Srpski

Iako vaš uređaj ne podržava ovu uslugu preuzimanja, on se može koristiti za pregled podataka o preuzimanju. Veze za preuzimanja mogu se slati e-poštom za preuzimanje na računar.

COOLPIX W300 firmver

Izaberite operativni sistem.

 • Windows
 • Mac OS

Ovaj program ažuriranja softvera je za uređaje u vlasništvu kupca koji su navedeni iznad („proizvod koji je u pitanju“) i dostavljen je samo po prihvatanju sporazuma navedenog ispod. Birajući „Prihvatam“ i kada kliknete na „Preuzimanje“, smatra se da ste prihvatili uslove i obaveze sporazuma. Postarajte se da razumete uslove sporazuma pre nego što započnete preuzimanje.

 • • Ova usluga dostavlja softver koji može da se koristi da ažurira firmver za COOLPIX W300 fotoaparate na verziju 1.4. Pre nego što nastavite, proverite verziju firmvera fotoaparata. Nećete morati da preuzmete ili da instalirate ovo ažuriranje ako je firmver naveden iznad već instaliran.
 • • Ovo ažuriranje uključuje sve promene izvršene u prethodnim ažuriranjima.
 • • Pročitajte informacije ispod pre nego što nastavite.
 • VAŽNO :
 • • ovaj paket uključuje dva ažuriranja: jedan za sam fotoaparat i drugi za GPS modul. Drugo ažuriranje će početi kada ponovo uključite fotoaparat nakon završavanja prvog ažuriranja.
 • • slike koje se čuvaju u internoj memoriji fotoaparata će se izbrisati kada se firmver ažurira. Postarajte se da napravite rezervne kopije slika koje se čuvaju u internoj memoriji fotoaparata pre nego što ažurirate firmver. Pogledajte uputstvo za fotoaparat za informacije o kopiranju slika sa interne memorije na memorijsku karticu.
Promene od verzije firmvera 1.3 do 1.4
 • • Popravljen je problem koji je ponekad doveo do toga da korisnici nisu mogli da uključe fotoaparat ako je prešlo u stanje mirovanja uz aktivno praćenje zapisa. Uključivanje fotoaparata nakon uklanjanja i ponovnog stavljanja baterija bi okončalo praćenje zapisa.
Promene od prethodnih verzija
Promene od verzije firmvera 1.2 do 1.3
 • • Popravljen je sledeći problem:
  • - U zavisnosti od stanja subjekta, fotoaparat bi ponekad postepeno bio van fokusa u toku fotografisanja protoka vremena, bez obzira na činjenicu da bi se očekivalo da se fokus zaključa sa prvim snimkom.
Promene od verzije firmvera 1.1 do 1.2
 • • Prikaz kada je Matična vremenska zona ili Odredište putovanja izabrano u Podešavanje > Vremenska zona i datum > Vremenska zona podmeniju sada prikazuje samo imena glavnih gradova u trenutno izabranoj zoni.
Promene od verzije firmvera 1.0 do 1.1
 • • Poboljšana je tačnost podataka o lokaciji na određenim lokacijama (naročito onim lokacijama gde su podaci o lokaciji prošireni podacima sa „Michibiki“ QZSS satelita).
 • • Popravljeni su sledeći problemi:
  • - Fotoaparat bi se ponekad blokirao kada se uključi pod vodom.
  • - Prikaz podataka o lokaciji za aktivan režim je prikazivao sekunde sa decimalnim brojevima.
Pregledanje verzije firmvera fotoaparata
 1. Uključite fotoaparat.
 2. Pritisnite dugme MENU fotoaparata da biste prikazali ekran menija.
 3. Pritisnite višenamenski birač na levo da biste prikazali ikone menija, zatim markirajte Podešavanje i pritisnite OK.
 4. Markirajte Verzija firmvera u meniju Podešavanje i pritisnite OK da biste prikazali verziju firmvera fotoaparata.
 5. Proverite verziju firmvera fotoaparata.
 6. Isključite fotoaparat.
Opis proizvoda
Ime COOLPIX W300 Verzija firmvera 1.4
Podržani fotoaparati COOLPIX W300
Podržane verzije firmvera Verzija 1.0–1.3
Ime datoteke F-W300-V14W.exe
Radni sistem
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Home Basic
 • Microsoft Windows 7 Home Premium
 • Microsoft Windows 7 Professional
 • Microsoft Windows 7 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Ultimate
Napomena: čitač kartice ili računar sa ugrađenim slotom za memorijsku karticu su neophodni.
Autorsko pravo Nikon korporacija
Tip arhive Samostalna ekstrakcija
Reprodukcija Nije dozvoljeno
Ažuriranje firmvera fotoaparata
 1. Kreirajte fasciklu na hard disku računara i imenujte je po želji.
 2. Preuzmite F-W300-V14W.exe u fasciklu kreiranu u Koraku 1.
 3. Pokrenite F-W300-V14W.exe da biste raspakovali firmver u pod-fasciklu u novoj fascikli. Konačna hijerarhija datoteke i fascikle je prikazana ispod:
  W300Update
  - firmver (pod-fascikla koja sadrži firmver)
   - firmware.bin: (firmver fotoaparata, nalazi se unutar „firmware“ fascikle)
   - gpsfirm.bin (firmver za GPS modul, nalazi se u „firmware“ fascikli)
 4. Koristeći slot za karticu ili čitač kartice, kopirajte „firmware“ fasciklu na memorijsku karticu koja je bila formatirana u fotoaparatu.
  Napomena: postarajte se da kopirate fasciklu „firmware“ do korenskog direktorijuma (najviši) memorijske kartice. Fotoaparat neće prepoznati novi firmver ako je stavljen u fasciklu ispod korenskog direktorijuma.
 5. Nakon potvrde da je prekidač zaštite pisanja („zaključano“) memorijske kartice u poziciji „piši“ (otključano), ubacite memorijsku karticu u fotoaparat i uključite fotoaparat.
 6. Izaberite Verzija firmvera u meniju Podešavanje i sledite instrukcije na ekranu da biste završili ažuriranje firmvera.
 7. Kada se pojavi poruka koja kaže da je ažuriranje završeno, isključite fotoaparat i pokušajte ponovo. Ažuriranje firmvera za GPS modul će se zatim automatski pokrenuti (ako se fotoaparat normalno pokrene, ažuriranje GPS modula je već završeno).
 8. Kada se pojavi poruka koja kaže da je drugo ažuriranje završeno, isključite fotoaparat i uklonite memorijsku karticu. Imajte na umu da će drugo ažuriranje trajati duže od prvog.
 9. Uverite se da li je firmver ažuriran na novu verziju. Ako trenutni firmver nije verzije 1.4, ponovite ažuriranje iz Koraka 1.

