Srpski

Iako vaš uređaj ne podržava ovu uslugu preuzimanja, on se može koristiti za pregled podataka o preuzimanju. Veze za preuzimanja mogu se slati e-poštom za preuzimanje na drugom uređaju.

Z 6 firmver

Izaberite operativni sistem.

 • Windows
 • Mac OS

Ovaj program ažuriranja softvera je za uređaje u vlasništvu kupca koji su navedeni iznad („proizvod koji je u pitanju“) i dostavljen je samo po prihvatanju sporazuma navedenog ispod. Birajući „Prihvatam“ i kada kliknete na „Preuzimanje“, smatra se da ste prihvatili uslove i obaveze sporazuma. Postarajte se da razumete uslove sporazuma pre nego što započnete preuzimanje.

 • • Ova usluga dostavlja softver koji može da se koristi da ažurira Z 6 fotoaparat „C“ firmvera na verziju 2.10. Pre nego što nastavite, izaberite Verzija firmvera u fotoaparatu MENI PODEŠAVANJA i proverite verziju firmvera fotoaparata. Nećete morati da preuzmete ili da instalirate ovo ažuriranje ako je firmver naveden iznad već instaliran.
 • • Ovo ažuriranje uključuje sve promene izvršene u prethodnim ažuriranjima.
 • • Izvršavanje ovog ažuriranja zahteva čitač XQD kartice.
 • • Pročitajte informacije ispod pre nego što nastavite.
Promene od „C“ verzije firmvera 2.01 do 2.10
 • • Dodata podrška za optički VR sa NIKKOR Z DX 16–50 mm f/3,5–6,3 VR i NIKKOR Z DX 50–250 mm f/4,5–6,3 VR Z-montirane objektive. Imajte na umu da pričvršćivanje ovih objektiva onemogućuje opciju Mehanički zatvarač za Prilagođeno podešavanje d5 (Tip zatvarača) u Grupi d (Fotografisanje/prikaz) MENI KORISNIČKIH PODEŠAVANJA, ostavljajući samo izbor opcija Automatski i Elekt. zatv. prednje zavese.
 • • ISO osetljivost sada može da se podesi pomoću kontrolnog prstena objektiva, a ISO osetljivost je dodata opcijama dostupnim za Prilagođeno podešavanje f2 (Korisničko dodeljivanje kontrola) > Kontrolni prsten objektiva u grupi f (Kontrole) MENI KORISNIČKIH PODEŠAVANJA.
 • • Od 14. novembra 2019. godine prikaz blende u displeju za informacije o objektivu za NIKKOR Z 24–70 mm f/2,8 S i NIKKOR Z 58 mm f/0,95 S Noct objektive prikazuje i trenutnu blendu i susedne vrednosti blende u režimima A i M.
 • • Kada je Uključeno bilo izabrano za Aut. kontr. ISO osetljivosti a opcija koja ne uključuje „sporu sinhronizaciju“ je bila odabrana za Režim blica, brzina zatvarača je ranije bila ograničena na vrednosti između onih izabran za Prilagođeno podešavanje e1 (Brzina sinhronizacije blica) i e2 (Brzina zatvarača sa blicem), ali to je sada promenjeno tako da odgovara ponašanju digitalnih SLR fotoaparata, a rezultat je da minimalna brzina zatvarača sada odgovara vrednosti izabranoj za Aut. kontr. ISO osetljivosti > Minimalna brzina zatvarača.
 • • Popravljen je problem koji je u izuzetno retkim slučajevima dovodio do toga da fotoaparat nije pravilno snimao filmove sa 1920x1080; 120p izabranim za Veličina slika/broj slika u sekundi.
 • • Popravljen je problem koji je povremeno dovodio do „šuma“ u obliku belih linija na dnu ekrana prikaza kada je elektronsko tražilo bilo uključeno.
 • • Popravljen je problem koji je u retkim slučajevima dovodio do „šuma“ u obliku finih horizontalnih linija koje se pojavljuju širom kadra u filmovima i na živom prikazu slike.
 • • Popravljene su greške u UTC vremenskim zonama za sledeća tri grada u Vremenska zona i datum > Vremenska zona prikazu na MENI PODEŠAVANJA:
  • Karakas: bilo je -4:30, sada je -4:00
  • Kazablanka: bilo je 00:00, sada je +1:00
  • Ankara: bilo je +2:00, sada je +3:00
 • • Popravljen je problem zbog kojeg je pogrešan datum kreiranja bio prikazan u Windows 10 dijalogu „svojstva“ za filmove i intervalske filmove kreirane sa fotoaparatom, kao i za kopije kreirane pomoću kontrola uređivanja filma fotoaparata.
Promene od prethodnih verzija
