Srpski

Iako vaš uređaj ne podržava ovu uslugu preuzimanja, on se može koristiti za pregled podataka o preuzimanju. Veze za preuzimanja mogu se slati e-poštom za preuzimanje na drugom uređaju.

AF-S NIKKOR 180–400mm f/4E TC1.4 FL ED VR firmver

Izaberite operativni sistem.

 • Windows
 • Mac OS

Ovaj program ažuriranja softvera je za uređaje u vlasništvu kupca koji su navedeni iznad („proizvod koji je u pitanju“) i dostavljen je samo po prihvatanju sporazuma navedenog ispod. Birajući „Prihvatam“ i kada kliknete na „Preuzimanje“, smatra se da ste prihvatili uslove i obaveze sporazuma. Postarajte se da razumete uslove sporazuma pre nego što započnete preuzimanje.

 • • Ova usluga dostavlja softver koji može da se koristi za ažuriranje firmvera za AF-S NIKKOR 180–400mm f/4E TC1.4 FL ED VR objektive na verziju 1.02. Nećete morati da preuzmete ili da instalirate ovo ažuriranje ako je firmver naveden iznad već instaliran.
 • • Ovo ažuriranje firmvera se izvršava sa AF-S NIKKOR 180–400mm f/4E TC1.4 FL ED VR objektivom prikačenim na fotoaparat. Pogledajte „Kompatibilni fotoaparati“ za spisak kompatibilnih fotoaparata.
 • • Ovo ažuriranje uključuje sve promene izvršene u prethodnim ažuriranjima.
 • • Pročitajte informacije ispod pre nego što nastavite.
 • Važno
 • Onemogućite ugrađeni telekonverter pre nego što nastavite i postarajte se da ga ne omogućite dok je ažuriranje u toku. Ažuriranje ne može da se izvrši sa prekidačem telekonvertera podešenim na 1,4x.
Kompatibilni fotoaparati

Sledeći fotoaparati mogu da se koriste za ažuriranje firmvera za AF-S NIKKOR 180–400mm f/4E TC1.4 FL ED VR objektive:

 • • D5, D850, D500, D7500, D3500 i D3400

Napomena: drugi fotoaparati ne mogu da se koriste.

Napomena: ažuriranja može za vas da izvrši Nikon ovlašćeni servisni predstavnik.

Promene od verzije firmvera 1.01 do 1.02
 • • Popravljen je problem koji je u retkim slučajevima usporavao praćenje automatskog fokusiranja ili sprečavao fokusiranje fotoaparata.
Promene od prethodnih verzija
Promene od verzije firmvera 1.00 do 1.01
 • • Popravljen je problem koji je dovodio do nejednakog perifernog osvetljavanja na snimcima snimljenim pri kratkim žižnim daljinama sa omogućenim VR-om.
Pregledanje verzije firmvera objektiva
 1. Priključite AF-S NIKKOR 180–400mm f/4E TC1.4 FL ED VR objektiv na fotoaparat i uključite fotoaparat.
 2. Pritisnite MENI dugme fotoaparata i izaberite MENI PODEŠAVANJA > Verzija firmvera za prikaz verzija firmvera fotoaparata i objektiva.
 3. Proverite verziju firmvera.
 4. Isključite fotoaparat.
Opis proizvoda
Ime AF-S NIKKOR 180–400mm f/4E TC1.4 FL ED VR Verzija firmvera 1.02
Podržani objektivi AF-S NIKKOR 180–400mm f/4E TC1.4 FL ED VR
Podržane verzije firmvera objektiva Verzija 1.00–1.01
Ime datoteke F-LFAFS180-400F4ETC14FLEDVR-V0102W.exe
Zahtevi sistema
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Home Basic
 • Microsoft Windows 7 Home Premium
 • Microsoft Windows 7 Professional
 • Microsoft Windows 7 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Ultimate
Napomena: čitač kartice ili računar sa ugrađenim slotom za memorijsku karticu su neophodni.
Autorsko pravo Nikon korporacija
Tip arhive Samostalna ekstrakcija
Reprodukcija Nije dozvoljeno
Ažuriranje firmvera objektiva
 1. Kreirajte fasciklu na hard disku računara i imenujte je po želji.
 2. Preuzmite F-LFAFS180-400F4ETC14FLEDVR-V0102W.exe u fasciklu kreiranu u Koraku 1.
 3. Pokrenite F-LFAFS180-400F4ETC14FLEDVR-V0102W.exe da biste izvukli sledeću datoteku na fasciklu pod nazivom „ LFAFS180-400F4ETC14FLEDVRUpdate“:
  • LFAFS180_400F4ETC14FLEDVR0102.bin (firmver objektiva)
 4. Koristeći slot za karticu ili čitač kartice, kopirajte „LFAFS180_400F4ETC14FLEDVR0102.bin“ na memorijsku karticu koja je bila formatirana u fotoaparatu.
  Napomena: postarajte se da kopirate firmver do korenskog direktorijuma (najvišeg) memorijske kartice. Fotoaparat neće prepoznati novi firmver ako je stavljen u fasciklu ispod korenskog direktorijuma.
 5. Ubacite memorijsku karticu u fotoaparat (ubacite karticu u Slot 1 ili, ako vam fotoaparat dopušta da izaberete jedan slot kao primarni slot a drugi kao sekundarni slot, u slot koji je trenutno izabran kao primarni slot) a zatim uključite fotoaparat.
 6. Izaberite MENI PODEŠAVANJA > Verzija firmvera i sledite uputstva na ekranu za izvršavanje ažuriranja firmvera.
 7. Kada se pojavi poruka koja kaže da je ažuriranje završeno, isključite fotoaparat i uklonite memorijsku karticu.
 8. Uključite fotoaparat i proverite da li je firmver ažuriran na najnoviju verziju.

