Srpski

Iako vaš uređaj ne podržava ovu uslugu preuzimanja, on se može koristiti za pregled podataka o preuzimanju. Veze za preuzimanja mogu se slati e-poštom za preuzimanje na drugom uređaju.

COOLPIX W100 firmver

Izaberite operativni sistem.

 • Windows
 • Mac OS

Ovaj program ažuriranja softvera je za uređaje u vlasništvu kupca koji su navedeni iznad („proizvod koji je u pitanju“) i dostavljen je samo po prihvatanju sporazuma navedenog ispod. Birajući „Prihvatam“ i kada kliknete na „Preuzimanje“, smatra se da ste prihvatili uslove i obaveze sporazuma. Postarajte se da razumete uslove sporazuma pre nego što započnete preuzimanje.

 • • Ova usluga dostavlja softver koji može da se koristi da ažurira firmver za COOLPIX W100 fotoaparat na verziju 1.6. Pre nego što nastavite, izaberite Verzija firmvera u meniju Podešavanja fotoaparata i proverite verziju firmvera fotoaparata. Nećete morati da preuzmete ili da instalirate ovo ažuriranje ako je firmver naveden iznad već instaliran.
 • • Ovo ažuriranje uključuje sve promene izvršene u prethodnim ažuriranjima.
 • • Pročitajte informacije ispod pre nego što nastavite.

Važno

Slike koje se čuvaju u internoj memoriji fotoaparata će se izbrisati kada se firmver ažurira. Postarajte se da napravite rezervne kopije slika koje se čuvaju u internoj memoriji fotoaparata pre nego što ažurirate firmver. Pogledajte uputstvo za fotoaparat za informacije o kopiranju slika sa interne memorije na memorijsku karticu.

Promene od verzije firmvera 1.5 do 1.6
 • • Popravljen je sledeći problem:
  • - Kada bi korisnici pokušali upariti fotoaparat sa pametnim uređajem pomoću SnapBridge aplikacije pod iOS 13, uparivanje bi bilo neuspešno i prikazala bi se poruka o tome.
Promene od prethodnih verzija
Promene od verzije firmvera 1.4 do 1.5
 • • Poboljšan je problem koji je uticao na uparivanje ili je dovodio do nepouzdanih povezivanja kada se fotoaparat koristio sa Android izdanjem SnapBridge aplikacije.
Promene od verzije firmvera 1.3 do 1.4
 • • Popravljen je problem koji je mogao da dovede do naglog trošenja punjive baterije ako se fotoaparat nije koristio nakon što je punjiva baterija bila u potpunosti napunjena koristeći dostavljeni AC adapter za punjenje i USB kabl.
Promene od verzije firmvera 1.2 do 1.3
 • • Popravljen je problem koji je dovodio do nepouzdanih povezivanja između fotoaparata i iOS 10.2 verzije SnapBridge aplikacije.
 • • Poboljšana je pouzdanost fotografije i prenos filma koristeći aplikaciju SnapBridge.
Promene od verzije firmvera 1.1 do 1.2
 • • Popravljen je problem koji je u retkim slučajevima sprečavao da se fotoaparat uključi i povećavao potrošnju punjive baterije kada bi Onemogući bilo izabrano za Bluetooth > Mrežna veza i Uključeno za Režim rada u avionu u Podešavanja fotoaparata > Meni za mreže.
Promene od verzije firmvera 1.0 do 1.1
 • • Fotoaparat sada podržava iOS verziju SnapBridge.
 • • Popravljeni su sledeći problemi:
  • - Daljinsko snimanje bi se ponekad završilo a fotoaparat bi prikazao pogled kroz objektiv ako se SnapBridge neprekidno koristio da bi se snimile udaljene fotografije pri originalnoj veličini.
  • - Fotografije snimljene koristeći Slikaj u intervalima ne bi sve bile sačuvane u istu fasciklu kada bi fotoaparat bio uparen sa pametnim telefonom ili tabletom.
  • - Fotoaparat bi se ponekad zamrznuo u toku reprodukcije filma ako bi se premotavanje unapred zaustavilo neposredno pre poslednjeg kadra.
Pregledanje verzije firmvera fotoaparata
 1. Uključite fotoaparat.
 2. Pritisnite fleksibilno dugme 4 na fotoaparatu da biste prikazali meni Podešavanja.
 3. Pritisnite fleksibilno dugme 4 da biste izabrali Podešavanja fotoaparata, zatim prikažite Verzija firmvera koristeći višenamenski birač i pritisnite fleksibilno dugme 4.
 4. Proverite verziju firmvera fotoaparata.
 5. Isključite fotoaparat.
Opis proizvoda
Ime COOLPIX W100 Verzija firmvera 1.6
Podržani fotoaparati COOLPIX W100
Podržane verzije firmvera Verzije 1.0–1.5
Ime datoteke F-W100-V16W.exe
Radni sistem
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Home Basic
 • Microsoft Windows 7 Home Premium
 • Microsoft Windows 7 Professional
 • Microsoft Windows 7 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Ultimate
Napomena: čitač kartice ili računar sa ugrađenim slotom za memorijsku karticu su neophodni.
Autorsko pravo Nikon korporacija
Tip arhive Samostalna ekstrakcija
Reprodukcija Nije dozvoljeno
Ažuriranje firmvera fotoaparata
 1. Kreirajte fasciklu na hard disku računara i imenujte je po želji.
 2. Preuzmite F-W100-V16W.exe u fasciklu kreiranu u Koraku 1.
 3. Pokrenite F-W100-V16W.exe da biste raspakovali firmver u pod-fasciklu u novoj fascikli. Konačna hijerarhija datoteke i fascikle je prikazana ispod:
  • firmware (pod-fascikla koja sadrži firmver)
  • firmware.bin (firmver fotoaparata, koji se nalazi u fascikli „firmware“)
 4. Koristeći slot za karticu ili čitač kartice, kopirajte „firmware“ fasciklu na memorijsku karticu koja je bila formatirana u fotoaparatu.
  Napomena: postarajte se da kopirate fasciklu „firmware“ do korenskog direktorijuma (najviši) memorijske kartice. Fotoaparat neće prepoznati novi firmver ako je stavljen u fasciklu ispod korenskog direktorijuma.
 5. Ubacite memorijsku karticu u fotoaparat i uključite fotoaparat.
 6. Izaberite Verzija firmvera u Podešavanja > Podešavanja fotoaparata i sledite instrukcije na ekranu da biste završili ažuriranje.
 7. Kada je ažuriranje završeno, isključite fotoaparat i uklonite memorijsku karticu.
 8. Uverite se da li je firmver ažuriran na novu verziju.