Promene od „C“ verzije firmvera 2.00 do 2.01
 • Popravljeni su sledeći problemi:
  • • Ako bi fotoaparat detektovao lica u toku fotografisanja bez pokreta ili snimanja filma pri podešavanjima navedenim ispod, on bi u retkim slučajevima započeo sporije da reaguje, prikazivao bi grešku ili bi u potpunosti prestao da reaguje.
   • Fotografisanje bez pokreta
   • Automatska AF oblast izabrana za Režim AF-oblasti u MENI FOTOGRAFISANJA
   • Detekcija lica i očiju je uključena ili Detekcija lica je uključena izabrana za Prilagođeno podešavanje a4 (Detek. lica/očiju za aut. AF oblast) u MENI KORISNIČKIH PODEŠAVANJA
   • Snimanje filma
   • Automatska AF oblast izabrana za Režim AF-oblasti u MENI SNIMANJA
   • Detekcija lica i očiju je uključena ili Detekcija lica je uključena izabrana za Prilagođeno podešavanje a4 (Detek. lica/očiju za aut. AF oblast) u MENI KORISNIČKIH PODEŠAVANJA
  • • U vrlo retkim slučajevima, dna slika snimljenih sa svim sledećim podešavanjima na snazi ne bi se pojavila kao što se očekuje:
   • - Točkić režima rotiran na AUTO, P ili A
   • - NEF (RAW) opcija izabrana za Kvalitet slike u MENI FOTOGRAFISANJA
   • 14-bitno izabrano za NEF (RAW) snimanje > NEF (RAW) bitska dubina u MENI FOTOGRAFISANJA
   • Automatski izabrano za Prilagođeno podešavanje d5 (Tip zatvarača) u MENI KORISNIČKIH PODEŠAVANJA
   • Kontinualni H (produženo) režim okidanja izabran sa dugmetom režim okidanja/samookidač
Promene od „C“ verzije firmvera 1.01 do 2.00
 • • Dodata je AF detekcija oka za korišćenje kada se snimaju fotografije. Da biste omogućili AF detekciju oka, izaberite:
  • - AF-S ili AF-C za Režim fokusa u MENI FOTOGRAFISANJA
  • - Automatska AF oblast za Režim AF-oblasti u MENI FOTOGRAFISANJA
  • - Detekcija lica i očiju je uključena za Prilagođeno postavku а4 (Detek. lica/očiju za aut. AF oblast) u MENI KORISNIČKIH PODEŠAVANJA
  Ako fotoaparat otkrije lice subjekta portreta, lice će se zaokružiti linijom jantarne boje što ukazuje na tačku fokusa. Ako su lica subjekta otkrivena, jantarna linija ukazuje na to da će se tačka fokusa pojaviti oko oka. Ako fotoaparat otkrije više od jednog lica ili oka, trouglovi će se pojaviti na bilo kojoj strani tačke fokusa; za pozicioniranje tačke fokusa preko različitog lika ili oka, pritisnite višenamenski ili pomoćni selektor na levo ili desno.
 • • Poboljšan je učinak autofokusa za fotografije i filmove snimljene pod niskim osvetljenjem: -3,5 – 19 EV (nisko svetlo autofokusa -6 – 19 EV), mereno u režimu fotografije uz pojedinačni servo AF (AF-S) pri ISO 100 i 20°C uz f/2 objektiv.
 • • Sledeća poboljšanja su izvršena na Kontinualni H (produženo) opciji za Režim okidanja:
  • - Ne samo fokus već sada takođe i ekspozicija odgovaraće na promene u subjektu u toku fotografisanja
  • - Prikaz rafalnog fotografisanja nakon što se memorijski bafer napuni je sada lakše za čitanje
 • • Smanjena je dužina vremena za isključivanje prikaza (period zamračenja) kada se slike snimaju sa Uključeno ili Uključeno (samo monitor) izabranim za Prikaz slike u MENI REPRODUKCIJE.
 • • Stavka d5 u MENI KORISNIČKIH PODEŠAVANJA, koja se nekada zvala Elekt. zatv. prednje zavese je preimenovana u Tip zatvarača i nudi izvor Automatski, Mehanički zatvarač i Elekt. zatv. prednje zavese. Ako je Automatski izabran, fotoaparat će automatski birati tip zatvarača u skladu sa brzinom zatvarača.
 • • Promenjena je boja tačke fokusa kada se AF-ON dugme pritisne ili je dugme okidača pritisnuto do pola sa izabranim Automatska AF oblast i detekcijom lica ili aktivno praćenje cilja.
 • • Uređeni i ispravljeni tekst za pomoć.
 • • Popravljeni su sledeći problemi:
  • - Fotoaparat bi prestao da radi ako bi određene radnje bile izvršene dok je HDMI izlaz u toku sa 3840 x 2160 (4K UHD) izabrano za veličinu slike.