Napomena: preporučujemo da napravite rezervne kopije slika koje se čuvaju u internoj memoriji fotoaparata pre nego što ažurirate firmver. Pogledajte uputstvo za fotoaparat za informacije o kopiranju slika sa interne memorije na memorijsku karticu.

Napomena: Za detaljnije instrukcije ili informacije o opremi koja je potrebna za završetak ažuriranja, preuzmite sledeću pdf datoteku:
CPX_GPS_FirmUp_Win_Sr.pdf (PDF) (0,27 MB)

Napomena: ažuriranja može za vas da izvrši Nikon ovlašćeni servisni predstavnik.

Opis proizvoda
Ime COOLPIX W300 Verzija firmvera 1.4
Podržani fotoaparati COOLPIX W300
Podržane verzije firmvera Verzija 1.0–1.3
Ime datoteke F-W300-V14M.dmg
Radni sistem
 • macOS Catalina verzija 10.15
 • macOS Mojave verzija 10.14
 • macOS High Sierra verzija 10.13
 • macOS Sierra verzija 10.12
 • OS X 10.11.6
 • OS X 10.10.5
 • OS X 10.9.5
 • OS X 10.8.5
 • OS X 10.7.5
 • Mac OS X 10.6.8
Napomena: čitač kartice ili računar sa ugrađenim slotom za memorijsku karticu su neophodni.
Autorsko pravo Nikon korporacija
Tip arhive Samostalna ekstrakcija
Reprodukcija Nije dozvoljeno
Ažuriranje firmvera fotoaparata
 1. Preuzimanje F-W300-V14M.dmg.
 2. Dva puta kliknite na ikonicu F-W300-V14M.dmg da biste montirali sliku diska koja sadrži fasciklu i datoteku ispod:
  W300Update
  - firmver (pod-fascikla koja sadrži firmver)
   - firmware.bin: (firmver fotoaparata, nalazi se unutar „firmware“ fascikle)
   - gpsfirm.bin (firmver za GPS modul, nalazi se u „firmware“ fascikli)
 3. Koristeći slot za karticu ili čitač kartice, kopirajte „firmware“ fasciklu na memorijsku karticu koja je bila formatirana u fotoaparatu.
  Napomena: postarajte se da kopirate fasciklu „firmware“ do korenskog direktorijuma (najviši) memorijske kartice. Fotoaparat neće prepoznati novi firmver ako je stavljen u fasciklu ispod korenskog direktorijuma.
 4. Nakon potvrde da je prekidač zaštite pisanja („zaključano“) memorijske kartice u poziciji „piši“ (otključano), ubacite memorijsku karticu u fotoaparat i uključite fotoaparat.
 5. Izaberite Verzija firmvera u meniju Podešavanje i sledite instrukcije na ekranu da biste završili ažuriranje firmvera.
 6. Kada se pojavi poruka koja kaže da je ažuriranje završeno, isključite fotoaparat i pokušajte ponovo. Ažuriranje firmvera za GPS modul će se zatim automatski pokrenuti (ako se fotoaparat normalno pokrene, ažuriranje GPS modula je već završeno).
 7. Kada se pojavi poruka koja kaže da je drugo ažuriranje završeno, isključite fotoaparat i uklonite memorijsku karticu. Imajte na umu da će drugo ažuriranje trajati duže od prvog.
 8. Uverite se da li je firmver ažuriran na novu verziju. Ako trenutni firmver nije verzije 1.4, ponovite ažuriranje iz Koraka 1.

Napomena: preporučujemo da napravite rezervne kopije slika koje se čuvaju u internoj memoriji fotoaparata pre nego što ažurirate firmver. Pogledajte uputstvo za fotoaparat za informacije o kopiranju slika sa interne memorije na memorijsku karticu.

Napomena: Za detaljnije instrukcije ili informacije o opremi koja je potrebna za završetak ažuriranja, preuzmite sledeću pdf datoteku:
CPX_GPS_FirmUp_Mac_Sr.pdf (PDF) (0,23 MB)

Napomena: ažuriranja može za vas da izvrši Nikon ovlašćeni servisni predstavnik.

Sporazum o licenci krajnjeg korisnika

PDF datoteke mogu da se pregledaju koristeći besplatan softver Adobe® Reader®.
Preuzmite Adobe® Reader®.