Srpski

Iako vaš uređaj ne podržava ovu uslugu preuzimanja, on se može koristiti za pregled podataka o preuzimanju. Veze za preuzimanja mogu se slati e-poštom za preuzimanje na računar.

COOLPIX B600 firmver

Izaberite operativni sistem.

 • Windows
 • Mac OS

Ovaj program ažuriranja softvera je za uređaje u vlasništvu kupca koji su navedeni iznad („proizvod koji je u pitanju“) i dostavljen je samo po prihvatanju sporazuma navedenog ispod. Birajući „Prihvatam“ i kada kliknete na „Preuzimanje“, smatra se da ste prihvatili uslove i obaveze sporazuma. Postarajte se da razumete uslove sporazuma pre nego što započnete preuzimanje.

 • • Ova usluga dostavlja softver koji može da se koristi da ažurira firmver za COOLPIX B600 fotoaparat na verziju 1.1. Pre nego što nastavite, izaberite Verzija firmvera u meniju Podešavanje fotoaparata i proverite verziju firmvera fotoaparata. Nećete morati da preuzmete ili da instalirate ovo ažuriranje ako je firmver naveden iznad već instaliran.
 • • Pročitajte informacije ispod pre nego što nastavite.

Važno

Slike koje se čuvaju u internoj memoriji fotoaparata će se izbrisati kada se firmver ažurira. Postarajte se da napravite rezervne kopije slika koje se čuvaju u internoj memoriji fotoaparata pre nego što ažurirate firmver. Pogledajte uputstvo za fotoaparat za informacije o kopiranju slika sa interne memorije na memorijsku karticu.

Promene od verzije firmvera 1.0 do 1.1
 • • Popravljeni su sledeći problemi:
  • - Kada bi korisnici pokušali upariti fotoaparat sa pametnim uređajem pomoću SnapBridge aplikacije pod iOS 13, uparivanje bi bilo neuspešno i prikazala bi se poruka o tome.
  • - Pri podrazumevanim postavkama sa umetnutom baterijom i fotoaparatom povezanim na EH-73P AC adapter za punjenje putem UC-E21 USB kabla, lampica napajanja (punjenja) ne bi treperila i baterija se ne bi punila kada je adapter uključen u struju.
Pregledanje verzije firmvera fotoaparata
 1. Uključite fotoaparat.
 2. Pritisnite dugme MENU fotoaparata da biste prikazali ekran menija.
 3. Pritisnite višenamenski birač na levo da biste prikazali ikone menija, zatim markirajte Podešavanje i pritisnite OK.
 4. Markirajte Verzija firmvera u meniju Podešavanje i pritisnite OK da biste prikazali verziju firmvera fotoaparata.
 5. Proverite verziju firmvera fotoaparata.
 6. Isključite fotoaparat.
Opis proizvoda
Ime COOLPIX B600 Verzija firmvera 1.1
Podržani fotoaparati COOLPIX B600
Podržane verzije firmvera Verzija 1.0
Ime datoteke F-B600-V11W.exe
Radni sistem
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Home Basic
 • Microsoft Windows 7 Home Premium
 • Microsoft Windows 7 Professional
 • Microsoft Windows 7 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Ultimate
Napomena: čitač kartice ili računar sa ugrađenim slotom za memorijsku karticu su neophodni.
Autorsko pravo Nikon korporacija
Tip arhive Samostalna ekstrakcija
Reprodukcija Nije dozvoljeno
Ažuriranje firmvera fotoaparata
 1. Kreirajte fasciklu na hard disku računara i imenujte je po želji.
 2. Preuzmite F-B600-V11W.exe u fasciklu kreiranu u Koraku 1.
 3. Pokrenite F-B600-V11W.exe da biste raspakovali firmver u pod-fasciklu u novoj fascikli. Konačna hijerarhija datoteke i fascikle je prikazana ispod:
  • firmware (pod-fascikla koja sadrži firmver)
  • firmware.bin (firmver fotoaparata, koji se nalazi u fascikli „firmware“)
 4. Koristeći slot za karticu ili čitač kartice, kopirajte „firmware“ fasciklu na memorijsku karticu koja je bila formatirana u fotoaparatu.
  Napomena: postarajte se da kopirate fasciklu „firmware“ do korenskog direktorijuma (najviši) memorijske kartice. Fotoaparat neće prepoznati novi firmver ako je stavljen u fasciklu ispod korenskog direktorijuma.
 5. Ubacite memorijsku karticu u fotoaparat i uključite fotoaparat.
 6. Izaberite Verzija firmvera u meniju Podešavanje i sledite instrukcije na ekranu da biste završili ažuriranje firmvera.
 7. Kada je ažuriranje završeno, isključite fotoaparat i uklonite memorijsku karticu.
 8. Uverite se da li je firmver ažuriran na novu verziju.

