Srpski

Iako vaš uređaj ne podržava ovu uslugu preuzimanja, on se može koristiti za pregled podataka o preuzimanju. Veze za preuzimanja mogu se slati e-poštom za preuzimanje na drugom uređaju.

WT-7 firmver

Izaberite operativni sistem.

 • Windows
 • Mac OS

Ovaj program ažuriranja softvera je za uređaje u vlasništvu kupca koji su navedeni iznad („proizvod koji je u pitanju“) i dostavljen je samo po prihvatanju sporazuma navedenog ispod. Birajući „Prihvatam“ i kada kliknete na „Preuzimanje“, smatra se da ste prihvatili uslove i obaveze sporazuma. Postarajte se da razumete uslove sporazuma pre nego što započnete preuzimanje.

 • • Ova usluga dostavlja softver za ažuriranje firmvera za WT-7 na verziju 1.3. Nećete morati da preuzmete ili da instalirate ovo ažuriranje ako je firmver naveden iznad već instaliran.
 • • Ovo ažuriranje firmvera se izvršava sa WT-7 prikačenim na fotoaparat. Pogledajte „Kompatibilni fotoaparati“ za spisak kompatibilnih fotoaparata.
 • • Posle ažuriranja, koristite WT-7 sa uređajem bežičnog predajnika verzije 1.9.1 ili novijom.
 • • Ovo ažuriranje uključuje sve promene izvršene u prethodnim ažuriranjima.
 • • Pročitajte informacije ispod pre nego što nastavite.
Kompatibilni fotoaparati

Sledeći fotoaparati mogu da se koriste za ažuriranje WT-7 firmvera:

 • • Z 7 (C verzija firmvera fotoaparata 1.00)
 • • Z 6 (C verzija firmvera fotoaparata 1.00)
 • • D850 (C verzija firmvera fotoaparata 1.00 ili novija)
 • • D810 (C verzija firmvera fotoaparata 1.12 ili novija)
 • • D810A (C verzija firmvera fotoaparata 1.02 ili novija)
 • • D780 (C verzija firmvera fotoaparata 1.00)
 • • D750 (C verzija firmvera fotoaparata 1.11 ili novija)
 • • D500 (C verzija firmvera fotoaparata 1.00 ili novija)
 • • D7200 (C verzija firmvera fotoaparata 1.02 ili novija)

Drugi fotoaparati ne mogu da se koriste.

Napomena: Ako je firmveru fotoaparata neophodno ažuriranje, postarajte se da ažurirate firmver fotoaparata pre nego što ažurirate firmver za WT-7.

Napomena: Ažuriranja može za vas da izvrši Nikon ovlašćeni servisni predstavnik.

Promene od verzije firmvera 1.3 do 1.4
 • • Dodata podrška za D780.
Promene od prethodnih verzija
Promene od verzije firmvera 1.2 do 1.3
 • • Dodata je podrška za Z 7 i Z 6.
Promene od verzije firmvera 1.1 do 1.2
 • • Dodata podrška za D850.
Promene od verzije firmvera 1.0 do 1.1
 • • D810, D810A, D750 i D7200 su sada podržani.
 • • HTTP režim servera je sada dostupan na turskom.
 • • Popravljen je problem koji je sprečavao PASV režim povezivanja na određene ftp servere.
Korišćenje WT-7 sa D810, D810A, D750 i D7200
 • Pogledajte „Korisnički vodič za one koji koriste WT-7 sa D810, D810A, D750 ili D7200“.
Korišćenje WT-7 sa D850 i D500
 • Pogledajte „WT-7 korisničko uputstvo“.
Korišćenje WT-7 sa Z 7 i Z 6
 • Pogledajte „Z 7/Z 6 vodič mreže“.
Korišćenje D780
 • Pogledajte „Connecting to Networks Using the WT-7“ (Povezivanje na mreže koristeći WT-7) u „D780 Reference Manual“ (D780 Referentnom uputstvu).
Pregled verzije firmvera bežičnog predajnika
 1. Povežite fotoaparat i WT-7 koristeći USB kabl i uključite oba uređaja.
 2. Pritisnite MENI dugme fotoaparata i izaberite Mreža > Opcije > Verzija firmvera u MENI PODEŠAVANJA da bi se prikazala WT-7 verzija firmvera.
  Napomena: na Z 7 i Z 6, izaberite MENI PODEŠAVANJA > Bežični predajnik (WT-7) > Opcije > Verzija firmvera.
 3. Proverite WT-7 verziju firmvera.
 4. Isključite fotoaparat i WT-7.
Opis proizvoda
Naziv WT-7 verzija firmvera 1.4
Podržani bežični predajnici WТ-7
Podržane verzije firmvera bežičnog predajnika Verzije firmvera 1.0–1.3
Ime datoteke F-WT7-V14_W.exe
Zahtevi sistema
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Napomena: Čitač kartice ili računar sa ugrađenim slotom za memorijsku karticu su neophodni.
Autorsko pravo Nikon korporacija
Tip arhive Samostalna ekstrakcija
Reprodukcija Nije dozvoljeno
Ažuriranje firmvera bežičnog predajnika
 1. Kreirajte fasciklu na hard disku računara i imenujte je po želji.
 2. Preuzmite F-WT7-V14_W.exe u fasciklu kreiranu u Koraku 1.
 3. Pokrenite F-WT7-V14_W.exe da biste raspakovali sledeću datoteku u fasciklu pod nazivom „WT7Update“:
  • _WT7_14_.bin (firmver bežičnog predajnika)
 4. Koristeći slot za karticu ili čitač kartice, kopirajte „_WT7_14_.bin“ na memorijsku karticu koja je bila formatirana u fotoaparatu.
 5. Ubacite memorijsku karticu u fotoaparat. Ako vam fotoaparat dopušta da izaberete jedan slot kao primarni slot a drugi kao sekundarni slot, ubacite karticu u slot koji je trenutno izabran kao primarni slot. U suprotnom, ubacite karticu u Slot 1.
 6. Povežite fotoaparat i WT-7 koristeći USB kabl i uključite oba uređaja.
 7. Pritisnite MENI dugme fotoaparata i izaberite Mreža > Opcije > Verzija firmvera > Ažuriranje u MENI PODEŠAVANJA, sledite uputstva na ekranu da biste izvršili ažuriranje firmvera.
  Napomena: na Z 7 ili Z 6, izaberite MENI PODEŠAVANJA > Bežični predajnik (WT-7) > Bežični predajnik > Koristi a zatim izaberite MENI PODEŠAVANJA > Bežični predajnik (WT-7) > Opcije > Verzija firmvera i izaberite Ažuriraj. Sledite uputstva na ekranu za izvršavanje ažuriranja firmvera.
 8. Kada je ažuriranje završeno, isključite fotoaparat i WT-7 i uklonite memorijsku karticu.
 9. Uključite fotoaparat i WT-7 i proverite da li je firmver ažuriran na najnoviju verziju.

