dostavljen je samo po prihvatanju sporazuma navedenog ispod. Birajući „Prihvatam“ i kada kliknete na „Preuzimanje“, smatra se da ste prihvatili uslove i obaveze sporazuma. Postarajte se da razumete uslove sporazuma pre nego što započnete preuzimanje.

 • • Ova usluga dostavlja softver koji može da se koristi da ažurira firmver za KeyMission 170 fotoaparate na verziju 1.4. Pre nego što nastavite, izaberite Camera settings (Postavke fotoaparata) > Firmware version (Verzija firmvera) u SET_UP Meniju podešavanja fotoaparata i proverite verziju firmvera fotoaparata. Nećete morati da preuzmete ili da instalirate ovo ažuriranje ako je firmver naveden iznad već instaliran.
 • • Koristite najnoviju verziju SnapBridge 360/170 aplikacije.
 • • Ovo ažuriranje uključuje sve promene izvršene u prethodnim ažuriranjima.
 • • Pročitajte informacije ispod pre nego što nastavite.
Promene od verzije firmvera 1.3 do 1.4
 • • Popravljen je sledeći problem:
  • - Kada bi korisnici pokušali upariti fotoaparat sa pametnim uređajem pomoću SnapBridge 360/170 aplikacije pod iOS 13, uparivanje bi bilo neuspešno i prikazala bi se poruka o tome.
Promene od prethodnih verzija
Promene od verzije firmvera 1.2 do 1.3
 • • Dodata je podrška za verziju 1.1.5 iOS SnapBridge 360/170 aplikacije.
Promene od verzije firmvera 1.1 do 1.2
 • • Napravljena su poboljšanja u vezi sa problemom zbog kojeg su povezivanja između fotoaparata i iOS 10.2 kompatibilnih verzija SnapBridge 360/170 aplikacije postali nestabilni.

Napomena: korisnici iOS 10.2 će takođe morati da ažuriraju SnapBridge 360/170 aplikaciju na najnoviju verziju, koja podržava iOS 10.2.

Promene od verzije firmvera 1.0 do 1.1
 • • Popravljen je problem koji je u retkim slučajevima prouzrokovao da fotoaparat prikaže poruku navodeći da određene memorijske kartice ne mogu da se koriste.
 • • Popravljen je problem koji je u retkim slučajevima prouzrokovao da fotoaparat prestane da odgovara kada su HDMI kablovi bili povezani ili isključeni.
Pregledanje verzije firmvera fotoaparata
 1. Pokrenite KeyMission 170 i idite na prikaz fotografisanja.
 2. Pritisnite OK dugme fotoaparata i izaberite Camera settings (Podešavanja fotoaparata) > Firmware version (Verzija firmvera) u SET_UP Meniju podešavanja da biste prikazali verziju firmvera fotoaparata.
 3. Proverite trenutnu verziju firmvera.
Opis proizvoda
Ime KeyMission 170 Verzija firmvera 1.4
Podržani fotoaparati KeyMission 170
Podržane verzije firmvera Verzija 1.0–1.3
Ime datoteke F-KM170-V14W.exe
Radni sistem
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Napomena: čitač kartice ili računar sa ugrađenim slotom za memorijsku karticu su neophodni.
Autorsko pravo Nikon korporacija
Tip arhive Samostalna ekstrakcija
Reprodukcija Nije dozvoljeno
Ažuriranje firmvera fotoaparata
 1. Kreirajte fasciklu na hard disku računara i imenujte je po želji.
 2. Preuzmite F-KM170-V14W.exe u fasciklu kreiranu u Koraku 1.
 3. Pokrenite F-KM170-V14W.exe da biste raspakovali firmver u pod-fasciklu u novoj fascikli. Konačna hijerarhija datoteke i fascikle je prikazana ispod:
  • firmver (pod-fascikla koja sadrži firmver)
  • firmware.bin: (firmver fotoaparata, nalazi se unutar „firmver“ fascikle)
 4. Koristeći slot za karticu ili čitač kartice, kopirajte „firmver“ fasciklu na memorijsku karticu koja je bila formatirana u fotoaparatu.
 5. Ubacite memorijsku karticu u fotoaparat i uključite fotoaparat.
 6. Izaberite Camera settings (Podešavanja fotoaparata) > Firmware version (Verzija firmvera) u SET_UP Meniju podešavanja i sledite instrukcije na ekranu da biste završili ažuriranje. Fotoaparat će se automatski isključiti kada je ažuriranje završeno.
 7. Uključite fotoaparat, zatim formatirajte memorijsku karticu.
 8. Uverite se da li je firmver ažuriran na novu verziju.

Napomena: Za detaljnije instrukcije ili informacije o opremi koja je potrebna za završetak ažuriranja, preuzmite sledeću pdf datoteku:
KM170-KM80_FirmUp_Win_En.pdf (PDF) (0,38 MB)

Napomena: ažuriranja može za vas da izvrši Nikon ovlašćeni servisni predstavnik.

Opis proizvoda
Ime KeyMission 170 Verzija firmvera 1.4
Podržani fotoaparati KeyMission 170
Podržane verzije firmvera Verzija 1.0–1.3
Ime datoteke F-KM170-V14M.dmg
Radni sistem
 • macOS Catalina verzija 10.15
 • macOS Mojave verzija 10.14
 • macOS High Sierra verzija 10.13
 • macOS Sierra verzija 10.12
Napomena: čitač kartice ili računar sa ugrađenim slotom za memorijsku karticu su neophodni.
Autorsko pravo Nikon korporacija
Tip arhive Samostalna ekstrakcija
Reprodukcija Nije dozvoljeno
Ažuriranje firmvera fotoaparata
 1. Preuzimanje F-KM170-V14M.dmg.
 2. Dva puta kliknite na ikonicu F-KM170-V14M.dmg da biste montirali sliku diska koja sadrži fasciklu i datoteku ispod:
  • firmver (pod-fascikla koja sadrži firmver)
  • firmware.bin: (firmver fotoaparata, nalazi se unutar „firmver“ fascikle)
 3. Koristeći slot za karticu ili čitač kartice, kopirajte „firmver“ fasciklu na memorijsku karticu koja je bila formatirana u fotoaparatu.
 4. Ubacite memorijsku karticu u fotoaparat i uključite fotoaparat.
 5. Izaberite Camera settings (Podešavanja fotoaparata) > Firmware version (Verzija firmvera) u SET_UP Meniju podešavanja i sledite instrukcije na ekranu da biste završili ažuriranje. Fotoaparat će se automatski isključiti kada je ažuriranje završeno.
 6. Uključite fotoaparat, zatim formatirajte memorijsku karticu.
 7. Uverite se da li je firmver ažuriran na novu verziju.

Napomena: Za detaljnije instrukcije ili informacije o opremi koja je potrebna za završetak ažuriranja, preuzmite sledeću pdf datoteku:
KM170-KM80_FirmUp_Mac_En.pdf (PDF) (0,35 MB)

Napomena: ažuriranja može za vas da izvrši Nikon ovlašćeni servisni predstavnik.

Sporazum o licenci krajnjeg korisnika

PDF datoteke mogu da se pregledaju koristeći besplatan softver Adobe® Reader®.
Preuzmite Adobe® Reader®.