Srpski

Iako vaš uređaj ne podržava ovu uslugu preuzimanja, on se može koristiti za pregled podataka o preuzimanju. Veze za preuzimanja mogu se slati e-poštom za preuzimanje na drugom uređaju.

WR-1 firmver

Izaberite operativni sistem.

 • Windows
 • Mac OS

Ovaj program ažuriranja softvera je za uređaje u vlasništvu kupca koji su navedeni iznad („proizvod koji je u pitanju“) i dostavljen je samo po prihvatanju sporazuma navedenog ispod. Birajući „Prihvatam“ i kada kliknete na „Preuzimanje“, smatra se da ste prihvatili uslove i obaveze sporazuma. Postarajte se da razumete uslove sporazuma pre nego što započnete preuzimanje.

 • • Ova usluga dostavlja softver koji može da se koristi da se ažurira firmver za WR-1 na verziju 1.03. Nećete morati da preuzmete ili da instalirate ovo ažuriranje ako je firmver naveden iznad već instaliran.
 • • Ažuriranja na WR-1 firmveru su izvršena sa jedinicom povezanom na fotoaparat. Pogledajte „Fotoaparati koji mogu da se koriste za ažuriranje WR-1 firmvera“ za informacije o kompatibilnim fotoaparatima.
 • • Ovo ažuriranje uključuje sve promene izvršene u prethodnim ažuriranjima.
 • • Pročitajte informacije ispod pre nego što nastavite.

Važno

Pre nego što izvršite ažuriranje, prikačite WR-1 na fotoaparat, pomerite Tx/Rx/ISKLJUČENO prekidač na Rx i sačekajte bar 10 sekundi. Za više informacija, pogledajte „Ažuriranje firmvera“.

Fotoaparati koji mogu da se koriste za ažuriranje WR-1 firmvera

WR-1 ažuriranja firmvera mogu da se izvrše sa:

 • • Z 7 i Z 6 fotoaparati
 • • D5, D4S, D4 (*), Df, D850, D810A, D810, D800 (*), D800E (*) i D750 fotoaparati
 • • D500, D7500, D7200 i D7100 fotoaparati
  * Firmver verzije „A“ 1.10/„B“ 1.10 ili novije.
  - Drugi fotoaparati ne mogu da se koriste da bi se ažurirao WR-1 firmver.
  - Ažuriranja firmvera može za vas da izvrši Nikon ovlašćeni servisni predstavnik.
Promene od verzije firmvera 1.02 do 1.03
 • • Kao podrška za NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct objektiv, proizvod se sada može koristiti za postavljanje blende i za prikaz blende od f/0,95.
Promene od prethodnih verzija
Promene od verzije firmvera 1.01 do 1.02
 • • Dodata je podrška za Z 7 i Z 6.
Promene od verzije firmvera 1.00 do 1.01
 • • Prikazi D5 i D500 ISO osetljivosti su sada podržani. Ako koristite dve WR-1 jedinice, jednu kao prijemnik a drugu kao predajnik, ažurirajte obe na verziju firmvera 1.01. Ako koristite WR-1 sa WR-R10, neka Nikon ovlašćeni servisni predstavnik ažurira WR-R10 na verziju firmvera 3.00.
 • • Kada se koristi kao predajnik za promenu ISO osetljivosti za prijemni fotoaparat, WR-1 više ne prolazi kontinualno ukrug kroz dostupne vrednosti.
Pregledanje WR-1 verzije firmvera

Na fotoaparatu

 1. Pričvrstite WR-1 na fotoaparat i skliznite prekidač Tx/Rx/OFF na Rx.
 2. Uključite fotoaparat.
 3. Pritisnite dugme MENI fotoaparata i izaberite Verzija firmvera u MENIJU PODEŠAVANJA.
 4. Proverite WR-1 verziju firmvera („W“).
 5. Isključite fotoaparat.