  • - Izabrana vrednost za maksimalnu osetljivost bi ponekad bila prekoračena u toku snimanja filma u režimu M sa Uključeno izabranim za Autom. ISO kontrola (rež. M) ako je Active D-Lighting bilo omogućeno.
  • - Stavke u Mom meniju bi se ponekad ne bi pravilno prikazale.
Promene od „C“ verzije firmvera 1.00 do 1.01
 • • Kada je Uključeno izabrano za HDMI > Napredno > N-Log podešavanje u MENI PODEŠAVANJA, Maksimalna osetljivost je sada na snazi u toku snimanja filma ako:
  • - je fotoaparat u režimu P (automatski programirano), S (automatski sa prioritetom zatvarača) ili A (automatski sa prioritetom blende), ili
  • - fotoaparat je u režimu M (manuelno) i Uključeno je izabrano za Podešavanja ISO osetljivosti > Autom. ISO kontrola (rež. M) u MENI SNIMANJA.
 • • Popravljen je problem koji je dovodio do toga da softveri drugih proizvođača pokažu nepravilnu vrednost za Exif 35 mm format ekvivalentan sa žižnom daljinom za fotografije snimljene sa ne-CPU objektivom povezanim putem FTZ bajonet adaptera sa navedenom žižnom daljinom koristeći stavku Podaci ne-CPU objektiva u MENI PODEŠAVANJA.
 • • Popravljen je problem koji je dovodio do toga da snimljene fotografije koristeći opcione bliceve budu preeksponirane ako se otkrije lice u režimima blica u kojima je Automatska AF oblast izabrana za Režim AF-oblasti.
 • • Popravljen je problem koji je dovodio do izbora nepravilne blende u režimu P (automatski programirano) sa blicem montiranim na fotoaparat pod uslovima u kojima bi f/32 obično bilo izabrano.
 • • Popravljen je problem koji je sprečavao da blicevi kontrolisani putem radio Advanced Wireless Lighting (Naprednog bežičnog osvetljavanja) budu sinhronizovani sa brzinama zatvarača od 1/100 s ili bržim sa:
  • Uključeno izabrani za Fotograf. uz smanj. treperenja u MENI FOTOGRAFISANJA i
  • Omogući izabranim za Prilagođeno podešavanje d5 (Elekt. zatv. prednje zavese) u MENI KORISNIČKIH PODEŠAVANJA.
Pregledanje verzije firmvera fotoaparata
 1. Uključite fotoaparat.
 2. Pritisnite dugme MENU fotoaparata i izaberite Verzija firmvera u MENI PODEŠAVANJA za prikaz verzije firmvera fotoaparata.
 3. Proverite verziju firmvera fotoaparata.
 4. Isključite fotoaparat.
Opis proizvoda
Ime Z 6 „C“ verzija firmvera 2.10
Podržani fotoaparati Z 6
Podržane verzije firmvera fotoaparata „C“ firmver verzije 1.00–2.01
Ime datoteke F-Z6-V210W.exe
Zahtevi sistema
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Home Basic
 • Microsoft Windows 7 Home Premium
 • Microsoft Windows 7 Professional
 • Microsoft Windows 7 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Ultimate
Napomena: XQD čitač kartice je neophodan.
Autorsko pravo Nikon korporacija
Tip arhive Samostalna ekstrakcija
Reprodukcija Nije dozvoljeno
Ažuriranje firmvera fotoaparata
 1. Kreirajte fasciklu na hard disku računara i imenujte je po želji.
 2. Preuzmite F-Z6-V210W.exe u fasciklu kreiranu u Koraku 1.
 3. Pokrenite F-Z6-V210W.exe da biste izvukli sledeću datoteku na fasciklu pod nazivom „Z6Update“:
  • Z_6_0210.bin (firmver fotoaparata)
 4. Koristeći XQD čitač kartice, kopirajte „Z_6_0210.bin“ na memorijsku karticu koja je bila formatirana u fotoaparatu.
  Napomena: postarajte se da kopirate firmver do korenskog direktorijuma (najviši) memorijske kartice. Fotoaparat neće prepoznati novi firmver ako je stavljen u fasciklu ispod korenskog direktorijuma.
 5. Ubacite memorijsku karticu u fotoaparat i uključite fotoaparat.
 6. Izaberite Verzija firmvera u MENI PODEŠAVANJA i sledite instrukcije na ekranu da biste završili ažuriranje firmvera.
 7. Kada je ažuriranje završeno, isključite fotoaparat i uklonite memorijsku karticu.
 8. Uverite se da li je firmver ažuriran na novu verziju.