Napomena: Za detaljnije instrukcije ili informacije o opremi koja je potrebna za završetak ažuriranja, preuzmite sledeću pdf datoteku:
WT-7_FirmUp_Win_En.pdf (PDF) (0,27 MB)

Napomena: Ažuriranja može za vas da izvrši Nikon ovlašćeni servisni predstavnik.

Opis proizvoda
Naziv WT-7 verzija firmvera 1.4
Podržani bežični predajnici WТ-7
Podržane verzije firmvera bežičnog predajnika Verzije firmvera 1.0-1.3
Ime datoteke F-WT7-V14_M.dmg
Zahtevi sistema
 • macOS Catalina verzija 10.15
 • macOS Mojave verzija 10.14
 • macOS High Sierra verzija 10.13
 • macOS Sierra verzija 10.12
 • OS X 10.11.6
 • OS X 10.10.5
 • OS X 10.9.5
 • OS X 10.8.5
 • OS X 10.7.5
 • Mac OS X 10.6.8
Napomena: Čitač kartice ili računar sa ugrađenim slotom za memorijsku karticu su neophodni.
Autorsko pravo Nikon korporacija
Tip arhive Samostalna ekstrakcija
Reprodukcija Nije dozvoljeno
Ažuriranje firmvera bežičnog predajnika
 1. Preuzmite F-WT7-V14_M.dmg.
 2. Dva puta kliknite F-WT7-V14_M.dmg ikonu da biste montirali sliku diska koja sadrži fasciklu pod nazivom „WT7Update“, koja pak sadrži sledeću datoteku:
  • _WT7_14_.bin (firmver bežičnog predajnika)
 3. Koristeći slot za karticu ili čitač kartice, kopirajte „_WT7_14_.bin“ na memorijsku karticu koja je bila formatirana u fotoaparatu.
 4. Ubacite memorijsku karticu u fotoaparat. Ako vam fotoaparat dopušta da izaberete jedan slot kao primarni slot a drugi kao sekundarni slot, ubacite karticu u slot koji je trenutno izabran kao primarni slot. U suprotnom, ubacite karticu u Slot 1.
 5. Povežite fotoaparat i WT-7 koristeći USB kabl i uključite oba uređaja.
 6. Pritisnite MENI dugme fotoaparata i izaberite Mreža > Opcije > Verzija firmvera > Ažuriranje u MENI PODEŠAVANJA, sledite uputstva na ekranu da biste izvršili ažuriranje firmvera.
  Napomena: na Z 7 ili Z 6, izaberite MENI PODEŠAVANJA > Bežični predajnik (WT-7) > Bežični predajnik > Koristi a zatim izaberite MENI PODEŠAVANJA > Bežični predajnik (WT-7) > Opcije > Verzija firmvera i izaberite Ažuriraj. Sledite uputstva na ekranu za izvršavanje ažuriranja firmvera.
 7. Kada je ažuriranje završeno, isključite fotoaparat i WT-7 i uklonite memorijsku karticu.
 8. Uključite fotoaparat i WT-7 i proverite da li je firmver ažuriran na najnoviju verziju.

Napomena: Za detaljnije instrukcije ili informacije o opremi koja je potrebna za završetak ažuriranja, preuzmite sledeću pdf datoteku:
WT-7_FirmUp_Mac_En.pdf (PDF) (0,21 MB)

Napomena: Ažuriranja može za vas da izvrši Nikon ovlašćeni servisni predstavnik.

Sporazum o licenci krajnjeg korisnika

PDF datoteke mogu da se pregledaju koristeći besplatan softver Adobe® Reader®.
Preuzmite Adobe® Reader®.