Napomena: za detaljnije instrukcije ili informacije o opremi koja je potrebna za završetak ažuriranja, preuzmite sledeću pdf datoteku:
NIKKOR_FirmUp_Win_En.pdf (PDF) (0,32 MB)

Napomena: ažuriranja može za vas da izvrši Nikon ovlašćeni servisni predstavnik.

Opis proizvoda
Ime AF-S NIKKOR 180–400mm f/4E TC1.4 FL ED VR Verzija firmvera 1.02
Podržani objektivi AF-S NIKKOR 180–400mm f/4E TC1.4 FL ED VR
Podržane verzije firmvera objektiva Verzija 1.00–1.01
Ime datoteke F-LFAFS180-400F4ETC14FLEDVR-V0102M.dmg
Zahtevi sistema
 • macOS Mojave verzija 10.14
 • macOS High Sierra verzija 10.13
 • macOS Sierra verzija 10.12
 • OS X 10.11.6
 • OS X 10.10.5
 • OS X 10.9.5
 • OS X 10.8.5
 • OS X 10.7.5
 • Mac OS X 10.6.8
Napomena: čitač kartice ili računar sa ugrađenim slotom za memorijsku karticu su neophodni.
Autorsko pravo Nikon korporacija
Tip arhive Samostalna ekstrakcija
Reprodukcija Nije dozvoljeno
Ažuriranje firmvera objektiva
 1. Preuzimanje F-LFAFS180-400F4ETC14FLEDVR-V0102M.dmg.
 2. Dva puta kliknite na F-LFAFS180-400F4ETC14FLEDVR-V0102M.dmg ikonu da biste montirali sliku diska koja sadrži fasciklu pod nazivom „LFAFS180-400F4ETC14FLEDVRUpdate“, koja pak sadrži sledeću datoteku:
  • LFAFS180_400F4ETC14FLEDVR0102.bin (firmver objektiva)
 3. Koristeći slot za karticu ili čitač kartice, kopirajte „LFAFS180_400F4ETC14FLEDVR0102.bin“ na memorijsku karticu koja je bila formatirana u fotoaparatu.
  Napomena: postarajte se da kopirate firmver do korenskog direktorijuma (najvišeg) memorijske kartice. Fotoaparat neće prepoznati novi firmver ako je stavljen u fasciklu ispod korenskog direktorijuma.
 4. Ubacite memorijsku karticu u fotoaparat (ubacite karticu u Slot 1 ili, ako vam fotoaparat dopušta da izaberete jedan slot kao primarni slot a drugi kao sekundarni slot, u slot koji je trenutno izabran kao primarni slot) a zatim uključite fotoaparat.
 5. Izaberite MENI PODEŠAVANJA > Verzija firmvera i sledite uputstva na ekranu za izvršavanje ažuriranja firmvera.
 6. Kada se pojavi poruka koja kaže da je ažuriranje završeno, isključite fotoaparat i uklonite memorijsku karticu.
 7. Uključite fotoaparat i proverite da li je firmver ažuriran na najnoviju verziju.

Napomena: za detaljnije instrukcije ili informacije o opremi koja je potrebna za završetak ažuriranja, preuzmite sledeću pdf datoteku:
NIKKOR_FirmUp_Mac_En.pdf (PDF) (0,26 MB)

Napomena: ažuriranja može za vas da izvrši Nikon ovlašćeni servisni predstavnik.

Sporazum o licenci krajnjeg korisnika

 • Preuzmite

  F-LFAFS180-400F4ETC14FLEDVR-V0102W.exe
  (Oko 1.32 MB)

 • Preuzmite

  F-LFAFS180-400F4ETC14FLEDVR-V0102M.dmg
  (Oko 1.35 MB)

PDF datoteke mogu da se pregledaju koristeći besplatan softver Adobe® Reader®.
Preuzmite Adobe® Reader®.