Napomena: preporučujemo da napravite rezervne kopije slika koje se čuvaju u internoj memoriji fotoaparata pre nego što ažurirate firmver. Pogledajte uputstvo za fotoaparat za informacije o kopiranju slika sa interne memorije na memorijsku karticu.

Napomena: Za detaljnije instrukcije ili informacije o opremi koja je potrebna za završetak ažuriranja, preuzmite sledeću pdf datoteku:
CPX_FC_FirmUp_Win_Sr.pdf (PDF) (0,61 MB)

Napomena: ažuriranja može za vas da izvrši Nikon ovlašćeni servisni predstavnik.

Ažuriranje firmvera COOLPIX fotoaparata u 5 jednostavnih koraka

Opis proizvoda
Ime COOLPIX W100 Verzija firmvera 1.6
Podržani fotoaparati COOLPIX W100
Podržane verzije firmvera Verzije 1.0–1.5
Ime datoteke F-W100-V16M.dmg
Radni sistem
 • macOS Catalina verzija 10.15
 • macOS Mojave verzija 10.14
 • macOS High Sierra verzija 10.13
 • macOS Sierra verzija 10.12
 • OS X 10.11.6
 • OS X 10.10.5
 • OS X 10.9.5
 • OS X 10.8.5
 • OS X 10.7.5
 • Mac OS X 10.6.8
Napomena: čitač kartice ili računar sa ugrađenim slotom za memorijsku karticu su neophodni.
Autorsko pravo Nikon korporacija
Tip arhive Samostalna ekstrakcija
Reprodukcija Nije dozvoljeno
Ažuriranje firmvera fotoaparata
 1. Preuzimanje F-W100-V16M.dmg.
 2. Dva puta kliknite na ikonicu F-W100-V16M.dmg da biste montirali sliku diska koja sadrži fasciklu i datoteku ispod:
  • firmware (pod-fascikla koja sadrži firmver)
  • firmware.bin (firmver fotoaparata, koji se nalazi u fascikli „firmware“)
 3. Koristeći slot za karticu ili čitač kartice, kopirajte „firmware“ fasciklu na memorijsku karticu koja je bila formatirana u fotoaparatu.
  Napomena: postarajte se da kopirate fasciklu „firmware“ do korenskog direktorijuma (najviši) memorijske kartice. Fotoaparat neće prepoznati novi firmver ako je stavljen u fasciklu ispod korenskog direktorijuma.
 4. Ubacite memorijsku karticu u fotoaparat i uključite fotoaparat.
 5. Izaberite Verzija firmvera u Podešavanja > Podešavanja fotoaparata i sledite instrukcije na ekranu da biste završili ažuriranje.
 6. Kada je ažuriranje završeno, isključite fotoaparat i uklonite memorijsku karticu.
 7. Uverite se da li je firmver ažuriran na novu verziju.

Napomena: preporučujemo da napravite rezervne kopije slika koje se čuvaju u internoj memoriji fotoaparata pre nego što ažurirate firmver. Pogledajte uputstvo za fotoaparat za informacije o kopiranju slika sa interne memorije na memorijsku karticu.

Napomena: Za detaljnije instrukcije ili informacije o opremi koja je potrebna za završetak ažuriranja, preuzmite sledeću pdf datoteku:
CPX_FC_FirmUp_Mac_Sr.pdf (PDF) (0,57 MB)

Napomena: ažuriranja može za vas da izvrši Nikon ovlašćeni servisni predstavnik.

Ažuriranje firmvera COOLPIX fotoaparata u 5 jednostavnih koraka

Sporazum o licenci krajnjeg korisnika

PDF datoteke mogu da se pregledaju koristeći besplatan softver Adobe® Reader®.
Preuzmite Adobe® Reader®.