Na WR-1

 1. Skliznite prekidač Tx/Rx/OFF na Tx ili Rx.
 2. Pritisnite MENI i markirajte VERSION (VERZIJA) koristeći višenamenski birač.
 3. Proverite verziju firmvera.
 4. Skliznite Tx/Rx/OFF prekidač na OFF (ISKLJUČENO).
Opis proizvoda
Ime WR-1 verzija firmvera 1.03
Podržani uređaji WR-1 bežični daljinski kontroleri
Podržane verzije firmvera Verzija 1.00–1.02
Ime datoteke F-WR1-V103W.exe
Zahtevi sistema
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Home Basic
 • Microsoft Windows 7 Home Premium
 • Microsoft Windows 7 Professional
 • Microsoft Windows 7 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Ultimate
Napomena: čitač kartice ili računar sa ugrađenim slotom za memorijsku karticu su neophodni.
Autorsko pravo Nikon korporacija
Tip arhive Samostalna ekstrakcija
Reprodukcija Nije dozvoljeno
Ažuriranje firmvera
 1. Kreirajte fasciklu na hard disku računara i imenujte je po želji.
 2. Preuzmite F-WR1-V103W.exe u fasciklu kreiranu u Koraku 1.
 3. Pokrenite F-WR1-V103W.exe da biste izvukli sledeću datoteku na fasciklu pod nazivom „WR1Update“:
  • WR1_010300.bin (firmver)
 4. Koristeći slot za karticu ili čitač kartice, kopirajte „WR1_010300.bin“ na memorijsku karticu koja je bila formatirana u fotoaparatu.
 5. Nakon što prikačite WR-1, ubacite memorijsku karticu u Slot 1 na fotoaparatu, uključite fotoaparat i skliznite WR-1 prekidač Tx/Rx/OFF na Rx.
 6. Sačekajte najmanje 10 sekundi.
 7. Izaberite Verzija firmvera u MENI PODEŠAVANJA i sledite instrukcije na ekranu da biste završili ažuriranje firmvera.
 8. Kada je ažuriranje završeno, isključite fotoaparat i uklonite memorijsku karticu.
 9. Uverite se da li je firmver ažuriran na novu verziju.

Napomena: za detaljnije instrukcije ili informacije o opremi koja je potrebna za završetak ažuriranja, preuzmite sledeću pdf datoteku:
WR-1_WR-R10_FirmUp_Win_En.pdf (PDF, 0,29 MB)

Napomena: ažuriranja može za vas da izvrši Nikon ovlašćeni servisni predstavnik.

Opis proizvoda
Ime WR-1 verzija firmvera 1.03
Podržani uređaji WR-1 bežični daljinski kontroleri
Podržane verzije firmver Verzija 1.00–1.02
Ime datoteke F-WR1-V103M.dmg
Zahtevi sistema
 • macOS Mojave verzija 10.14
 • macOS High Sierra verzija 10.13
 • macOS Sierra verzija 10.12
 • OS X 10.11.6
 • OS X 10.11.3
 • OS X 10.10.5
 • OS X 10.9.5
 • OS X 10.8.5
 • OS X 10.7.5
 • Mac OS X 10.6.8
Napomena: čitač kartice ili računar sa ugrađenim slotom za memorijsku karticu su neophodni.
Autorsko pravo Nikon korporacija
Tip arhive Samostalna ekstrakcija
Reprodukcija Nije dozvoljeno
Ažuriranje firmvera
 1. Preuzimanje F-WR1-V103M.dmg.
 2. Dva puta kliknite na F-WR1-V103M.dmg ikonicu da biste montirali sliku diska koja sadrži fasciklu pod nazivom „WR1Update“, koja pak sadrži sledeću datoteku:
  • WR1_010300.bin (firmver)
 3. Koristeći slot za karticu ili čitač kartice, kopirajte „WR1_010300.bin“ na memorijsku karticu koja je bila formatirana u fotoaparatu.
 4. Nakon što prikačite WR-1, ubacite memorijsku karticu u Slot 1 na fotoaparatu, uključite fotoaparat i skliznite WR-1 prekidač Tx/Rx/OFF na Rx.
 5. Sačekajte najmanje 10 sekundi.
 6. Izaberite Verzija firmvera u MENI PODEŠAVANJA i sledite instrukcije na ekranu da biste završili ažuriranje firmvera.
 7. Kada je ažuriranje završeno, isključite fotoaparat i uklonite memorijsku karticu.
 8. Uverite se da li je firmver ažuriran na novu verziju.

Napomena: za detaljnije instrukcije ili informacije o opremi koja je potrebna za završetak ažuriranja, preuzmite sledeću pdf datoteku:
WR-1_WR-R10_FirmUp_Mac_En.pdf (PDF, 0,23 MB)

Napomena: ažuriranja može za vas da izvrši Nikon ovlašćeni servisni predstavnik.

Sporazum o licenci krajnjeg korisnika

PDF datoteke mogu da se pregledaju koristeći besplatan softver Adobe® Reader®.
Preuzmite Adobe® Reader®.