Napomena: za detaljna uputstva ili informacije o opremi koja je potrebna za završavanje ažuriranja, preuzmite sledeću pdf datoteku:
Z-series_FirmUp_Win_Sr.pdf (PDF) (0,31 MB)

Napomena: ažuriranja može za vas da izvrši Nikon ovlašćeni servisni predstavnik.

Opis proizvoda
Ime Z 6 „C“ verzija firmvera 2.10
Podržani fotoaparati Z 6
Podržane verzije firmvera fotoaparata „C“ firmver verzije 1.00–2.01
Ime datoteke F-Z6-V210M.dmg
Zahtevi sistema
 • macOS Catalina verzija 10.15
 • macOS Mojave verzija 10.14
 • macOS High Sierra verzija 10.13
 • macOS Sierra verzija 10.12
 • OS X 10.11.6
 • OS X 10.10.5
 • OS X 10.9.5
 • OS X 10.8.5
 • OS X 10.7.5
 • Mac OS X 10.6.8
Napomena: XQD čitač kartice je neophodan.
Autorsko pravo Nikon korporacija
Tip arhive Samostalna ekstrakcija
Reprodukcija Nije dozvoljeno
Ažuriranje firmvera fotoaparata
 1. Preuzimanje F-Z6-V210M.dmg.
 2. Dva puta kliknite na F-Z6-V210M.dmg ikonicu da biste montirali sliku diska koja sadrži fasciklu pod nazivom „Z6Update“, koja pak sadrži sledeću datoteku:
  • Z_6_0210.bin (firmver fotoaparata)
 3. Koristeći XQD čitač kartice, kopirajte „Z_6_0210.bin“ na memorijsku karticu koja je bila formatirana u fotoaparatu.
  Napomena: postarajte se da kopirate firmver do korenskog direktorijuma (najviši) memorijske kartice. Fotoaparat neće prepoznati novi firmver ako je stavljen u fasciklu ispod korenskog direktorijuma.
 4. Ubacite memorijsku karticu u fotoaparat i uključite fotoaparat.
 5. Izaberite Verzija firmvera u MENI PODEŠAVANJA i sledite instrukcije na ekranu da biste završili ažuriranje firmvera.
 6. Kada je ažuriranje završeno, isključite fotoaparat i uklonite memorijsku karticu.
 7. Uverite se da li je firmver ažuriran na novu verziju.

Napomena: za detaljna uputstva ili informacije o opremi koja je potrebna za završavanje ažuriranja, preuzmite sledeću pdf datoteku:
Z-series_FirmUp_Mac_Sr.pdf (PDF) (0,26 MB)

Napomena: ažuriranja može za vas da izvrši Nikon ovlašćeni servisni predstavnik.

Sporazum o licenci krajnjeg korisnika

PDF datoteke mogu da se pregledaju koristeći besplatan softver Adobe® Reader®.
Preuzmite Adobe® Reader®.