Napomena: preporučujemo da napravite rezervne kopije slika koje se čuvaju u internoj memoriji fotoaparata pre nego što ažurirate firmver. Pogledajte uputstvo za fotoaparat za informacije o kopiranju slika sa interne memorije na memorijsku karticu.

Napomena: Za detaljnije instrukcije ili informacije o opremi koja je potrebna za završetak ažuriranja, preuzmite sledeću pdf datoteku:
CPX_MS_FirmUp_Win_En.pdf (PDF) (0,17 MB)

Napomena: ažuriranja može za vas da izvrši Nikon ovlašćeni servisni predstavnik.

Ažuriranje firmvera COOLPIX fotoaparata u 5 jednostavnih koraka

Opis proizvoda
Ime COOLPIX B600 Verzija firmvera 1.1
Podržani fotoaparati COOLPIX B600
Podržane verzije firmvera Verzija 1.0
Ime datoteke F-B600-V11M.dmg
Radni sistem
 • macOS Catalina verzija 10.15
 • macOS Mojave verzija 10.14
 • macOS High Sierra verzija 10.13
 • macOS Sierra verzija 10.12
 • OS X 10.11.6
 • OS X 10.10.5
 • OS X 10.9.5
 • OS X 10.8.5
 • OS X 10.7.5
 • Mac OS X 10.6.8
Napomena: čitač kartice ili računar sa ugrađenim slotom za memorijsku karticu su neophodni.
Autorsko pravo Nikon korporacija
Tip arhive Samostalna ekstrakcija
Reprodukcija Nije dozvoljeno
Ažuriranje firmvera fotoaparata
 1. Preuzimanje F-B600-V11M.dmg.
 2. Dva puta kliknite na ikonicu F-B600-V11M.dmg da biste montirali sliku diska koja sadrži fasciklu i datoteku ispod:
  • firmware (pod-fascikla koja sadrži firmver)
  • firmware.bin (firmver fotoaparata, koji se nalazi u fascikli „firmware“)
 3. Koristeći slot za karticu ili čitač kartice, kopirajte „firmware“ fasciklu na memorijsku karticu koja je bila formatirana u fotoaparatu.
  Napomena: postarajte se da kopirate fasciklu „firmware“ do korenskog direktorijuma (najviši) memorijske kartice. Fotoaparat neće prepoznati novi firmver ako je stavljen u fasciklu ispod korenskog direktorijuma.
 4. Ubacite memorijsku karticu u fotoaparat i uključite fotoaparat.
 5. Izaberite Verzija firmvera u meniju Podešavanje i sledite instrukcije na ekranu da biste završili ažuriranje firmvera.
 6. Kada je ažuriranje završeno, isključite fotoaparat i uklonite memorijsku karticu.
 7. Uverite se da li je firmver ažuriran na novu verziju.

Napomena: preporučujemo da napravite rezervne kopije slika koje se čuvaju u internoj memoriji fotoaparata pre nego što ažurirate firmver. Pogledajte uputstvo za fotoaparat za informacije o kopiranju slika sa interne memorije na memorijsku karticu.

Napomena: Za detaljnije instrukcije ili informacije o opremi koja je potrebna za završetak ažuriranja, preuzmite sledeću pdf datoteku:
CPX_MS_FirmUp_Mac_En.pdf (PDF) (0,14 MB)

Napomena: ažuriranja može za vas da izvrši Nikon ovlašćeni servisni predstavnik.

Ažuriranje firmvera COOLPIX fotoaparata u 5 jednostavnih koraka

Sporazum o licenci krajnjeg korisnika

PDF datoteke mogu da se pregledaju koristeći besplatan softver Adobe® Reader®.
Preuzmite Adobe® Reader®.